Vreme
MILENIJUMSKI CILJEVI, 1. decembar 2015. / VREME

Milenijumski ciljevi:
Konferencija u Novom Sadu

Konferencija "Vojvođanski region i dobro upravljanje u svetlu Agende UN do 2030", Novi Sad, 24. mart 2016.

Sve o Milenijumskim ciljevima UN pročitajte na podsajtu Vremena Milenijumski ciljevi UN