VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji - Ravnogorke 2

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Posle velikog odjeka Zbornika "Srbija u modernizacijskim procesima" 1994, Institut za noviju istoriju Srbije, nastavio je istraživanja istorije srpskog društva na specifičniji način – proučavajući položaj žene kao ogledalo modernizacije. Početkom septembra na ovu temu biće održan naučni skup. "Vreme" će u nekoliko nastavaka objavljivati delove najinteresantnijih radova iz ovog zbornika

U toku perioda 1943. – jesen 1944. u najvećem delu Srbije uspostavljena je dominacija ravnogorske vojne i teritorijalne organizacije. Okupirana Srbija je prekrivena mrežom teritorijalnih organa Jugoslovenske vojske u otadžbini, armijskog đenerala Dragoljuba Mihailovića. Uspostavljena je ravnogorska vlast počevši od sela zaključno sa okrugom. Izuzetak su bile pojedine zone gde su operisale partizanske grupice i veće varošice i komunikacijska čvorišta, koje su držali Nemci i Ljotićevi dobrovoljci. Na ovoj teritoriji selo je bilo osnovna organizacijska celina i u njemu je tekao aktivan "ravnogorski život". U njemu je žena imala specifičnu ulogu.

Još u doba između dva rata seoska porodica u Srbiji javlja se u dva oblika: zadružnom, gde je žena bilo više, ili inokosnom, gde se zadruga raspala, i gde je žena postala središte uže porodice. U ovakvoj situaciji žena je u prvom tipu porodice imala lakši položaj, dok je u drugom na njena pleća padao i kućni i poljski rad. Ovaj proces se nastavio za vreme okupacije.

Većina pokazatelja indirektno nam svedoči da je seoska ženska populacija uglavnom bila nepismena, posebno srednjih i starijih godišta. U spisku sekcije Ženske ravnogorske organizacije saniteta sela Zukve u Tamnavi, datiranom 20. aprilom 1944. godine, navedeno je 40 žena, od kojih je samo uz sedam stajala odrednica "pismena". Pismene žene su bile na čelu seoskog odbora i dve podgrupe. Dok su samo dve pismene članice bile u seoskom članstvu. U mlađoj ženskoj populaciji stanje je bilo bolje, zahvaljujući četvorogodišnjoj osnovnoj školi, ali i zahvaljujući izbeglicama iz NDH, koje su bile, mahom, pismene (primer dvadesetpetogodišnje udovice koja je bila pismena i služila u domaćinstvu u Stublinama, čije su članice bile nepismene) i nešto modernijeg socijalnog izgleda i ponašanja.

Briga o higijeni u seoskom domu bila je uglavnom ženska obaveza. Žena sama, često pritisnuta obavezama u poljoprivredi, ali i zbog nepismenosti i neprosvećenosti, nije mogla dovoljno da odgovori standardima higijene. Stoga je higijena doma i tela često bila zapostavljena. Kupanje "na časti" (delova tela) ili isključivo u toplijim mesecima, bilo je uobičajeno. Koliko se nije pridavalo mnogo pažnje ličnoj i kućnoj higijeni, tako se slabo vodilo računa o higijeni u ishrani (pa i o razvijanju veštine spremanja hrane, koja je bila jednolična). Po planinskim selima, po kojima se kretala Ravnogorska vojska, to je bilo još izraženije. O tome svedoči Živko Topalović ("Ženski svet je o higijeni imao malo pojma"), i to nam ilustruje scenom sa sredovečnom ženom u selu na Suvoboru 1944: "Ona pruži svoju mokru ruku, koju je ovlaš sprala od rada po zablaćenom dvorištu. Šećer je uzela desnom prljavom rukom i metnula ga na levu mokru ruku, te se okvasi i požute. Draža se nasmeja, uze to parče šećera i metnu ga u usta."

U dobrom delu ravnogorske Srbije cela porodica spavala je u jednoj prostoriji, što takođe može da svedoči o higijeni, ali i kulturi življenja. Iskaz jedne izbeglice koja je služila u Stublinama svedoči o tome: "Legla sam sa svojim muškim detetom u krevet. U istoj sobi spavali su on (domaćin) na jednom krevetru, njegova žena na drugom, a njegova sestra na trećem krevetu."

I potonja ravnogorska ženska organizacija je na par mesta u svojim proglasima stavila sebi u zadatak da se nivo higijene podigne. Takođe da se ženama i devojkama prenesu znanja o veneričnim bolestima. Na jednom od skupova, 21. maja 1944. u selu Sekuriču, i ova tema je bila predmet razgovora: "Bilo je pitanje isto toga dana ima li u našim selima veneričnih bolesti. Članice nisu nikoga još pronašle tog bolesta. Ako ih pronađemo, dostavićemo ih". Registrujemo i slučaj veneričnih bolesti u Komandi Slavonije, jednoj od malih eksteritorijalnih jedinica-štabova, koji su se nalazili na teritoriji Kolubarskog korpusa. Tu je, po dokumentima, potvrđeno prisustvo jedne žene zaražene triperom, "koja je širila nemoral i zarazu"

(…)

O dočeku stranih ljudi u selu govore i spisi Živka Topalovića, koji je dao izuzetno vernu sliku srpskog sela u 1944. godini. U ovakvoj situaciji građanka je bila predmet pažnje, među seoskim devojkama pogotovo. "Mnogo će mi biti milo da vidim gospođu (Milicu Topalović), govorila je jedna od najmlađih devojaka, Mikojana, koja nas je najviše služila, i da joj pričam, koliko ste se za nju brinuli. Naši seljaci ne umeju da budu tako dobri sa ženama." Druge su devojke opet htele znati: kako gospođa (Topalović) izgleda, šta nosi, može li se navići na seljačku kuću i seljački život i niz drugih sitnica. Nisu smele ući u sobu da to pitaju, već su se raspitivale preko svojih majki, koje su dolazile da nude topli tej, ili poprave postelju".

Netipično žensko ponašanje znalo je da privuče posebnu pažnju. U Čestinu (Levač) jedna poverenica Ženske ravnogorske organizacije, "Beograđanka", bila je predmet žalbi sreskoj poverenici ravnogorske organizacije: "Žene su mi pričale da pije, puši i radi sve ono što ne priliči jednoj ženi." U jednom sačuvanom referatu, potpisanom sa "Laru" , verovatno pripremljenom za neki od sastanaka ravnogorske organizacije, uočava se tendencija da se žene iz gradova optuže za "kolaboraciju" sa okupatorom. (Ovde se postavlja pitanje: šta bi bilo da su okupatorske trupe garnizonirale po selima, da li bi kritika bila tako oštra?). "Laru" piše: "Neću da uopštavam kad govorim o ženama iz grada, ima i tamo žena pravih srpkinja… ali hoću samo da prebacim onim ženama koje se zabavljaju po gradovima koje idu s neprijateljem i tako mu olakšavaju život i dižu moral. Mnoge od njih je već postigla pravda šume, a i druge joj neće umaći. Neka se, proklete da su, ugledaju na one žene koje zaboravljaju sebe u ovim danima, koje znaju da je čast naroda i na njima koliko i na vojnicima četnicima – i koje znaju da se čuvaju."

Grubost muža prema ženi bila je veoma česta i skoro redovna pojava. Muž se katkad nije libio da potegne batinu (oklagiju, npr.) ili da upotrebi tešku reč. Poniznost i potčinjenost žene bila je karakteristika. Pogotovo mlađe žene, kad bi prešla u muževljevu porodicu. Ljubljenje ruke pri ulasku svakog starijeg muškarca bilo je uobičajeno. "Rukoljub" starijim muškarcima, ili onima koji su imali neku istaknutiju funkciju, bilo je još široko rasprostranjeno. O tome svedoči već citirani Topalović: "Ušle su k nama najpre tri žene od tri brata zadrugara, da se pozdrave, priđu ruci i upitaju za zdravlje naše i naših porodica. Potom će doći na red deca, najpre odrasle kćeri i jedan sin, da poljube ruku." Ili u situaciji pojave lokalnog komandanta: "Joj gospoja moja, eve Rankovića s vojskom! Sva sam drhtala kad viđeh ovu silu od ljudi i oružja. A on strašan – al’ da vidiš milo govori… A meni se zubi stegli, pa ni usta da otvorim, samo što sam prišla ruci da poljubim."

(…)

O samostalnom izboru bračnog druga nije moglo biti reči. Volja roditelja, pre svega oca, bila je presudna u celoj Srbiji. Ćerka je bila spremana prvenstveno za udaju u bogatiju i "dobru kuću", a što je važilo i za izbor supruge za sina. Očekivani miraz bio je jedan od faktora izbora snahe. Na teritoriji 2. ravnogorskog korpusa o ovome nam svedoči primer zadruge Lazovića iz Miokovca. Ratno stanje nametnulo je ovoj zadruzi specifičnu nevolju. Briga za mladoženjom povećala se brigom oko miraza (u novcu). Mirazi koji su ranije bili spremljeni padom vrednosti dinara su takoreći zbrisani. Seljak nije pitao za količinu dinara, već šta on može kupiti, od stoke ili zemlje. Te su cene sa nastupanjem rata veoma brzo i vrlo visoko skočile. "Učini mi se mnogo, rekao je jedan otac – da dam za nju četiri hiljade dinara miraza. Grdno se prevarih. Sad mi valja spremiti četrdeset hiljada." A koliko treba Lazovićima miraza za osam devojaka? – zapitao se Topalović.

(…)

Pored imovinskog stanja, otac je razmatrao i zdravstveno stanje porodice u koju mu ćerka odlazi. Tako je 1943. godine Dragoljub Antonijević iz Pružatovca odbio prosce svoje osamnaestogodišnje ćerke Radmile rečima: "Ja nemam ćerku za udaju." Razlog je bio taj što je u mladićevoj porodici bilo slučajeva tuberkuloze. Činjenica da se dvoje mladih zabavljaju i planiraju budućnost, ostala je poražena. Otac je sledeće godine udao svoju ćerku po svom izboru za drugog mladića koji je, prema očevim rečima, bio "vredan" i "radan".

Topalović svedoči i o drugim faktorima oko udaje: čim je nastao poremećaj mira, nastao je zastoj u ženidbama i udadbama… "Nikome se tada nije žurilo da umnožava sitnu decu u porodici. Otići će muškarci po ratovima, a kod kuće ostati starci. Rat uništava mnogo dobara. Ne treba nikako povećavati broj usta koja valja ishranjivati. Tako je, po starom iskustvu, postala prva reakcija mase seljačkog stanovništva na ratnu opasnost: ograničiti rađanje dece. To znači ne ženiti mušku mladež dozrelu za ženidbu. Za to će uvek imati vremena kad rat prođe. Ova mera, pak, teško pogađa devojke prispele za udaju. Selo se puni neudatim devojkama, dok se muškarci, neprestano, odlivaju u kasarnu, u logore i šume. Neće li se momak, koga je cura begenisala, ako se iz rata vrati, radije oženiti mlađom ili možda dovesti ‘Švabicu’ u selo?" (Ljubav nekog ravnogorca mogla se iskazati pesmom: "Oj devojko devojano da te ženim još je rano da te ženim vreme nije dat ostavim žao mi je pričekaj me ovog leta da otslužim Kralja Petra". Izabranica ravnogorskog borca mogla je da pevuši: "Istruli mi dunja u fijoci dragi mi je kod Draže u vojsci…").

Razni razlozi izbora učinili su da starosna granica između supružnika bude velika. Ovakva starosna razlika bila je i osnov za starije muževe da brinu kada se u blizini pojavila mlađa "konkurencija". U selu Viču, domaćin Živku Topaloviću i njegovoj supruzi bio je udovac u poodmaklim godinama, koji je "doveo u kuću mladu udovicu da mu hleb mesi, da mu rublje pere i o deci vodi brigu". Sa tom su ženom vojnici odmah zametali šale i zadirkivanja, a ona se od toga nije branila. Zbog čuvanja te žene naš domaćin Milutin iz kuće nije smeo mrdnuti. A nije smeo ni da je tuče, već joj je jedino pretio da vojska neće ovde vekovati i da će on njoj u svoje vreme kosti polomiti." Jedan slučaj iz Stublina otkriva da je domaćin imao 55 godina, a njegova supruga 35. U ovom slučaju žena je bila zabrinuta zbog konkurencije druge žene, jer je znala da ne može da ima poroda. Pojavu dvadesetpetogodišnje udovice u kući žena je ovako prokomentarisala: "Kada je prvi put u našu kuću došla Milka, ja sam Bošku rekla da pazi na nju jer je mlađa i da se ne desi da u kuću drekne (misli se na dete)."

Sužavanje poroda na jedno-dva deteta već je u ovom periodu bilo primetno. To su zapazili i ravnogorski organi. Jedan od njih je vršio inspekciju organizovanosti Ženske ravnogorske organizacije u Crljencu, u aprilu 1944, ostavio je ovakav izveštaj: "Konstatovao sam da je Srpski deo mesnog stanovništva hipermoderan u pogledu rađanja dece. Skrenuo sam pažnju… na teške posledice po naš narod, kada bi ceo naš narod pošao tim putem… Dao sam sugestiju nastavnicima (da) ukazuju na to narodno zlo i njegove teške posledice."

(…)

Ratne okolnosti, odsustvo dela muškaraca, koji su bili u zarobljeništvu, u oružanim odredima ili su postradali u ustanku, represalijama ili potonjem građanskom ratu, učinio je da mnoge mlade žene i devojke postanu slobodnije u svom polnom životu. Vanbračne veze su postale svakodnevica, posebno ako je vojska bila u blizini.

Mada je sam armijski đeneral Mihailović prednjačio svojim ratnim asketizmom, i lično nije imao nikakvih afera sa ženama na terenu, u čemu se slažu svi preživeli savremenici, neki njegovi komandanti često su bili sušta suprotnost. Satirični list Posavsko-kolubarske grupe korpusa "Of Lele", potvrđuje svojim crticama da je bila normalna praksa da većina oficira ove jedinice ima svoje ljubavnice na terenu, bez obzira na njihov prethodni bračni status. Komandant Cersko-majevičke grupe korpusa major Dragoslav Račić imao je svoju ljubavnicu Milenu, koja je ovako posle rata islednicima OZN-e objasnila svoju vezu: "Za četničko vreme živela sam sa Račićem, to je bilo skoro legalno. Muž mi je bio u zarobljeništvu, ja sam pokušavala da krijem, ali on, pustahija, nije…" Komandanta Topličkog korpusa M. Stojanovića interesovale su "mlade žene po selima". Njegov pretpostavljeni komandant Južne Srbije potpukovnik Radoslav Đurić postao je neslavno poznat, jer su mu se u štabu nalazile "sumnjive Beograđanke", nemački i partizanski špijuni Anđa i Vera Pešić. Sve ljudstvo Đurićeve jedinice znalo je za ove veze i njihovu problematičnost i grupa oficira poslala je Vrhovnoj komandi svoju žalbu zbog ovoga. Ova veza ("živeli bezmalo kao muž i žena") nanela je neprocenjivu štetu ravnogorskoj stvari i jedinicama JVUO, koja je omogućila lako osvajanje ovih prostora od partizana u 1944. godini. Načelnik štaba Gorske Kraljevske garde poručnik Medić, konstatovao je u julu 1943: "U poslednje vreme u jedinicama dosadašnje 2. leteće brigade učestali su slučajevi… jurenja za ženskama." Jedan anonimni izvor dostavio je u novembru 1943: "Od svih oficira, podoficira, kaplara i redova ne zna se ko je veći bekrija… Naime, gotovo svaki oficir Gorske garde doveo je po jednu švalerku na svoj reon i kaže da mu je verenica. Mihailović je neke od njih, posle avantura na terenu, primoravao da se ožene svojim ratnim ljubavima.

Mnogo reči je ispisano o pokušajima da se ovakva praksa, makar kanališe, ako ne i spreči. I sam đeneral Mihailović je primetio praksu da se oko pojedinih štabova u JVUO okupljaju žene sumnjivog porekla i da su za to odgovorni komandanti tih štabova. U decembru 1943. godine Mihailović je najstrože naredio uklanjanje ovih žena iz blizine štabova, kao i da se supruge komandujućih starešina ne mešaju u poslove svojih muževa. Međutim, ta praksa je teško bila iskorenjiva. Vanredni uslovi života, stalna prisutnost na terenu, koja je teško kontrolisana od pretpostavljenih, stanovanje po seoskim kućama umesto kao do tada u varoškim kasarnama i stanovima, odsutnost jednog dela muške populacije, koja je bila u zarobljeništvu, i neizvesnost ratne svakodnevice učinili su da mnoge ravnogorske starešine svih činova i položaja imaju iza sebe svoje milosnice, koje su "regrutovane" iz seoskog okruženja najčešće, ali i od izbeglica koje su se nalazile po selima, bilo iz NDH, bilo da su došle iz Beograda posle savezničkih bombardovanja s proleća 1944. godine.

Preljuba je bila motiv i šaljivih pesama koje su se po ravnogorskoj Srbiji pevale: "Čuj komšijo, da ti se požalim ženi su mi čarape ukrali da je s plota ne bih ni žalio već sa nogu prežalit ne mogu". U ovakvim neredovnim uslovima, pad morala je uslovljavao i dalju fragmentaciju srpskih porodica.

U najvećem broju sela, uspostavljena ravnogorska vlast brinula se i o ovakvim slučajevima: "…čak ni žene ne smeju da mrdnu. Bilo je to da se mlada žena uputi s vojnikom. Otišli ljudi u ropstvo a žene ostale. Ali kad jedna, dve dobiju batine i to se po selu razglasi, to joj je gore od smrti. Ona muža više živa čekati ne sme". Ravnogorski organi imali su prilike i da se suoče sa sličnim problemima među stanovništvom na svom terenu. Isledni organi Posavske brigade imali su, početkom avgusta 1944, problem da rešavaju slučaj jedne izbeglice iz Virovitice, udovice stare dvadeset pet godina i majke jednog deteta. Kako nije imala nikakvih sredstava za izdržavanje, njoj je izvesni dvadesetpetogodišnji B. J. iz Stublina ponudio da služi kod njega u kući. Pošto domaćin nije imao poroda, on ju je "animirao" na seksualni kontakt, obećavajući da će je posle porođaja zadržati u svom domu! (Ovaj kontakt održavao se i pored činjenice da su u istoj sobi spavali domaćin, njegova žena, ženina sestra, izbegla udovica i njen sin!) Međutim, kada je trudnoća postala očigledna B. J. je najurio ovu ženu iz kuće, optužujući je da je imala veze s drugim muškarcima i preteći joj "četnicima". Izbačena izbeglica, već u poodmakloj trudnoći, obratila se lokalnim organima JVUO, koji su započeli istragu. Posle komplikovanog procesa, B. J. je osuđen da plati 13.000 dinara, za svaki mesec koji je mlada radila kod njega, daljih 3000 "za nadoknadu nerada u trudnoći" a utvrđena je i alimentacija od 36.000 godišnje koju je okrivljeni morao da plaća do 5. u mesecu. Jedina satisfakcija za B. J. bila je činjenica da je ustanovio da može da ima poroda, čime je i privoleo svoju sluškinju na obljubu. Lokalni organi JVUO su vodili brigu o napred navedenoj udovici tužiteljki za vreme vođenja ovog procesa u smislu ishrane i ostalog. (Treba pomenuti da je normalna i uobičajena praksa ravnogorskih teritorijalnih organa, bar što se tiče većine zona gde je njihova vlast bila stabilna, da se udovice palih boraca JVUO pomažu novčano ili radom ljudi koje je odredio nadležni ravnogorski teritorijalni organ, za poljske radove i za seču drva za ogrev.) U bizarnije slučajeve spada i slučaj četrnaestogodišnje M. N. iz Skele, koja je svog oca optužila organima kolubarskog korpusa za seksualno zlostavljanje. Verovatno skandalozna istraga u ovom slučaju otkrila je da je ceo slučaj bio insceniran i plod mašte mlade devojke, za šta su ona i njena majka dobile kaznu od 25 batina, koja je izvršena pred celim selom 1. avgusta 1944. (Opovrgavajući svoj iskaz i optužbu, tužiteljka je izjavila: "Ja sam nevinost izgubila kad sam jednom prilikom putovala u Beograd, pa me je jedan nepoznati čovek izveo iz voza na Senjaku i poveo me u jednu nepoznatu kuću te nadamnome izvršio silovanje") Sačuvana dokumentacija ovog slučaja otkriva nam da se stvarni slučaj silovanja ćerke od oca desio prethodno u selu Lisopolju, koji je, izgleda i poslužio kao model za podizanje optužbe.

Na teritoriji okupirane Srbije bilo je i slučajeva seksualnog nasilja nad ženama koje su počinili pripadnici JVUO. Nekolicina pripadnika JVUO, ostrvljena lokalnom vlašću, posezala je za ženskom časti, bez razmišljanja kakve će to posledice da ima na samu organizaciju i po objekte njihove požude. Uočljivo je da su žene čiji su muževi bili u zarobljeništvu, čiji su muževi bili stariji ili koje su bile udovice, bile češće mete različitog seksualnog nasilja.

Konjički major Milutin Milovanović, prvi komandant Valjevske zone, koji je došao na teritoriju valjevskog kraja u junu 1943. godine, bio je jedan od takvih. Milovanović nije samo naškodio ugledu JVUO na terenu svojim kabadahijskim ponašanjem, nego je zloupotrebljavao organizaciju za zadovoljenje svoje malenkosti. Dvojica komandanata brigada u Valjevskom korpusu, poručnici Stojko Filipović i Sava Simić bili su optuženi za niz nepravilnosti koje su počinili, između ostalih i silovanja u leto 1943. godine. Meta su bile žene ili ćerke ljudi koji su označeni kao ravnogorski simpatizeri. Obojica su stavljeni pod istragu i zamenjeni drugim starešinama. U valjevskom selu Kožuaru, u jesen 1943, registrovano je jedno silovanje žene koja je prethodno prebijena. Počinilac je bio opštinski kmet i četovođa neaktivirane lokalne čete. Meta mu je bila dvadesetsedmogodišnja V. K. (Ciganka?, nepismena) udata, bez dece, koja je krenula da obiđe svog muža, koji je ležao u valjevskom zatvoru. Kako je posle muževljevog povratka imala problema s mužem, molila je ravnogorske vlasti da dokažu istragom "da sam ispravna žena i da nema nikakve krivice do mene te tako bi sa istim mogla da ostanem u braku bez smetnje". Istovremeno, seljanka, koja je bila napadnuta od majora Milovanovića (nepismena) u istrazi je govorila da joj je posle te sramote brak uništen i da joj je život u opasnosti pošto ne sme da izađe pred svog muža kada se vrati iz zarobljeništva. Konačno, sve ove istrage i sačuvane izjave svedoče o nivou seksualne kulture, pa čak i o vokabularu toga doba.

Raspuštenica je često mogla da bude podložna sumnji da se kod nje kriju pripadnici oružanih grupa. Još 1941. partizani su znali da sumnjiče takve žene za "špijunažu" (jedna takva je bila pritvorena: "Omalena sa crvenom povezačom iz Rađeva Sela. Živi odvojeno od muža, bez dece, osumnjičena za špijunažu, jer se Nemci često viđaju kod njene kuće"). I spiskovi osumnjičenih koje su sastavljali organi JVUO u raznim krajevima Srbije, registruju neke takve žene kao partizanske simpatizere. Druge žene koje bi se našle na ovim spiskovima bile su označene kao "ljotićevke", ili kao one koje održavaju svoje veze s Nedićevcima, ređe sa stranim okupatorima. Otprilike od 20-30 muških imena na ovakvim listama, na žene je otpadalo 2-3. Bilo je i nekoliko slučajeva kada su ovako označene žene eliminisane od organa JVUO. Posebno u zoni u kojoj su bile aktivne partizanske grupice: luk sa padina Rudnika i kroz Jasenicu na sever, i po obodu Okruga beogradskog. Neke od tragičnih sudbina likvidiranih žena, komunističkih aktivistkinja, posleratne vlasti, literatura i istoriografija, napravili su mitove koji su se uklapali u stereotipnu crno-belu sliku o ratnim događajima u Srbiji. Posebno kada je naširoko opisivan "četnički teror". Na drugoj strani, okupator je u svom progonu pripadnika JVUO hapsio i njihove supruge i ćerke. Raspuštenice i udovice su pod ravnogorskom upravom bile često u vezi sa lokalnim starešinama JVUO, pa su posle 1944. godine organi bezbednosti nove vlasti motrili na ovu žensku populaciju i postizali prilično uspeha u hvatanju skrivenih ravnogoraca. (Milenko Kovačević daje pregled hvatanja nekolicine bivših pripadnika JVUO u Šabačkom okrugu 1945-49, gde su u mnogo slučajeva organi UDB-e preko njihovih ljubavnica, im ušli u trag.)

(…)

("Žene ravnogorskog sela 1943-1944", "Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka", Beograd, 1998)

Nastaviće se…

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu