Mini intervju – Novica Antić

Vulinov preki sud 2

Ražalovan zbog ukazivanja na propuste: Novica Antić

foto: Sava Radovanović /Tanjug

Vulinov preki sud

Vulinov preki sud


"Neverovatna je servilnost i poltronizam oficira pravne službe koji sede u tom neustavnom sudu i koji su pogazili sve principe pravne profesije, čovečnosti i oficirske časti. Pokazali su neverovatan kukavičluk koji ne priliči srpskim oficirima. Šta bismo sutra mogli da očekujemo od takvih, kako bi se suprotstavili neprijatelju ako nisu imali hrabrosti da se suprotstave nasilju i kriminalnom ponašanju pojedinaca na vlasti"

Koliko je Vojni sindikat "trn u oku" sadašnjem rukovodstvu, govori i činjenica da je neustavni Vojnodisciplinski sud u drugom stepenu doneo rešenje kojim predsednika tog sindikata Novicu Antića kažnjava gubitkom čina, a to za sobom automatski povlači gubitak vojne službe. Antić je pristao da ekskluzivno za "Vreme" progovori o svom slučaju.

"VREME": Jeste li zvanično dobili presudu i hoćete li se žaliti?

NOVICA ANTIĆ: Odluku višeg Vojnodisciplinskog suda još uvek nisam dobio niti znam šta u njoj piše, a veoma me zanima koje su argumente pronašli ti koji su vodili ovaj dirigovani postupak da opravdaju to "procesno smeće". Ovo kažem sa punim pravom jer sam i sam pravnik i znam da za preispitivanje moje vojnodisciplinske odgovornosti, pred disciplinskim organom mog poslodavca, nije postojao niti jedan pravni osnov. Iskoristiću sve pravne lekove da pobijem ovaj nezakonit, neustavan i međunarodnom pravu protivan upravni akt, uključujući krivičnopravnu zaštitu. Ovo će inicirati interesantne postupke pred pravim sudovima.

Tvrdite da je postojanje Vojnodisciplinskog suda neustavno, a samim tim i njegove odluke?

Apsolutno je neustavno. Ustav Srbije jasno propisuje da su zabranjeni vanredni, preki i privremeni sudovi, a da se sudska vlast uređuje zakonom. Zakon o sudovima ne poznaje Vojnodisciplinski sud. O tome je svoj stav dao čak i Ustavni sud Srbije u jednoj od svojih odluka iz 2015. godine, kada je konstatovao da se radi o organu uprave, a ne o sudu. Pravni presedan je to što se taj organ zaista ponaša kao sud, a to svoje pravo je dao sam sebi nekakvim pravilom koje nije propis i kojim potire odredbe zakona koji uređuje način vođenja upravnog postupka. Dakle, da bi on bio sud, mora da bude deo sudske vlasti i da je nezavistan, a on niti je deo sudske vlasti, a još manje je nezavistan, jer se nalazi u sastavu Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i njime komanduju načelnik Generalštaba i sekretar Ministarstva odbrane. Pored toga, ovaj neustavni sud sudi, što nikako ne sme da čini, i da zlo bude veće, donosi presude umesto da donosi rešenja, i to presude "u ime naroda". Kakav je to sud protiv čije je drugostepene odluke pravni lek tužba Upravnom sudu, to sve govori. Učinićemo sve da ovaj ‘nesud’ nikada više nikome ne sudi. Oni će biti svedeni na disciplinsku komisiju, što u stvarnosti jesu, u to sam potpuno uveren.

Imate li informacije, ko stoji iza procesa protiv vas?

Moje lično mišljenje je da ministar Aleksandar Vulin ima veze sa tom odlukom, kao i sekretar Ministarstva Zoran Lazić, koji mi je na jednom od sastanaka na tu temu indirektno i pretio Vojnodisciplinskim sudom. Ali, mislim da je najveći uticaj na ovakvu odluku imao bivši načelnik Generalštaba Ljubiša Diković – u to sam gotovo siguran. Neverovatna je, međutim, servilnost i poltronizam oficira pravne službe koji sede u tom neustavnom sudu i koji su pogazili sve principe pravne profesije, čovečnosti i oficirske časti. Pokazali su neverovatan kukavičluk koji ne priliči srpskim oficirima. Šta bismo sutra mogli da očekujemo od takvih, kako bi se suprotstavili neprijatelju ako nisu imali hrabrosti da se suprotstave nasilju i kriminalnom ponašanju pojedinaca na vlasti.

Jesu li vam, kao i bivšem majoru Draganu Gligiću i aktivnom Dejanu Radovanoviću, kada su javno istupili, pokušali "napakovati" neke afere ili pronaći nešto što bi vas kompromitovalo?

Nisam zasad doživeo da se o meni plasiraju negativne informacije. Tu sam spokojan. Vršeći vojnu službu, evo, skoro 20 godina efektivno, iza sebe imam samo pozitivne rezultate i najviše službene ocene. Smatram da sam u službi više puta pokazao odanost državi i profesiji, to odlično znaju čak i neki bivši generali za koje sam nekad poturao glavu, a oni mi sad rade o glavi. Porodičan život vodim tradicionalno i patrijarhalno i šta tu loše može da se istakne. A da pokušavaju da nešto nađu, neka slobodno traže, a znam da to rade…

Znači li to da ste na "merama"?

Znam da službe bezbednosti svakodnevnu vrše obradu mene i mojih saradnika. Pre bih rekao – pojedinci u tim službama, koji svoje pozicije zloupotrebljavaju, ali tome ne pridajemo neki značaj. Samo gube vreme.

Kad primite odluku o gubitku čina, a time i o otkazu, da li ćete tražiti prijem kod načelnika Generalštaba?

Videću kome će dati mandat da u njihovo ime učini krivično delo i donese naredbu o mom prestanku službe. Zasad ne znam da li će to učiniti načelnik Generalštaba ili neko koga on bude ovlastio da rešava moj status u službi. Tad ću odlučiti da li ću tražiti službeni razgovor kod načelnika Generalštaba, na to imam pravo, pre svega da bih ga pogledao u oči i učinio ga svesnim da tako čini krivično delo i da je, u skladu sa kodeksom časti, zakonom i Pravilom službe, dužan da ne izvrši takvu odluku.

Hoće li vrh Ministarstva i vojske uspeti da "otupi" vašu sindikalnu borbu, jedini ste reprezentativni sindikat?

Danas u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane postoji registrovano 14 sindikata. Međutim, svi oni nemaju ni četvrtinu članstva Vojnog sindikata Srbije, baš zato što su sindikati koji nisu spremni da se žrtvuju za kolektivni interes i bolji položaj naših pripadnika. Nedavno je bivši načelnik Generalštaba Diković pokušao da formira svoj sindikat, predsednik tog sindikata se time čak i hvali, a evo sad ga, kako čujemo, šalju na kurs za glavne podoficire. Benefite od toga je već osetio, a članstvu i kolegama prepuštamo da procene sami. Te pojave nisu ništa neobično, svi sindikalni priručnici govore o tome da poslodavac uvek pokušava da oslabi reprezentativni sindikat pridobijanjem njihovih vođa. I meni su, kao i mojim saradnicima, svojevremeno nudili razne benefite, ali nismo podlegli. Eto, Diković je otišao, šta ce sad raditi taj i takvi sindikati videćemo…

Iz istog broja

Poljski sindrom – Neistine u politici

Izvinite što sam na vlasti

Radoslav Ćebić

Uloga Vojislava Šešalja u mehanizmu vlasti Aleksandra Vučića

Bomba u septičkoj jami

Radmilo Marković, Filip Švarm

Intervju – Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Jačanje ženske pozicije

Biljana Vasić

Crna Gora – Srbija

Matija ante portas

Slobodan Georgijev

Vojska i politika

Sliku tvoju ljubim

Davor Lukač

Političko rvanje u blatu

Šminkanje crnog obraza

Saša Stojković

Intervju – Boban Stojanović, politikolog

Mladi žele da odu

Ivana Milanović Hrašovec

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu