Intervju – Dragana Vukosavić, HR direktorka Victoria Group

Više zaposlenih žena – uspešnija kompanija 2

foto: dragan vukosavić

Više zaposlenih žena – uspešnija kompanija

"Žene zaposlene u Victoria Group osećaju se ravnopravno, ispunjeno i sigurno, a rodni balans koji smo postigli prepoznat i od strane samih zaposlenih. Tako, recimo, više od 85 odsto svih zaposlenih smatra da žene u kompaniji ostvaruju ista prava kao i njihove muške kolege, a čak 92 odsto njih radije radi u rodno mešovitim radnim sredinama"

Povod za razgovor sa direktorkom ljudskih resursa (HR – human resources) kompanije Victoria Group Draganom Vukosavić bilo je istraživanje rodne ravnopravnosti unutar kompanije koje su zajednički sproveli Victoria Group i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Takođe, neke od tema u razgovoru bile su i generalna slika o položaju žena u Srbiji prilikom zapošljavanja, kao i svetska iskustva, koja pokazuju da su kompanije sa najvećim udelom žena među zaposlenima ujedno i – najuspešnije.

"VREME": Možete li nešto više reći o zaduženjima koje ima jedan HR direktorkako generalno tako i u vašoj kompaniji?

DRAGANA VUKOSAVIĆ: Posao HR direktora je izuzetno odgovoran i podrazumeva svakodnevne aktivnosti koje prožimaju sve sektore i oblasti poslovanja. Moj posao se ne završava onog momenta kada neko prođe proces regrutacije i dobije posao. U opisu posla je i komuniciranje sa vođama timova i sektora s jedne strane, odnosno zaposlenih s druge, što je jako odgovoran posao i direktno utiče na poslovanje kompanije. Osnovni zadatak HR je da kompaniji pruži adekvatnu sredinu i organizaciju koja će u najboljoj meri podržati strategiju i poslovne procese, pa samim tim i planove i rezultate. Takođe, na HR sektoru je i obaveza da svim zaposlenima obezbedi iste uslove za rad i napredovanje, kao i da se zaposleni motivišu, da se osete kao deo tima i da zajedno funkcionišu na najbolji način i tako doprinose sopstvenom razvoju i razvoju kompanije. Jednom rečju, da bude pravi partner i da doprinese razvoju i napretku poslovanja i stvori pozitivnu klimu koja će omogućiti ostvarenje vrhunskih rezultata.

Pomenuli ste da je HR zadužen da obezbedi iste uslove rada za sve zaposlene, a poznato je da žene vrlo često ne ostvaruju jednaka prava kao njihove muške kolege, pa čak i da u Srbiji najviši procenat među nezaposlenima čine upravo žene.

Nažalost, te brojke zaista neretko i jesu poražavajuće. Međutim, imajući u vidu da se već dugi niz godina bavim ovim poslom, mogu da konstatujem da se stvari ipak menjaju nabolje i da sve više kompanija i institucija sada obraća pažnju na položaj žena u društvu. Svest društva o urgentnosti ovog pitanja je na znatno višem nivou nego što je to ranije bio slučaj, a postoje i primeri koji su već daleko otišli u rešavanju ovog pitanja. Veoma mi je drago da i sama radim u kompaniji koja se ovoj temi veoma ozbiljno posvećuje, a iza sebe ima već zavidne rezultate.

Kako uopšte ocenjujete rodnu ravnopravnost zaposlenih u Srbiji i u vašoj kompaniji?

Dosta toga je urađeno proteklih godina i rezultati svakako jesu vidljivi, ali generalno nije ujednačeno i često zavisi od kompanije ili institucije. Upravo rukovođeni time, Victoria Group je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja inače čini deo naše vlasničke strukture, sprovela istraživanje na temu rodne ravnopravnosti unutar kompanije. Metodom upitnika i fokus grupa obuhvatili smo 846 zaposlenih u čak šest naših članica – Victoria Group korporativni centar, Victoriaoil, Fertil, Sojaprotein, Veterinarski institut Subotica i Victoria Logistic. Ovo inače predstavlja prvo ovakvo istraživanje EBRD-a u jednoj kompaniji u Srbiji, a cilj nam je upravo bio da sagledamo realnu sliku unutar kompanije viđenu direktno okom samih zaposlenih – i muškaraca i žena.

I, kako izgleda ta slika i šta je istraživanje pokazalo?

Slika je veoma dobra i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da sve brojke i te kako govore u prilog tome da se žene zaposlene u Victoria Group osećaju ravnopravno, ispunjeno i sigurno, kao i da je rodni balans koji smo postigli prepoznat i od strane samih zaposlenih. Tako, recimo, više od 85 odsto svih zaposlenih smatra da žene u kompaniji ostvaruju ista prava kao i njihove muške kolege, a čak 92 odsto njih radije radi u rodno mešovitim radnim sredinama. Na pitanje o mogućnostima koje žene imaju za profesionalni razvoj, oba pola ispitanika slažu se da pravo na usavršavanje i stručnu edukaciju imaju podjednako sve kolege i koleginice, a gotovo 90 odsto ispitanica smatra da njihov profesionalni razvoj ni na koji način nije ugrožen odlaskom na porodiljsko odsustvo.

Ima li, po vama, dovoljno žena u menadžmentu kada je reč o Srbiji, ili je i dalje reč o gotovo statističkoj grešci? Koliki udeo žena u menadžmentu ima Victoria Group?

Svakako mislim da je najvažnije to da na pozicijama pre svega budu kompetentne ličnosti, bez obzira na njihov pol. Kada je reč o Srbiji, taj je odnos danas dosta bolji jer se žene školuju podjednako kao muškarci. U nekoj meri i dalje postoji podela na "muška i ženska" zanimanja, ali i taj segment prolazi kroz određene promene. Što se Victoria Group konkretno tiče, u sedištu kompanije zaposlen je natprosečno visok broj žena, pa one tako čine 55 odsto zaposlenih, na različitim organizacijskim nivoima – od juniorskih pozicija do top menadžmenta.

Šta govore svetska iskustva kada je reč o odnosu učinka kompanije i rodne ravnopravnosti prilikom zapošljavanja?

Apsolutno postoje dokazi da su kompanije sa višim procentom žena uspešnije. Među prvim istraživanjima ovog tipa, na temu rodne ravnopravnosti i uticaja ovog faktora na prinos kapitala, sprovedeno je 1999. godine u Švedskoj, a učestvovalo je 14.000 kompanija. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem pokazali su da kompanije u kojima je broj muškaraca i žena među zaposlenima ujednačen, ostvaruju viši stepen prinosa na kapital, više net profite i bolju produktivnost.

Jedno od skorijih istraživanja, iz 2007. godine, koje je sprovela "The Catalyst Corporation", obuhvatilo je 30.000 kompanija, a rezultati su pokazali da su kompanije sa najvećim procentom žena u top menadžmentu ostvarivale za 34 odsto bolje rezultate ka svojim stejkholderima, a čak 35,1 odsto viši prinos na kapital.

Istina je da sve više žena vodi kompanije i ima jako odgovorne pozicije, tako da ne iznenađuje činjenica koja proizilazi iz ovog istraživanja. S obzirom na to da je ovo istraživanje rađeno 2007. godine i obuhvatilo čak 30.000 kompanija, sigurna sam da takav rezultat proizilazi iz globalnih promena, a to je da je ženama u razvijenim delovima sveta obrazovanje postalo sve dostupnije, kao i mogućnost zaposlenja i jednakog napredovanja.

Uprkos odličnim rezultatima istraživanja, ima li prostora za napredak u ovoj oblasti u vašoj kompaniji?

Prostora za napredak uvek ima, a mi kao kompanija težimo ka tome da se stalno usavršavamo. Naš cilj je da se svi naši zaposleni osećaju dobro, i da budu svesni prilika koje imaju i da budu motivisani da ih iskoriste. Takođe, važno nam je da i dalje ostanemo poslodavac koji poštuje prava svojih zaposlenih, a pre svega želimo da opravdamo poverenje naših zaposlenih koji smatraju da imaju podjednako pravo na usavršavanje i edukaciju, kao i žena zaposlenih u Victoria Group, koje smatraju da njihov profesionalni razvoj nije ugrožen odlaskom na porodiljsko odsustvo. Ono što smo identifikovali kao oblasti kojima ćemo se baviti u narednoj godini svakako je motivacija žena da preuzmu odgovornije pozicije, ali i edukacija menadžmenta da je rad u mešovitim grupama veoma motivišuć za sve zaposlene. Razbijanje predrasuda po pitanju muških i ženskih poslova biće još jedan pravac našeg razvoja u narednom periodu s obzirom da današnja tehnologija proizvodnje dozvoljava potpuno izjednačavanje poslova između muškaraca i žena. Prosek žena među zaposlenima na nivou cele kompanije Victoria Group danas iznosi 27 odsto, a ideal kojem težimo je 30 odsto, što je ujedno i evropski prosek.

Da li postoje neke zakonske mogućnosti isprobane u razvijenijim zemljama koje bi mogle da pomognu u razvijanju rodne ravnopravnosti? Ili je ipak problem što se već postojeći zakoni krše i ne poštuju prava žena prilikom zapošljavanja i kada one već zasnuju radni odnos?

Zakoni nisu sporni, većina ih je usklađena za zakonima EU, pitanje je samo doslednosti u njihovom sprovođenju od strane poslodavaca i koliko svako od njih za sebe insistira na pružanju jednakih mogućnosti svim svojim zaposlenima. Mnoge kompanije danas ipak posluju u skladu sa standardima koji postoje u razvijenim zemljama EU, a ohrabruje i to što pojedinci znaju svoja prava i spremni su da se za njih bore. Zajedničkim radom kompanija, institucija, obrazovnog sistema i pojedinaca moguće je sprovesti i šire društvene promene, ali volja mora da postoji na svim stranama podjednako.

Da li ste, možda, imali prilike da se upoznate sa nekim primerom suprotnim od uobičajene prakseda je muškarac taj koji se ne tretira ravnopravno u radnom odnosu?

Lično ne, ali diskriminacija je nešto što se nažalost dešava. Ono što svakako raduje jeste činjenica da sve više idemo ka tome da je to izuzetak, a ne pravilo. Takvi slučajevi su izolovani, ali srećom sankcionišu se po zakonu i takve pritužbe se danas u zemlji vrlo ozbiljno razmatraju. Smatramo da ne samo poštujući zakone već i uspostavljanjem adekvatne korporativne kulture i procedura rada, kojima se poštuju različitosti i prava svakog pojedinca, kompanije umnogome mogu da promene trenutno poslovno okruženje i omoguće zaposlenima, a posebno talentima, da rade i doprinesu razvoju društva čiji su članovi.

Iz istog broja

Srđan Lazović, direktor za korporativne i regulatorne poslove za Cefta region i Bugarsku British american tobacco South-East Europe d.o.o.

Srpska duvanska industrija na raskršću

R. V

Ekonomski događaji 2013.

Mnogo priče, malo vajde

Dimitrije Boarov

Deset događaja 2013.

Kad naprednjak složno glasa protiv Miška i Đilasa

Milan Milošević i Dokumentacioni centar "Vremena"‚

Ličnost godine

Branko Kukić

 

TV manijak, godišnji pregled 2013.

Devet krugova srpskog medijskog pakla

Dragan Ilić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu