VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

Hrabre promene u "svojinskoj bazi" društva, uvek praćene i lomovima i aferama, ostaće kao podloga budućnosti demokratske Srbije

Testament Zorana Đinđića 1

Ima nečeg paradoksalnog u tome što će u ekonomsku istoriju Srbije Zoran Đinđić ući pre svega po tome što je konačno i nezaustavljivo pogurao ključni tranzicioni proces – privatizaciju društvene i državne svojine.

Kroz sto godina pisaće se, verovatno, da je Zoran Đinđić bio organizator rušenja poluvekovonog komunističkog sistema i reanimator privatne ekonomije u Srbiji, to jest da je on ponovo privatizovao srpsku privredu. Iako je odrastao u komunističkoj, oficirskoj porodici, a ne u nekom građanskom okruženju u kome je tradicionalan fetiš svojine; iako je u svet politike ušao kao radikalni anarhističko obojeni studentski lider burne 1968. godine, koja je uzdrmala svetski kapitalizam; iako je kao filozof stasao na idejama mladog Marksa i na pokušajima evropske levice da na nasleđu tih ideja revalorizuje marksistička shvatanja individualne slobode, u vreme neizlečive istorijske krize "socijalističkog kolektivizma"; iako je kao pragmatični političar i kao zagovornik "socijalne pravde", još 1994. godine bio i formalni predlagač revizije (praktičnog poništenja) prvog privatizacionog ciklusa koji je u Srbiji izveden u inflaciono vreme (1993–1994) na podlozi "identifikacije i nominacije" društvene svojine u "društveni kapital" (prema projektu premijera Ante Markovića) – što je u većem delu tadašnje opozicije doživljeno kao "autogol" Demokratske stranke i kao Đinđićev neočekivani "politički poklon" Miloševiću, koji je preko te revizije sebi povratio punu vlasničku kontrolu nad privredom Srbije: iako je u razdoblju između 5. oktobra 2000. godine i formiranja DOS-ove vlade Srbije, u proleće 2001. godine, ne on, nego ministar privrede "prelazne republičke vlade" dr Oskar Kovač, preko "podsticanja" ubrzane insajderske privatizacije, po Miloševićevom privatizacionom zakonu iz 1997. godine (u stvari zakonu koji su sastavili Đunić i Beko), još pre nego što je donet "Đinđićev zakon o privatizaciji" – "obavio" više od pola privatizacije društvene svojine u Srbiji, i to u najboljim preduzećima.

Uprkos svim ovim činjenicama, kao i okolnosti da je čitav ekonomski program DOS-a (u kome je privatizacija jedna od okosnica celog tranzicionog programa) zapravo sačinila grupa eksperata okupljena u (tada) nevladinu ekspertsku organizaciju G17 plus (pod vođstvom Miroljuba Labusa i Mlađana Dinkića), a da je sam novi zakon o privatizaciji (usvojen u junu 2001) sačinila, obrazlagala i počela da sprovodi grupa oko ministra za privredu i privatizaciju Aleksandra Vlahovića – dakle, uprkos svemu tome, Zoran Đinđić se mora u modernoj privrednoj istoriji Srbije ubeležiti kao ključna ličnost otpočinjanja "temeljnog ekonomskog zaokreta" u zemlji koja je prethodno zdušno i gotovo konsenzualno, od samog svog (re)osnivanja, puna dva veka, prihvatala i odobravala strategiju "kolektivne svojine i državne skrbi" pod eufemizmom "nacionalnog interesa i narodne sabornosti i solidarnosti".

FORMAT I ENERGIJA: Zašto se ta zasluga mora pripisati Zoranu Đinđiću, kada je on sam najčešće izbegavao i da izgovori skromnu sintagmu da je potrebno da se u Srbiji stvori "narodni kapitalizam" i kada je svoju političku stranku stalno usmeravao u pravcu evropske socijaldemokratije?

Zato što privatizacija nije mogla dobiti svoje istorijsko ubrzanje da za nju odgovornost nije preuzeo sam Zoran Đinđić, svojim formatom, svojom energijom, svojim svetskim imidžom. U toj odgovornosti malo ko je i među DOS-ovim liderima hteo da participira, a i stari i novi politički centri više su gledali kako da na načelnoj kritici tekućeg procesa privatizacije uhvate koji laki politički poen, nego što su bili voljni da se pridruže "razbijanju" iluzija o značaju državne svojine u razvoju i jačanju Srbije u vremenima koja dolaze. Pri tome su se, iza zavese, zdušno trudili da sebi i svojima obezbede najunosnije akvizicije ili bar da spreče da do takvih akvizicija dođu njihovi politički konkurenti sa svojim sponzorima.

Ima neke nesrećne ironije u tome što je Đinđić, kada je postao premijer, za ključne lične saradnike u poslovima oko privatizacije, dakle u najozbiljnijim tranzicijskim operacijama, izabrao dve ličnosti koje do tog trenutka nisu imale nikakav kredibilitet u Srbiji, a do danas su ga potpuno izgubile. Iz Miškovićeve Delte dobio je mlađanog Nemanju Kolesara (za šefa premijerskog kabineta), a odnekuda je za njegovog savetnika za privredu i bezbednost (?) stigao Zoran Janjušević. Kako je Janjušević dobio ovo mesto, to ni CIA ni KGB zajedno možda ne znaju. Jedino logično objašnjenje za ova dva kadrovska rešenja može se naći u tome da je Đinđić tražio samo bezobzirne i bespogovorne izvršioce za posao za koji je znao da se nikako ne može završiti bez prljavština, nameštaljki, podmetačina, ogovaranja, uslovljavanja, natezanja i svega drugog što ide uz krupne novčane transfere. Kasnije će upravo ova dva Đinđićeva saradnika, logično, postati meta njegovih političkih konkurenata, a afera sa pranjem novca i navodnim podmićivanjem u slučaju "nameštanja" tendera za prodaju cementare švajcarskom Holcimu, konačno će srušiti i Živkovićevu vladu.

Druga nepovoljna okolnost za Đinđićevo prelamanje privatizacije u Srbiji bila je u tome što je u prethodnom opozicionom razdoblju DS dobijao finansijsku i savetničku potporu od nekoliko ljudi koji su uspeli da se obogate još u Miloševićevo vreme – pa su, po prirodi stvari, očekivali da "izvade štetu" u procesu privatizacije, nakon pobede projekta u koji su položili deo svojih investicija. Među tim ličnostima, primerice, treba spomenuti Dragoljuba Markovića, vlasnika Krmivoprodukta, i Miodraga Kostića, osnivača poznatog MK komerca. Voljno ili nevoljno, Đinđić im je to dozvolio, pa je Marković ubrzo postao vlasnik desetak firmi na liniji stočne hrane i mesa, a Kostić je, nekom neverovatnom kombinacijom, na javnom tenderu došao do tri šećerane u Vojvodini, a svaku je platio po tri evra (prošle godine je preprodao 51 odsto vlasništva u tim šećeranama nemačkom Nord cukeru za basnoslovnu cenu – u odnosu na ono što je u njih uložio). Slično su prošli i drugi "ulagači u demokratiju", od Milorada Miškovića pa nadalje.

SLUČAJ SMEDEREVSKE ŽELEZARE: Novi zakon o privatizaciji trebalo je da konačnu legalizaciju privatizacije u Srbiji prikaže kao (napokon) transparentnu, racionalnu i pravednu, to jest drugačiju od privatizacije po Miloševićevom zakonu. Međutim, treća neugodna okolnost za konačnu legalizaciju privatizacije u Srbiji bila je u tome što je ključni čovek tog tranzicijskog posla postao ministar Aleksandar Vlahović, koji je na tu funkciju došao iz tadašnjeg Dilojt i Tuša, dakle upravo iz firme koja je u dotadašnjim privatizacionim akcijama starog režima bila ključna konsultantska kuća, pa je i personalno dala prethodne "zakonodavce". No, Vlahović je uspeo da javnosti dokaže da je samostalna ličnost i da nije puka marioneta firme u kojoj je zamrzao "partnerski odnos" – do te mere da se do dan-danas nije razvila neka krupnija priča kako je nešto presudno namestio Dilojtu.

Tom spisku krupnih nezgoda za start "Đinđićeve privatizacije" treba priključiti i okolnost da se brzo shvatilo da prva verzija novog zakona o privatizaciji, koji je početno pravljen sa idejom da se veći deo srpskih preduzeća proda strancima (jer u Srbiji je bilo dovoljno samo "prljavog kapitala"), nije naišla na očekivani odziv spoljnih investitora. To se videlo već krajem 2001. godine, prilikom prodaje tri srpske cementare sa ukupnim kapacitetom proizvodnje od oko tri miliona tona cementa godišnje – za koje je posle tendera obećano: 140.000.000 dolara za 70 odsto kapitala peduzeća, 56.000.000 dolara za pokriće ranijih obaveza ovih cementara i 146.000.000 dolara za ulaganja u narednih pet godina (rekonstrukcije i socijalni programi).

Shvativši da vremena za oklevanje nema i da se privatiazcija mora hitno ubrzati, pa zbog toga i "pojeftiniti", Đinđić je pokušao da je pokrene ad hoc sporazumima sa krupnim stranim investitorima. Tako je 2002. godine on naprasno rešio teško pitanje budućnosti smederevske železare (sa 9000 zaposlenih) u sporazumu sa firmom US stil Košice. Đinđić je tada prihvatio naizgled nemoguće teške uslove: da država preuzme na sebe otplatu 1,7 milijardi dolara starih dugova, da železara ode u stečaj a da se ne namire krupni poverioci iz Nemačke, da se broj zaposlenih smanji na 6500 radnika, a da US stil dobije sva prava rukovođenja i raspolaganja za svega 25.000.000 dolara itd. Ova operacija, za koju je Đinđić direktno preuzeo odgovornost prisustvujući, zajedno sa američkim ambasadorom Montgomerijem, potpisivanju Pisma o namerama (8. marta) na prvi pogled delovala je kao skandalozna, a kasnije će se ispostaviti kao jedno od najpametnijih rešenja svih proteklih pet tranzicijskih godina (jer je veliki deo preuzetih dugova otpisan sporazumom sa Pariskim klubom; jer je nova kompanija US stil Smederevo brzo obnovila proizvodnju i počela da plaća dobavljače; jer je ta firma brzo postala najveći izvoznik iz Srbije; jer je ona odmah skinuta sa budžetskih dotacija itd.).

GRAĐENJE MOTIVACIJE: Ipak, privatizacija se nije mogla ubrzati samo ovakvim, volšebnim potezima. Zbog toga su Đinđić i Vlahović, što voljno, što nevoljno, bili prinuđeni da brzo koriguju zakonski okvir privatizacije. Tako su u leto 2002. godine izmenama Zakona o preduzećima odvezali sebi ruke za prodaju ranijih "obračunskih" akcija na društveni kapital – pa su učinili atraktivnim i trgovinu "manjinskim paketima akcija" iz svog Akcijskog fonda (koji je prethodno napunio dr Kovač, spomenutim "bekstvom u privatizaciju" socijalističkih direktora). Zatim je Vlahović sa vodećim domaćim bankama potpisao Protokol o saradnji u finansiranju privatizacije, preko koga je postignuto da oni u koje Vlada i te banke veruju – mogu da kupuju društvene firme i "na veresiju". I najzad, 1. avgusta 2002. godine, Vlada Srbije je drastično promenila i Uredbu o proceni vrednosti i aukcijskoj privatizaciji preduzeća, čime je, pojednostavljeno rečeno, praktično prepolovila inače naduvane knjigovodstvene vrednosti društvenih firmi, a na drugoj strani omogućila je i da takozvana početna cena na aukcijama može da padne i na deseti deo knjigovodstvene vrednosti kapitala. Sve to je pratila politička kampanja nazvana "Privatizacija 1000 preduzeća u 2002. godini".

Preko spomenutih poteza, Đinđićeva vlada je gotovo odustala od teorije da privatizacija (putem državne prodaje) treba pre svega da unese u zemlju "svež kapital" iz sveta ili dovede "ugledne strateške partnere iz inostranstva" – nego je požurila da društvenim preduzećima bar nametne nove, individualizovane vlasnike, te da tako jednim udarcem postigne dva cilja – aktivira novu građansku štednju u bankama Srbije i pokrene proizvodnju u zamrlim preduzećima u kolektivnom (odnosno ničijem i svačijem) vlasništvu.

Dakle, većina tada preduzetih mera bila je usmerena ka motivisanju domaćih preduzetnika da preuzmu u vlasništvo posrnule društvene firme – čak i ako nemaju dovoljno novca ili kad imaju samo novac sumnjivog porekla. Ministar Vlahović je eksplicitno izjavio da se poreklo kapitala koji se bude angažovao u privatizaciji neće ispitivati. Tako je omogućeno da zainteresovani ulagač može kupiti društveno preduzeće i za deset odsto knjigovodstvene vrednosti, za tu kupovinu može dobiti povoljan kredit, ili angažovati i svoj neoprani novac, a čim otplati 45 odsto cene – može preduzeće dalje prodavati.

Ovi potezi su dali značajan impuls brzini privatizacije. Istina, tokom te 2002. godine nije baš prodato 1000, nego blizu 200 preduzeća u okviru prodaje 70 odsto kapitala (12 putem tendera, a 184 putem aukcija), a kod još 44 preduzeća prodati su manjinski paketi deonica iz republičkog Akcijskog fonda. Ostvareni su i prilično značajni finansijski efekti. Te godine ukupno je od prodaje prihodovano oko 350.000.000 evra, a novi vlasnici su se uz to obavezali da će u preuzeta preduzeća investirati još 300.000.000 evra.

OTVARANJE PROSTORA: Mnogo krupniji efekti ovog velikog manevra u privatizaciji biće postignuti tek 2003. godine, kada je ostvaren državni prihod od oko milijardu evra od prodaje društvene svojine. Početkom decembra 2003, obeležena je i prodaja hiljaditog preduzeća, a ukupno je za dve i po godine ubrzane privatizacije pod Đinđićevom premijerskom palicom ostvaren prihod za državni budžet od 1,3 milijarde evra. Ulagači su obećali i investicije u kupljene fabrike od 700.000.000 evra, a za socijalne programe još 280.000.000 evra. Iako se tada, i posle dve godine privatizacije, u Srbiji ukupno oko 55 odsto kapitala i dalje nalazilo u državnoj i društvenoj svojini – odmah je zavladalo mišljenje da je privatizacija tek 2003. godine postala nepovratan proces i da je nikakve političke snage više ne mogu zaustaviti ili poništiti, jer je bilo privatizovano 65 odsto takozvanog realnog sektora privrede.

Možda je upravo taj "proboj privatizacije" tokom 2003. godine, koji, naravno, uvek prate i krupne nepravde, snažni društveni lomovi, finansijske afere i politički poremećaji – u suštini i izazvao raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji 28. decembra. Ubrzana privatizacija tokom 2003. godine, međutim, ne samo da je direktno promenila odnose u ravni ekonomskog odlučivanja u Srbiji nego je i indirektno otvorila prostor za druge reformske pokušaje, jer su narasli privatizacioni prihodi dali značajan doprinos konsolidaciji državnog budžeta, bez znatnijeg povećanja fiskalnog pritiska na tekuću proizvodnju.

Svi drugi Đinđićevi pokušaji da na brzinu "promeni Srbiju" već danas su pod upitnikom i može se prognozirati da neće biti dugog daha (pored onih koji su se već ispostavili kao promašaji), ali ono što je promenjeno u njenoj "svojinskoj bazi" sa velikom sigurnošću se može okarakterisati kao trajno, to jest kao ono što će ostati posle premijera dr Zorana Đinđića – kao podloga budućnosti demokratske Srbije.

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu