Reagovanje

Statistika, naša dika

"Rešiće to Bata: Vreme i mesto pretvorbe Vučića uspešno se kriju", "Vreme" br. 1377

Želeo bih da u duhu Vašeg profesionalizma objavite ovaj tekst, ne kao odbranu na pojedine insinuacije o pouzdanosti statističkih podataka, već kao tekst koji će čitaocu omogućiti da sagleda gde je statistika danas viđena očima međunarodnih organizacija i evropske statistike – Evrostata.

Republički zavod za statistiku je u prethodnom periodu ostvario veliki napredak u procesu harmonizacije sa Evropskom unijom. Taj napredak je prepoznat i u svim izveštajima Evropske komisije i Evrostata. U izveštaju sa skrininga za Poglavlje 18 predstavnici Evropske komisije su konstatovali da postoji visok stepen usklađenosti pravnog okvira Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti statistike i predložili otvaranje pristupnih pregovora sa Srbijom u vezi sa Poglavljem 18 bez ikakvih dodatnih merila. U godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije za period 2012. do 2016. godine, Poglavlje 18 za statistiku najbolje je ocenjeno od svih poglavlja. Konstatovano je da je napredak napravljen u većini oblasti, a opseg statistike se stalno povećava. Na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u aprilu 2017. godine, Evropska komisija je ukazala da je Srbija na visokom nivou pripremljenosti u oblasti statistike i ohrabrila je da nastavi sa tekućim radom u poslovnim statistikama i nacionalnim računima. Evrostat je prilikom ocenjivanja statističkog sistema Srbije (Light Peer Review) prepoznao izuzetan napredak u razvoju Republičkog zavoda za statistiku u vezi sa institucionalnim aspektima koji su analizirani, kao i u vezi sa dostupnošću statističkih informacija. Prema zaključcima i oceni Evrostatovog centra za izvrsnost (Eurostat centers of excellence for data warehouse). Zavod je dobio najviše ocene za softverska rešenja pa je tako postao partner u okviru HLG-MOS (High level group for modernization of official statistics – UNECE). U Zavodu je poslednjih godina, sopstvenim snagama, razvijen jedinstveni IST softver za integraciju podataka i metapodataka. Pomenutom napretku je doprineo veliki broj uspešno sprovedenih projekata finansiranih od strane raznih donatora, prevashodno Evropske komisije kroz pretpristupne fondove, a Zavod je neretko uziman za pozitivan primer u regionu u oblasti upravljanja EU projektima.

Treba napomenuti da statistika do sada nikada nije dobila nikakav zahtev za korekciju publikovanih podataka ili bilo kakvu direktnu sumnju u kvalitet objavljenih podataka.

Zvanični statistički podaci se često zloupotrebljavaju ili napadaju zarad dobijanja političkih poena. Zadatak zvanične statistike je da u takvim situacijama zadrži stručnost, objektivnost i transparentnost, i da istovremeno brani svoj integritet demantovanjem neistina iznetih na njen račun u javnosti, što često nije nimalo lak zadatak. Jednu takvu "bitku" RZS je nedavno dobio "protiv" Fiskalnog saveta koji je duže vreme iznosio sumnje u tačnost podataka o zaposlenosti i nezaposlenosti iz istraživanja Anketa o radnoj snazi. Odgovor statistike u tom slučaju bio je uvođenje administrativnih podataka o broju socijalnih osiguranika (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) u statističku proizvodnju, čime su potvrđeni kvalitet i tačnost podataka dobijenih iz Ankete o radnoj snazi. Osim toga, na zvaničnom sajtu Zavoda, kao i u časopisima "Makroekonomske analize i trendovi" (MAT), "Danas", "Vreme" itd., objavljeni su brojni stručni članci na temu statistike tržišta rada, u kojima su rasvetljene metodološke nedoumice i statističke definicije vezane za ovu oblast i objašnjena povezanost podataka o zaposlenosti sa drugim makroekonomskim pokazateljima. Rezultat takvog profesionalnog odnosa Zavoda sa širokom i stručnom javnošću jeste razvijanje poverenja u statistiku, s jedne strane, i jačanje kvaliteta statističkih podataka, s druge strane.

Autor je direktor Republičkog zavoda za statistiku

Iz istog broja

Protokol

Sve naše inauguracije

Jovana Gligorijević

Kolektivni portret

Porodična fotografija sa Zapadnog Balkana

Dejan Anastasijević

Demagoški rituali

Odakle ti Miroslav, crni Aleksandre?

Miloš Vasić

Vučićevo jevanđelje

Krunisanje za predsednika

Dragoljub Žarković

Viši sud u Valjevu – Rehabilitacija Nikole Kalabića

Za kralja, otadžbinu i tri pečena pileta

Dragan Todorović

Urbanizam na naprednjački način

Zidanje Beograda na Bojani

Zoran Majdin

Tribina – Budućnost Bosne i Hercegovine

Zemlja opstaje jer ne može da se raspadne

Nevena Milojević, Marko Pantić

Licenciranje upravnika zgrada

Kratki kurs za Iliju Čvorovića

Tatjana Tagirov

Postsaborski dani

Disciplinovanje bližnjeg svog

Sonja Živković

Reagovanje

Nemam veze sa helikopterom

Rasim Ljajić

Saopštenja SNS-a

Beleške iz paralelnog sveta

Radmilo Marković

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu