VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Povodom osamdesetogodišnjice početka španskog građanskog rata (1936-1939) ponovo objavljuje tekst štampan u Vremenu pre deset godina

Prilog kulturi sećanja

Španija u srcu 2

UMESTO OMAŽA POVODOM OSAMDESETE GODIŠNJICE ŠPANSKOG GRAĐANSKOG RATA:

SPISAK JUGOSLOVENA ŠPANSKIH BORACA

Dolores Ibarruri Pasionaria: Hasta, Pronto, Hermanos- DOVIĐENJA, BRAĆO

Oproštajni govor koji je legendarna Dolores Ibarruri održala u Barceloni 28. oktobra 1938. godine borcima internacionalnih brigada prilikom njihovog vraćanja sa fronta

POSLEDNJA OPOMENA: Pismo španskih boraca CK SK Jugoslavije 1984.

GODIŠNJICE

SVE TE STRAŠNE SENKE IMAJU SVOJA IMENA U SEĆANJU, IMENA SAZDANA OD VATRE I LOJALNOSTI, IMENA ČISTA, OBIČNA, STARA I UZVIŠENA, POPUT IMENA SOLI I VODE… DA, KAKO IZABRATI SAMO JEDNO IME, MEĐU TOLIKIM UĆUTKANIM

Proteklo je sedamdeset godina od početka španskog građanskog rata, događaja koji je više nego simbolički najavio Drugi svetski rat jer, samo pola godine posle sloma Španske republike 1. septembra 1939, drugi veliki sukob u XX veku postaje zastrašujuća svetska realnost.

Pet godina Druge republike, konstituisane 14. aprila 1931, predstavlja značajan pokušaj modernizovanja Španije, ali istovremeno i zaoštravanje sukoba između snaga koje su nosile modernizacijski proces i onih koji su veličinu Španije videli u prošlosti. Donet je novi demokratski ustav, kao ključni osnov za menjanje arhaične društvene strukture. To je izazivalo otpor snaga koje su se osećale ugroženo, bilo da se radilo o veleposednicima, crkvenoj ili vojnoj hijerarhiji. S druge strane, osiromašeni gradski i seoski proleterijat hteo je mnogo više i mnogo brže i to ga je, sa njihovim političkim i sindikalnim organizacijama na čelu, posebno moćnim anarhističkim pokretom, uvodilo u direktni sukob, kako sa socijalnim protivnicima tako i sa vlašću. Probuđene su mnoge nade, ali su se razgorele i mnoge strasti. U zemlji je rasla politička napetost i sve je bilo teže kontrolisati sukobljene strane.

Postojala je nada da će parlamentarni izbori održani 18. februara 1936, na kojima je pobedila koalicija Narodnog fronta – sačinjena od republikanskih partija, socijalista, regionalističkih stranaka i komunista i podržana od anarhista – pomoći da se stabilizuju političke prilike u zemlji. Umesto toga, bio je to uvod u novo zaoštravanje i nove sukobe. Deo vojnog vrha hteo je da odmah interveniše, ali je Fransisko Franko procenio da treba sačekati povoljniju priliku. Vlada je sporo reagovala i nije uspevala da nametne potrebni autoritet, ni protivnicima ni vlastitom, doduše heterogenom, biračkom telu. Krenuli su sukobi i provokacije u kojima su prednjačile ultradesničarske i fašističke stranke, ali im nisu ostajali dužni ni pripadnici radikalnih levičarskih grupa. Sukobi su kulminirali u prvoj polovini jula ubistvom poručnika Del Kastilja lojalnog Republici, i odgovorom u vidu atentata na vođu monarhističke desnice Kalva Sotela. Generali Mola, Sanhurho i Franko se 18. jula 1936. dižu na oružje protiv legalno izabrane vlade Republike. Uprkos početnim uspesima u severnim provincijama i Galiciji, delovima Navare i Kastilje i osvajanju većih gradova poput Saragose i Sevilje, pučisti ne uspevaju u svojoj osnovnoj nameri – da na prepad zauzmu Madrid i Barselonu. U velikim gradovima formiraju se narodne milicije koje, oružjem uzetim iz vojnih skladišta, napadaju i zauzimaju vojna utvrđenja i kasarne, slamajući žarišta pobunjenika. No, pobunjenici imaju na svojoj strani legionarske i marokanske jedinice lojalne Franku, koje se iz Maroka prebacuju nemačkim i italijanskim avionima. Fašistička Italija i nacistička Nemačka šalju im teško naoružanje, tenkove i avijaciju. Na taj način, španski građanski rat od samog početka zadobija međunarodni karakter.

DRUŠTVO NARODA: Nažalost, zapadne demokratije, u prvom redu Velika Britanija, potom i Francuska, preko Društva naroda nameću politiku nemešanja u španski "unutrašnji" sukob čime je legalna vlast izjednačena s pučistima i onemogućena da nabavlja oružje za legitimnu odbranu. Jedino će Sovjetski Savez i Meksiko biti na strani Republike i sovjetsko oružje će pomoći da se, barem privremeno, postigne ravnoteža na bojnom polju.

Na Frankovoj strani borile su se Hitlerove i veoma brojne Musolinijeve snage u okviru takozvanog dobrovoljačkog korpusa, a takođe i portugalski "dobrovoljci", regrutovani od strane Salazarovog režima. Mimo toga, zanemariv broj međunarodnih dobrovoljaca. Na strani Republike borilo se oko 35.000 do 40.000 dobrovoljaca iz više od pedeset zemalja sa svih kontinenata, od kojih su 1700 bili iz bivše Jugoslavije. Među njima je bilo ljudi različitih, katkad suprotnih ideoloških i političkih uverenja, od građanskog centra do ekstremne levice – ista vrsta pluralizma karakterisala je i špansku republikansku političku scenu – ali im je jedna stvar bila zajednička: spremnost i odlučnost da vlastitim životima brane Špansku republiku od fašističke opasnosti, koja se tada nadvila nad Evropom.

Kralj Huan Karlos I potpisuje Ustav Španije 27. decembra 1978.

Ne postoji, u stvari, drugi događaj u poznatoj istoriji, koji je toliko potresao i mobilizovao planetarnu javnost kao što je to bio slučaj sa španskim građanskim ratom. Sigurno da je tome uveliko doprinela činjenica da su na strani Republike bila velika imena španske i svetske kulture tog vremena: Federiko Garsija Lorka, Pablo Neruda, Migel Ernandes, Antonio Maćado, Rafael Alberti, Pablo Pikaso, Luis Bunjuel, Luis Sernuda, Leon Felipe, Sesar Valjeho, Andre Malro, Ernest Hemingvej, Pol Elijar, Luj Aragon i mnogi drugi koji su svoj veliki dar stavili u službu odbrane vrednosti koje je oličavala Republika. Međutim, to nije bilo dovoljno da se slomi pobuna na čije je čelo posle smrti Sanhurha i Mole stao, kao neosporni vođa, kaudiljo Fransisko Franko. Nije bilo dovoljno, jer su zapadne demokratije, plašeći se jačanja uticaja levičarskih snaga u Španiji, od kojih su neke otvoreno zagovarale socijalnu revoluciju, nastojale da po svaku cenu izbegnu otvoreni sukob sa silama Osovine koje su već u novembru 1936. priznale Frankovu vladu u Burgosu i nastavile da, u ljudstvu i oružju, pomažu pobunjenike. Time je, postepeno, situacija na terenu počela da se menja u njihovu korist.

UZALUDNO PRISTAJANJE: Posle neuspeha poslednjeg pokušaja Republike da prodorom preko Ebra preokrene tok i ishod rata, vlada dr Huana Negrina je u septembru 1938. učinila očajnički pokušaj ne bi li oduzela poslednji izgovor Nemačkoj i Italiji za nastavljanje pružanja oružane pomoći Frankovim jedinicama. U skladu sa zahtevom Društva naroda, odnosno Komiteta za neintervenciju iz Londona, ona je 21. septembra 1938. donela odluku o povlačenju internacionalnih brigada. Naravno, Nemačka i Italija nisu poštovale taj zahtev, a Sovjetski Savez, suočen sa pitanjem vlastite bezbednosti, prepustio je Špansku republiku njenoj sudbini. Republika je vojno poražena, pola miliona ljudi je spas potražilo u izgnanstvu, frankistička represija se obrušila nesmanjenom žestinom na sve preostale, stvarne i potencijalne neprijatelje, a zapadne demokratije i Sovjetski Savez nisu izbegli oružanu konfrontaciju sa nacifašizmom, ali su zato, posle pobede nad Musolinijem i Hitlerom, "zaboravili" na Španiju i borce Republike i njihov doprinos evropskim pokretima otpora i time omogućili Franku da skoro 40 godina, sve do smrti, gvozdenom rukom vlada Španijom.

Veliki mag španskog jezika Pablo Neruda, nošen upravo tim osećanjem solidarnosti, objavio je 1937. knjigu Španija u srcu. Identifikujući se sa stradanjem i bolom španskog naroda, Neruda na jednom skupu solidarnosti sa Španijom u Parizu pominje svog pesničkog sabrata Garsija Lorku, jednu od prvih žrtava nastupajućeg terora: "Kako se usuditi da se istakne jedno ime u toj ogromnoj prašumi ispunjenoj našim mrtvima. Kako siromašni andaluzijski ratari ubijeni od njihovih davnašnjih neprijatelja tako i mrtvi rudari iz Asturije, jednako kao i drvodelje, zidari, gradski i seoski nadničari, kao i svaka od hiljade ubijenih žena i raskomadane dece, svaka od tih gorućih senki ima pravo da se pojavi pred vama kao svedok ove velike zlosrećne zemlje, i ima mesto, verujem u to, u vašim srcima, ako su čista od nepravde i zla. Sve te strašne senke imaju svoja imena u sećanju, imena sazdana od vatre i lojalnosti, imena čista, obična, stara i uzvišena, poput imena soli i vode… Da, kako izabrati samo jedno ime, među tolikim ućutkanim? Ali ime koje ću izgovoriti pred vama ima iza svojih tamnih slogova jedno takvo smrtno bogatstvo, toliko je teško i natopljeno značenjima da, kada se ono izgovori, izgovoraju se imena svih koji su pali, braneći samu materiju njegovih pesama zato što je on bio zvučni branilac srca Španije. Federiko Garsija Lorka! Bio je omiljen poput gitare, radostan, melanholičan, dubok i jasan kao dete, kao narod."

SOLIDARNOST: Danas kada je svet, zahvaljujući nezadrživom informatičkom napretku, povezan mnogostrukim i trenutno funkcionišućim vezama koje, ako ne ukidaju onda svakako veoma relativizuju geografske razdaljine, solidarnost koju su Španija i svet doživeli pre sedamdeset godina, iz današnje perspektive posmatrano, izgleda gotovo nezamislivo. Ono što je magnetnom snagom vuklo 1936. prema Španiji probuđenu mladost sveta bili su saznanje, svest, osećanje, iluzija da se u Španiji ne zastupa i brani samo demokratski izražena volja španskog naroda već da se iskušava mogućnost uspostavljanja jednog novog, pravednijeg i boljeg sveta, utemeljenog na načelima slobode, jednakosti i bratstva. Dolazeći u Španiju njihova srca je grejala snažna nada da će pobeda nad fašizmom dati polet, krila odbrani tog sveta, njegovom konsolidovanju i razvoju, kako u samoj Španiji tako i u zemljama iz kojih su dolazili.

Ako to nemamo na umu, nećemo biti u stanju da zamislimo i objasnimo nesalomivu odlučnost i volju desetina i desetina hiljada ljudi, iz najrazličitijih i najudaljenijih delova planete, najrazličitijeg socijalnog porekla, zanimanja, profesija i nivoa obrazovanja da, uprkos brojnim preprekama u matičnim zemljama i svim drugim koje je trebalo preći, stignu do Španije.

Jugoslovenski primer je, ne manje nego drugi, u tom smislu veoma rečit. Radnici različitih zanimanja, među kojima su se brojem isticali rudari, potom studenti, čak i srednjoškolci, zemljoradnici, službenici različitih profila, lekari, inženjeri, pomorci, profesionalni vojnici, među njima i nekoliko avijatičara, doslovno iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, odlazili su da brane napadnutu slobodu u Španiji. Ali nisu Jugosloveni samo iz svoje zemlje hitali prema Španiji. Brojniji su oni koji su u Španiju stigli iz zemalja u kojima su radili, studirali, živeli: iz Italije, Austrije, Belgije, Francuske, Švajcarske, Poljske, Čehoslovačke, iz Sovjetskog Saveza, iz Kanade i SAD, iz Argentine, Brazila, Urugvaja, Meksika i Paname, iz Grčke, Bugarske, Albanije i Turske, iz Alžira i Irana. Vlast u tadašnjoj Jugoslaviji je nastojala svim sredstvima da spreči odlazak dobrovoljaca u Španiju.

Na pitanje ko ih je pozivao, mobilizovao i organizovao ne postoji jedinstven odgovor. Bilo je pokušaja da se prenaglasi ulog jednog političkog aktera – Kominterne, i to sa potpuno oprečnim ciljevima; jedni su, diskreditujući tog aktera, nastojali da dovedu u pitanje i samu tu borbu i motive njenih učesnika; drugi su hteli da čitav taj nemali moralni kapital stečen borbom u Španiji iskoriste u svrhe vlastite političke promocije. Istina je da je Kominterna u jesen 1936. uputila poziv dobrovoljcima za odlazak u Španiju i da su komunističke partije, tada najorganizovaniji deo svetske levice, najviše učinile na organizovanom odlasku u Španiju, uglavnom preko Pariza gde je postojao punkt za prihvat i organizovani odlazak u Španiju. No, istina je takođe da su dobrovoljci stizali i drugim kanalima, a nesporna je činjenica da je bilo i onih koji su stigli u Španiju ranije, ne čekajući poziv Kominterne, i da su se odmah priključili jedinicama republikanske vojske i narodnim milicijama. Vlada Republike donela je odluku o formiranju internacionalnih brigada 22. oktobra 1936.

RAZLIČITOST: I među Jugoslovenima, kao i dobrovoljcima iz drugih zemalja, bilo je, pored komunista, ljudi drugih ideoloških orijentacija. Za jugoslovenske dobrovoljce bilo je, na primer, karakteristično prisustvo pristalica Hrvatske seljačke stranke i sledbenika Stjepana Radića, čije je ime nosila jedna jedinica u kojoj su se nalazili jugoslovenski interbrigadisti. Antifašizam, a ne komunizam, bila je zajednička uporišna tačka dobrovoljaca koji su se borili na strani Republike. Polovina ih je zauvek ostala u Španiji. Ginuli su na bojištima oko Madrida, koji su doslovno svojim telima branili, na Harami i Gvadalahari, Bruneti, Teruelu, Belćiteu, Ebru. Svojom smrću oni su postali građani Španije i u njoj stekli svoje poslednje boravište. Njihovi retki preživeli drugovi doživeće ostvarenja tog prava, koje im je obećala vlada Republike, tek 60 godina kasnije, jednoglasnom odlukom španskog parlamenta da svim borcima internacionalnih brigada dodeli pravo na špansko državljanstvo.

Posle sloma Republike i prelaska Pirineja, preživeli jugoslovenski borci internacionalnih brigada, zajedno sa saborcima iz drugih zemalja, prošli su kroz logore (Sen Siprijen, Arželes sir Mer, Girs, Verne) i zatvore u Francuskoj, učestvovali su u pokretima otpora u Francuskoj i drugim zemljama okupirane Evrope, a jedan broj je uspeo da se vrati u Jugoslaviju, čija je vlast sve činila da spreči povratak jugoslovenskih dobrovoljaca u zemlju i direktno je odgovorna za produžetak njihovog boravka u logorima i stradanja koja su doživeli. Ipak, oko 350 španskih boraca je uspelo da se vrati u zemlju od kojih su oko 250 učestvovali u narodnooslobodilačkoj borbi i, obogaćeni španskim iskustvom, dali veliki doprinos oslobođenju svoje zemlje. Polovina je izgubila život na jugoslovenskim bojištima, mnogi su proglašeni narodnim herojima, a o veličini njihovog doprinosa pobedi nad fašizmom uverljivo govori podatak da su četiri vodeća komandanta Narodnooslobodilačke vojske u završnim operacijam za oslobođenje Jugoslavije bili španski borci: Koča Popović, Peko Dapčević, Kosta Nađ i Petar Drapšin.

Kada se pravi bilans doprinosa međunarodnih dobrovoljaca slobode odbrani Španske republike onda na umu treba imati najmanje dve činjenice: prvu, da oni nisu mogli biti presudni činilac rata, prosto zbog toga što ih nikada, za sve vreme njihovog boravka u Španiji, nije bilo odjednom više od petnaestak hiljada, premda su u nekim trenucima i bitkama, kao što je bila odbrana Madrida, odigrali značajnu ulogu; i drugu, da je njihov doprinos bio mnogo važniji na moralnom i političkom planu, jer su svojim primerom pokazivali španskom narodu i čitavom svetu zašto i kako se treba boriti protiv fašizma. Naravno, treba reći i to da sukobi unutar republikanskog bloka i rastući uticaj i prisustvo bespogovornih Staljinovih sledbenika nisu mogli a da se ne reflektuju i na pripadnike međunarodnih brigada. Ali, pritom treba naglasiti i jednu drugu činjenicu: učešće u jednom pluralističkom pokretu kakav je bio republikanski blok učinilo je mnoge interbrigadiste ideološki i politički sumnjivim i po povratku u njihove matične zemlje bili su izloženi političkim i sudskim progonima. Na montiranim staljinističkim procesima u Moskvi, Budimpešti, Pragu, Ljubljani, neki od njih su osuđeni na smrt i pogubljeni.

O ljudima tog doba pisao je i Oktavio Pas: "Sećam se da sam u Španiji, tokom rata, otkrio ‘drugog čoveka’ i drugu vrstu samoće… Nema sumnje da blizina smrti i bratstvo oružja proizvode, u svim vremenima i u svim narodima, atmosferu kojoj je svojstvena izvanrednost, sve ono što prevazilazi ljudsku sudbinu i raskida krug samoće koji okružuje svako ljudsko biće. Ali na tim licima – licima tupim i tvrdoglavim, sirovim i grubim, sličnim onima, koja nam je, bez ugađanja i sa gotovo okrutnim realizmom, ostavilo špansko slikarstvo – bilo je nešto poput očajničke nade, nešto veoma konkretno i istovremeno veoma univerzalno. Nisam posle video slična lica."

Šta se sprema

Izložba će biti otvorena od 14. septembra do 8. oktobra u Muzeju istorije Jugoslavije. Pored španskog ambasadora, na otvaranju će biti Ramon Alberg i Figeras, generalni direktor svih arhiva Katalonije, Đuzep Marija Snas i Trave, generalni direktor Nacionalnog arhiva vlade Katalonije, Đuzep Fernandes Trabal, direktor istorijskih fondova Nacionalnog arhiva Katalonije i Dolores Kabra Laredo, generalni sekretar Udruženja Arhiv rata i izgnanstva (AGE). Nacionalni arhiv Katalonije i AGE rade na prikupljanju dokumentacije o španskom građanskom ratu, kako u Španiji tako i u drugim zemljama. Kako je iz bivše Jugoslavije u španskom građanskom ratu učestvovalo 1700 dobrovoljaca, i o tome u Beogradu postoji značajna, obimna i raznovrsna dokumentacija, u nekadašnjem Arhivu Jugoslavije, u Muzeju istorije Jugoslavije i u nekim drugim institucijama, postignut je dogovor o prebacivanju te dokumentacije u digitalizovanoj formi u posebno odeljenje Nacionalnog arhiva Katalonije u kome se sabira dokumentacija o građanskom ratu.

U Muzeju Jugoslovenske kinoteke biće od 13. do 19. oktobra održana filmska nedelja tokom koje će biti prikazano petnaestak igranih i dokumentarnih filmova, među kojima Bitka za Teruel Andrea Malroa, Umreti u Madridu Federika Rosifa, Španija 1936. Luisa Bunjuela, Španska zemlja Jorisa Ivensa i Ernesta Hemingveja, Rat je završen i Gernika Alena Renea, Narušena tišina Montosa Armendarisa, Bicikli su za leto Haimea Ćavarija, Zemlja i sloboda Kena Louča, Španija naše mladosti Zdravka Velimirovića…

Povodom 22. oktobra, dana formiranja internacionalnih brigada, u Institutu Servantes biće održan godišnji susret Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja uz prvo prikazivanje dokumentarnog filma Odet Martines Žilijetin album.

Izložbu su pomogli Ambasada Španije, Nacionalni arhiv Katalonije, Arhiv rata i izgnanstva – AGE iz Madrida, Muzej istorije Jugoslavije, Mira Kun, ćerka slikara i španskog borca Đorđa Andrejevića Kuna, ustanove u kojima se čuvaju njegova dela i porodice naših španaca.


Septembar 2006: Interbrigadisti danas

Od 1700 jugoslovenskih dobrovoljaca još su samo trojica živi: Lazar Latinović, Dragutin Đurđev i Milojko Teofilović. Prva dvojica žive u Beogradu, dok je treći nastanjen u SAD. Španski kralj Huan Karlos je na predlog ministra inostranih poslova odlikovao predsednika Udruženja španskih boraca i prijatelja Lazara Latinovića Ordenom za građanske zasluge, u znak priznanja njemu i svim jugoslovenskim dobrovoljcima slobode za dosledno i primerno istrajavanje u odbrani univerzalnih principa slobode i demokratije. Zanimljivo je primetiti da se celokupni program obeležavanja sedamdesete godišnjice španskog građanskog rata i formiranja internacionalnih brigada realizuje uz svestranu pomoć ambasade Kraljevine Španije i više uglednih državnih institucija Španije i Katalonije. Ovdašnji državni predstavnici verovatno imaju druge prioritete, a neki od njih verovatno i drugačiji pogled na taj period španske istorije i njegove aktere. Verovatno je to razlog što se iz agilne komisije za (pre)imenovanja ulica u našem glavnom gradu niko nije setio da, povodom ove godišnjice, predloži da neka ulica ponese ime nekog od jugoslovenskih dobrovoljaca slobode, recimo Koče Popovića, Peka Dapčevića, Gojka Nikoliša, Lazara Udovičkog ili Danila Lekića, da pomenem samo nekolicinu naših španaca koji su, uzgred, bili i stanovnici Beograda.


Barselona, 28. oktobar 1938: Oproštaj

Osećaj tuge i beskrajnog bola steže nam grlo… Tuge za onima koji odlaze, za vojnicima najvećeg ideala ljudskog spasenja, za izgnanima iz svojih zemalja, za onima koje tirani progone.

Bol je golem za onima koji zauvek ostaju na našem tlu…
I Harama, i Gvadalahara, i Brunete, i Belćite, i Levante, i Ebro, opevaju besmrtnim stihovima hrabrost, samopregor, junaštvo i disciplinu svih boraca internacionalnih brigada.

Prvi put u istoriji borbe naroda zabeleženo je veličanstveno delo stvaranja internacionalnih brigada da bi se spasle sloboda i nezavisnost jedne ugrožene zemlje, naše Španije.

Komunisti, socijalisti, anarhisti, republikanci, ljudi različitih boja i ideologija, različitih religija, ljudi koji iskreno vole slobodu i pravdu, nesebično su nam prišli.

Dali su nam sve: svoju mladost i svoju zrelost, svoje znanje i svoje iskustvo, svoju krv i svoj život, svoje nade i svoje čežnje… I ništa nam nisu tražili. Ili, bolje rečeno, tražili su, tražili su mesto u borbi, želeli su da im pripadne čast da umru za našu stvar…

I kada procvale grančice mira budu uplete u venac pobede Španske republike, vratite nam se! Vratite se među nas. Tu ćete naći domovinu svi koji je nemate, naći ćete prijatelje svi vi koji ste lišeni prijateljstva, svi, svi vi naći ćete ljubav i zahvalnost čitavog španskog naroda koji će i danas i sutra oduševljeno klicati: Živeli heroji internacionalnih brigada!

Dolores Ibaruri La Pasionaria

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu