Dnevnici Ratka Mladića (1)

Putovanje na kraj pameti 2

Putovanje na kraj pameti

Haški tribunal nedavno je obelodanio sve dosad pronađene beležnice odbeglog generala Ratka Mladića. U dvadeset svezaka, na blizu pet hiljada stranica, sadržana je detaljna istorija Mladićevog ratovanja, od kninskog garnizona do Srebrenice i Dejtonskog sporazuma. "Vreme" od ovog broja objavljuje najzanimljivije izvode

Policajcima koji su krajem februara ove godine pretresali porodičnu kuću Ratka Mladića bili su potrebni specijalni uređaji da bi na tavanu pronašli skriveni sef. General je na ovom mestu držao svu dokumentaciju za koju je, pretpostavlja se, verovao da bi mu mogla zatrebati u slučaju da bude uhapšen i isporučen u Hag, kako bi mogao da pripremi odbranu. Pronađeno je nekoliko hiljada stranica zapisnika sa raznih sastanaka, na stotine audio i video zapisa na kasetama i diskovima, sve upakovano u plastičnu foliju radi zaštite od vlage. Glavna premija, međutim, bilo je osamnaest svezaka sa Mladićevim radnim beležnicama i beleškama u koje je general hronološki, reklo bi se opsesivno, zapisivao sve svoje aktivnosti i sastanke, krupnim ćiriličnim slovima, gotovo dečjim rukopisom. Prva sveska počinje 30. decembra 1991, a poslednja se završava beleškom od 28. novembra 1996. Uz dve sveske koje je policija prilikom ranijeg pretresa pronašla u kući, ovaj komplet sadrži gotovo sve što general činio između ta dva datuma. Nažalost, nedostaje sveska sa beleškama za period između 28. januara i 14. jula 1995, koja izvesno sadrži detalje vezane za ofanzivu na Srebrenicu i genocid koji je usledio. Da li je tu svesku Mladić poneo sa sobom ili sklonio na neko posebno mesto, nemoguće je reći, ali će bez nje njegova sabrana (ne)dela ostati nepotpuna.

Sve što je u sefu pronađeno skenirano je i prosleđeno Haškom tribunalu; kopije su u Hag pristigle već krajem marta, a originali početkom maja ove godine. Tužilaštvo je već u aprilu, pre nego što su mu dostavljeni originali, počelo da koristi kopije Mladićevih beleški kao dokaze u tekućim procesima, čim su stručnjaci potvrdili njihovu autentičnost. Iako su se u nekim medijima (uglavnom zagrebačkim i sarajevskim) pojavile teze da su dnevnici falsifikat srpske tajne policije, izvodi iz njih već su prihvaćeni kao verodostojni dokazi u čitavom nizu suđenja; general Manojlo Milovanović, koji je tokom rata bio Mladićev pomoćnik, potvrdio je u sudnici njihovu autentičnost). Radovan Karadžić je u jednom trenutku najavio da će pokušati da dokaže da su dnevnici falsifikat, ali je brzo odustao od te teze.

Osim Karadžića, pojavom Mladićevih dnevnika ojađen je čitav niz haških optuženika: Jovica Stanišić i Franko Simatović koji su, prema izvodima, sa Mladićem ugovarali "izlete" paravojnih jedinica u Bosnu; general Momčilo Perišić, koji je kao načelnik štaba Vojske Jugoslavije mnogo tešnje sarađivao sa Mladićem nego što je na sudu tvrdio; hrvatski oficiri (Slobodan Praljak i drugi) koji su sa Mladićem dogovarali čišćenje Bosne od Muslimana… "Dnevnici su jači dokaz nego da se Mladić nekim čudom lično pojavio i pristao da svedoči", kaže jedan od istražitelja Tribunala. "Njegova iskrenost bi se lakše dovela u pitanje nego autentičnost beležaka."

Mada i dalje ima nevernih Toma kojima je čudno što dnevnici nisu nađeni ranije, činjenica da u njihovu verodostojnost ne sumnjaju ni haški tužioci ni odbrana optuženih, kao i to da je veliki broj zabeleški potvrđen audio i video snimcima (Mladić je, izgleda, tajno snimao skoro sve svoje razgovore), praktično otklanja sve sumnje. Da je materijal nađen na tavanu Mladićeve kuće bio dostupan drugom haškom sudu – Međunarodnom sudu pravde – tokom procesa protiv Srbije i Crne Gore zbog genocida u Bosni, pitanje je da li bi taj sud oslobodio Srbiju od optužbe za učestvovanje u genocidu i okrivio je "samo" za nesprečavanje istog.

Osim onih delova koji su se dosad pojavili na haškim suđenjima, pojedini izvodi procureli su i do beogradskih medija. Njegov sastanak sa "vidovitom Ratkom" (na njen zahtev) iz 1996. je poslednja Mladićeva beleška. Navodna proročica predviđa novi rat u sledećoj godini, kao i da će 1998. svi Mladićevi lični i porodični problemi "početi da se rešavaju bukvalno sami od sebe." General, koji je samo sedam dana ranije bio penzionisan ukazom tadašnje predsednice Republike Srpske Biljane Plavšić, ne komentariše proročanstvo, već samo beleži njene reči.

Uopšte, stiče se utisak da je Mladić sve vreme izbegavao da u beleške unosi svoje stavove ili da beleži primedbe na stavove drugih; uglavnom je samo zapisivao šta su drugi govorili, i tek tu i tamo dodavao znak pitanja ili uskličnik. Njegovo mišljenje može se naći samo u pripremnim beleškama za pojedine sastanke i u govorima pred Skupštinom RS. U svakom slučaju, pronađeni materijal biće dragocen izvor za istoričare jugoslovenskih ratova.

SREĆNA NOVA KRVAVA GODINA: Mladićeve beleške su sve samo ne lako štivo. Šta god je imao na umu kad ih je pisao, nije se trudio da odvaja bitno od nebitnog: između transkripata sa važnih sastanaka sa domaćim vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima nalaze se beleške o trebovanju čizama, pritužbe podoficira da im neko krade gorivo, konstatacija da se neki kapetan I klase već tri dana ne trezni… sve to garnirano mnogim vojsci svojstvenim, a civilima teško razumljivim skraćenicama. Gotovo sve beležnice su tipične radne sveske Jugoslovenske narodne armije sa grbom na koricama i po 400 jasno numerisanih stranica. Ovo je dobro, jer ne ostavlja mogućnost da je nešto otcepljeno, a da se ne primeti.

Prva sveska počinje zapisom sa samog kraja uveliko ratne 1991. godine. Mladić se u tom trenutku još nalazi u Kninu kao komandant korpusa, sa sveže stečenim generalskim činom (vanredno je unapređen u general-majora ukazom Predsedništva SFRJ 11. decembra iste godine). Prvih nekoliko stranica isprskane su mrljama tamnocrvene boje nalik na krv, a među prvim beleškama je tekst novogodišnje čestitke: "Svim pripadnicima Kninskog korpusa i narodu ovog kraja čestitam novu 1992. godinu sa željom da uspešno ispunimo sve zadatke koji nam se budu postavili. Snaga naša leži u jedinstvu, odlučnosti i rešenosti da izborimo slobodu i damo puni doprinos pravednom rešenju krize u zemlji. Na to nas obavezuju i žrtve naših palih drugova koji su u borbi protiv ustaša, nacizma i plaćenika dali svoje živote…", piše Mladić i završava: "Put do slobode i mira biće težak, ali ćemo sve teškoće i iskušenja uspešno savladati." Tu se nalazi i jedan naglo prekinut pasus u kome se izražava nada da će "svi faktori u zemlji uz pomoć međunarodne zajednice…", ali je nade generalu, izgleda, naglo ponestalo.

Putovanje na kraj pameti 3

Ta Nova 1992. godina zaista nije ništa dobro donela. Situacija u Kninskoj krajini bila je početkom te godine relativno mirna; glavne bitke odigrale su se ranije, tokom leta i jeseni. To, međutim, nije značilo da je general mogao da se opusti: moral je bio nizak, krimnal carovao, stanovništvo uplašeno i zabrinuto, a krnje Presedništvo u Beogradu i Generalštab sa generalom Blagojem Adžićem na čelu nisu delovali kao da znaju šta rade. Pored toga, Mladić dobija pritužbe na "paniku u koreničkoj opštini" i na "emisare SDS koji unose razdor, defetizam i nepoverenje". U to vreme, Mladić među potčinjenima još uvek ima Muslimana, Hrvata, čak i kosovskih Albanaca. "Vojnički sastav svih nacionalnosti", beleži Mladić na sastanku sa starešinama 4. januara 1992. "Do danas nije bilo ekscesa sa nacionalističkih pozicija." Istovremeno, Mladiću stižu izveštaji o pljačkanju, maltretiranju, čak i ubistvima hrvatskih civila u Krajini, ali s obzirom na to da to ne rade njegovi vojnici, nego dobrovoljci i lokalni kriminalci, on to očigledno ne vidi kao svoj problem.

FARBANJE U PLAVO: Mnogo veći problem za generala predstavlja potpisivanje Vensovog plana, koji predviđa raspoređivanje snaga Ujedinjenih nacija na teritoriji samoproglašene Republike Srpske Krajine i stavljenje teškog naoružanje pod kontrolu UN-a. Deo krajiškog rukovodstva, sa Milanom Babićem na čelu, otvoreno se protivi tom planu. Iz Beograda 21. februara stiže general Adžić, i Mladić uredno beleži stavove Generalštaba. Ove beleške prenosimo onako kako su napisane, bez ispravki i intervencija:

" 21.02.1992.

Stavovi GŠ 40

a)

1. Dolazak UN blizu, naše pripreme na početku

2. Pol. borbe još traju

3. Mir nema alternativu

4. Ako rat produži mi ga gubimo

5. Snage UN oko 14.000

b) Vlast:

1. Stanje vlasti na ovim prostorima je žalosno

2. Da se okonča borba oko Babića.

3. Danas je u Bgd rad sa civilnim vlastima

4. Ima IDEJA da se deo naših ljudi ugradi u Vlast, a ne samo u MUP i TO ‘Teritorijalne odbrane’.

Recimo Mrkšić da se ugradi u Vlast, a posle da preduzmeš od Đujića.

5. Policija, formirali Krajinsku policiju. Ona mora da zaživi po vertikali i horizontali.

* MUP, SJB i OM.

6. Odabrati najbolje ljude za Miliciju.

Bataljon Mil. —> knt naš starešina, a ako može i KČ ‘Komandiri četa’ (ali sa njima obaviti razgovor).

JNA će dopuniti prijem za policiju

JNA će dati 35 ljudi za MUP Krajine.

Odeće plave dati MUP iz RV ‘Ratnog vazduhoplovstva’ (ali ne više od 6000 kompleta)

Oni traže tenkove, OT’oklopne transportere’i helikoptere —> mogu dobiti samo BOV– ove’borbena vozila’ koje prefarbati.

Karta Krajine

Karta MUP Krajine

Karta TO Krajine

Skladišta TOK……

* Zasad je knt TO Krajine gen. Đujić, dajemo 45 starešina u ŠTO Krajine

Treba biti 6 ZnŠTO, u koje 35 oficira naših

Svak Zna ŠTo 13 brTO po mogućnosti unificirane

Ako se bude moglo u OPŠTO po 1 naš oficir

U odrede TO po 1 naš oficir

* Prvo stokirati oružje TO, to raditi javno po sistemu 2 ključa, a drugi deo tajno.

* Armija na granici sa Krajinama, izigran plan UN (jaki prednji odredi, "A" ešaloni……)

* Moramo raditi u hodu,

* Stokirati oružje dublje i na bokove, ako nema objekata u kuće i podrume.

* Prethodnica UN dolazi u sedišta, pa u 6 zona kde3, pa tek onda na

dubini.

Kada dođu UN uskladištuje se oružje, pa se onda preda front i počinje pomeranje JNA (teško oružje, tenkovi)

Treba im ostaviti puno inž. Opreme.

Kada se formira Milicija, form. jed. TO, pa što ostane to je JNA

Oko 10.000 ljudi će mo plaćati u P. Odredima ako ih uzmemo sada sa prostora Krajine. – /Ti bi ljudi bili plaćeni, imali bi posebne dozvole, često bi išli kućama i bili bi garancija da će narodu jer su to njihovi ljudi i dodatna su garancija da narod neće biti izigran.-

Višak oružja se vraća JNA.

Miliciju neće JNA plaćati već samo naše starešine aktivne u MUPu i TO.

To su zadaci za sada.

—> TO plaća Jugoslavija, a osnovno je da mi počnemo aktivnosti oko dolaska OUN.

—> Krajnje je vreme da se ovo ozbiljno počne raditi jer svakog momenta može da otpočne sukob oružani u BiH.

—> Ubačene su grupe ZNG u BiH, priprema se diverzantska operacija izmeðu 1. i 9.03, cilj su objekti vojni, mostovi, ličnosti (generali)…

—> Nema odlaska armije iz BiH/ zato što je ogroman broj star. iz BiH) Kuda i zbog čega se povlačiti.

—> Hvatati DG’diverzantske grupe’ u vezi 9. marta….

———> Tražim stav:

Naglo se prenosi težište neprijatelja u zap. Hercegovinu, formira se brigadadve u Livnu, prema podacima kojima raspolažemo ukopali su topove 88 mm, a prebačeno je za Livno 10 tenkova nepoznatog tipa (mogu biti i Leopardi).

Iz Bosne autobusima idu muškarci mlađe dobi (pod izgovorom da idu na rad u Z. Njem. i zapadne zemlje. Naše procene su da idu u paravojne formacije na prostoru zapadne Hercegovine.

* Da li sa 11. br posesti zonu i zatvoriti pravce /Imà otpora u org. vlasti 4 opštine i pojedinci zagovaraju mogućnost iznalaženja mirnog rešenja) ."

Inače, dezinformacija da su Nemci hrvatskoj vojsci ustupili veliki broj modernih tenkova "leopard" redovno se pojavljuje u Mladićevim dnevnicima i on je, po svemu sudeći, potpuno verovao u nju. Hrvatska tada, kao ni danas, nema "leoparde" u sastavu svog naoružanja.

STVARANJE SRPSKE VOJSKE: Primena Vensovog plana protekla je bez većih problema, ali je u međuvremenu počeo rat u Bosni. Dok su "dobrovoljci" iz Srbije pod kontrolom Jovice Stanišića i Franka Simatovića "čistili" Bijeljinu, Foču i Višegrad od Muslimana, Mladić je i dalje bio u Kninu, kao i na početku opsade Sarajeva. Krajem aprila, međutim, krnje Predsedništvo SFRJ vanredno je unapredilo Mladića u general-potpukovnika i prekomandovalo ga u Sarajevo, za načelnika štaba u 2. vojnoj oblasti. Istovremeno, teku ubrzane pripreme za stvaranje Savezne Republike Jugoslavije. Zadatak da Mladiću objasni situaciju ponovo je poveren generalu Adžiću; i ovaj svojevrsni čas moralno-političkog vaspitanja zaslužuje da se objavi u celosti, onako kako ga je Mladić zapisao:

"30.04.1992.

10,06.-

SASTANAK

sa generalpukovnikom Adžićem.-

gen. Adžić:

Ne treba sadržaj davati u javnost

Sadržaj sastanka dati do poverljivih Knata brigada.-

Informaciju delom preneti kroz infromisanje, a deo samo do komandanata.-

* Stanje teritorije

* –IIu jedinicama

* osnovni problemi.-

puk. Španović:

Juče je definitivno EZ otkrila karte zašto nisu 26.04. snage UN posele zonu jer je to odgođeno za 15.05.92. god. Oni su nam nudili Ustav RH kojim se nudi specijalni status RSK uRH.-

Očito se ide na to da se Vensov plan izigra i da se pol. rešenje iznudi pre sprovođenja V. plana.-

puk. Subotić

Ovaj sastanak je zakazan radi BiH

U njoj ništa nije organizovano.-

Zašto rukovodstvo RSBiH nije ništa preduzelo nije mi jasno sem što smo se oslonili na to da će JNA ostati u BiH.-

Proklamovali smo TO SRBiH.-

Armija mora ostati na teritoriji RS BiH, jer su jedinice JNA i izvedene na taj prostor.-

Dovedeni smo skroz u zavisnost od SRJ.-

Neophodno bi bilo da formiramo Štab TO, da izaberemo knta.

Izlaganje gen. Adžića:

Prekjuče smo se odlučili za sastanak i moramo se dogovoriti da ne bi bilo stihije i da bi se sprečio raspad.

Znam da ste rešili mnoge probleme.

Sada smo u dosta teškoj situaciji, nemamo od koga tražiti rešenja.

Sit. je izuzetno nepovoljna s jedne, a najpovoljnija sa druge strane jer je stvorena SRJ, koja nije ono što smo želeli, ali je ipak država S/C naroda, a srpski narod ceo želi takvu državu.

Narod srpski van ove države je iako tužan što nije u ovom trenutku u sastavu te države ipak ima makar kakvog saveznika tu u komšiluku.

Ako nam razbiju i ovu SRJ onda se zaista u vrlo tešku situaciju dovodi ceo srpski narod.

Teško je bilo kom Srbinu u Bi Hi RSK objasniti sve ovo, ali moramo im objasniti.

Biće pitanja, a šta je sa ciljemSvi Srbi u jednoj državiza sada ništa. Šta je onda sa borbom srp. naroda u BiH, onda treba reći da je srp. narod dokazao svojom borbom da neće biti građanin drugog reda.-

Srp. narod, sem malih izuzetaka, živi na oslob. teritorijama. To je rezultat pameti starešina, to je vojnička pobeda, koja se nažalost nije mogla krunisati zajedničkom državom.-

Samo pol. laici mogu da misle da smo odlučnijim dejstvima mogli sve rešiti. To je apsolutno nemanje širine.-

U čemu su velike nepovoljnosti trenutka u istoriji srps. naroda:

1. – Amerika je pokazala lice i da je glavni nosioc razbijanja komunističke Jugoslavije.-

Pala je u vodu teza da Am. neće dozvoliti širenje Njemačke na Balkan. To se nije dogodilo.

2. – Evropa je apsolutno pod uticajem Njemačke koja niučemu ne zaostaje za Hitlerovom Njem. koja to sada radi snagom ekonomije, razvojaToj zavisnosti su se priklonile i istočne zemlje na čelu sa Rusijom.-

Visoki oficir ČSR kažeteško ćete proći na KEBSU, a na pitanje kako ćete glasati govori da će gledati kako će glasati Njem. i SAD.- –Evropa nastavlja razbijanjem Jugoslavije.-

Bosna je morala zaratiti, cilj je bio nastaviti razbijanje J. i da se na Balkanu ne ostavi nikakva Srpska država.

Nemci i Austr. su posijali kosti na Balkanu i to nam nikada nisu mogli oprostiti.

Šta se može očekivati: postojala je opasnost da se spreči stvaranje bilo kakve Jugoslavije, i zato se požurilo sa stvaranjem SRJ.

Deo naroda našeg, nažalost, shvatio je to izdajom Srba van SRJ, ne radi se o tome, to je jedino što se moglo stvoriti.

Opasnosti još vrebaju SRJ. Nije isključena mogućnost daljeg razbijanja preko Kosova, Sandžaka i Vojvodine. U neku ruku smo preduhitrili Evropu i ako insistiraju na samostalnosti Kosova moraju to dozvoliti i srp. narodu u RSK i BiH.

Treba raditi na što bržem priznavanju SRJ, biće značajno ako to učini i bilo koja pojednačna zemlja zapadne

1SRJ kao država se mora učvršćivati.

Ako bude doneta naredba o povlačenju JNA sa prostora BiH, to mora biti shvaćeno da je u funkciji spašavanja onoga što se spasiti može.-

2 * Vensov plan na ter. RSK mora da se sprovedei da UN preuzme obavezu zaštite srp. naroda. – U izvesnom smislu oko granica smo prevareni.-

* Nisam siguran da zbog toga dela smemo totalno zaratiti.-

* Stalno smo bežali od utvrđivanja granica i da se to učini sa lokal. vlastima.

Da se sit. u BiH reši na način bez većeg sukoba ili totalnog građanskog rata.-

Zato su štetne izjave o ostajanju vojske već će nam pokvareni svet reći da smo odavno planirali da stvorimo srpsku vojsku.

Šta dalje?

Vrlo brzo se može očekivati da Pred. SRJ donese odluku da nema ništa sa vojskom preko Drine, a da naredi da se njeni građani vrate. Na tu odluku ne možemo uticati i silom se za ovaj prostor ne možemo izboriti (očekivati ovakvu odluku).-

Nije mala stvar da nam je na proglašenju bilo 50 dipl.

—► Ako se donese ovakva odluka onda Vlada SR BiH treba javno pozvati sve oficire da brane svoj narod.

Da to ne bi bilo stihijsko moraćete uraditi sledeće:

1. – Informisati Kte br.-puk i bataljona, da budu spremni kad trebaonog momenta da postroje sastav i postupe ovako

Onda izjava Kta K.- da se ostaje tu.

2. – Da se jedinice JNA izvuku na prostor srp. naroda i 100% popune borcima Srbima i da borci i star, neće napustiti svoj narod.-

3. – Maksimalno mobilisati sastav srpske TO koje vojnički organizovati.-

4. – Granice srp. oblasti na ter. BiH omeđiti i utvrđivati.-

5. – Štedeti municiju

6. – Računati da municijom možda treba braniti i SRJ jer ako nju izgubimo onda ćemo sve izgubiti.-

7. – Možemo još uvek razbiti RH, možemo dobro udariti i NATO ako se angažuje, ali ne možemo se njima efikasno suprodstaviti.-

8. – Ovo reći otvoreno Ktima brigpuk. i obezbediti pouzdane ljude Kte i Kdire.-

Krajine:

učiniti sve da se Plan Vensa sprovede, a ako nije moguće onda biti spremni kao ovi ovamo.-

Ima li lakša varijanta od iznete? Ima:

No njih želi srušiti Hrv.-muslim. koalicija u BiH. Abdić je samo realniji od Alije. Mnogo će zavisiti od dogovora u Lisabonu.

Mogu se dogovoriti:

da imaju 3 konst. jed.

da budu demilitar (prvo rešenje)

da svak ima svoju voj.

da imaju i svoju voj. i nešto zajedničko.-

Da se dovedu snage UN.

* SAD se izjasnila da JNA napusti BiH, jer nas stalno optužuju da smo naoružavali Srbe.

Postoji opasnost da se zapad i vojno umeša.

Konkretna pitanja:

* status starešina? Ne znam ko bi nam tu mogao dati pismenu garanciju. Imamo garanc. sad. rukovodstva SRJ i Srbije da će se njihov status rešavati plaćanjem iz budžeta SRJ, a deo i iz Krajina koje mogu.-

Izuzetno je vel. problem plaćanja rezer. sastava. Jedan je osnov da bude mir, a drugi je da branimo zemlju besplatno.-

Kako bude nama, dok sam ja gorebiće i Vama.

zabrinjava što najveći bukači otkažu.

Najrađe bi se sutra preselio na ter. BiH, ima razlog zašto to sada ne smem jer bi ceo svet rekao da sam ceo život radio da stvorim srpsku vojsku.-

Ne smemo se zanositi mišlju da će biti lako, moramo se ravnati prema Mladiću, Špiru, Torbici. Moramo tražiti ljude koji su spremni da se stave na uslugu svome narodu.-

Ogromne štete:

Arkan u Bjeljini

Rušenje Foče, pljačka, paljevina

Paljenje Hrv. sela na Kupresu

Bombardovanje starog dela Sarajeva.-

* Moramo imati više pameti nego hrabrosti.-

Šta dalje:

Da vojska ostane u BiH (JNA)

Kako sa jed. koje se izvlače na ter RH:

____________________________________

mora se to planski realizovati, ali se to mora znati da one tu neće ostati, pa ako ne može ostati JNA u BiH onda će ostati srpska vojska.-

Šta ako se postigne dogovor oko BiH, onda neće biti problema zaštite naroda u RSK."

Dogovor oko BiH ipak nije postignut, i rat se rasplamsao. Na Palama je proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina, koja je ubrzo preimenovana u Republiku Srpsku, sa Radovanom Karadžićem na čelu i Mladićem kao komandantom oružanih snaga.

DRUG ANDREJEV I JAPANSKA TAJNA BOMBA: Samo dva dana nakon Adžićevog izlaganja, 1. maja 1992, Mladić je u svom štabu primio Viktora Andrejeva, visokog službenika UN-a. Andrejev, koji je u to vreme bio savetnik za civilna pitanja Generalnog sekretara Butrosa Butrosa Galija, tražio je da se sa Mladićem vidi "neformalno i poluzvanično" i njegovoj želji je udovoljeno. Pored niza korisnih saveta o tome kako Srbi treba da se ponašaju u budućnosti, Andrejev je dao i krajnje zanimljivo viđenje geopolitičke situacije i, kako je rekao, "buduće podele sveta. General je i to uredno zabeležio:

01.05.1992. god. 20.30

SA savetnikom Snaga UN gospodinom Viktorom Andrejevim.-

* Vensov plan

Nije mi se svidela delegacija koja je na čelu sa Jovićem išla kod Guldinga. Da se ide kod Vensa i gen. Sekretara, Guiding Galija

Mora biti napisano vel. pismo Gen. sekr. UN i predsedavajućem saveta bezb; i da održe sast. sa obojicom i da im se uruče lično. General Nambijar je uradio što je mogao.

—► Morate ići i u Moskvu jer se te stvari rade koordinirano i na pravi način. U Moskvu, u Kinu i svim članovima sa kojima možete kontaktirati i odmah sutra ili prekosutra da se prez. Galijui ili i Vensu.

Onda mora odmah biti neka država koja će to tražiti da hitno zaseda sav. bezbedn. Još nije kasno. Imate vremena.

U tom slučaju može biti sigurni da će predlozi ili njihov deo biti prihv.

Posle ovog plana mogu samo biti kompromisi

Ako to uradite onda možete da dobijete.

-> Gospodin / Du B de BeauceV/

de Bose

* Nemačka je na vozačevom sedištu EZ, a to je najveća opasnost za

Francusku, a to oni shvataju da se istorija ponavlja.

On shvata posetu Potpreds. Konf. o Jugosl., a taj je najbliži savetnik Miterana a to je znak da se Francuska plaši da Nemačka ponovo ne počne.

Francuska našu situac. razmatra u kontekstu odnosa sa Nemačkom

Poseta koja je bila, a mnogi pol. je nisu ni primetili vidi početak zaokreta, jer su Francuzi uvek na Njem. stranu gledali sa strahom. Rezultat kraja II sv/rata je bila podela Nj. i dok se oni nisu ujedinili Franc. je bila vodeća u Evropi.

Trenutno je EZ u usponu a ne vidi da će tako biti i ubuduće jer će N. postati prevelika za mnoge zemlje.-

Pridaje izuzetno vel. važ. poseti potpred. E vlade, bliskog prijatelja Miterana i očekivati je zaokret.

SADnormalno je da je Evropska zajednica pod patronatom SAD, ali što se podele sveta tiče moguće je da se izvrši podela SAD, EZ i Japan, mada je malo verov

Vidi mogućnost da dođe do koalicije između sila u II sv/r sa moguć. priklj. Japana.

Jedan dok. poslat UN potpisale Austrija, Mađarska Slovenija i Hrvatska.

* Vrlo interesantan zaokret —► tako da izgleda počinje, zato se i slaže sa mnom da će Njemačka probati.

* Zato će SAD probati da posreduju zato što imaju interese u ovom delu sveta. To je njihova uloga i bila 30ih god. i opet se istorija pon.

* Živimo u vrlo interesantnim i opasnim vremenima.

* Zato morate biti mudri i da Vas ne uvuku u zamku i biti staloženi da shvatite šta se dešava.

Ostavka Genšera neće ništa promeniti, dobio je što je hteo, čak i više, ostvario je svoj san.

Puno je učinio, bio je prodoran, napadan.-

Uvek je cilj bio Njemačka da bude sa ljudima koji je razumeju, a to su isti ljudi uvek.-

Opet je Balkan, bure baruta i stecište sukoba.

Zašto?

Zato što se na Balk, sreću interesi Ist. i Zapada.

Kad su j/sloveni isterani iz dol. Volge ovde su 240 doterani od strane Avara koji su ovde došli

U to pismo dodati sve te fotografije, dokazni material, čak jednom se desilo, stavljen je veliki ekran, SAD je to jednom pokazivala preko vel. ekrana. –Probajte to, to je Vrlo važno.-

* ENGLESKA će biti jedno vreme u EZ kao članica ali će uvek biti uz SAD, a nikada uz Nemačku i nikada neće biti što je bila u svet. razmerama.

Uvek će biti jedna od svet. Sila, ali ništa više od toga.

Održavaće dobre odnose sa zemljama Komonvelta koje će im pomagati, ali će ostati kao i Franc, sile Evropskog značaja.-

Rusija

Ostaće velika sila

Nivo obrazovanja u Rusiji je mnogo veći nego u SAD, iskorenili su kompletno nepismenost.-

* Zapadni svet je uvek smatrao da su Hrvati Zapad, a Srbi Istok

* Linija između Hr.-Srba uvek je bila linija između Zapada i Istoka u ekon. i kult. smislu. To je prosto rečeno, ali se otprilike svodi na to

—► Kina i Japan nikada ne mogu na dužu stazu biti bliski, suviše se mrze i različiti su. Koreja je drugo, uvek je bila kolonija Japana.

* Japan je tajna bomba i sjetiće se oni što im je Amerika uradila.

* Problem sa Kinom je ekonomski, treba to sve nahraniti, i tokom istorije imali su uvek probleme u sebe i kod sebe.

* Zemlja na koju treba paziti je Japan i zapad ih nikada nije razumeo niti će ih razumeti. Kod njih je sve drukčije, jezik, kultura čak i način razmišljanja drukčiji je nego kod drugih.. –

Japan će uvek gledati ka Rusiji zato što je Sibir ogromna zemlja sa velikim potencijalom.

* Rusija će uvek zadržati Sibir, može samo dati Japanu na korišćenje, ali samo za korist Rusije.-

* Značaj Sibira što je sa Brazil. šumama pluća sveta i ne sme se dati nikome da se poseče. Japan će dobiti mogućnost da eksploatiše Sibir, ali vrlo ograničeno.

* Vrlo će se brzo iznaći rešenje za 3 sporna ostrva sa Japanom, biće iznađen dogovor, kao ustupanje na 100 godina, pošto je Rusiji potreban Japan radi tehnologije i znanja. Iskreno, ta ostrva nisu naša.

Kako vidite rešenje krize u našoj zemlji?

Odcepljenje Bosne je najteži udarac."

Mladić će se tokom rata često sastajati sa ovim Rusom i sa njim bistriti geopolitičku situaciju. Inače, bar u jednoj stvari Viktor Andrejev se pokazao kao loš prorok: Kurilska ostrva su još predmet spora između Rusije i Japana, i ozbiljno opterećuju odnose između te dve zemlje.

LIŠĆE PREKRIVA LISABON: Krajem maja, Karadžić se vratio sa neuspelih pregovora u Lisabonu i o tome informisao Mladića. Evo kako je predstavio situaciju:

"Nedelja, 31.05.1992.

22.00 JAHORINA

SASTANAK

sa rukovodstvom SR BiH

dr. Karadžić: Informisanje o događajima u Lisabonu i Beogradu . –

U Lis. su namerno odugovlačili od 21. – 27. i želji da nas još jednom fingiraju. –

Saznali smo od Kineza da SAD odugovlače konferenciju o BiH jer na njoj lakše lome Srbiju . –

BiH su primile u UN za 2 dana, mimo predloga da od predl. do prijema prođe mesec dana . –

Za mesec dana Brit. preuzima predsed. EZ . – Pitanje šta oni misle i šta nam je povoljnije

Što se tiče Bgd, koliko je ranije bilo oholog zaletanja, toliko je sada zabrinutosti. –

Srbija će uvesti racionalno snabdevanje . –

Postoje priče o vojnoj intervenciji . –

Kutiljero je rekao da smo na dnu i da se mora krenuti nagore . –

Zahtevaju da prestanu dej. oko Sarajeva i pust. Aerodoroma. To traže radi lomljenja Srbije i da joj ne dozvole izlazak na more jer se Jug. proglasila mimo njihove volje . –

Kozirjev rekao da što pre post. tenkove na granice i okrenuti ih ka nama .-

Problemi naše rep:

U mnogim opšt. vlas ne funkc. . – Ima lopova, vojvoda, raznih vojski

Ne znamo ni šta se ni kako proizvodi

Mobil. je dala neke rez. u Krajini

Ne postoji koord. Kdi, izgubljena je Modriča? kao i B. Brod . –

Padom Modriče strašno je ugrožen Šamac.

Oko Drine ne postoji jed. Kda.

Odluke moramo doneti:

1.- Da li bez progl. r/stanja možemo uvesti red, rat. proizv., mobil.,

i reg. disc. –

2.- Odrediti što pre razumne granice.

3.- Za neke poslove moramo osposobiti policiju i vojsku .

4.- Najviše poslova će imati MO, Min. pol. i KGS V SR BiH. –

=► Vojna polic. na Palama uzeo pasoš Amer. novinaru. – ? Koji?

* Kutiljero je htio da sazna o ponašanju oficira u BiH i da li su to gospodari rata.

* Avijaciju više ne smemo upotrebiti sem u krajnjoj nuzdi. –

* Da li u sredu da dođu Kntina savetovanje o zauzimanju gradova,

taktička dej

diverz. grupe

tihi rat

* Oni koji su se pokazali do sada treba unapređivati.

* Mauzer (u Bjeljini) se osilio i on ne može da radi onako kako on hoće

U Bjeljini se naseljavaju Muslimani (Uhvaćene poruka: Kontrola nikakva, dođi oružje ti ne treba) –

* Ako je odziv na mobil. u 1. Kr.K onda da očistimo posavinu od Hrvata . –

Oko Sarajeva moramo sesti i razgovarati. To je i naš odnos prema SRJ, Srbiji i JNA.

Moramo uzeti kasarnu, preseći grad, utvrditi granicu / ul. Ante Brkića, upreko preko stud. domova, kas. J Džonlić .

Presecanje kod kasarne nateralo bi ih na pregovore

=> Moramo imati:

Koridor u posavini

Deo Sarajeva

Oper. grupu na Drini. –

Zaslugom generala Mladića, sve tri želje doktora Karadžića su ubrzo ispunjene: probijen je koridor kroz Posavinu, zauzet deo Sarajeva (doduše manje nego što je planirano) i formirana je Operativna grupa na Drini. Ali, kraj rata bio je još daleko.

(Nastaviće se)

Iz istog broja

Kultura sećanja – Bez uputstva za preživljavanje

Dvadeset godinanedeljnika Vreme

D. Ž

Na licu mesta

Brod Argus:Simbol petooktobarske Srbije

Slobodan Bubnjević

Intervju: Stiven Vordsvort

Srbija nije u poziciji da prizna Kosovo

Tamara Skrozza

Evropska zakonodavna praksa

Srbija i huligani

Tatjana Tagirov

Portret savremenika – Tomislav Karadžić

Lice srpskog fudbala

Slobodan Georgijev

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu