Miloš Milovanović, koordinator FAO/EBRD projekata u Srbiji i internacionalni konsultant UN FAO

Podrška poljoprivredi 1

28. 12. 2015. / 18.53

Podrška poljoprivredi

Kakve su FAO i EBRD aktivnosti na unapređenju poljoprivrede Srbije u 2015. godini i planovi za 2016. godinu

Piše:  

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sarađuju na ciljevima unapređenja poljoprivrede u brojnim zemljama već dvadeset godina. U Srbiji je ova saradnja novijeg datuma i godina za nama obeležila je intenziviranje postojećih, kao i pokretanje novih projekata sa ciljem poboljšanja performansi poljoprivrede i prehrambene industrije.

Broj projekata koje FAO i EBRD zajedno sprovode u Srbiji je najveći s obzirom na veličinu zemlje a u odnosu na još 35 zemalja u kojima ove institucije rade zajedno. Ovo jasno ukazuje na prepoznat potencijal sektora agrobiznisa zemlje od strane međunarodnih institucija, ali i na već ostvarene rezultate u ovoj oblasti – od značajnih investicija do reformskih aktivnosti preduzetih od strane FAO i EBRD sa ciljem unapređenja uslova za bavljenje poljoprivredom.

Naše intervencije u sektoru agrobiznisa Srbije usmerene su na oblasti koje su prepoznate kao nedovoljno razvijene, i samim tim jesu prepreka za razvoj ovog sektora. Finansiranje poljoprivredne proizvodnje je sigurno jedna od oblasti bez koje se uspešna, tržišno orijentisana i na savremenim znanjima bazirana poljoprivreda ne može graditi. Takođe, proces otvorenog i konstruktivnog dijaloga između kreatora politike i onih na koje se ta politika odnosi (prevashodno proizvođače i prerađivače, a onda i potrošače) suštinski je bitan za formulisanje uspešne nacionalne agrarne politike.

Podrška koju su FAO i EBRD pružali poljoprivredi Srbije u prošloj godini imala je različite oblike, ali se najopštije može grupisati kao: zakonodavna, institucionalna i tehnička tj. pomoć u znanju. Pomogli smo donošenje, odnosno implementaciju dva zakona u oblasti finansiranja poljoprivrede (Zakon o javnim skladištima i Zakon o predžetvenom finansiranju), posredovali smo u dijalogu na teme od značaja za industriju mesa i mleka između privatnog i javnog sektora, radili na unapređenju i geografskoj zaštiti poljoprivrednih proizvoda, usklađivanju standarda u oblasti proizvodnje, prerade i prometa mesa itd.

Između ostalog, u godini za nama pomogli smo uspostavljanje Kongresa mlekarstva u Srbiji, koji je u novembru okupio eminentne proizvođače i prerađivače mleka, kao i kreatore državne politike u ovom sektoru na jednom mestu. Nadamo se da će ovaj skup postati tradicionalno mesto susreta svih koji se bave mlekarstvom u zemlji i nakon završetka naših projekata. Pomogli smo u procesu pristupa zemlje Svetskoj trgovinskoj organizaciji izradom analitičkih materijala za pregovore; finansirali odlazak delegacije mesne i mlekarske industrije na vodeći sajam u Evropi sa ciljem upoznavanja sa najnovijim trendovima u industriji hrane i ostvarenja novih poslovnih kontakata (sajam Anuga u Nemačkoj); finansirali izradu Registra ugovora o finansiranju unutar Agencije za privredne registre; pomogli donošenje različitih podzakonskih akata; pružili tehničku pomoć u izradi Zakona o zadrugama; analizirali najnovija kretanja na svetskom tržištu sa ciljem upoznavanja domaće industrije sa očekivanim promenama u sektoru itd.

U godini pred nama ostajemo u Srbiji sa ciljem podrške sektoru agrobiznisa na različite načine. U situaciji kada se ovaj sektor privrede zemlje nalazi suočen sa tranzicionim izazovima, praćenim rastućom konkurencijom putem liberalizovanog domaćeg tržišta hrane, verujemo da posedujemo rešenja i znanja potrebna za preko potrebno unapređenje njegove konkurentnosti.

Iz istog broja

Intervju – Mišel Sen-Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji

Sa decom se mora biti iskren

J. Jorgačević

Vreme dece

Zaštiti dete i porodicu

Jelena Jorgačević

Ličnost godine

Saša Janković

Jelena Jorgačević

Moje nove godine

Salivanje strave

Ivan Ivanji

Intervju – Romeo Vrečko, poligrafista

Reč godine – poligraf

Miloš Vasić

Radio u 2015.

Tepsije ribe i »taksi žanr«

Teofil Pančić

Ekonomija – Godišnji bilans

Važno je da se obećava

Radmilo Marković

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu