VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu 2

Pismo našim prijateljima u svijetu

Na prostoru koji su Južni Slaveni nastanili u ranom srednjem vijeku očituju se danas neke od najvećih evropskih i svjetskih antinomija

Je li to bio samo mit: sve što je dio svijeta (vjerojatno bolji dio) mislio o Jugoslaviji i Sto su mnogi Jugoslaveni mislili o sebi? 0 narodu koji se možda najsmionije u Evropi odupro fašizmu, o prvoj zemlji istočne Evrope koja se suprotstavila Staljinu, o društvu koje je izabralo drukčiji put u socijalizam od onog staljinističkog, o jugoslavenskom samoupravljanju i samostalnosti, o jednoj od rijetkih mnogonacionalnih država u svijetu koje su riješile pitanje suživota, o pokretu nesvrstanosti koji je povukao za sobom dio trećega svijeta. Je li u svemu tome ipak bilo neke stvarnosti? Jesu li desetine svjetskih državnika, koje su došle 1980. godine u Beograd da se poklone pred odrom čovjeka za kojeg su vjerovali da utjelovljuje tu stvarnost, bile obmanute njezinim mitom?

Takva se pitanja postavljaju sama od sebe.

Postavljaju nam ih prijatelji Jugoslavije, kojih unatoč svemu još ima (ove redove pišem za neke od njih, napose za Klaudija Magrisa s kojim razmjenjujem pisma о tome). I sami se pitamo što se dogodilo s nama. Odgovori koji nam se nude. Komentari koje čitamo u stranim novinama najčešće su općeniti ih površni Čehov je u jednom pismu upozorio one koji pišu banalnosti: "Englezi stanuju na engleskom keju, rabe sol iz Engleske, puše engleske cigarete… Bogati Perzijanci sjede na ćilimu, siromašni na proštcu". Tako Srbi i Hrvati, sad još Slovenci i neki drugi… Stanovnici Jugoslavije u većim slučajeva odgovaraju proturiječno na pitanja koja im se postavljaju, ovisno о tome kojoj nacionalnosti pripadaju. To čine i sredstva informiranja. To je, kažu, prirodno u ratu.

Ima prostora u Evropi, vjerojatno i drugdje, na kojima geografija i historija izazivaju jedna drugu. Tako je, očito, na Balkanu. Često ponavljamo da se tu začela evropska historija, ustanovila civilizacija Mediterana. Obično se potom zaboravlja da je Mediteran upravo na balkanskom poluotoku — čija je unutrašnjost više kontinent nego poluotok — odavno napuknuo: u pukotina presjeca današnju Jugoslaviju. Pokušao sam je opisati u Mediteranskom brevijaru: raskršće Istoka i Zapada, razmeđe istočnog i zapadnog carstva, stjecišta: bizantskog i latinskog svijeta, prostor kršćanske šizme, granica između katoličanstva i pravoslavlja, kršćanstva i islama. Prva zemlja trećeg svijeta u Evropi, ili pak prva evropska zemlja u trećem svijetu — teško je reći je li Jugoslavija više jedno ili drugo. Gotovo sve što se danas događa u njoj proizlazi, u manjoj ih većoj mjeri, iz tih protuslovlja. U posveti na jednoj od svojih knjiga Ivo Andrić nam je zapisao neobičnu opasku Leonaardovu: "Od Istoka na Zapad u svakoj točki je dioba." Miroslav Krleža je pokušao predočiti prisutnost južnih Slavena na ovom tlu, neposredno nakon sukoba sa SSSR 1948. kao "treću komponentu" između Istoka i Zapada, Rima i Bizanta, u prošlosti i u sadašnjosti: ta se komponenta pokazala, međutim, manje homogenom nego što je to veliki hrvatski i srednjoevropski pisac, Titov prijatelj. priželjkivao.

U međuvremenu, stvari su postale još složenije. Nekadašnji i današnji razlozi, etnički i vjerski, nacionalni i državni, suočili su se i suprotstavili jedni drugima: na ovom su prostoru ostaci nadnacionalnih carstava, habsburškog i turskog, i nove države, krojene po međunarodnim ugovorima i nacionalnim programima, nasljeđa dvaju svjetskih ratova i hladnoga rala, nacionalno-državne ideje iz XIX stoljeća i ideologije "realnog socijalizma" iz XX, suvremene tangente i transverzale Istok-Zapad i Sjever-Jug, stari i novi odnosi između Istočne i Zapadne Evrope, razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, između kapitalizma koji je prerastao sama sebe i komunizma koji se u sebi urušio. Nužno je, također, u procjenama, uzeti u obzir zamjenu bipolamih kriterija, manihejskih po svojoj prirodi, jednom vrstom policentrizma koji još nije djelatan, živimo kraj Evrope nacija i početak Evropske zajednice, želju ove posljednje da, umjesto dviju velikih sila koje su dosad odlučivale, pokaže kako je i sama kadra donositi odluke, kontrolirajući barem evropski prostor.

Jugoslaviji je, reklo bi se, još jodnom pripala nezavidna uloga: da bude, spram svih tih pojava i činilaca, nekom vrstom pokusa ili poligona. Njezina vlastita protuslovlja, poticana i umnožavana protuslovljima koja sam evocirao, došla su tako do vrhunca i iskazala se u svoj svojoj oštrini. Aporija se pokazala većom nego što se moglo očekivati. Duh negacije zasjenio je pozitivni um. Tamo gdje se činilo da u unutarnji procjepi zajaženi, a ožiljci zacijelim, javile su se ponovno napukline i rane. Volja za jedinstvom potisnuta je zahtjevima za razlikom. Ideja zajedništva ustupala je mjesto težnji partikularnosti. Nesrazmjere ekonomskog i kulturnog razvoja nadjačali su zahtjeve politike i partije. Utjecaj dviju kršćanskih crkava (u dijelovima zemlje i islama) nadmašio je hegemoniju ideologije.

U tom se, u stvari, najviše osjeća utjecaj i značaj šizme, koju još jednom posebno ističem, na duboka rasjeklinu na ovom dijelu Mediterana, koju površni pogledi obično zanemaruju. Šizma je. udružena s nacionalizmima, tj. uključena u njih i njihovu historiju, bila i ostala jednom od poticatelja sukoba što su u posljednjem ratu odnijeli tko zna koliko stotina tisuća života, vjerojatno ne manje od milijuna, pravoslavca i katolika, sinova i kćeri istočne ili zapadne crkve, Židova i muslimana. Uspomene na žrtve ostale su u pamćenju dublje i trajnije nego što se moglo pretpostaviti. Bez njih i njihovi fantazmi ne bi, sigurno, bilo današnjeg građanskog i vjerskog. Egzorcizmi nisu ovdje ishlapjeli ni ovdje ni drugdje: bjesovi su na djelu.

Bilo bi ipak suviše pojednostavljeno ako bi se sve o čemu je riječ svelo samo na to. Iskustvo laiciteta ograničeno je i u Srednjoj i u Istočnoj Evropi. Na Balkanu je možda ograničenije nego drugdje. Odnos nacija-država. presudan u većem dijelu evropskog prostora, očitovao se na različite načine u Južnih Slavena: Hrvati su izgubili vlastitu državu u srednjem vijeku i tako ušli 1918. godine u zajedničku jugoslavensku državu; Srbi su u devetnaestom stoljeću, s golemim naporima, stvorili vlastitu nacionalnu državu. Razlike koje proistječu iz toga odnosa utječu na historijsku svijest, jednih i drugih. Hegel je okrutno zabilježio u Filozofiji hstorije: "U svjetskoj historiji može biti govora tamo o narodima koji tvore državu". Marksističko "odumiranje države" pokazalo se utopijskim. Traženje vlastite državnosti — kao izlaska iz anonimata historije — uočljivo je danas na raznim stranama svijeta, od Jadrana do Baltika, u Evropi jednako kao i u Aziji ili Africi.

U maloj srpskoj državi prošloga stoljeća javila se, po prirodi stvari, zajedno s nacionalnom idejom, i konkretna državna ideja, s težnjom ekspanziji koju takve ideje u pravilu imaju. Još manja Crna Gora imala je, također, svoju državnost, premda je u nekim razdobljima dijelila nacionalnost sa Srbijom. Hrvatska i Slovenija, kao i Bosna i Hercegovina i Makedonija, bile su tuđoj državi, siromašni rođaci Austro-Ugarskom Carstvu, raja a onom turskom. Hrvati su isticali svoje državno pravo, veoma staro, ali isprekidano historijom: nacionalna ideja Ilirskog pokreta XIX stoljeću bila je i hrvatska i jugoslavenska. Hrvatski sabor je odlučio za zajedničku Državu Hrvata, Srba i Slovenaca prije Versajskog ugovora, koji je išao u prilog Srbiji. Dvojnost hrvatske i jugoslavenske nacionalne ideje bila je u pojedinim razdobljima moderne historije krajnje konflikiualna: hrvatski nacionalizam je razrješavao potpunim odavanjem jugoslavenstva. Srpski nacionalizam pokušavao je, pak, poturiti vlastitu državnu ideju kao jugoslavensku. Slovenci su se dugo prilagođavali tome, podržavajući najčešće Srbe, približivši se tek na kraju Hrvatima. Makedonci, bosanski Muslimani kao i nacionalne manjine bili su nepriznati i marginalizirani.

Kralj Aleksandar Karađorđević, sklon birokratiji. nastojao je nametnuti vrstu unitarizma, što, unatoč svemu, nije bez stanovite analogije s onim kojim je demokrata i republikanac Masarik pokušavao asimilirati Čehe i Slovake: I jedna i druga varijanta može se, na ovaj ili na onaj način povezati s jakobinskom političkom tradicijom. Ubojstvo Stjepana Radića u Jugoslavenskoj narodnoj skupštini 1928. godine,. političara koji je utjelovljavao spoj hrvatske nacionalne i državne stvari, Hrvati su doživjeli kao napad na vlastiti nacionalitet.

Srbi su atentat na kralja Aleksandra, u Marselju protumačili kao udarac na državnost, na svoje mjesto u historiji. S takvim se bremeno ušlo u II svjetski rat: strahotni pokolji ustaša nad pravoslavnim srpskim narodom, ograničeniji ali jednako krvavi obračuni četnika s katoličkim Hrvatima i osobito Muslimanima, bili su rezultat mnogobrojnih činilaca. Time su ostali opterećeni današnji sukobi, nacionalni i vjerski u isto vrijeme, etnički i državni: na sceni su se ponovno pojavile, ovdje prikriveno, ondje javno, ustaška i četnička ideologija, njihovi simboli i govori. Srpska štampa rehabilitira, gotovo bez rezerve, četničkog vođu Dražu Mihailovića: Hrvatsko narodno kazalište stavilo je u svoj repertoar Milu Budaka, ministra u ustaškoj Pavelićevoj vladi.

Nakon Oslobođenja, mnogi su od nas vjerovali da je s tim zauvijek svršeno. To su vjerovali i naši prijatelji u svijetu (sigurno i ti, dragi prijatelj, kojem pišem ovo pismo). Prevarili smo se. Titov autoritet — i autoritarnost kojom se uspješno služio — dugo su održavali ravnotežu i privid, neutralizirajući incidente i krize manjih ili većih razmjera. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, javile su se naglašene nacionalne revandikacije u Sloveniji i, još naglašenije, u Hrvatskoj.

Obračun s njima pokazao je skromnu ili zastarjelu političku kulturu titoizma, ostatke boljševizma u njoj. Pod karizmom ostarelog heroja Josipa Broza nisu izrastali novi, demokratski političari. Za to nije kriv samo Tito nego i potreba za ujediniteljskom figurom kakvu je njegova karizma oličavala: naš strah da se ne ponovi prošlost, da ne moramo ponovno živjeti tragičnu historiju. Tita su zamijenili na kraju krajeva novi nacionalni lideri. Slabiji od njega, u svakom slučaju manje sposobni. Tradicionalne nacionalne kulture s komponentama odgovarajućih ideologija i potporom religija (uvijek kadre, ovdje možda više nego drujgdje u Evropi, da se pretvore u klerikalizam), poticale su na jalnoj strani učvršćenje identiteta, destruirajući na drugoj zajedničke oblike i projekte, kulturne i osobito političke: to se pravdalo opasnošću od unitarizma: zanemarivala se pri tom šteta od provincijalnosti.

Kosovo se dogodilo nakon Titove smrti. U Miloševićevoj ultrasrpskoj politici "dogodio se narod": erupcije populizma, potaknute nacionalnom i državnom ideologijom. One su onemogućile svaki racionalni pristup kosovskoj drami, teškoj i za srpski i za albanski narod u toj zaostaloj pokrajini, zatrovale međusobnu komunikaciju u cijeloj zemlji, uzdrmale federalne institucije, dovele vojsku na scenu, uvele izvanredno stanje. One su, također, pridonijele pobjedi Hrvatske demokratske zajednice na slobodnim višestranačkim izborima. Ta pobjeda, pripomognuta znatnim sredstvima koja su priskrbili krugovi emigracije, većim dijelom tradicionalistički ili desno orijentirani, praćena s gromoglasnim nacionalnim trijumfalizmom, kojem je povremeno davao ton novi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Sve to je, odmah na početku "demokratskih promjena", unosilo strah medu Srbe iz Hrvatske. Njihova traumatizirana memorija, s jedne strane (politika u takvim prilikama rijetko uzima u obzir antropologiju), s druge strane izravni poticaji i ohrabrenja koja im je pružila srpska vlast, vodili su korak po korak (uz dosta pogrešnih koraka) prema ratnom stanju. Dio konzervativnih armijskih kadrova, većinom srpskoga porijekla (među kojima i oni koji, vjerujući naivno da štite Titovu Jugoslaviju, podržavaju, zapravo, paranoičnu državnu ideju što pomiče granice Srbije do krajnjih "mjesta na kojima žive Srbi"), stvorili su alternative koje nismo mogli ni zamisliti: razbili su posljednja uporišta uzajamnog povjerenja, da li sva i zauvijek, pokazat će historija. Nacionalni i državni ideolozi pozivaju se, po običaju, na stare geografske karte: rekao sam već da je ovo jedan od prostora na kojima geografija izaziva historiju. Rat koji se vodi traumatizira ranjivost hrvatske nacije. Izaziva nečuveno nespokojstvo u cijeloj Jugoslaviji Altemativa rat ili mir potiskuje alternative diktatura ili demokracija, teror ili sloboda, totalitarizam ili pravna država. Na sličan se način moralne kategorije zamjenjuju jedna drugom: dobro i zlo, razum i ludilo, idealizacija sebe i demonizacija drugog, vlastita nevinost i tuđa krivica za rat ili mir.

Stanoviti izrazi modeme političke kulture, nagoviješteni ne samo u Sloveniji i Hrvatskoj, bivajju sve češće sužavani nacionalnim frustracijama. ili preplavljeni egzaltacijama nacionalizma. Ratno stanje i besprimjerna arogancija Slobodaru Miloševića nude, doduše, alibije za takva ponašanja: to pomaže vlastima da zadrže popularnost, na zapadu kao i na istoku zemlje, da se trajno predstavljaju u ulozi nezamjenjivih branitelja posebnih nacionalnih i državnih interesa, uzajamno suprotstavljenih.

Jugoslavija je, unatoč svemu, zaslužila bolju sudbinu od ove koju živi, od balkanizacije Balkana kakvu ovaj put sama nad sobom provodi. Mogla je izbjeći, ako ne surovu i bolnu podjelu, barem građanski i vjerski rat. Do jučer je bila smatrana uzorom mnogonacionalne zajednice. Pretvorila se u zastrašujući primjer. Svijet se počeo bojati da zemlja na koju su se trebale ugledali države sovjetskog bloka, spram kojih je imala tolike prednosti, ne potakne nacije u samom Sovjetskom Savezu da započnu na sličan način rješavati uzajamne odnose.

Na prostoru koji su Južni Slaveni nastanili u ranom srednjem vijeku očituju se danas neke od najvećih evropskih i svjetskih antinomija. Ne znam što mogu i što kane učiniti Evropa i svijet da ih ublaže ili prevladaju. ■

(Copyright Garzati Milano i autor)

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu