VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Oštre utakmice na sporednom terenu: DSi SPO sređuju svoje partijske račune

Protekli snežni vikend u Srbiji obeležen je unutarpartijskim burama u dve važne stranke u Srbiji – u Demokratskoj stranci i u Srpskom pokretu obnove. One pokazuju kako ovde konsolidacija partijske scene ide krivudavom stazom. Demokratska stranka je u nedelju održala konvenciju posvećenu obeležavanju 85 godina od osnivanja i 15 godina od obnove ove stranke, podsećanju na Ljubu Davidovića, Milana Grola i Zorana Đinđića. Predsednik Srbije Boris Tadić je tom prilikom naglasio da je DS stožer promena u Srbiji, proevropske orijentacije i okupljanja demokratskih snaga. Ovom događaju prethodilo je nekoliko poteza koji liče na stratešku pripremu – veliko predstavljanje kandidata za poslanike Demokratske stranke i promocija ustavnog predloga ekspertskog tima koji je okupio predsednik Republike.

FUZIJA: Demokratska stranka se nedavno fuzionisala s Demokratskim centrom i Otporom i privukla je izvestan broj članova Građanskog saveza, koji se, inače, zbog toga rascepio na dve frakcije. Demokratska stranka je aktivirala nekoliko uspešnih ministara iz prošle vlade (Đelić, Vlahović, Matković) i javnosti predstavila da je u svoje redove privukla veliki broj javnih ličnosti i intelektualaca. To se često pokazuje kao mač sa dve oštrice: intelektualci su nedisciplinovani partijski vojnici, vole da definišu partijske očenaše, ali vole i da ih ironično razaraju. "Neće meni Miković da naredi kad ću da ručam", književnik Mladen Markov, autor knjige Isterivanje boga, upitan da li učestvuje u štrajku glađu poslanika SPO-a 1996. Ljuba Tadić, glumac, u svojoj 77. igra "Lira" u kome ima nešto i o tome šta biva kad čovek izgubi političku moć, šeretski priča u "Nivou 23" na Studiju B kako je bio na konvenciji, kako je tamo bilo i dosta lepih rečenica, ali je, pošto je dugo trajalo, a njega bole noge, otišao u bife. Tamo ga sreću neki mladići i pitaju: "Čika Ljubo, jeste li vi Čedin?" "Ne, ja sam Svetin. Moj otac se zvao Sveta…"

Uzgred, u današnjoj partijskoj politici, intelektualci su, naročito neki novopečeni, što bi Česi rekli nedokišeljeni, čini se najopasniji kad se pojave kao savetnici. Ima savetnika koji su saranili i po tri partije. Ima ih koji nastupaju kao da su ne Boris Tadić ili Labus ili Koštunica, već kao da su Džordž Buš lično. Vaš hroničar ima jednog omiljenog, ali nećemo sad o tome. Ovo je apsolutno autentično: ako hoćete da razgovarate sa viđenijim političarom, obavezno morate da se probijete kroz eksport od pet telohranitelja, tri savetnika i tri spin doktora.

FRAKCIJA: Svečana i medijski eksponirana (četiri sata direktnog TV prenosa) konvencija DS-a je međutim otkrila i da u Demokratskoj stranci traju jake frakcijske borbe. Glasna grupa pripadnika "liberalno-demokratske frakcije", okupljena oko parole "Srbiji se žuri", propratila je zvižducima neka od izlaganja pa i ona potpredsednika Slobodana Gavrilovića i predsednika Borisa Tadića. Posle konvencije ta liberalno-demokratska frakcija pozvala je rukovodstvo DS-a da odustane od "prazne retorike, organizovanja marketinških parada i da najzad počne nešto da radi". U prevodu to znači da frakcija traži da Demokratska stranka ruši Koštuničinu vladu, za šta ona sada nema realne mogućnosti. Tadić je inače Koštuničinu vladu oštro kritikovao upozorivši da se Srbija pretvara u zonu razarajućih ekonomskih afera, posebno pomenušvi slučaj "Knjaza Miloša". Zamerio joj je što ranije nije dala prioritet saradnji s Haškim sudom itd. Istovremeno, Dragoljub Mićunović, predsednik Političkog saveta DS-a je, s druge strane, pozivao Koštunicu i DSS da se izjasne da li su mu srcu bliže demokrate ili radikali. Zbog Kosova, studije izvodljivosti, srpskog ustava, pa i zbog odnosa sa Crnom Gorom, Tadić mora s Koštunicom da postigne saglasnost, a Jovanovićeva frakcija ga gura da se s njim mnogo jače konfrontira.

Predsednik Tadić je bio prinuđen da znatan deo svog očito programski koncipiranog govora posveti i članovima te frakcije Čedomira Jovanovića. Rekao je da je Demokratska stranka jedina koja je pokazala da je spremna da se suoči sa odgovornošću i greškama svojih članova zato što radi u interesu zemlje, rekao je da su oni dobro došli u DS-u, da učestvuju u njegovoj politici, ali u stranci, a ako deluju izvan toga da su sami sebi pokazali put. Predistorija tog unutrašnjeg sukoba je prilično duga. Ona teče od jeseni 2003. godine kada se Boris Tadić, u toku izborne kampanje distancirao od grešaka pojedinaca iz bivše vlade. Taj rizik je doneo pozitivan izborni rezultat. Sledeća tačka bili su partijski izbori u Demokratskoj stranci 2004. kada je Tadić pobedio na izborima za predsednika stranke.

U decembru 2004. na inicijativu 11 članova DS-a Jovanović je isključen iz stranke. Jedna grupa ga je branila, delimično i demonstracijama manjeg obima. Imao je očitu naklonost jedne grupe nevladinih organizacija i zagriženu podršku nekoliko medija. Posle toga najavljeno je formiranje frakcije a od Glavnog odbora DS-a, uz pozivanje na član 12. Statuta DS-a, koji reguliše pravo manjine da deluje u okviru stranke, traženo je da se u DS-u ozakoni postojanje frakcija. U DS-u je preovladalo stanovište da unutrašnje demokratije u stranci mora biti, da je, što bi rekao Desimir Tošić, diskusija neophodna, da manjina ima pravo na izdvojeno mišljenje, ali da to isključuje delovanje mimo organa stranke i organizovanje frakcije. Istorijski gledano, to stanovište je sa stanovišta održanja stranke opravdano.

ISTORIJA: Demokratska stranka je do sada imala teškoće u održanju partijskog jedinstva – rascepi teku u talasima: 1990. Liberalna stranka Nikole Miloševića, 1992. Koštuničina Demokratska stranka Srbije, 1994. Demokratski centar Dragoljuba Mićunovića, G17 plus 2003. Ona je imala iskustvo i sa usisavanjem političkih novih snaga – 1994. privrednici u "vreme kada je kamion C marketa pregazio profesora Mićunovića", 1997. studentski aktivisti s Čedom Jovanovićem, "šifrovani" eksperti 1999. "im priključivšsja" prijatelji oktobarske revolucije 2000. Posle sloma Živkovićeve vlade 2004. neki od njih pokazali su se kao balast zbog, ajde da kažemo, previše maštovitog shvatanja države i vlasti. Neki su pokazivali da se naprosto teško mire s gubitkom vlasti, a neki da su previše opijeni sopstvenom propagandom.

Izgleda da se pripadnici liberalno-demokratske frakcije nisu pomirili s tim da partijskom disciplinom ograniče svoje delovanje. Bilo je izveštaja o formiranju Saveta frakcije i o postavljanju poverenika po opštinama, koji imaju zadatak da formiraju frakcijske odbore. Pojedini izveštaji su govorili da frakcija ima menadžere čak u 53 opštine u Srbiji. Deo dinamike tog sukoba proizilazi i iz partijske procedure u Demokratskoj stranci koja je pratila analizu rezultata lokalnih izbora. Zavisno od rezultata lokalnih izbora u dvadesetak opštinskih odbora postavljen je partijski poverenik, a zakazane su vanredne skupštine u nekih četrdesetak odbora.

U međuvremenu istican je zahtev da rukovodstvo DS-a ponovo razmotri odluke o raspuštanju opštinskih odbora, da obustavi disciplinske postupke, da se ponište odluke o isključenju onih koji su se deklarisali kao članovi frakcije, pre svega odluku o isključenju Čedomira Jovanovića. Sukob očito još nije razrešen, mada je prilično daleko otišao.

Pitanje je kolika je realna podrška te frakcije (poneki od njih govore o podršci oko 30.000 članova, što bi bila četvrtina članova Demokratske stranke, što je verovatno preterano). Ona će reprezentovati tzv. petooktobarsku revolucionarnu nostalgiju i žeđ za lustracijom. Platforma većine u Demokratskoj stranci, koju kontroliše Boris Tadić, šira je i fleksibilnija, ali je očito da joj treba mnogo više vremena za unutrašnju konsolidaciju nego što je to možda pretpostavljala. Mada, možda uživa u žestokoj retorici koju ta frakcija upućuje prema Koštunici, većina u Demokratskoj stranci će verovatno morati da nastavi konfrontaciju sa tom svojom frakcijom, možda i da pojača distancu prema njoj.

Bilo kako bilo, taj svečani segment frakcijske borbe očito je poljuljao i utisak o samouverenosti koju je Demokratska stranka svojom programskom konvencijom u prisustvu stranih gostiju pokušala da učvrsti. Među gostima su bili i Luis Ajala, generalni sekretar Socijalističke internacionale, Kristofer Cepel, funkcioner SDP-a Nemačke, kao i Jorgos Papandreu, predsednik grčkog Pasoka. Događaj je dugo pripreman i trebalo je da predstavlja obznanu nacionalne strategije ove stranke.

TEŠKI DANI SPOa: Kroz unutrašnje tenzije prolazi i Srpski pokret obnove čiju je sednicu Glavnog odbora u nedelju napustilo sedam članova. Među njima su bili i potpredsednik SPO-a Vojislav Mihajlović i šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije Veroljub Stevanović, koji je u Kragujevcu ostvario najbolji izborni rezultat. Grupa pristalica SPO-a nasilno je ušla na sednicu glavnog odbora, uz povike i guranje. Događaj ukazuje na eskalaciju sukoba poslaničke grupe SPO-a sa šefom stranke Vukom Draškovićem i sa njegovom suprugom Danicom i po nekim viđenjima verovatno vodi rascepu u Srpskom pokretu obnove.

Taj sukob je prolazio kroz razne faze: pri odlučivanju o ulasku u Koštuničinu vladu u februaru 2004. predsednik stranke Vuk Drašković je ostao u manjini i to je bio prvi slučaj da stranka krene putem drugačijim od predsednika. Drašković je posle ušao u tu koaliciju ali na nivou državne zajednice. Druga dramatična tačka je bila kada je grupa poslanika SPO-a kritikovala način rukovođenja strankom i iznela tvrdnju da se kadrovske i finansijske odluke donose na neformalan način. Danica Drašković je posle toga tužila ministra Bojana Dimitrijevića i poslanike SPO-a za klevetu. Onda je na jednoj burnoj sednici objavljeno pomirenje. U februaru sukob je opet rasplamsan. Glavni odbor SPO-a je po izlasku grupe funkcionera zatražio od poslanika da sprovode odluke Glavnog odbora i utvrđenu politiku stranke. Nakon toga krenula su saopštenja i kontrasaopštenja o tome da li je SPO u republičkom parlamentu obrazovao svoj poseban poslanički klub, izdvojen iz zajedničkog kluba SPO-NS. Onima koji ne pređu u novi poslanički klub preti se isključenjem iz stranke. Sadašnji zakon o izboru narodnih poslanika partijske centrale stavlja u donekle podređen položaj. Kao i Demokratska stranka i SPO je bio poprište partijskih raskola – 1993. iz njega je izašla Saborna narodna stranka Slobodana Rakitića; potom je usledio izlazak grupe s Mihajlom Markovićem, koji je bio najpre u Demokratskoj stranci, pa u Novoj Srbiji; 1997. Novi SPO pa Nova Srbija Velje Ilića… Kao i pomenuti rascepi u Demokratskoj stranci i rascepi u SPO-u bili su direktno vezani za izbornu strategiju – odlučivalo se o koalicijama (Depos, Zajedno), ili o mogućim kohabitacijama s vladajućim partijama (1994, 1997). I ta rasprava u SPO-u verovatno je rezultat dileme ove stranke s kim bi na nove izbore kad do njih dođe.

Raskol u SPO-u bi mogao da ugrozi vladinu većinu, mada o tome za sada nema direktnog nagoveštaja. Za sada su to samo oštre utakmice na sporednom terenu.

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu