Reagovanje

Odgovor Višeg suda u Beogradu

REPUBLIKA SRBIJA
VIŠI SUD U BEOGRADU
III Su br.42/16-119
Dana 8. 7. 2016. godine
Beograd

Nedeljnik "Vreme"
Glavnom uredniku Gospodinu Dragoljubu Žarkoviću

Povodom teksta objavljenog 7. jula 2016. godine u nedeljniku "Vreme", broj 1331, na strani 18 i dalje, pod naslovom "Otvoreno – zatvoreno: Kome i zbog čega smeta udruživanje onih koji su deo pravosudnog sistema – sudija, tužilaca i advokata", ovim putem shodno članu 83, stav 1 i članu 86 Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014 i 58/2015), zahtevamo da u drugom narednom broju nedeljnika "Vreme", na istoj strani na kojoj je objavljen napred navedeni tekst, u celosti objavite ovaj odgovor Višeg suda u Beogradu, sledeće sadržine, a sve u cilju pravilnog i blagovremenog informisanja javnosti:

Povodom navoda iz teksta "teško smo ovo dosad videli: zamenica tužioca u toj stvari – a ona predstavlja državu – traži izuzeće sudije Trešnjeva; to je koliko smo istražili, prvi put u našoj znanoj pravnoj praksi, jer izuzeća inače traže advokati optuženih ili optuženi sami", ističemo da autor teksta novinarka Tatjana Tagirov nije izvršila dovoljno detaljno istraživanje, budući da su zamenici Tužioca za organizovani kriminal zahteve za izuzeće sudija podnosili u više predmeta Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, iz različitih zakonskih razloga.

U pogledu navoda da je bivši sudija Vladimir Vučinić "prošao ‘toplog zeca’ zbog toga što je sudio u slučaju Mišković", kao i da je "g. Stepanović svojevremeno zbog razgovora sa raznim novinarima gonio sudiju Vučinića", napominjemo da je protiv bivšeg sudije Višeg suda u Beogradu Vladimira Vučinića disciplinski postupak vođen od strane za to nadležnog državnog organa – Visokog saveta sudstva, zbog disciplinskog prekršaja davanje komentara o sudskim odlukama, postupcima ili predmetima u sredstvima javnog informisanja na način suprotan zakonu i Sudskom poslovniku iz člana 90, stav 1, alineja 13 Zakona o sudijama, kao i da je imenovani odlukom Visokog saveta sudstva od 24. juna 2015. godine oglašen odgovornim zbog izvršenja navedenog disciplinskog prekršaja.

Dalje ističemo da na sudiju Vučinića ni na koji način nije vršen pritisak prilikom njegovog postupanja i odlučivanja u predmetu okrivljenog Miroslava Miškovića i ostalih, niti u bilo kojem drugom predmetu u kojem je isti postupao.

U prilog napred iznetom govori i činjenica da je povodom pritužbe koju je sudija Vučinić podneo Visokom savetu sudstva protiv tada vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, sudije Aleksandra Stepanovića, zbog, kako je tvrdio, pritisaka kojima je bio izložen od strane vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu prilikom postupanja u predmetu okrivljenog Miroslava Miškovića, Visoki savet sudstva na sednici održanoj 16. januara 2014. godine doneo jednoglasno odluku da se pritužba sudije Vučinića odbije kao neosnovana.

Nadalje, bivši sudija Višeg suda u Beogradu Vladimir Vučinić nije "skinut sa specijalne u opštu nadležnost", već je istom istekao zakonski mandat na period od šest godina na koji je bio upućen kao sudija krivičnog odeljenja u Posebno odeljenje ovog suda.

Naime, bivši sudija Vladimir Vučinić raspoređen je u Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu Godišnjim rasporedom poslova od 1.1.2010. godine.

Članom 13 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela propisano je da sudije u Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu na vreme od šest godina, uz njihovu pismenu saglasnost, usled čega je upravo zbog proteka zakonskog roka od šest godina na koji je isti bio upućen u Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, Godišnjim rasporedom poslova za 2016. godinu određeno da postupa u krivičnom odeljenju Višeg suda u Beogradu.

Napominjemo da će Viši sud u Beogradu u slučaju nepostupanja nedeljnika "Vreme" shodno obavezi predviđenoj članom 83, stav 1 Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014 i 58/2015), iskoristiti zakonsku mogućnost predviđenu stavom 2 istog člana.

Iz istog broja

Molbe, žalbe i pritužbe

Ko će nama da zameni Tita

Miloš Vasić

PROFESSOR MICA JOVANOVIC HAS PROVEN THAT HE GAINED HIS PHD IN THE U.K.

PROFESSOR MICA JOVANOVIC HAS PROVEN THAT HE GAINED HIS PHD IN THE U.K.

R. V

Reč o delu

Osuđeni na slobodu

Zoran Lutovac, Institut društvenih nauka

Intervju – Radina Vučetić

Srbija danas podseća na Jugoslaviju iz pedesetih

Jelena Jorgačević, Filip Švarm

Mandatar Vučić i narod

Poslovanje poslednjim nadama

Mirko Rudić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu