VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

Osnovni problem opozicije je u tome što ona nije uspela da ubedi birače da su oni, pored opozicije Miloševiću i SPS, i alternativa toj politici U zvaničnoj najavi da će se izbori za saveznu skupštinu održati u drugoj polovini godine ("Politika", 22.1.1996), Ivica Đačić, portparol SPS, prosto likuje nad političkom nemoći opozicije i daje zapravo tačan opis njenog dosadašnjeg sterilnog učinka: "Imajući u vidu takve političare i političke stranke i, s druge strane, političku težinu i politički kapital SPS, partija koja ima ovakvu opoziciju nema razloga da brine za svoju budućnost". Tragično je što ono što ova uspešna stranka ima da ponudi glasačima jeste obična leva fraza. Treba imati na umu sledeću bitnu činjenicu: dok se vlast komunista, odnosno SKJ – barem do početka osamdesetih – ideološki legitimisala, SPS nema nikakvu ideologiju i njena legitimacija, ako se to uopšte može reći za goli pragmatizam, bila je u doba pre Dejtona državotvornost, a sada socijaldemokratska leva fraza: tržišna privreda sa socijalnim korektivom, podržavanje svih oblika svojina, privatizacija, ali ne "divlja", tj. kapitalistička.

Državna svojina po svaku cenu je – a to su naučili još u pravim komunistčkim vremenima – način je da vladajuća oligarhija, posredstvom ekonomije kontroliše društvo.

Slobodan Milošević je uspeo da sve do danas obezbedi sebi i opoziciju po vlastitom liku. Postoji jedna pravilnost u političkim sistemima bivših komunističkih zemalja.

Prevrat je bio stvarno prevrat, ili samo "prevrat". Tamo gde je promena izvršena 1989. zahvaljujući konsenzusu da "realni socijalizam" guši političku zajednicu prevrat se zaista dogodio, kao u Mađarskoj, Istočnoj Nemačkoj, Češkoj i Poljskoj. S druge strane, na prostorima bivše Jugoslavije, Rumunije i Albanije došlo je do promena, ali zahvaljujući prethodnoj tradiciji nacionalnog socijalizma ("vlastiti put u socijalizam") nije došlo i do prevrata.

Slovačka, Bugarska, Ukrajina i Belorusija negde su između. Druga bitna karakteristika jeste da na samom početku "tranzicije" uspostavljeni novi (ili takozvani novi) & poredak determiniše politički sistem dotične države kao konstanta. Ovaj fenomen g poznat u političkoj nauci pod imenom Rokhanova hipoteza, svojevremeno empirijski testirana na novim demokratijama posle Drugog svetskog rata, na primeru društva u tranziciji, znači da kakav je bio početak – godina 1990 – ostaje konstanta političkog sistema. Na primeru Srbije to znači da su se političke stranke utrkivale oko nacionalnog kolača, s time da je samo jedna, a to je Socijalistička partija Srbije (SPS), uspela da u političku trku ubaci državnika i da u borbu oko nacionalnog kolača uđe kao jedina državotvorna stranka nasuprot razjedinjenoj opoziciji. Otuda je ta stranka mogla sebi dozvoliti luksuz da napusti’ nacionalnu opciju, kao i da u potpunosti izneveri predizborna obećanja iz 1990, 1992. i 1993, a da to u biti ne naškodi njenom imidžu i političkom uticaju. Svi njeni koraci legitimisani su, pokazalo se potpuno lažnim imidžom stranke koja stvara srpsku nacionalnu državu. To je tajna njene (SPS) i njegove (Milošević) uspešnosti. Ta manipulacija bila bi mnogo manje uspešna da se srbijanska opozicija uspela konsolidovati kao jedinstvena politička alternativa i da su njeni lideri uspeli da ugroze osnovu Miloševićeve harizme: da je on državnik, a da su svi permanentni ili povremeni opozicioni lideri ("zvezde") samo obični političari u pejorativnom značenju te reči, ili kao dvojica njegovih direktnih konkurenata Milan Panić i Dobrica Ćosić – samo neozbiljni gostujući politički amateri – za razliku od njega, političkog profesionalca.

Počnimo od gostujućih zvezda na opozicionom nebu. Prva je bila zvezdica Ivana Đurića, kandidata reformista na izborima 1990. Stranka iza koje je stajao tadašnji savezni premijer Ante Marković, a koja je pored velikog broja simpatizera okupila zapravo srednji partijski kadar i ljude koji su uvek – pa tako i ovoga puta – bili blizu kese sa novcem. Ivan Đurić postigao je skroman rezultat, ispod 10 odsto glasova, doduše, bio je trećeplasiran, iza Vuka Draškovića.

Nakon izbora, stranka – ako je uopšte i postojala – raspala se, kao, uostalom, i Jugoslavija. Prvom prilikom, kada je trebalo pokazati građanski kuraž, Đurić beži i ostavlja svoje glasače u strahu od mobilizacije.

Ideja o tome da ako je dobio vojni poziv treba da ga odbije i kao opozicioni političar i protivnik rata ode u zatvor – bila mu je potpuna strana. Pariz zamenjuje za Beograd, a svoje glasače ostavlja u kaljuzi rata protiv kojeg su oni bili – i zbog toga upravo glasali na predsedničkim izborima 1990. za Ivana Đurića. Druga, i to velika opoziciona zvezda bio je Milan Panić. Prvi savezni premijer novostvorene države, čovek za koga su vezivane nade da će Srbiju izvući iz rata i sankcija OUN – a time i od opšteg propadanja. Sira javnost još ne zna kako se pojavio u ulozi saveznog premijera, ali se pokazao potpuno nedoraslim za tu funkciju.

Svejedno, na izborima decembra 1992, čijim posredstvom Milošević i njegova politička tvorevina (SR Jugoslavija) dobi jaju neosporni unutrašanji legitimitet, nastupio je u manje-više improvizovanoj predizbornoj kampanji – bez podrške oca nacije i tada jedinog izglednog protivkandidata Miloševića. Panić je uspeo ono što do sada nikome nije uspelo – da oko sebe ujedini opoziciju i da skupi impresivnih 35 odsto glasova. Šta on, međutim, čini nakon toga? Umesto da preuzme funkciju lidera opozicije – pošto mu je Miloševićeva savezna skupština izglasala nepoverenje – pokunjeno kupi svoje prnje i vraća se u Kaliforniju svom biznisu i svom predsedniku (Panić je pod "My Presiđent" uvek mislio na predsednika SAD). Zamislimo samo šta bi se desilo da je Milan Panić ostao u zemlji i nastavio da radi ono za šta je tražio glasove građana Srbije – da vodi razjedinjenu opoziciju protiv Miloševića. Nakon izbacivanja Dobrice Ćosića iz Palate federacije i nakon razbijanja radikalsko-socijalističke koalicije, da je Panić ostao u zemlji, teško da bi mu mogao neko osporiti liderstvo i vodstvo. Izbori su bili već nakon godinu dana i oni su se zvršili – zahvaljujući i Panićevom bekstvu – ponovnim trijumfom Miloševića i SPS. Ovako, teško da će (dva puta) prevarene birače neko ponovo ubediti u okupljanje protiv Miloševića – s obzirom na nekoliko puta dokazanu nealternativnost opozicije. Panićevi, kao i Đurićevi glasači mogu jedino da se osećaju prevarenima. Zar se onaj ko traži od vas glas da bude predsednik Srbije ne oseća ni na kakav način obaveznim spram vas? Otuda, opozicija nije u stanju da iskoristi jednu bogom danu činjenicu: naime, ono što je Milošević prihvatio u Dejtonu (i zbog čega nam, prema predsedniku SPS, prekodrinski Srbi duguju neizmernu zahvalnost), a opozicija naknadno i prećutno verifikovala sa stanovišta nacionalističke opcije mnogo je gore od onoga zbog čega je u januaru 1993. oteran prvi savezni premijer SRJ Milan Panić. Naime, u svom inaguralnom govoru poslanicima savezne skupštine jula 1992. Panić kao cilj svoje vlade postavlja trajan mir u Bosni, skidanje sankcija Jugoslaviji i ponovnu saradnju sa OUN, KEBS i međunarodnom zajednicom u celini. Panić je u tom smislu postavio zahtev da se razoružaju sve regularne i neregularne jedinice u Bosni, njihovo naoružanje stavi pod kontrolu UNPROFOR i povuče sve naoružanje bivše JNA u Jugoslaviju. Zatim da SRJ prizna sve novonastale države, a one zauzvrat ne bi pravile probleme oko kontinuiteta SR sa SFR Jugoslavijom. Osim toga, svim novim državama nastalim na tlu Jugoslavije Panić je ponudio ugovor oko uspostavljanja ekonomske saradnje između njih i SRJ. U svom ekspozeu na Londonskoj mirovnoj konferenciji (jul-avgust 1992) Panić eksplicitno prihvata priznanje Hrvatske i Bosne i Hercegovine u nepromenjenim granicama, što Milošević sa indignacijom odbija na samoj konferenciji.

U septembru, ovaj Panićev stav poslanicima SPS i Srpske radikalne stranke služi kao povod za pokretanje postupka za izglasavanje nepoverenja Paniću. Postupak se privremeno zamrzava do januara 1993, kada ga izglasava sada već legitimna skupština SRJ. Ali, kao što decembra 1993. nije umela da iskoristi hiperinflaciju, tako i za predstojeće savezne izbore 1996. opozicija verovatno neće biti u stanju da upotrebi na pravi način katastrofu izazvanu ratnom opcijom Slobodana Miloševića kao sredstvom rešavanja srpskog nacionalnog pitanja na tlu bivše Jugoslavije. S obzirom na poziciju Demokratske stranke (DS) i Demokratske stranke Srbije (DSS) prema Miloševićevom prihvatanju plana kontakt grupe za Bosnu i plana "Z-4M, to je i razumljivo.

Osnovni problem opozicije je u tome što ona nije uspela da ubedi birače da su oni, pored opozicije Miloševiću i SPS, i alternativa toj politici. Uostalom, jedino iskustvo sa opozicijom na vlasti jeste ono koje su Beograđani imali sa opozicionim opštinama – a u tom pogledu činjenice pre govore o nealternativnosti nego o alternativnosti opoziconih stranaka SPO, DS i DSS. Pored ovog iskustva, kao i serije političkih promašaja, od nacionalnog programa preko Vidovdanskog sabora, monarhije i ravnogorskog folklora, četiri građanske parlamentarne opozicione stranke (SPO, DS, DSS i GSS) nikada nisu pred građane Srbije uspele da izađu sa artikulisanom, za birače razumljivom i konkretizovanom alternativom politici vladajućeg režima u ekonomiji, školstvu, zdravstvu, kulturi, uređenju društva i države, nepostojanju spoljnopolitičke doktrine, politici prema manjinama… U situaciji kada puca jedan od stubova režima, a to je monetarna stabilnost, 1 kada Avramović i Milošević više nisu jedno isto, građanskim opozicionim strankama opet je data mogućnost da elaborišu efikasnu političku alternativu. Ali, o tome nije dovoljno izdavati saopštenja i držati mitinge, nego se u Veću građana savezne skupštine mora izaći sa jasnom, razumljivom i konzistentnom političkom podrškom guverneru Narodne banke u kontekstu izglasavanja nepoverenja koalicionoj vlasi SPS-JUL- DPS Crne Gore. Za to je potrebno i političkog umeća i političke lukavosti. Ako to i ovoga puta građanske opozicione stranke ne budu uspele da pokažu, teško da će im se ukazati još jedna šansa do oktobarskih izbora za saveznu skupštinu.

Autor je saradnik Instituta za evropske studije

Nojeva politika 1

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu