Valjevo – Ministar, Gradska uprava, građani i opasni otpad

Nije nego 2

EKOLOŠKO PITANJE: Oliver Dulić u Valjevu / foto: zeljko emreković

Nije nego

Ministar Dulić doneo kutije za hartiju i nesporazume oko deponovanja opasnog otpada. A da li je prikupljanje i skladištenje jedno te isto, ili nešto drugo, reći će vreme i oni koji znaju znanje

Odavno je već Jedan književnik na glasu, biće pri tu inspiraciju, zapisao da Valjevo sve više tone u Srbiju. I bilo ko sa svakim Proročanstvom, Valjevo, po svi pokazatelji, nigde. I sa tim životom običnih građana, i sa tu vlast koja o njima brine. Kako stvari stoje sa raspoloživi stranački potencijali, i ostali od te sorte resursi, i Srbija, u proseku, i ovakva kakva je, sve je dalje od ovakvo Valjevo.

ZELENI KARAVAN: Ali da se pređe na tu stvar i temu: sredinom prošle nedelje u Valjevu, u akciji "Zeleni karavan", bio ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Dulić. Tom priliko ministar Dulić je posetio fabriku Gorenje, koja u Valjevu proizvodi rashladne uređaje, i u Gradskoj upravi uslikano, prisutnim predsednicima opština i gradova, podelio kutije za papir, koje treba služe odlaganju kancelarijskog materijala u državnoj upravi. U nastavku ministar Dulić rek’o da je sjajna vest da će Gorenje otvoriti reciklažni centar za električni i ekektronski otpad, u šta će investirati nekoliko miliona evra, da će Centar biti u skladu sa svim ekološkim standardima, i da će zaposliti osamdeset ljudi.

Tom prilikom bilo i pitanja prisutni’ novinara koji pitali, Šta je sa slovenačkom firmom Kemis, koja posluje u sistemu Gorenja, koja se bavi "problemima opasnog otpada", i koja je tražila postrojenje u Valjevu, da neće i ona bude u Gorenju. Po medijima, koji izvestili o tome, ministar rek’o da se trenutno radi procena uticaja na životnu sredinu, da je Kemis ušao u proceduru, da je sve u rukama lokalne vlasti, ali da skladištenja otpada neće biti u Gorenju, već na nekoj drugoj lokaciji. Po tim medijima prisutni gradonačelnik Valjeva, DS Zoran Jakovljević se više nego složio sa ministrom i rekao da građani nemaju razloga za brigu, da je njima smetala jedino planirana lokacija, te da je opasan otpad, ako se kontrolisano skladišti, bezopasan za okolinu.

Ovde valja podsetiti da je Grad, na zahtev Ministarstva, još u maju, odbio da dâ saglasnost Kemisu na skladištenje opasnog otpada u Gorenju, jer se fabrika nalazi u neposrednoj blizini velikog gradskog naselja, dve škole, obdaništa… potkrepivši mišljenje negativnim stavom Mesne zajednice, Saveta potrošača, Komunalnog preduzeća i Vatrogasnog odelenja MUP-a. Ovde valja zabeležiti i da je gradska vlast, pred ministrom, prešla preko majske depeše i oberučke se složila sa svime što je ministar rek’o i najavio.

A onda se sve to, ko što biva kad su ti opasni otpadi i slične teme u pitanju, mnogo zakuvalo i uzelo samo da vri. Naime, kad su vesti, takve kakve su, došle do javnosti, javnost uzela reaguje, potpisuje peticije, galami preko blogova i FB-a, ukratko preti da će bude belaja ako taj i opasni otpad bude u Valjevu. Bilo tu svakojakog neslaganja, evo na preskok nekih reagovanja, Seme vam se zatrlo, skladištite otpad u svom dvorištu, Našu zemlju, vazduh i vodu, neće trovati niko, ni Slovenac, ni Srbin, otišlo dotle da su građani pisali da su korumpirane demokrate uzele neke pare, došlo dotle da je to sve zato što je Dulić Hrvat, da treba blokirati grad, izaći na ulice, motkama najuriti te iz opštine…

KOJI OTPAD: Na sve to brzometno se i u pisanom obliku javile opštinske službe objavivši da nijedan novi zahtev za izgradnju bilo kakvog skladišta, ili fabrike za prikupljanje opasnog otpada, nije stigao u Gradsku upravu Valjevo, a nakon zahteva iz maja Ministarstva ekologije, da se lokalna samouprava izjasni o zahtevu firme Kemis da ovakvu fabriku izgradi u krugu fabrike Gorenje u Valjevu. Tom prilikom Gradska uprava je poslala negativno mišljenje o lokaciji, ali nije odbačena potreba da grad ima modernu fabriku za odlaganje otpada. Službe još napisale da je javnost još jednom pogrešno uznemirena netačnim novinskim tekstovima da će u krugu Gorenja biti izgrađena ova fabrika, te da su pogrešno interpretirane izjave ministra i gradonačelnika koji se zalažu za organizovano odlaganje opasnog otpada, kao i da grad Valjevo ozbiljno prilazi svim problemima i aktivnostima vezanim za zaštitu životne sredine, a da je sve suprotno odraz nerazumevanja, neznanja i zlonamernosti.

Na sve to reagov’o i direktor ogranka Kemisa u Valjevu, Zoran Milovanović, Kemis neće graditi skladište opasnog otpada u Valjevu, niti bilo gde u Srbiji, jer za to ne postoji njihov zahtev. Oni su od Ministarstva životne sredine tražili dozvolu za korišćenje već postojećeg prostora u krugu fabrike Gorenje u Valjevu, gde se odlažu materije iz njihove proizvodnje. Nema govora da je u pitanju bio zahtev za dobijanje dozvole za izgradnju nekog novog skladišta, izričit je direktor ogranka Kemisa Milovanović.

U međuvremenu se došlo do papira, koji objavljen u "Pregledu", da je Kemis u novembru prošle godine tražio od Ministarstva ekologije integralnu dozvolu za prikupljanje opasnog otpada iz Srbije, skladištenje na lokaciji u Valjevu, i njegov prevoz na reciklažu u inostranstvu. Otpad će, kako piše na taj papir, biti skladišten u već postojećem objektu u Gorenju u Valjevu, gde se sada skladište, a potom voze na preradu, otpaci iz proizvodnje Gorenja. U međuvremenu i lokalni Radio Patak emitov’o odgovor Ministarstva ekologije, Kemis je dobio integralnu dozvolu za prikupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Srbije, ali nije dobio dozvolu za skladištenje opasnog otpada.

Ne na kraju, a zbog poslaničkog pitanja i debata u javnosti, javio se i ministar Dulić, izjavio da ne treba da postoji strah da će skladišta opasnog otpada u gradovima u kojima se budu nalazila negativno uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Skladišta su privremena i biće izgrađena na lokacijama koja su prošla rigoroznu kontrolu. Još rek’o – Kad god se pojavi inicijativa da se otvori postrojenje gde bi se taj otpad prikupljao, građani se pobune, lokalna samouprava nema hrabrosti da kaže, to nama treba, a političke partije potpuno neodgovorno i lažno staju u zaštitu ljudi, nemajući znanje o značaju rešavanja opasnog otpada. Taj problem mora da se reši, i mi ćemo ga rešiti.

Kako bilo, banka da će oko ovakvog Prikupljanja, ili pak Skladištenja, opasnog otpada, biti jošte i svakojakog tumačenja.

Iz istog broja

Povodom hapšenja napadača

Jadi arijevskog srca

Teofil Pančić

Napadi na novinare "Vremena"

Kratka istorija beščašća

Tamara Skrozza

Bogoljub Karić samim sobom

Vlast i prase u furuni

Dokumentacioni centar "Vreme"

Srpska pravoslavna crkva

Za kim zvona zvone

Jelena Jorgačević

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

Na mostu i ćupriji, u gotovom

Zoran Majdin

Istraživanje – Dečji TV program

Nema zemlje za malce

Đurđica Bogosavljević, Nemanja Jakovljević, Dušan TokićKoordinatorka istraživanja: Jovana Gligorijević

Slučajevi

Francuska veza

Momir Turudić

Međunarodni sud pravde o Kosovu

Između Prokletija, Haga i Ist Rivera

Milan Milošević

Organizovani kriminal – Sporazumi o izručivanju

Region uzvraća udarac

Slobodan Georgijev

Intervju – Isidora Orlović, sekretarka Globalnog dogovora UN-a u Srbiji

Zajedno možemo više

Ana Radić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu