Evropski univerzitet

Nauka i obrazovanje za XXI vek 2

Nauka i obrazovanje za XXI vek

Prateći kretanja i razvoj naučne misli i razvoj nauke i obrazovanja u Evropi i svetu i želeći da da svoj doprinos povezivanju obrazovno-naučnih institucija Evrope i Amerike, prof. dr Milija Zečević osniva Evropski univerzitet

Od samog osnivanja, Evropski univerzitet ima snažnu ulogu u jačanju domaćeg visokoobrazovnog sistema. Poslednjih godina, kao obrazovna i naučna institucija sa već izgrađenim međunarodnim ugledom i sa značajnim rezultatima u radu, on daje nesumnjiv doprinos procesima integracije Srbije u jedinstven obrazovni prostor. Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom univerzitetu su ostvarenje, unapređenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje međunarodne saradnje i sticanje i unapređivanje naučnih saznanja, uvažavanja naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata. Da se ti ciljevi i ostvaruju u praksi, potvrđuju studenti koji su diplomirali na Evropskom univerzitetu a danas su uspešni poslovni ljudi koji govore strane jezike i vladaju principima efikasnog upravljanja. Rektor i osnivač Evropskog univerziteta, akademik prof. dr Milija Zečević, kaže :

"Obrazovanje je od strateškog interesa za razvoj Srbije, a kada se govori o visokom obrazovanju, tri su ključna pojma koja treba imati u vidu: nauka, obrazovanje i mir. Znanje i nauka ne poznaju granice, i zato možemo govoriti samo o globalnom sistemu obrazovanja. Strateški razvoj nauke i obrazovanja u Srbiji je od vitalnog interesa za evropske i evroatlantske integracione procese, ali i za sve druge oblike pozitivnih integracija, jer nauka ne može da se ograniči na jedan mali prostor."

Evropski univerzitet je efikasan univerzitet i objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad u okviru, kako zakon nalaže, najmanje tri od pet naučnih polja: društveno-humanističko, tehničko-tehnološko, prirodno-matematičko, medicinske nauke, umetnost. Svi programi, pre svega na Fakultetu za evropski biznis i marketing, jedinstveni su (program osnovnih akademskih, master akademskih i evropskih doktorskih studija) i akreditovani su kod Evropske asocijacije za biznis edukaciju, a akreditovao ih je i Nacionalni savet za visoko obrazovanje R. Srbije. Fakultet za internacionalni menadžment (program osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija internacionalnog menadžmenta) takođe je akreditovan kod Evropske asocijacije za biznis edukaciju, a programi inženjerskog menadžmenta su akreditovani kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje R. Srbije.

Akreditacija Ministarstva za nauku je još jedna potvrda da su naučni projekti veoma važna oblast rada Evropskog univerziteta.

Ističući da njihov cilj nije masovnost, već kvalitet studija, dr Zečević pojašnjava da se diplome Evropskog univerziteta priznaju i van granica naše države, da imaju partnere širom sveta i da se studenti školuju u internacionalnom duhu, a činjenice govore da se svi studenti ovog univerziteta zapošljavaju i imaju izvanredna radna mesta.

Pored ovih fakulteta, akreditovana je i Nova akademija umetnosti, gde će studenti učiti virtuelnu umetnost, režiju ili umetničku fotografiju od vrhunskih umetnika i poznatih reditelja.

Ono što treba istaći je da je Evropski univerzitet opredeljen za međunarodnu saradnju, jer ako univerzitet i profesori ne prate kretanje u okruženju i kretanja van svoje države, onda ne mogu da prate dostignuća u ovoj oblasti.

Rektor Evropskog univerziteta, prof. dr Milija Zečević, do sada je objavio više od 100 naučnih radova i više od 30 knjiga, a mentor je prestižnih doktorskih disertacija. Redovni je profesor emeritus Evropskog univerziteta u Beogradu, Parizu, Njujorku… Nosilac je titule grand doktora zapadne filozofije, koju dodeljuje Evropska akademija za informatizaciju iz Brisela, predsednik je Komisije Ujedinjenih nacija za obrazovanje na daljinu, počasni doktor Internacionalnog univerziteta "Albert Švajcer" iz Ženeve, akademik i predsednik Evropske akademije nauka u Beču, dobitnik Nagrade za životno delo za doprinos nauci, obrazovanju, internacionalnom menadžmentu i diplomatiji Svetskog kongresa umetnosti nauke i komunikacija, akademik Američkog biografskog instituta. Najnovije u nizu priznanja je Legija časti za doprinos čovečanstvu i lična dostignuća. Ovo priznanje prof. Zečeviću je dodelila Ujedinjena kulturna konvencija iz Amerike.

Iz istog broja

Nagodba o priznanju krivice

Pravda ili povlastica za »zlatnog nasilnika«

Tatjana Tagirov

Balkanske čitanke

Množenje istorije

Ivana Milanović Hrašovec

Menadžerske bolesti

Supermen u znoju i s glavoboljom

Ana Radić

Kultura sećanja – Povodom smrti ikone 9. marta

Požuteli grupni portret s damom

Milan Milošević

Kriminal i pravosuđe

Zatvorska čamotinja Milorada Ulemeka Legije

Miloš Vasić

Najnoviji prilozi Zakonu o bezbednosti saobraćaja

Guma u glavi

Zoran Majdin

Lik i delo

Ratko Marković

Dragoslav Grujić

Konferencija »Kvalitet studija na privatnim i državnim fakultetima«

Konkurencija podiže kvalitet

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu