Intervju Saše Ostojića, direktora Marketinga i prodaje Hemofarma

Naslov – Spoj tradicije i inovativnosti 2

Naslov – Spoj tradicije i inovativnosti

Tradicija i inovativnost – tako se najkraće može opisati Hemofarm, lider na domaćem farmaceutskom tržištu i naš najveći izvoznik lekova. Kompanija koja delatnost razvija na temeljima ključnih vrednosti – brižnosti, kvalitetu, dostupnosti i poverenju – portfolio konstantno obogaćuje novim proizvodima najnovije generacije. Pažljivo prateći sve zahtevnije potrebe tržišta, ali najpre pacijenata kao fokusa delatnosti, Hemofarm nastoji da unapredi celokupan zdravstveni sistem snabdevanjem srpskih apoteka i zdravstvenih ustanova lekovima i farmaceutskim preparatima istog kvaliteta kao u najrazvijenijim zemljama, samo cenovno pristupačnijim

 

Portfolio Hemofarmovih lekova koji se izdaju na recept, takozvani RX, po broju prodatih jedinica proizvoda su vodeći na tržištu Srbije sa 34 odsto učešća u prometu, što znači da je gotovo svaka treća kutija leka u Srbiji proizvedena u pogonima Hemofarma. S druge strane, veoma značajno mesto u paleti Hemofarmovih proizvoda zauzimaju i OTC preparati, koji se u apotekama mogu izdati bez recepta. Sa više od pedeset preparata u ovom segmentu, najveća domaća fabrika lekova u Srbiji ima najbrojniju, a po strukturi i najkompletniju ponudu OTC preparata i dodataka ishrani.

O proizvodnom programu i aktivnostima Hemofarma, koji je član nemačke STADA grupe od 2006. godine, razgovarali smo sa dr Sašom Ostojićem, direktorom Marketinga i prodaje ove kompanije.

"VREME": Šta sadrži Hemofarmov portfolio i na koju oblast poslovanja ste fokusirani?

Naslov – Spoj tradicije i inovativnosti 3

SAŠA OSTOJIĆ: Bogata Hemofarmova paleta sadrži 192 proizvoda u 388 formi i doza. Akcenat smo stavili na najvažnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike, preparate za gastrointestinalna i respiratorna oboljenja, neuropsihijatrijske preparate, preparate za bolničku primenu i infuzione rastvore. Kardiovaskularna oboljenja jedan su od vodećih uzroka smrtnosti u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" iz 2013 godine, a hipertenzija je najveća masovna nezarazna bolest u svetu, a nažalost i kod nas. Zato najveći deo proizvodne palete Hemofarma u Srbiji čine upravo lekovi koji se koriste za terapiju ovih bolesti. Jedna od najznačajnijih prednosti našeg kardiološkog portfolija je zaokruženost. Naime, Hemofarmov "Kardio-servis" čini 35 molekula u 59 različitih formi i doza, što praktično omogućava lekarima da u svakodnevnom radu, sa različitim pacijentima, imaju dostupnu kompletnu terapiju za razne tipove kardio-oboljenja.

Koliko je proizvoda trenutno prisutno na srpskom tržištu, koji lekovi su najtraženiji u zemlji a koje najviše izvozite?

Od svojih ukupnih proizvodnih kapaciteta, više od 60 odsto se izvozi u zemlje EU, Rusiju, zemlje Bliskog istoka, a preostali deo namenjen je za tržišta zapadnog Balkana. Srbija je u regionu Balkana, za nas, najvažnije tržište sa najvećim pojedinačnim učešćem u prometu i sa najvećim brojem registrovanih preparata, kako preskriptivnih tako i OTC proizvoda. Praktično ne postoji nijedan farmakoterapijski segment na tržištu lekova u našoj zemlji, a da Hemofarm nema neki registrovan preparat. Specifikum na domaćem tržištu jeste i to što je Hemofarm u najvećoj meri prisutan u bolničkom programu, posebno u domenu esencijalnih lekova bez kojih se ne može zamisliti funkcionisanje bilo koje stacionarne zdravstvene zaštite.

Paradoksalno je da, kao farmaceutska kompanija, Hemofarm veliki značaj pridaje preventivi?

Hemofarm je društveno odgovorna kompanija a istovremeno i kompanija koja se bavi specifičnom delatnošću. Brižnost nije samo formalno jedna od ključnih vrednosti Hemofarma, već je utkana u svaki segment našeg delovanja. Naša poslovna filozofija zasniva se na brizi o društvu i osećamo moralnu odgovornost da članovima zajednice, uz omogućavanje kvalitetne, efikasne a dostupne terapije, unapredimo kvalitet života, uglavnom preko aktivnosti Hemofarm fondacije. A očuvanje i unapređenje zdravlja je jedan od krucijalnih preduslova kvaliteta života.

Sa ciljem preventive mnogih oboljenja, Hemofarm godinama unazad jača svoj OTC portfolio nastojeći da umanji ili spreči razvoj određenih bolesti, kako bi na taj način pokušao da produži i poboljša životni vek. Poslednji OTC proizvod koji smo lansirali u Srbiji je Midol 100, koji je u potpunosti razvijen u pogonima razvojnog instituta Hemofarma u Vršcu. To je prva domaća formulacija acetilsalicilne kiseline u gastrorezistentnom obliku, što znači da ne oštećuje želudac i koristi se u dozi koja je u svetskoj stručnoj javnosti priznata kao adekvatna u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, kao što su npr. infarkt miokarda i infarkt mozga.

Da li je u planu lansiranje još nekih lekova ili OTC proizvoda do kraja godine?

Da bismo održali konkurentnost i stabilnost u poslovanju, pažljivo osluškujemo tržišne potrebe i kontinuirano lansiramo nove proizvode. OTC proizvodi su za nas veoma interesantni i iz marketinških razloga, jer nam Zakon o oglašavanju lekova omogućuje da za promociju ovih proizvoda koristimo uobičajene, konvencionalne komunikacione kanale kao što su mediji, te na taj način uspevamo da dopremo do najšireg broja građana i ukažemo im na važne činjenice u vezi sa prevencijom, na higijensko-dijetetske rezimee i unapređenje kvaliteta života uopšte. Ovi produkti su bezbedni i široko primenjivi, mogu se koristiti bez ikakvih rizika, a ono što je veoma važno, cenovno su pristupačni građanima.

Hemofarm je u poslednje dve godine u OTC segment lansirao nekoliko izuzetnih analgetika i preparata protiv povišene temperature kao što su Grippostad, Caffebol, Ibuprofen, Midol 300, Febricet, a ne treba zaboraviti preparat za gastrične tegobe Ranitidin 75 šumeće tablete, jedinstvene na tržištu Srbije, Pressing, suvereni antihistaminik za prevenciju i lečenje alergijskih stanja i tako dalje. Na srpsko tržište lansirali smo i proizvode iz programa dodataka ishrani kao što je Magnetrans direkt 375 mg, koji svojom specifičnom dozom prilagođenom dnevnim potrebama magnezijuma dopunjava ishranu a koristi se i kod određenih kardiovaskularnih stanja.

O Hemofarmu

Kontinuirano obogaćujemo portfolio, STADA sve više svojih proizvoda transferiše u proizvodne pogone Hemofarma i svi smo posebno ponosni što je naš Sektor istraživanja i razvoja prepoznat kao kompetetivni centar za razvoj novih generičkih lekova za sva STADA tržišta. Simbioza domaćeg i međunarodnog iskustva doprinosi da se najbolja svetska praksa primenjuje u Srbiji i da u zemlji i inostranstvu kontinuirano nudimo nove proizvode.

Planovi za budućnost u sprezi su sa strateškim ciljevima STADA grupe, čiji smo član, ali isto tako i za jačanje regionalne marketinško-komercijalne infrastrukture, rast prodaje na svim tržištima u regionu, širenje portfolija i poslovne saradnje sa kompatibilnim kompanijama.

Iz istog broja

Akademski put predsednika Srbije

Fusnota za ambroziju

Tatjana Tagirov

Smene u policiji

»Politička volja« u akciji

Miloš Vasić

Intervju – Radoslav Milenković

Palanačka igra na male goliće

Tamara Nikčević

Portret savremenika – Entoni Bler

Čovek koga istina ne zanima

Momir Turudić

Reportaža – »Dani krajiške kulture u izbeglištvu«

Tamo me ništa nije bolelo

Sonja Ćirić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu