Manjinske zajednice u Srbiji

Kulturni identitet Albanaca u Srbiji 2

OSTVARIVANJE SNOVA: Leonita Avdili

ËNDRRAT E SAJA I REALIZON: Leoneta Abdyli

Kulturni identitet Albanaca u Srbiji

Koncept specijala "Manjinske zajednice u Srbiji" jeste da se manjinske zajednice predstave u svetlu sadašnjeg trenutka, te da se stereotipni i folklorni pristupi zamene uvidima koliko toga imamo zajedničkog.

Često se događa da se etikete koje su pripisane određenoj manjinskoj zajednici prenose generacijama. Takođe, postoji sklonost u javnosti da "dežurni krivci" bivaju izvučeni po potrebi, kao i da se sportski, naučni ili umetnički uspesi pripadnika manjinskih zajednica lako i brzo pripišu vlasništvu većinskog naroda.

Želimo da ovim projektom načinimo pre svega jedan antropološki uvid u kapacitete našeg društva u celini, sa pretenzijom da istaknemo modus življenja koji je utemeljen na međusobnom poznavanju, uvažavanju i razumevanju svih nacionalnih zajednica koje žive u Srbiji.

Urednica: Nataša Heror

Albanska populacija na teritorijama opština Preševo, Bujanovac i Medveđa živi na prostoru od 1249 km, ima dugu istoriju i, prema istoričaru otomanskog vremena Meadu Osmaniju, ovi delovi u antičko vreme pripadali su Dardaniji, ilirskom plemenu koje se protezalo u trouglu Niš–Skopje–Ulpijana (Priština).

Statistika

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i cenzusa, 2002. godine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa živi 57.595 Albanaca, dok se danas ne raspolaže tačnim brojem pripadnika albanske populacije u Srbiji zato što je albanska manjina bojkotovala poslednji popis iz 2011. godine.

On je takođe rekao da su kasnije, u osmansko doba, iako su bile pod osmanskom administracijom, ove teritorije dobile više na značaju tokom perioda nacionalnog preporoda posebno pri kraju XIX veka kada su postale administrativni deo Kosovskog vilajeta i sa izgradnjom železničke pruge Skopje – Žbevac (Bujanovac) – Beograd.

"Imajući u vidu faze kroz koje je prošao albanski narod uopšte i albanski narod sa prostora Preševa, Bujanovca i Medveđe, sigurno da je bilo kolebanja. Sve vreme, pa i danas, kulturnom identitetu preti rizik promena usled nekontrolisanog prihvatanja stranih kulturoloških modela, koji sa sobom donose nezaustavljivi trend globalizma", naglasio je Mead Osmani.

Nacionalni savet Albanaca je jedina javna institucija u Srbiji koja podržava, promoviše i čuva kulturno nasleđe albanskog naroda na ovim prostorima.

Enver Mehmeti, zamenik predsednika Nacionalnog saveta Albanaca je istakao da je deo strateškog orijentisanja i politike organizovanja ove institucije da čuva, unapređuje i razvija specifičnosti nacionalnog identiteta Albanaca.

Mehmeti je dodao da kontinuirani doprinos za očuvanje kulturnog nasleđa daju aktivnosti kao što su "Dani albanske komedije" u Preševu, "Nedelja albanskog filma" u Bujanovcu, izložba fotografija, promocija folklora u Medveđi, promocija knjiga i druge aktivnosti.

"Udruženje za nasleđe i kulturno stvaralaštvo Preševske doline" putem naučnih konferencija koje organizuje o istorijskim ličnostima sa prostora na kojima žive Albanci iz svih balkanskih država daje značajan doprinos očuvanju i promociji nacionalnog albanskog identiteta.

Predsednik ovog udruženja Džemaledin Salihu, profesor istorije u penziji, kaže da sa svim rizicima uništavanja kulturnog nasleđa Preševske doline, veliki broj ličnosti koje su ostavile trag u nacionalnoj istoriji i dalje ostaju uzori i inspiracija novim generacijama.

Bitnu ulogu za nacionalni identitet imaju i mediji na albanskom jeziku, čiji je jedan od glavnih ciljeva postojanja očuvanje i promocija pisma, jezika i vizuelne prezentacije koji čine kulturni identitet Albanaca.

Časopis "Perspektiva" koji objavljuje "Albanska kulturna zajednica" u Bujanovcu, od 2006. godine ostao je jedini periodični pisani medij na albanskom jeziku sa 214 objavljenih brojeva do sada.

Sevdail Hiseni, izdavač ovog časopisa, istakao je da je kulturni identitet Albanaca u Srbiji u krizi zbog odsustva brige i podrške od strane opštinskih institucija, kao i od strane državnih institucija.

"Mi znamo da je kultura posebna karakteristika svake etničke zajednice, bez koje nema kulturnog i nacionalnog razvoja. Žalosna je činjenica da je albanska kultura u Srbiji lišena prava da ostvari veću podršku za njen stvarni razvoj", naglasio je Hiseni.

Značajnu ulogu u očuvanju kulturnog identiteta daju i kulturno-umetnička društva koja, kroz promovisanje izvornih kola, nošnji i učestvovanjem na raznim balkanskim festivalima, promovišu jedan deo albanske kulture.

Sa ciljem ojačavanja, očuvanja i promocije albanskog kulturnog identiteta u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, predstavnici Nacionalnog saveta Albanaca planiraju osnivanje digitalnog muzeja, a nevladine organizacije i istraživači traže način da osnuju Institut za nasleđe i kulturno stvaralaštvo Albanaca u skladu sa zakonskim okvirom u Srbiji.

Leonita Avdili je masterirala na studijama likovne umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini. Mišljenja je da se kvalitet kulturnog života u Bujanovcu slabo i sporo menja. Svoje snove ostvaruje kroz slikanje, ostavljanjem tragova na platnu. Izlaže na regionalnim i međunarodnim izložbama.

Projekat "Manjinske zajednice u Srbiji" podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Iz istog broja

Kosovsko društvo, pitanje jezika (1)

Zato što da

Jelena Jorgačević

Intervju – Mari-Žanin Čalić

Partizanski duh Titove Jugoslavije

Martin Maria Reinkowski

Godinu dana »slučaja Jovanjica«

Političke, policijske i ostale veze

Slobodan Georgijev

Borba protiv mafije

Gromoglasne najave kao hrana za tabloide

Davor Lukač

Lični stav

Izgubljena godina

Zoran Petrović

Rebalans sa četiri milijarde deficita

Rupa za četvrtinu veća

Bogdan Petrović

Korona i Srbija

Kolaps zdravstvenog sistema

Jovana Gligorijević

Intervju – Boris Bota Miljković, reditelj i pisac

Sloboda u sebi

Sonja Ćirić

Bashkësitë e Pakicave në Serbi

Identiteti kulturor i Shqiptarëve në Serbi

Skender Saqipi

Dijego Armando Maradona (1960–2020)

Tri nebeska gola

Dr Nele Karajlić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu