VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije 2

Kraj druge Jugoslavije

Reporteri "Vremena" javljaju se iz Slovenije i Hrvatske, opisuju reagovanja u armijskom vrhu i vladi, pišu o reakcijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, analiziraju reagovanja iz svega... Da li je tačna opaska "Sad je kasno i za konfederaciju"

Broj 36, 1. jul 1991.

Kraj druge Jugoslavije 4

Federativna Narodna republika Jugoslavija je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda, koji su na osnovu prava na samoopredeljenje, uključujući pravo na otcepljenje, izrazili svoju volju da žive zajedno u federativnoj državi
(USTAV FNRJ, Član 1.1946)


Socijalistička Federativna Republika Jugoslavia je savezna država kao državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika, kao i socijalističkih autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova koje su u sastavu socijalističke republike Srbije, zasnovana na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, i socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnili ljudi i gradana i ravnopravnih naroda i narodnosti (USTAV SFRJ, Član 1.1974.)


Ovaj članak do sada nije bio dostupan u elektronskom obliku.

Slovenački politički vrh, sudeći prema izjavama u predvečerje otcepljenja/razdruženja — nije očekivao da će savezni organi imati snage da urade bilo šta da ih spreče u onome što su naumili. Bez obzira na to da li je reč o "pevanju u mraku" kako bi se rasterao strah, o velikoj aroganciji, ili o iskrenom uverenju, procene koje su Lojze Peterle i Franc Bučar dali na konferenciji za štampu u Ljubljani 24. juna pokazale su se kao katastrofalno pogrešne. "Ništa se spektakularno neće desiti nakon proglašenja samostalnosti. Granica prema Hrvatskoj lako će se prelaziti, a na ostalima će biti uklonjene table s natpisom SFRJ… Marković ništa legalno ne može da uradi osim da upotrebi silu, pa na njegove pretnje ne treba obraćati pažnju…" (Peterle). "Ako Marković upotrebi ekonomske protivmere, one ne mogu bitno pogoršati stanje koje je već teško… JNA se, suprotno očekivanjima, iskazala kao racionalan i trezven partner" (Bučar). "Očigledno neće biti većih teškoća s vojskom" ("Delo"). Dan pred osamostaljenje, 25. juna, javio se sa prognozom i ministar odbrane Janez Janša, inače još iz studentskih dana stručnjak za pitanja odbrane: "Uveren sam da se JNA neće mešati, iako u njoj ima nerazumnih glava spremnih na taj korak". Ili, kako je to na svojoj konferenciji za štampu na sam dan osamostaljenja izjavio Milan Kučan — Slovenija ovim činom nema šta da izgubi.

NISU VEROVALI: Vođe pokreta za osamostaljivanje imale su, istina, u danima pred otcepljenje dovoljno indicija za to da jugoslovenske vlasti, makar bile i polužive, neće s uobičajenom nesposobnošću dočekati slovenački istorijski trenutak (mada im se, na osnovu svih prethodnih pucnjeva u prazno, ne može preterano zameriti ako su baš to očekivale).

Ante Marković je, govoreći o nemogućnosti da se promene granice, 21. juna u Saveznom veću Skupštine SFRJ prvi put izgovorio ovakvu rečenicu: "SIV je odlučan da se najenergičnije, svim legalnim sredstvima, suprotstavi jednostranim zahtevima i ponašanjima, hegemoniji i nametanju volje…" Ljubomir Prljeta, Savezni javni tužilac, tom istom prilikom delegatima je čitao KZ SFRJ, i to deo koji kaže da će onaj ko krivičnim delima ugrožava teritorijalnu celokupnost SFRJ, ili nastoji da otcepi deo teritorije i pripoji drugoj državi, biti osuđen na kaznu zatvora od najmanje pet godina, a u nekim slučajevima predviđena je i smrtna kazna. Skupština Slovenije je, naravno, ovaj član već stavila van snage.

Marković je 24. juna govorio i u Saboru Hrvatske, i tamo ponovio to da bi jednostrana otcepljenja vodila nasilnom rešavanju jugoslovenske krize, kao i to da SIV može podržati samo akt odvajanja koji je rezultat demokratskih procesa uz koje idu procesi novih integracija među republikama i narodima Jugoslavije.

I Savezno veće Skupštine Jugoslavije je 25. juna zaključilo da ne priznaje ni unutrašnji ni međunarodni legitimitet odluka Skupštine Slovenije i da je SIV, uključujući organe bezbednosti i JNA, "dužan da preuzima mere iznuđene otcepljenjem za sprečavanje prekrajanja Jugoslavije, promenu granica i narušavanje režima na granici, prisvajanje carina od strane republika"…

Slovenački vrh nije verovao svemu tome, a očigledno nije verovao ni Veljku Kadijeviću koji je (prema "Narodnoj odbrani" 27.6), obilazeći vojne oblasti poručio starešinama Treće vojne oblasti da je "poslednji čas da se stane na put anarhiji i bezakonju"; starešinama Prve vojne oblasti — da će Armija učiniti sve što je u njenoj moći da se transformacija jugoslovenskog društva izvrši bez međunacionalnih oružanih sukoba; jedinicama na Kupreškom polju — da je Armija dužna da izvrši dva svoja osnovna zadatka: da očuva integritet zemlje i obezbedi uslove za mirnu transformaciju jugoslovenskog društva. Ako svi shvate da je vojska za to spremna i sposobna, onda će to "na većinu delovati pozitivno, a na neke otrežnjujuće, pa ako treba i preteće".

Odluka o osamostaljivanju ipak je doneta i SIV je nakon pomenutog zasedanja Skupštine SFRJ i dogovora u kriznom štabu (Marković i potpredsednici SIV, Gračanin i Kadijević) odlučio da će SSUP, uz pomoć SSNO, preuzeti kontrolu državne granice. Jugoslovenske granične prelaze u normalnim prilikama kontrolišu republičke policije uz pomoć saveznih carinika, dok prostor između graničnih prelaza nadzire JNA.

Za Armiju se, dakle, ne može reći da je u Sloveniji postupala na svoju ruku. Imala je pred sobom odluke Skupštine i SIV. Odluka SIV, opet, ima utemeljenje u saveznim propisima po kojima vlada nastoji da radi, iako za Skupštinu Slovenije oni na njenoj teritoriji ne važe. Naime, SIV je po Ustavu ovlašćen da neposredno preuzme izvršavanje saveznih zakona ako ih ne izvršavaju republički organi. Postoji, zatim, Zakon o prelaženju državne granice, a Ustav u članu pet propisuje šta je teritorija Jugoslavije (ona je jedinstvena i sačinjavaju je teritorije republika).

FUNKCIONISANJE KOMANDE: Armija — kako "Vreme" saznaje u SSNO — smatra da su republike te koje su primenile pravno nasilje proglašavajući propise jedinog međunarodnog subjekta na ovoj teritoriji — SFRJ za nevažeće. Iz istog izvora saznaje se kako je "premošćena" situacija u kojoj JNA ne dobija naloge od Predsedništva čije su sve funkcije, pa i funkcija vrhovnog komandanta prestale, već od SIV. Ukratko, SSNO je deo vlade kad je reč o sprovođenju saveznih zakona, pa se preuzimanje granica stavlja u taj kontekst, a ne u klasične pokrete trupa koje bi, kao vojni zapovednik, moralo narediti Predsedništvo. Dobili smo odgovor i na pitanje — ko sad komanduje oružanim snagama. Vojska, smatra se u SSNO, ne može biti bez starešine. Vrhovnu komandu u normalnim uslovima čine Predsedništvo SFRJ i štab, koji je sastavljen od delova SSNO. Pošto je Predsedništvo "sprečeno" da obavlja svoju ulogu — komandovanje je preuzeo štab vrhovne komande, dakle, sama vojska. Štab i SIV ni po jednom zakonu ne stoje ni u kakvoj vezi, ali zasad funkcionišu koordinirano. Ključ je očigledno u SSNO, koji je i deo SIV i čini štab vrhovne komande. Uz to, Marković i Kadijević zajedno sede u pomenutom kriznom štabu, što sve skupa znači da je, uprkos raspadu Predsedništva, nađena forma saradnje civilnih i vojnih vlasti. Skupština SFRJ je, kako smo videli, ovo prećutno prihvatila kad je ovlastila SIV da spreči prekrajanje Jugoslavije, a Predsedništvo nema nikakvog prava da se buni, s obzirom na to da se "samoukinulo", iako im je vojska preporučivala da opstanu, jer su ustavni organ, čak i da izaberu Mesića — jer je i to po Ustavu.

Armija, uz sve to, još poodavno odbija tvrdnje sa severozapada po kojima JNA nema ovlašćenja ni za kakve unutrašnje akcije, već samo za odbranu zemlje od spoljnog neprijatelja. Za SSNO Jugoslavija je savezna država koja se ne može ugrožavati ni spolja ni iznutra; pominju i Povelju UN koja štiti integritet država i podrazumeva obavezu međunarodne zajednice da štiti suverenost i celokupnost država (Peres de Kueljar je nakon sudara savezne i slovenačke vojske izjavio da je to "unutrašnja stvar Jugoslavije").

Zanimljivo je, u tom kontekstu, da je slovenačkom vrhu u njegovoj suverenoj samouverenosti promaklo pomeranje međunarodnih simpatija ka zaštiti jugoslovenskih granica — po svaku cenu.

Kako saznajemo, specijalni izaslanik Džemsa Bejkera koji je došao u Jugoslaviju petnaestak dana pre samog Bejkera, ponudio je Jugoslaviji pomoć 82. desantne jedinice iz Minhena — ako joj zatreba. Lorens Iglberger je pre neki dan pominjao eventualnu pomoć NATO (ili KEBS) Jugoslaviji. Kako se nezvanično može čuti, ova pomoć ponuđena je pre nego što su SAD shvatile da JNA zaista namerava da čuva granice Jugoslavije. Iz SSNO, razume se, stižu uveravanja da naše oružane snage to sasvim lepo mogu same da obave. A nije naodmet podsetiti i na to da se Marković izjasnio o "upotrebi svih legalnih sredstava" — posle Bejkerove posete Jugoslaviji. Tako je Dimitriju Rupelu jedino ostalo da kod –ani de Mikelisa protestuje zbog toga što Italija koncentriše trupe na granici. Zanimljivo je da javnost nije obaveštena o tome da je sličan protest uputio Austriji kad su 23. juna održane završne vežbe njihove Vojne akademije u oblasti Koruške, pored same jugoslovenske granice.

Zanimljivo je da Armiju nije iznenadio žestok otpor slovenačke Teritorijalne odbrane i milicije. Bili su sasvim uvereni da će pucati još dok je Igor Bavčar govorio samo o "verbalnim konfliktima" prilikom skidanja graničnih tabli na kojima je pisalo SFRJ. U SSNO su sasvim jasni: granice ne daju ni po koju cenu. Slovenačke oružane snage nisu nikakav ozbiljan vojni konkurent JNA, ali armijski vrh, po svemu sudeći, nije raspoložen da ih baš pregazi. To bi, kažu, za njih bilo prolivanje krvi nedužnih, a oni to neće, nego hoće da čuvaju granice. Činjenica je da su prve žrtve pale sa strane JNA (petorica iz posade vojnog helikoptera), što je za Peterlea i Kučana verovatno u redu, s obzirom na to da je reč o "okupatorskoj armiji" (Peterle, 27. juna), protiv koje će se braniti svim silama, "uključujući oružje" (Kučan, istog dana). Franjo Tuđman je sa svoje strane izjavio da će se u slučaju napada braniti "mirno i civilizovano".

LEOPARDOVA KOŽA: Hrvatska je za Armiju mnogo komplikovaniji slučaj. Istina, Hrvatska, bar u trenutku pisanja ovog teksta, nije najavila da i ona hoće da preuzme granične prelaze u svoje ruke, tako da JNA tu zasad nema posla, mada su armijski predstavnici izričiti u tome da će isti princip važiti za njih, kao i za Slovence ako to pokušaju. Vojsci ne pada na pamet ni to da dozvoli bilo kakvu granicu između Hrvatske i Slovenije, ali ni to nije najveći problem u ovoj Republici — kako je vidi SSNO. Problem je u tome što odluke o upotrebi sile u Hrvatskoj donosi kako ko stigne. Izgubljena je kontrola, lokalni moćnici odlučuju ko će da otvori vatru. Prema vojnim tvrđenjima, poslednja žrtva u Bršadinu pala je pošto su jedinice MUP i JNA zajedno bile u nekom izviđanju, i kad su se već povukli iz sela — lokalni MUP je potpuno neizazvan otvorio vatru. Za situaciju u Glini vojni predstavnici kažu da je bila izuzetno komplikovana. Prema njihovim saznanjima, najpre je u hrvatskom selu Kozi brod kod Dvora na Uni osnovana postaja MUP Hrvatske. Zatim je u Dvoru osnovana ispostava Martićevog SUP. Sukob se odatle preneo u Glinu, gde je, doduše, i ranije postojala stanica MUP Hrvatske (ali su — zbog mira u mestu — nosili petokrake, a ne šahovnice). U rano jutro 26. juna, Boljkovčevi mupovci su sa šest ili sedam oklopnih vozila ušli u Glinu (za razliku od Borova Sela, gde su ušli civilnim vozilima). Pre nego što su ta oklopna vozila ušla, međutim, izgleda da su milicioneri srpske nacionalnosti iz Gline pokupili oružje iz stanice milicije. Uglavnom, naoružane straže građana pucale su kad su videle oklopna vozila, i opet se ginulo.

U SSNO se pominje da Ivan Vekić i Vladimir Šeks "drže" Slavoniju, a Antun Vrdoljak i Šime –odan Dalmaciju i da Tuđman svojim ljudima često menja resore upravo zato da bi zadržao kontrolu nad njima. Činjenica je, međutim, da Tuđman ne kontroliše oko 30 odsto hrvatske teritorije naseljene Srbima. Armija, opet, kaže da je sa poštovanjem dočekuju i Srbi i Hrvati kad se pojavi na nekom žarištu, te da je "organizovana državna sila" manje zlo od "nekontrolisanog nasilja". Od svega najviše zabrinjava to što u SSNO postoje procene da je sukob masovnih razmera između Srba i Hrvata neizbežan "ukoliko se ništa ne promeni nabolje". Zasad jedinice JNA "pažljivo prate situaciju", ali u slučaju masovnog sukoba ne znaju kako bi njihovo razdvajanje zaraćenih strana funkcionisalo, s obzirom na to da su pripadnici dve zavađene nacije u Hrvatskoj izmešani "kao na leopardovoj koži".

Nezvanično se u vojnim krugovima čulo (27.6) da nemaju nameru da hapse bilo koga od republičkih ratnih huškača, zato što bi tako izgubili svu podršku koju su stekli. Ovde se, stiče se utisak, misli i na spoljnu podršku, s obzirom na to da se u razgovorima s predstavnicima Armije oseća izvesno zadovoljstvo zbog toga što su imali strpljenja da pokažu i Zapadu da neće JNA da brani komunizam, već da Slovenija i Hrvatska hoće da se otcepe.

Jedan naš sagovornik ovako sumira političku poziciju Armije: "Nije svrha ovih mera da se oni prinude da ostanu u Jugoslaviji. Neka idu kud su naumili, ali moramo zaštititi interese onih koji ostaju u Jugoslaviji, moramo videti šta ko kome duguje. I ne mogu se narodi pretvarati u nacionalne manjine time što će pravo naroda na samoopredeljenje pretvoriti u pravo republika na samoopredeljenje. Neka se dogovaraju još 50 godina ako hoće — na kraju, nema slučaja u svetu da se jedna država preko noći razdvojila na dve ili više — ali neće proliti nijedne kapi krvi. Ko počne da je proliva, dobiće metak u čelo". Zvanično, Stane Brovet je na konferenciji za štampu rekao da će se Armija povući iz Slovenije — čim obezbedi granice.

U SIV smo u petak, 28. juna ujutro, čuli da vlada nema primedbi na ponašanje Armije u Sloveniji 27. juna. "Dobili su zadatak da obezbede granice. Da su ih Slovenci pustili da to urade, ne bi bilo konflikata. Neka konačno shvate da nema jednostranih odluka". Odluke o ekonomskim sankcijama protiv Slovenije zasad nema — ali nisu isključene "ako tako nastave".

Sve u svemu, za ovaj trenutak slovenačke politike (a i hrvatske) važi rečenica koju je izgovorio Milan Kučan još dok je Slovenija bila demokratska ekspozitura Jugoslavije: "Uspeh političkih opredeljenja ne određuju ciljevi, već rezultati". Rezultat su žrtve, sukob s jugoslovenskom državom, udaljavanje od Zapada, finansijski krah i nestašica osnovnih životnih namirnica. Nazdravlje!

Prekid oružanih borbi

Pred štampanje ovog broja zvanieno je javljeno da je JNA obustavila dejstva i pokrete svojih trupa u Sloveniji, Usledila je potom izjava predsednika savezne vlade u petak, nešto pre 17.00 časova. Ante Marković je rekao još mnogo toga: objašnjavao je razloge zbog kojih je SIV" bio primoran" da pokrene arraiju (carine, granice i kontrola leta), da je tu i takvu odluku doneo jednoglasno, ali da niko u tom trenutku nije verovao da predstoji primena sile, Po Markovićevoj izjavi SIV je u petak pre podne procenio da se situacija pogoršava, te odlučio da odmah zahteva prekid sile, vatre, u svim delovima Jugoslavije i razgovor o demokratskom rešavanju sporova. Marković predlaže, uz posebne konsultacije s Tupurkovskim, hitno konstituisanje Predsedništva SFRJ, a to znači izbor Mesića, i tromesečno uzdržavanje svih od novih jednostranih akata, s obzirom na to da niko ne bi mogao da spreči haos posle takvih poteza. S Mesićem ili na njemu.

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu