VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Žrtve iz Starog sajmišta ili Topovskih šupa, ili, ako mrtvi ne mogu da svedoče, njihova deca, ne treba da imaju posebno pravo da utiču na odluke o tome kakve će memorijalne centre podizati današnji sredovečni Beograđani za XXI vek za svoju decu i unuke. Što se mene tiče, ne treba da budu groblja, već mesta života, pametnog učenja o dobru i zlu, svakako ne mesta na kojima bismo mi, malobrojni, još uvek živi svedoci Vremena zla, jedni drugima plakali na ramenu. Taj stav sam zastupao i na konferenciji o radu memorijalnih centara u Nemačkoj

U Berlinu je od 10. do 12. septembra održana konferencija o istorijskom poimanju i političko-etičkoj orijentaciji rada memorijalnih centara u XXI veku pod naslovom "Sedamdeset godina potom". Pokrovitelj je bila državna ministarka za kulturu i medije Monika Griters, organizator Savezna centrala za političko obrazovanje Nemačke uz podršku univerziteta u Jeni, a inspirator profesor te visoke škole Folkhard Knige, koji je istovremeno i direktor memorijalnog centra Buhenvald. Za učešće na konferenciji se prijavilo preko 300 zainteresovanih, mesta je, međutim, bilo samo za oko 140 učesnika, pretežno univerzitetskih profesora, predstavnika organizacija koje se bave pomenutim pitanjima, direktora i vodećih saradnika memorijalnih centara u Nemačkoj. Ja sam bio pozvan kao jedan od poslednjih živih "svedoka vremena" iako sam najavio da će naslov mog govora biti "Ne želim više da budem svedok vremena". U Nemačkoj se odomaćilo da "svedocima vremena" (Zeitzeugen) nazivaju bivše zatvorenike koncentracionih logora i druge žrtve nacističkih zlodela.

Na početku svog izlaganja citirao sam nemačkog dramskog pisca i teoretičara Gotholda Efraima Lesinga u čijem komadu Natan mudrac, praizvedenom 14. aprila 1783. godine, glavni junak, Jevrejin Natan, govori kako su u gradu Gatu hrišćani ubili sve Jevreje sa ženama i decom, da su njegova žena i sedam sinova pobegli u kuću njegovog brata, ali su tamo spaljeni zajedno s njim i njegovim domom. Podsetio sam da ti stihovi zvuče kao da su napisani 155 godina kasnije o prvom velikom pogromu u Hitlerovoj Nemačkoj u noći između 9. i 10. novembra 1938. godine. Čini se kao da je Lesing na osnovu onog što se ranije zbilo znao šta će se jednog dana dogoditi, da je tugovao i propovedao u Nemačkoj protiv antisemiti-zma, ali nažalost uzalud.

MEMORIJALNI CENTRI U NEMAČKOJ: Na internetu se nalaze podaci o preko 200 memorijalnih centara u Nemačkoj koji podsećaju na vreme Hitlerove vladavine i suočavaju posetioce sa njom, pretežno na mestima negdašnjih koncentracionih logora i masovnih ubistava, ali i na mestima kao što je brdo Oberzalcberg, gde se nalazio letnjikovac Hitlera i njegovih najbližih saradnika i gde se osvetljava način njegove vladavine. Te institucije su uglavnom u nadležnosti nemačkih pokrajina, "landova", ili opština, ali osam najvećih je pod neposrednim pokroviteljstvom nemačke savezne vlade.

Ministarka Griters je napisala da "kultura sećanja nije konstanta, nego kompleksni i dinamički fenomen, koji svedoči o spremnosti društva da se suoči sa svojom prošlošću". U tom pogledu se slažem s njom i aplaudiram. Ona takođe piše: "Još smo u srećnoj situaciji da čujemo glasove svedoka vremena, uskoro će, doduše, autentična mesta progona i uništavanja biti samo još ‘kameni svedoci’…" U tom pogledu imam primedbu, iako me niko nije ovlastio da govorim u ime relativno malobrojnih, još uvek živih logoraša.

Ja se nadam da ti brojni memorijalni centri nisu sagrađeni za nas i zbog nas. Sagrađeni su za ljude koji ih posećuju, za generacije koje nisu doživele one dve decenije nacističke vladavine koje ja uprošćeno nazivam "Vremenom zla", da bi one saznale nešto, o čemu se u njihovoj porodici nije govorilo, o čemu su možda nešto malo učili u svojim školama, da bi sa tim fragmentima istine o istoriji svog naroda mogli da se suoče prilikom posete jednog od memorijalnih centara.

ŠTA BI UČENICI NEMAČKIH ŠKOLA TREBALO DA ZNAJU: Jedno od važnijih pitanja koja su se postavljala na konferenciji bilo je da li bi učenici u Nemačkoj obavezno trebalo da posete memorijalne centre i na koji bi način ti centri trebalo da budu pripremljeni za mlade ljude.

Savezna Republika Nemačka je federacija sastavljena od šesnaest pokrajina koje su veoma različite po veličini, ekonomskoj moći, većinskoj pripadnosti stanovništva rimokatoličkoj ili luteranskoj crkvi, kao i po brojnosti građana sa "imigracionom pozadinom", kako se službeno nazivaju ljudi, koji su nemački državljani, ali, što bi se kod nas reklo, pripadaju nekoj "manjini" ili "narodnosti". Savezno ministarstvo za prosvetu ne postoji, centralni zakoni za školstvo ili nastavne planove ne postoje, kao telo koordinacije postoji samo Konferencija ministara prosvete. Ona je jedva uspela da se usaglasi oko zvaničnog nemačkog pravopisa.

Postoji, dakle, i šesnaest pravilnika o poseti školaraca memorijalnim centrima. Smatra se da je neophodno da svaki nemački učenik za vreme svog školovanja u osmom ili devetom razredu poseti neki memorijalni centar, pokrajinski nastavni planovi ponegde predviđaju obavezu takvih poseta, ponegde regulišu i dnevnice za nastavnike i plaćanje prevoza učenika do memorijalnih centara. Na konferenciji u Berlinu većina je smatrala da je obligatorna poseta memorijalnim centrima kontraproduktivna, ali da je i te kako poželjno stvaranje atmosfere u kojoj momci i devojke stari četrnaestak godina treba da požele da saznaju nešto o mračnom delu prošlosti svoje zemlje.

AUŠVIC I VIDEOIGRICE: Za mene najzanimljiviji deo diskusije vodio se oko pitanja da li je korisno izraditi video-igrice, na primer, o Aušvicu? Gugl je, naime, u nekim memorijalnim centrima – pa i u samom Aušvicu i u Mauthauzenu – postavio portale na koje su posetioci preko svojih smartfonova mogli da se nakače i pristupe video-igricama. Posle mnogobrojnih protesta Gugl je tu mogućnost ukinuo, ali neki učesnici konferencije su smatrali da bi video-igrice o logorima koje bi bile poučne, svakako uz učešće istoričara, pedagoga i psihoanalitičara, mogle da privuku mlade ljude te da tako saznaju ponešto korisno i na tu temu. Ja sam učestvovao u diskusiji i malo podrugljivo pitao jednog prisutnog psihoanalitičara, koji je lečio traume bivših zatvorenika, da li on misli da bi to bilo zgodno, jer bi osobe sa sadističkim sklonostima igrale esesovce, a mazohisti Jevreje. Nije odgovorio, nije se uključio u taj deo razgovora, ali sam zaključio da bi izrada stalnih platformi za diskusiju o toj temi i širenje na društvenim mrežama bila i te kako poželjna, pa, zašto da ne, i izrada video-igrica, pritom potpuno svestan opasnosti da se u sve to uključe i neonacisti. (Jedva se usuđujem da makar u zagradi zabeležim da najveću opasnost predstavlja to što je u pozorištu i na filmu uvek zahvalnije igrati negativce nego "dobre ljude", podsetimo se samo nemačkih likova u Šindlerovoj listi i Pijanisti.)

Mnogi su predavači i diskutanti insistirali na značaju koji su bivši zatvorenici koncentracionih logora – "svedoci vremena" – imali i još imaju na rad memorijalnih centara. Takođe su tvrdili da su ti centri i groblja, pa da prema tome zaslužuju poseban pijetet. Bilo je glasova da će s "nestankom poslednjih svedoka vremena nestati i rad na sećanju na logore".

Ja ne mislim tako. Neretko, ponovo i ovom prilikom, jer sam iz Berlina putovao i u Vajmar, posmatrao sam lica tih četrnaestogodišnjaka kako prolaze kroz memorijalni centar Buhenvald, razdragana, zainteresovana, porumenela mlada lica, jer se logor nalazi na uvek vetrovitoj padini. Pa valjda memorijalni centri nisu sagrađeni za bivše logoraše kao "podsetnik" ili da bismo imali gde da se ispričamo. Kao što rekoh, namenjeni su potomcima, našim potomcima, potomcima zločinaca i pre svega one ogromne većine koja je posmatrala zločine, a nije se usudila da išta preduzme protiv njih. Mi "svedoci vremena" rekli smo što smo imali da kažemo, odstupamo, izumiremo, a sada je reč o opstanku i radu nemačkih memorijalnih centara u XXI veku za drugu i treću generacija posle nas i naših dželata.

Ne mislim da je moje učešće u diskusijama o logorima u protivrečnosti sa izjavom da ne želim više da budem "svedok vremena", jer to ne isključuje da kao zainteresovani pojedinac učestvujem na ovakvim konferencijama, ako me pozovu. Ako neko lice pozivaju kao svedoka, svuda na svetu mora da se odazove, bez obzira da li to voli ili ne, a za mene je radoznalost mladih ljudi značajnija instanca od bilo kakvog suda. Nisam svedok vremena, ali mogu, i valjda treba, da svedočim o onome što sam konkretno video, a pogotovu na svojoj koži osetio, pod uslovom da to nekoga još zanima. Ali, moja poruka je u tom slučaju: Lepo je što ne želite da nas zaboravite, hvala vam, ali svoju energiju posvetite pomoći onima koji danas pate. Ovog trenutka, na primer, izbeglicama, bez obzira na to odakle su, ako im je zlo, ali isto tako u svako doba, jer nesreća pogađa ljude, ne umem bolje da izrazim nego pomalo otrcanom frazom "od kad je sveta i veka".

DVE DIKTATURE U NEMAČKOJ: Deo predavača je u toku konferencije postavljao pitanje da li istovremeno sa raspravom o zločinima nacističkog vremena treba da se diskutuje i o zločinima komunističke vladavine dok je postojala Nemačka Demokratska Republika. U tom pogledu poseban je problem istorija Buhenvalda, jer je Crvena armija 1945. iskoristila logor i barake da bi u nju zatvorila stvarne ili nabeđene naciste. Zahtevalo se, dakle, da se ravnomerno proučavaju "dve diktature u Nemačkoj u XX veku". Ja u tome, naravno, nisam učestvovao, mada imam svoje mišljenje, naime, da to ne bi trebalo činiti. Bilo bi svakako bolje da su Rusi pravili nove logore, ako su već mislili da nekog treba da strpaju iza bodljikave žice, a ne da koriste postojeće, koje su taman napustili esesovski zločinci i njihove žrtve. Pritom, ja propali režim u istočnoevropskim zemljama nazivam "staljinističkim", a ne "komunističkim". Utešno je za mene ipak bilo da je otprilike dve trećine diskutanata energično odbacilo da se "dve nemačke diktature" proučavaju zajedno, jer to treba da ostanu dve odvojene teme.

Rečeno je i da se ozbiljnija rasprava o didaktici u memorijalnim centrima vodi tek od početka devedesetih godina. Uzrok je što su u obe nemačke države problemi sećanja bili isuviše politizovani, zapravo, zapadna Savezna Republika Nemačka u prvo vreme više je volela da se prećutkuju problemi nacizma, javnost se trgla tek posle emitovanja američke televizijske serije Holokaust u četiri epizode, koja je izazvala ogromno interesovanje, a istočna Nemačka Demokratska Republika slavila je borce protiv fašizma, a zapostavljala žrtve.

Diskutovalo se da li treba posebno edukovati saradnike memorijalnih centara koji imaju neposredan kontakt sa posetiocima, naročito sa mladim ljudima. Pomislio sam, eto dobrih honorara za predavače, neke od ovde prisutnih profesora, ali naravno da to nisam rekao javno.

U svim nemačkim memorijalnim centrima najviše pažnje se posvećuje sudbini Jevreja, po mom mišljenju donekle zanemaruju muke Roma, a gotovo potpuno homoseksualaca, Jehovinih svedoka, pa i kriminalaca koji su, doduše, često igrali negativnu ulogu. Funkcije u logorima su preuzimali i komunisti i socijaldemokrate, o tome se veoma mnogo pisalo u Nemačkoj.

Zanimljivo je pitanje i da li posetu memorijalnim centrima treba uključiti i u turističke ponude regiona u kojima se nalaze. Potvrdan odgovor dala je praksa – već su uključeni. Na primer, većina posetilaca Vajmara neće obići samo muzeje posvećene Geteu, Šileru, Ničeu ili Bauhausu, nego takođe i Buhenvald, to se preporučuje u svim prospektima.

MUSLIMANI I HOLOKAUST: Još jedan problem sa same margine diskusije. Izbeglice, koje će dobiti azil u Nemačkoj, a već se sada vidi da će ih biti više od jednog miliona, treba da se obavežu da će prihvatiti "nemačke vrednosti". Oni će to formalno bez razmišljanja rado učiniti, ali verovatno neće znati da to podrazumeva i prihvatanje i posebne pozitivne odnose Nemačke prema državi Izrael i stalno podsećanje na holokaust. Kad njihova deca pođu na redovno školovanje u Nemačkoj, pred njih će se postaviti i pitanje posete memorijalnim centrima. Kao četrnaestogodišnjaci možda će imati svoje mišljenje o toj tematici. S tim u vezi podsećam da je već decenijama neprijatna činjenica što mnoge devojčice iz religioznih muslimanskih porodica u školi ne idu na časove gimnastike i plivanja jer ne žele javno da se pojave u odgovarajućoj odeći "polugole", a trebalo bi, jer je to u nastavnom planu.

U toku tri dana konferencije nastupalo je 38 predavača, a u diskusijama učestvovalo oko sedamdeset osoba, znači polovina prisutnih. To dokazuje da se stvarno radilo o konferenciji, a ne samo nekom skupu gde jedni govore, a većina drema. Priznajem da sam se unapred bojao da će mi biti dosadno, da ću jedva izdržati smešten u počasni prvi red, ali sve me je zanimalo, iako više volim da čitam, obično ne umem dugo da slušam, pa mi nije bilo naporno, ponekad pomalo smešno kako uvaženi profesori vole da citiraju jedan drugog.

PROBLEMI STAROG SAJMIŠTA U BEOGRADU: Taman sam se vratio iz Nemačke, kad pročitam u "Politici" da je gradski menadžer mog Beograda Goran Vesić izjavio da će do kraja godine početi rekonstrukcija centralne kule na Starom sajmištu, da postoje svi uslovi da se počne sa uređenjem tog dela grada koji treba da bude "nekakav memorijalni centar", o čemu se već decenijama diskutuje.

Odmah da naglasim da je situacija po tom pitanju kod nas po svemu drugačija nego u Nemačkoj, posebno što se Starog sajmišta tiče, jer je posle rata u njemu u ateljeima dodeljenim umetnicima praktično rođen moderni kulturni život Beograda, Srbije, donekle i Jugoslavije.

Moja prva misao bila je: moja mama je ubijena u esesovskom kamionu dušegupki, koji je Jevreje sa Sajmišta vozio kroz centar Beograda do masovne grobnice, ugušili bi se možda baš kad bi prolazili preko Terazija, a moj tata je kao talac odveden iz Topovskih šupa i ubijen, pa zašto mene niko ništa ne pita.

Međutim, odmah odgovaram sebi, ne skači sebi u usta! "Svedoci vremena" ili, ako mrtvi ne mogu da svedoče, njihova deca ne treba da imaju posebno pravo da utiču na odluke o tome kakve će memorijalne centre podizati današnji sredovečni Beograđani za XXI vek za svoju decu i unuke. Što se mene tiče, svakako ne treba da budu groblja, nego mesta života, pametnog učenja o dobru i zlu.

Još jedan "greh iz mladosti" mi oduzima pravo da se jogunim tražeći više pijeteta za Staro sajmište jer sam ranih pedesetih godina dolazio kod nekih prijatelja, vajara i slikara, znao da su odatle mamu odvezli u smrt, znao jesam, ali razmišljao nisam, sukrivac sam kao pripadnik generacije koja je gradila Novi Beograd, a zanemarila žrtve slaveći samo heroje.

Ako nemam pravo, a sam sebi ne dajem pravo, da se mešam u uređenje i stvaranje programa memorijalnog centra Staro sajmište, to ne znači da me ne zanima šta će se stvarno dogoditi, šta i sa kakvim programom izgraditi. Na maketama "Beograda na vodi", čiji je kamen temeljac upravo veoma svečano položen, lepo se vidi i priobalno područje leve obale Save gde se nalazi Staro sajmište. Sada se na maketi vidi naznačeno zelenilo uz reku, ali nikakva naznaka mogućeg mesta koje posebno valja izgraditi kao memorijalni centar, nema ni spomenika koji odavno stoji na samoj obali, a lako ga je bilo postaviti na maketi. Znači li to da će ga porušiti? A ako je odlučeno da se čuveni i arhitektonski tako karakterističan centralni toranj sačuva, on bi sad lepo mogao da se naznači, da bi bilo jasno da će tu napraviti nešto značajno, što će biti vidljivo sa terasa i prozora budućih oblakodera Beograda na vodi.

O tome bi trebalo da se izjasni "Komisija za utvrđivanje programske koncepcije i davanja predloga modela za upravljanje memorijalnim kompleksom na Starom sajmištu". Predsednik te komisije, episkop slavonski Jovan Ćulibrk nedavno je zatražio pomoć američkog Stejt depart-menta da se budući memorijal na Starom sajmištu stavi na svetsku listu memorijala i da bude ravnopravan učesnik u mreži memorijalnih spomenika vezanih za Drugi svetski rat.

Još jednom bih citirao Lesinga: "Nije bitna ona istina koju poneki čovek misli da poseduje, čovekovu vrednost čini tek iskreni trud koji je uložio da bi došao do istine."

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME br. 41 | 5. avgust 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu