Konferencija povodom pokretanja projekta PERFORM

Kako da se odluke temelje na nauci 2

foto: ana blažić pavlović

Kako da se odluke temelje na nauci

Društvene nauke mogu da skrenu pažnju na alternativne opcije politike, ojačaju neophodnost političkih reformi i neguju javnu raspravu i, kao takve, mogu da doprinesu izgradnji više otvorenog i demokratskog društva, stoji među najvažnijim zaključcima skupa

Problemi i izazovi zbog kojih procesi donošenja odluka u Srbiji nisu više utemeljeni na rezultatima naučnih istraživanja, položaj društvenih nauka kod nas, posebno u svetlu procesa evropskih integracija i reformi, bile su neke od tema konferencije povodom pokretanja projekta PERFORM – Performing and responsible social sciences (Delotvorne i odgovorne društvene nauke). O ovim temama govorili su Žan-Danijel Ruh, ambasador Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori, Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i Martin Dic, menadžer projekta PERFORM.

Veza između istraživanja u društvenim naukama i kreiranja politike, uključujući i smislenu javnu raspravu, slaba je u zemljama Zapadnog Balkana. Iako su se poslednjih nekoliko godina pojavili razni tematski istraživački projekti, oni i dalje nemaju jaku vezu sa donosiocima odluka i uticaj na kreiranje javnih politika, naglašavaju organizatori skupa.

Ovo je treći i najveći naučni program podržan u regionu od strane Švajcarske, kaže Žan-Danijel Ruh: "Svrha projekta je da pokuša da spoji naučni svet i svet donošenja političkih odluka. Suština je da političke odluke treba da budu zasnovane na činjenicama nastalim preciznim istraživanjima koja treba da budu bliža realnim ljudima i životu. Trebalo bi da pokazuju, na primer, kako reforme u ekonomiji mogu da budu efikasnije, šta su pravi i ekonomski efekti društvene inkluzije različitih marginalizovanih grupa."

Inače, reč je o četvorogodišnjem projektu koji finansira švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Projekat sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburu (Frajburg) u Švajcarskoj.

Ministar Verbić je zahvalio vladi Švajcarske na pruženoj prilici da se povežu obrazovanje i donošenje odluka: "Mislim da u Srbiji treba dosta raditi po ovom pitanju, ali obećavam da ću sve svoje odluke donositi u skladu sa činjenicama i dokazima. To je teško ispuniti jer nam treba više podataka kako bismo mogli da donosimo odluke kojima se može verovati. Prilično smo svesni da za to treba da imamo javne pozive za naučne projekte češće nego jednom u pet godina jer ljudi imaju ideje i u međuvremenu. Ono što nam još treba, sem pravih podataka, jeste strategija ili strategije. Dakle, ako nemate podatke u ovom trenutku, a planirate nešto, treba vam barem obećanje Vlade da će uraditi nešto za nekoliko godina", rekao je Verbić.

Inicijalna faza projekta PERFORM započeta je u januaru 2015. godine. Do septembra 2015. godine, projektni tim će raditi sa akterima u širem sistemu kako bi stekao dobar uvid i razumevanje za osnovne razloge relativno niskog nivoa učinka društvenih nauka i identifikovao oblasti koje će se baviti razlozima niske delotvornosti.

"Prva faza ovog projekta odvijaće se u Srbiji i Albaniji. U narednim fazama proširićemo se i na ostale zemlje Balkana. Očekivani ishodi ovog projekta su da stvori povoljnije okvirne uslove i finansijske mehanizme, ojača zajednicu društvenih nauka i poveže ih sa političkim procesima, medijima i društvom u celini", rekao je Dic.

Društvene nauke mogu da skrenu pažnju na alternativne opcije politike, ojačaju neophodnost političkih reformi i neguju javnu raspravu i, kao takve, mogu da doprinesu izgradnji otvorenijeg i demokratskog društva, stoji među najvažnijim zaključcima konferencije.

Iz istog broja

Konferencija »Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi«

Igra u kojoj se ne znaju pravila

Priredila: Jovana Gligorijević

Lični stav

Ko je sakrio pištolj koji se puši

Đorđe Vukadinović

Intervju – Srđan Dragojević, reditelj

Ja sam komunista

Zora Drčelić

»Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi«

Zašto je važan pristup pravdi

 

Istraživanje nedeljnika »Vreme«

Percepcija Nemačke u srpskim štampanim medijima 2003–2014.

Jelena Jorgačević, Biljana Vasić

Reagovanje

Oboleli od sindroma totalitarizma

Saša Radulović

Efekat beskompromisne borbe protiv šverca duvana

Kolateralna propast

Zoran Majdin

Studija jednog slučaja

Šampionka i psi lutalice

Zoran Maksimović

Predlog Zakona o sportu

Novi popis nepoznatog

Slobodan Georgijev

Tribina »Vremena« i OEBS-a o pravosuđu 2015.

Takmičenje u podaništvu

Tatjana Tagirov

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu