VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Niz dokumenata čije izvode objavljujemo svedoči o tome kako je RTS bio prinuđen da prepusti Pinku ogroman paket objekata, opreme i usluga, uz minimalnu nadoknadu. Razgradnja RTS-a u korist izgradnje Pinka počela je za vreme direktorskog mandata Milorada Vučelića, a nastavila se pod rukovodstvom Dragoljuba Milanovića. U dokumentima koji se nalaze u posedu "Vremena" jasno se vidi kako je ova operacija izvedena

Za nepunih devet godina svog postojanja, RTV Pink je postao najdominantnija televizijska kuća u celoj bivšoj Jugoslaviji. Pink ima ogranke koji emituju posebne programe u Crnoj Gori i Bosni; satelitsko-kablovska verzija, pod imenom Pink Plus, gleda se svuda gde ima "naših", od Pariza do Beča i od Maribora do Geteborga. Signal Pinka pokriva čitavu teritoriju Srbije i navodno je najgledanija televizija u zemlji. Po prihodu od reklama svakako je najjača televizija, a postaće još jača ako od Saveta za radio-difuziju, o kome se ovih dana raspravlja u Skupštini Srbije, dobije nacionalnu frekvenciju.

Nasuprot Pinku, državna Radio-televizija Srbije je već godinama u stanju opadanja. Decenija i po služenja Slobodanu Miloševiću srozala joj je ugled i ostavila višak nekvalitetnih kadrova, a manjak opreme i novca za proizvodnju kvalitetnog programa. Problem naplate pretplate nije rešen i ne zna se kad će i kako će. Uz to, RTS će najverovatnije morati da se liši jednog od svoja tri kanala sa nacionalnom frekvencijom i da se pomiri sa statusom siromašne televizije u siromašnoj zemlji.

Sve ovo moglo bi da služi kao školski primer nadmoćnosti privatničkog preduzetničkog duha koji oteletvoruje Pink, nad neefikasnom, birokratizovanom državnom firmom kakva je RTS. Na kraju krajeva, reći će neko, to je kapitalizam i za to smo se borili. Problem je u tome što sadašnje stanje nije posledica uticaja nevidljive ruke tržišta, nego pljačke. Niz dokumenata čije izvode objavljujemo svedoči o tome kako je RTS bio prinuđen da prepusti Pinku ogroman paket objekata, opreme i usluga, uz minimalnu nadoknadu. Razgradnja RTS-a u korist izgradnje Pinka počela je za vreme direktorskog mandata Milorada Vučelića, a nastavila se pod rukovodstvom Dragoljuba Milanovića. U dokumentima koji se nalaze u posedu "Vremena" jasno se vidi kako je ova operacija izvedena.

UGOVOR O PljAČKI: Godine 1994, kada je Željko Mitrović u Zemunu osnovao televiziju pod imenom Pink International Company, važio je zakon po kome se radiotelevizijske frekvencije mogu dobiti samo na osnovu javnog konkursa, osim ukoliko nisu u funkciji radiodifuzne delatnosti RTS-a. Zato je prvi korak Željka Mitrovića bio zaobilaženje javnog konkursa putem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa RTS-om, odnosno s njenim direktorom Vučelićem. Ugovor je potpisan 5. avgusta 1994, malo više od mesec dana pre nego što je Pink počeo sa emitovanjem. Taj ugovor ima četrnaest članova i rok važenja od deset godina, što znači da je na snazi i danas.

Na prvi pogled, stiče se utisak da je ugovor povoljan za RTS, jer mnogi članovi počinju navođenjem obaveza Pink prema državnoj televizijskoj kući. Prema članu 2, na primer, Pink ustupa RTS-u svoj studio u Zmaj Jovinoj ulici u Zemunu "u trajanju od 200 sati mesečno bez ikakve nadoknade", uz to idu kapaciteti Pinkovog televizijskog centra u trajanju od 100 sati mesečno, takođe bez naknade, a Pink se na kraju obavezuje da "obezbedi adekvatnu studijsku i tehničku opremu uz saglasnost RTS-a". U članu 3 Pink se obavezuje da izgradi predajnik minimalne snage od 5 KW, navodno opet za potrebe RTS-a, a u članu 4 Pink pristaje da na radiju i televiziji dva puta nedeljno reklamira proizvode izdavačke delatnosti RTS-a (ma šta to značilo).

Međutim, kada se pogledaju članovi koji govore šta RTS za uzvrat treba da učini Pinku, vidi se da je ugovor štetan za državnu televiziju. Naime, u članu 6 RTS se obavezuje da podnese zahtev za dodelu jedne FM radio-frekvencije (91,3 MHz) i jednog (57-og) TV kanala, koji bi RTS i Pink ko bajagi zajednički koristili. U praksi, i radio i televizijski kanal koristio je isključivo Pink, a priča o zajedničkom korišćenju postojala je isključivo radi izvrdavanja zakona. Dalje, RTS pristaje da Pinku "u zavisnosti od svojih kapaciteta" pruži "svu stručnu i kadrovsku pomoć", a to se odnosi i na stvaranje "tehničkih i drugih uslova da Pink Company može samostalno proizvoditi i emitovati program na području grada Beograda" (član 6). Upravo je zahvaljujući ovom članu omogućen značajan odliv opreme i sposobnih tehničkih kadrova iz državne televizije. U zamenu za sve to, Mitrović je uložio samo par sati dnevno studijskog vremena i nešto vremena za reklame, ali, kao što ćemo videti, ni te minimalne obaveze nije ispoštovao.

Posebno su zanimljivi članovi 7 i 11 pomenutog ugovora, jer u njima jasno piše da će Pink "preuzimati i prenositi informativno političke i druge sadržaje iz programa RTS-a kada su hitne prirode", te da "neće emitovati emisije informativno-političkog karaktera bez saglasnosti RTS-a". Pošto nema dokaza da je iz RTS-a ikada stigla saglasnost za emitovanje programa kao što su "Info top" i "Klopka", izlazi da Pink svakodnevno krši ovaj ugovor. Još jedna osobenost ugovora je neuobičajeno dug period raskida – minimum dve godine – u slučaju da ga jedna od strana prekrši. Tokom te dve godine, kaže član 10, oštećena strana dužna je da poštuje ugovor kao da je sve u redu.

TRI ANEKSA I SAHRANA: Iste godine (1994) Mitrović i Vučelić su potpisali prvi aneks ugovora, kojim se RTS obavezuje da za potrebe Pinka obezbedi još jedan radio i jedan televizijski kanal (34) sa pozicije Iriški venac. Isti aneks predviđa da će prvobitni ugovor nakon isteka roka od deset godina biti automatski produžen za još jednu deceniju. Jedino što RTS dobija za uzvrat je načelno obećanje Pinka da će državnoj televiziji bez naknade ustupiti licencna i TV prava na filmove i serije. Zanimljivo je da RTS u tom aneksu traži od Pinka "kadrovske i tehničke kapacitete za prevođenje i titlovanje filmova i serija", što znači da je najveći deo tih kapaciteta već dotad bio ustupljen Mitroviću.

I drugi aneks ugovora potpisan je za Vučelićevog vakta, ali godinu dana kasnije, u junu 1995. Aneks predviđa da RTS ustupi Pinku još dve televizijske frekvencije (lokacije Vodotoranj Košutnjak i Stojčino brdo) i promenu već dodeljenih kanala na lokacijama Iriški venac i Ušće. Ovoga puta više nema govora o bilo kakvom zajedničkom programu Pinka i RTS-a, već se jasno kaže da će Pink "sve frekvencije dodeljene na osnovu ugovora i aneksa koristiti isključivo za emitovanje sopstvenog programa", a zatim da je RTS saglasan da Pink preuzme i sva ostala prava na te frekvencije "ukoliko to zakonski propisi omoguće". "Ukoliko Pink Company postane jedini nosilac prava korišćenja frekvencija… RTS je dužan da bez naknade omogući Pink Company smeštaj emisione opreme i emitovanje programa" (član 2 aneksa). Sem toga, dvogodišnji period raskida iz ugovora produžava se na 36 meseci, a ugovorne strane se obavezuju da neće pokušati da raskinu ugovor najmanje pet godina, počevši od dana potpisivanja aneksa. Za uzvrat, Pink se obavezuje da izgradi "emisioni objekat površine do 100 kvadratnih metara sa odgovarajućim instalacijama", opet ko bajagi za zajedničke potrebe Pinka i RTS-a. Ovaj objekat, međutim, nikada nije izgrađen.

Umesto toga, Željko Mitrović početkom 1996, nakon Vučelićevog smenjivanja sa položaja generalnog direktora RTS-a, potpisuje novi aneks sa novim direktorom Dragoljubom Milanovićem. Trećim aneksom RTS se odriče svih ranijih zahteva predviđenih ugovorom i ranijim aneksima, uključujući i obavezu da Pink izgradi pomenuti emisioni objekat. Umesto toga, kaže se u prvom članu aneksa broj 3, Pink će RTS-u isplatiti ukupno milion ondašnjih dinara (kurs je tada bio 3,3 dinara za nemačku marku), odnosno današnjih 165.000 evra u deset mesečnih rata. Isplatom poslednje rate, kaže se u aneksu, "Pink Company je izvršio u celosti sve svoje obaveze prema RTS-u predviđene odredbama osnovnog ugovora i aneksima". Za uzvrat, RTS pristaje da ustupi Pinku čitav niz dodatnih kanala (lokacije Subotica, Gučevo, Rudnik, Crni vrh, Goč i Jastrebac). Gotovo patetično deluje član 4, po kome se Pink obavezuje da plaća benzin za agregate i struju za predajnike koje je na ovaj način dobio od RTS-a, u iznosu od 5000 dinara (oko 750 evra) mesečno. Za svaki slučaj, član 5 aneksa predviđa da RTS nadoknadi Pinku svu štetu ukoliko se ugovor "iz bilo kog razloga" ne sprovede u potpunosti. O eventualnoj naknadi štete koju pretrpi RTS nema ni reči.

LEŠINARENjE: Trećim aneksom je velika pljačka RTS-a gotovo zaključena, s tim što je Milanović neposredno pred rat doneo ukaze kojima Pinku dodeljuje još tri predajnika (Jastrebac, Plačkovica i Goleš, 1. februar 1999), a neposredno posle rata još dva (Fruška gora i Rudnik, 23. jun 1999). Zanimljivo je da se u potonjem ukazu kaže da će predajnik na Rudniku biti izgrađen "zajedno sa RTS-om i MUP-om Republike Srbije", što znači da je Mitrović uspeo da u svoja kola upregne i policiju.

Posle svega navedenog vidi se da je državna televizija, koju su građani decenijama finansirali kroz budžet i kroz pretplatu, tokom šestogodišnjeg perioda pljačkana od strane jedne parazitske firme, koja je stalno tražila sve više, a davala sve manje. Nije, međutim, jasno zašto iz RTS-a nakon smene Miloševića nikada nije došao nijedan zahtev za raskid štetnog ugovora niti su zbog zaključivanja istog pokrenute krivične prijave protiv bivših direktora. Nije jasno ni koliko je objekata i opreme bez naknade otuđeno na osnovu famoznog člana 6 niti da li je Pink ikada platio onih milion dinara iz aneksa 3.

Ostaje da se provere i neki drugi aspekti poslovanja najgledanije televizije u Srbiji. Na primer, bilo bi interesantno znati kako je i kad Radio Pingvin (osnivač Radojica Nikčević ubijen, poslednji poznati vlasnik Željko Ražnatović Arkan takođe ubijen) prešao u vlasništvo Pinka. Još zanimljivije bi bilo znati da li Pink plaća porez na prihode od satelitskog programa za inostranstvo i na reklame koje ubira od toga. O onoj zgradi na Dedinju da i ne govorimo.

Istini za volju, Željko Mitrović nije jedini koji je napravio televiziju kanibalizacijom RTS-a: po sličnom obrascu radili su i Košava, Palma, Ju info i još neki, o čemu će biti reči u narednim brojevima. Međutim, Mitrović je uzeo najviše, i bio bi red da za to prvi odgovara, zajedno sa partnerima Vučelićem i Milanovićem. Naravno, sve to pod uslovom da postoji minimum volje da se zakon sprovede, u vezi s čim se poslednjih meseci gomilaju ozbiljne sumnje.

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 277. 10. FEBRUAR 1996.

Intervju: Dragoslav Avramović – Presipanje levo-desno

Dimitrije Boarov

VREME BR. 295. 15. JUN 1996.

Handke na južnoj pruzi

Bojan Bosiljčić

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Zakoračiti u ponor

IGOR MANDIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

ZMAGOSLAV HERMAN

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

ESEJ – Izgubljeni šarm Istočne Evrope

Stanko Cerović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1990.

Šta sam rekao: Strah od sebe

Srđa Popović

VREME BR. 308 14. SEPTEMBAR 1996

Amerika i Kosovo

Sonja Biserko

VREME BR. 12 | 14 JANUARA 1991.

Novinari u literaturi – Ludak iz Treboula

Bora Ćosić

VREME BR. 11• 7. JANUAR 1991.

Javnost – Kriptopolitička komunikacija

Milorad Pupovac

VREME BR 1. 29. OKTOBRA 1991.

DA LI JE CVIJIĆ BIO U PRAVU?

LUBINKA TRGOVČEVIĆ

VREME BR. 50 |7 OKTOBAR 1991.

Hazardi zaštite nacionalnog interesa

Ljubomir Madžar

VREME BR. 41 | 5 AVGUST 1991.

Iz krajnosti u krajnost

Bogdan Bogdanović

VREME BR. 48. 23. SEPTEMBAR 1991.

Predlog – Razoružati vojske i TV

Bogdan Denić

VREME BR. 22 | 25 MART 1991.

Cenzura – Izidin hram

Živojin Pavlović

VREME BR. 46 | 9. SEPTEMBAR 1991.

Pismo našim prijateljima u svijetu

Predrag Matvejević

VREME br. 255| 11. SEPTEMBAR 1995.

Stanje stvari – Završni račun

DRAGAN VELIKIĆ

VREME BR. 29| 13. M A J 1991.

Crveni ples

Dragan Veselinov

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR 721. | 28. OKTOBAR 2004

Pesma može sve

Jelena Grujić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu