Kategorija: Vreme

Prikaz i prikazanja

Nagon bez realnog osnova

Pol Krugman: Okončajte ovu depresiju. Odmah! Helix i Interkomerc, Beograd, 2012, str. 262, prevod: Ana Imirović-Đorđević

Politika i korupcija

Slučaj Olivera Dulića

Postavlja se pitanje da li će bivši ministar životne sredine – kome god i čemu god verovali u ovoj aferi i sve da iz nje izađe kao pobednik – uopšte moći da se bavi politikom. Čini se da mu je njegova stranka okrenula leđa, oni koji su protiv njega odlučni su kao retko kada, u medijima je bukvalno razapet

»Politika«, 20. i 21. novembar 1912

Na kumanovskom ratištu

Pisac Ivo Ćipiko (13. januar 1869 – 23. septembar 1923) kao ratni dopisnik učestvuje u balkanskim ratovima. Između ostalog napisao je i reportažu za Politiku o Kumanovskoj bitci. Ćipiko za vreme Prvog svetskog rata prati srpsku vojsku u izgnanstvo. Rođen je u Kaštel-Novom, između Splita i Trogira, školovao se u fratarskom semeništu u Sinju, bio pod uticajem jugoslovenskih nacionalista, a godine 1911. odlazi u Srbiju. Jednom je napisao: "Zanesoh se i postadoh Srbinom", uz dodatak da time nikada nije prestao biti Hrvatom

Lični stav – Povodom sahrane dr Pavla Arsena Karađorđevića

Konkordat, banovina, antisemitizam i Trojni pakt

Dok je Pavle Karađorđević bio knez Kraljevine Jugoslavije nije došlo samo do pristupanja Trojnom paktu nego i do potpisivanja konkordata sa Vatikanom, "krvave litije" u Beogradu, do stvaranja Banovine Hrvatske i uvođenja dva zakona uperena protiv "osoba jevrejskog porekla". Ukratko: njegova politika bila je u sukobu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, interesima delova srpskog naroda i antisemitska

In memoriam, veoma lično

Vojin Dimitrijević

Ili: o smislu za humor, o razbijenoj posudi za led, o pristojnosti, o gospodstvu, o poštenju i o ostalim pojavama u životu

Podrivanje Vojvodine

U ustavnom tunelu

Problem sa budžetom Vojvodine sada je dobio na značaju najviše zbog toga što su u Beogradu i Novom Sadu na vlasti politički suprotstavljene koalicije, što ranije nije bio slučaj

Popis poljoprivrede

Pogled na smrdljivi sir i još bolje

Reč je o ozbiljnom poduhvatu: pripreme traju više godina, a Republički zavod za statistiku je već sproveo Probni popis poljoprivrede 2009. i Pretpopisni test popisa poljoprivrede 2010. godine

Država i tradicija

Druga sahrana regenta Pavla

Posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, kneginje Olge i njihovog sina Nikole sahranjeni su u kripti mauzoleja dinastije Karađorđević na Oplencu. Ekipa nedeljnika "Vreme" je, tokom pogrebne ceremonije, bila među narodom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu