Kategorija: Vreme

Izveštač "Vremena" u Kini

Na večeri s predsednicima

Kratkotrajan i naporan put do Kine imao je sasvim nesporno značajnu političku i ekonomsku dimenziju. Ovaj tekst, međutim, bavi se nečim sasvim drugim

Ko su mogući svedoci na "suđenju stoleća"

Istraga insajdera

Činjenica da Slobodan Milošević ne priznaje Haški tribunal i samim tim nema obavezu da ćuti o imenima svedoka (čak i onih zaštićenih), uslovila je da se prvi put u dosadašnjoj haškoj praksi to pravilo izmeni

Skupština Srbije

Banovina i dedovina

Omnibus zakon za prenošenje nadležnosti Vojvodini i Zakon o lokalnoj samoupravi daju regionalističke obrise sve izvesnijem novom srpskom ustavu i testiraju stare sličnosti i razlike. Hoće li se "u požarima strasti akcenti prebaciti na sasvim drugi teren" ili će put ka razumnoj organizaciji države biti otvoren

Suđenja

Dosije u piratskom izdanju

Izvesno je da su u Resoru državne bezbednosti MUP-a Srbije narezana tri identična CD-a sa petnaest osnovnih tajnih dosijea čelnika nekadašnje opozicije, te osoba iz javnog i kulturnog života. Sve ostalo je sporno

Obezbeđivanje državnih funkcionera

Sa(j)muraji na Dedinju

Pravo na obezbeđenje imaju predsednik države (u oba slučaja), predsednik vlade, predsednik skupštine, ministri unutrašnjih i spoljašnjih poslova. Broj telohranitelja varira od situacije do situacije, dok je jedino stalan broj onih operativaca koji obezbeđuju mesto stanovanja

Intervju - Nikola Živanović, predsednik upravnog odbora Nacionalne štedionice

Krediti iz šparkase

I u Srbiji, po ugledu na Nemačku i Francusku, osnovana narodska banka koja bi već sredinom godine mogla da odobrava toliko očekivane potrošačke kredite. Bankarski konzervativizam podrazumeva mali rizik u raspolaganju novcem štediša

Tranzicija

Novac u rukama

Šta uraditi sa otpremninom, odnosno, može li se sa dve i po hiljade eura započeti bilo kakav posao

Politički portret - Dragoljub Mićunović

Čovek na mestu ili konac delo krasi

Stari i markantni lider mlade i nepoznate stranke. Harizmatični konferansije studentskih demonstracija 1968. i sedokosi nestor srpske opozicije. Ambiciozni skojevac iz Merdara i jedan od najmlađih zatvorenika Golog otoka. Sedamdesetih, na izričit zahtev Josipa Broza, s grupom kritički nastrojenih profesora najuren sa Filozofskog fakulteta

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu