Kategorija: Vreme

DOS u razbijenom ogledalu

Razlaz na godišnjicu?

Državna kriza, izvesnost razvrgavanja vladajuće koalicije u Srbiji, koja se zove "opozicija", dilema prvo ustav ili prvo izbori... U prelaznom periodu koji se skraćuje treba da se postignu ključni kompromisi jer mora da se donese odluka o saveznoj državi, jedan ili dva ustava, jedan statut, nekoliko zakona o državnoj reformi, jedan izborni zakon...

Okasnele i potpuno okasnele reforme

Moglo je i bolje i gore

Godinu dana posle beogradskog 5. oktobra i rušenja Miloševićevog režima nema nezgodnijeg pitanja od onog – šta je nova vlast postigla na ekonomskom planu. U odgovoru na to pitanje najtačnije bi bilo reći da se na pozitivnoj strani godišnjeg ekonomskog bilansa nove vlasti nije ubeležilo sve ono što se očekivalo da će se postići, a da se ni na negativnoj strani tog bilansa nije ostvarilo sve ono za šta je bilo logično strahovati da se ne može izbeći u vremenu okasnelih reformi. No, pesimisti mogu reći da su oni ipak prošli nešto bolje od optimista

Intervju - Milan Panić, specijalni izaslanik jugoslovenskog predsednika

Referendum za Evropu

Milan Panić, bivši jugoslovenski premijer i većinski vlasnik multinacionalne kompanije ICN Farmasjutikals, postao je specijalni izaslanik predsednika Koštunice, a kao "privatni građanin" tri dana je u Briselu lobirao da se Jugoslaviji oprosti najveći deo dugova i da joj se skrati vreme čekanja predviđeno za ulazak u Evropsku uniju

Jugoslovenska ekonomija i finansijska pomoć iz inostranstva

Ništa bez domaćih para

"Krediti iz inostranstva (uglavnom ‘stend baj’ aranžman sa MMF-om) u deviznim rezervama učestvuju sa 13, zlato iz Bazela sa 12, slede prihodi iz platnog prometa sa Crnom Gorom i Kosmetom, i tek na petom mestu su donacije, koje u deviznim rezervama Jugoslavije učestvuju sa tri procenta. Donacije koje su direktno išle u rezerve iznose 45 miliona dolara", kaže za "Vreme" guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić

Javna prepiska

Prijatelju, prijatelju…

Meni pismo Vetona Suroija deluje prilično čudno. S jedne strane, on u njemu objašnjava razvoj političke i društvene situacije u Makedoniji, nacionalnu neravnopravnost, spoljne uticaje, ulogu istorije, jezika, medija... a sa druge objašnjava svoj položaj analitičara i savetnika pri OEBS-u. Ja se, međutim, osećam pomalo nelagodno da bih nekome, pogotovo hipotetičkim prijateljima, koji žive u drugoj državi, savetovao kako da organizuju svoj život

Dečja prava

Mesta za igru

"U Beogradu je od 130 ispitanih lokacija na kojima se nalaze sportski tereni i igrališta bilo ispravno samo četiri, a većina osnovnih škola nema odgovarajuća igrališta", kaže za "Vreme" Bojan Stajkovac, savetnik za multimedijalne kampanje u Ministarstvu za socijalna pitanja

Lični stav - Srbija i nove tehnologije

Put u Nigde

Da bi se odgovorilo izazovima u razvoju ICT potrebni su odgovarajući kadrovi na nivou države a i drugde. Kakav bi trebalo da bude profil idealnog kandidata? On treba da ima uspešnu poslovnu karijeru sa osećajem za rizik i razvijen osećaj za tehnologiju i zakonsku regulativu. Tako je u razvijenom svetu, a i u mnogim zemljama u razvoju koje su krenule njihovim stopama. A kod nas? Verovatno najupadljivija karakteristika nove vlasti je nekompetentnost

Izbori na Kosovu i Metohiji

Izaći ili ne

Registracija birača je završena, tajanstvena koalicija Povratak prijavljena je za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji 17. novembra, "Politbiro" DOS-a drži sastanke bez odluke, Hans Hakerup, NATO, OEBS, EU, UNMIK, UN, međunarodna zajednica i mnogi drugi pozivaju Srbe da se "uključe" u politički život... U Srbiji uglavnom govore samo protivnici izlaska, ostali se ne izjašnjavaju i, po najstarijem receptu na svetu, odlažu odluku

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu