U novom broju

Vojna analiza rata u Ukrajini: Susret sa brutalnom realnošću 2

Prodor u Ukrajinu: Ruski tenkovi

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

3. 3. 2022. / 10.14

Vojna analiza rata u Ukrajini: Susret sa brutalnom realnošću

Početna sreća ruskih trupa potrajala je kratko jer su marševske kolone postale preduge, a Ukrajinci su uspeli da organizuju odbranu. Ako ruska vojska ne želi da se zaglavi kao JNA 1991. kod Vukovara, mora u nekom prihvatljivom roku, uz kontrolisane gubitke, da izađe na levu obalu Dnjepra, zauzme Kijev i obrazuje novu prorusku vlast. Zato će u drugu nedelju rata Rusi ući sa pojačanjima što uključuje i mobilizaciju

Ruske jedinice su odlazile daleko od početnih pozicija, ali cena je bila izloženost pozadine i ukrajinske jedinice, konsolidovane nakon prvog šoka, uvedene su u borbe u kojima je puno ruske tehnike uništeno na maršu. No, Ukrajinci su loše prošli na jugu odakle je glavnina njihovih snaga izmeštena na istok gde su u luku oko Donbasa držale Ruse u poluokruženju. Krimska grupacija ruske vojske prodrla je duboko na sever i na istok duž Azovskog mora.

U skladu sa savremenom praksom ruske vojske organizovane su bataljonske borbene grupe (BBG) iz sastava brigada i pukova sa čitavog prostora države uključujući zabačene garnizone dalekog istoka. Svaki od tih taktičkih združenih sastava najčešće ima bataljon profesionalnih vojnika angažovanih po ugovoru. BBG čine tenkovka četa, zatim tri mehanizovane čete sa borbenim vozilima guseničarima BMP-3 ili BMP-2 ili, alternativno, točkašima porodice BTR-80, protivtenkovska četa i snažna artiljerijska podrška od najčešće jedne ili dve  baterije haubica i jedne baterije višecevnih lansera raketa.

 

Pročitajte ceo tekst Aleksandra Radića u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (3.  marta)

Pretplatite se na digitalno izdanje

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu