Vesti

Trgovina Srbije sa EU: Četiri puta veći izvoz 2

EU naš najveći trgovinski partner: Strazbur

Foto: EU

31. 7. 2022. / 16.28

Trgovina Srbije sa EU: Četiri puta veći izvoz

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku zemlje EU su naš najveći trgovinski partner. Prošle godine je od izvoza ostvaren veći profit nego pre pandemije

Prošle godine razmena između Srbije i zemalja Evropske unije bila je 30,28 milijardi evra, što znači da je EU naš najveći trgovinski partner.

Ovo su podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U odnosu na 2009. godinu, vrednost srpskog izvoza u EU je sa 3,2 milijarde do prošle godine porasla na 11 milijardi evra – skoro četiri puta više. To govoiri da je trgovina sa članicama Unije u konstantnom porastu.

Na vrhu liste su tradicionalno Nemačka, Italija, Mađarska i Rumunija, kao važne izvozne destinacije za srpsku robu. U Nemačku je otišlo gotovo 13 posto od  ukupnog izvoza Srbije, a u Italiju 8,5 odsto.

Srbija je značajno profitirala od trgovinske i ekonomske integracije sa EU.

U 2020. godini Srbija je sa EU ostvarila više od 60% ukupne robne razmene što je procenat koji se nastavlja godinama.

Prošle godine je dostignut i rekordni izvoz Srbije u EU, gotovo 14 milijardi evra, što značajno prevazilazi predpandemijski rekord u 2019. godini, kada je bio 11.4 milijarde.

Izvoz Srbije u EU raste brže od uvoza iz EU: sa 48% u 2009, na preko 85% u prošloj.

Tržište EU predstavlja najvažnije izvozno odredište srpskih poljoprivrednih proizvoda jer se više od polovine srpskog poljoprivrednog izvoza isporučuje u Evroosku uniju.

U 2020. godini srpski poljoprivredni izvoz u EU činio je 55% ukupnog poljoprivrednog izvoza Srbije.

Izvoz poljoprivrede Srbije u EU skoro se učetvorostručio u protekloj deceniji, sa 640 miliona evra u 2009. na preko 2,3 milijardi evra u 2021.

U isto vreme, srpski uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije u stalnom je porastu: tokom prethodne decenije sa 440 miliona evra u 2009, porastao je na preko 1,6 milijarde evra u 2021.

Strane direktne investicije (SDI) koje dolaze iz EU činile su skoro 68% ukupnih SDI koje su dolazile u Srbiju tokom jedanaest godina, od 2010. do 2020.

S.Ć. /Delegacija EU u Srbiji

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

 

 

 

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu