U novom broju: Novo ljudstvo u Vojsci Srbije

Specijalne stranačke jedinice 2

Foto: MUP

19. 1. 2023. / 8.13

Specijalne stranačke jedinice

Teško se može zamisliti juriš odabranih 5000 koji će za nekoliko časova osloboditi prostor sa koga su izašle hiljade i hiljade vojnika juna 1999. godine. Koji onda zadatak može da se izvrši sa tih 5000?

Neki u Rusiji su došli na zamisao da bi bilo dobro, kada se rat jednom završi, da se nova ruska srednja klasa formira od veterana koji su dokazali svoj patriotizam. Navodno, imaće ti ljudi tokom rata dobre plate, preko tri hiljade evra, dobiće razne beneficije od države, povoljne stambene kredite, uzeće dobre automobile. Oni će biti baš onakvi kakvi su potrebni vlastima – odani vladaru i provereno odlučni da unište one koji su protiv njega. Vrednosti koje u savremenom dobu odlikuju srednju klasu, kao što su obrazovanje i kultura, nisu važne vladarima koji žele da stvore instrument sile nulte tolerancije i u ratu i u miru. Oni bi sve to sveli na neki ekonomski cenzus.

Postoji još jedan nivo provere vernosti, a to je ratovanje u privatnoj firmi, u sastavu vagnerovaca, popularno nazvanih muzikanti. Ima tu još firmi koje će razviti posao, a imaće vremena jer rat će potrajati…

Kod nas se pažljivo prati šta se dešava u ratu u Ukrajini, valjda se analizira sve što se vidi i na osnovu tuđih iskustava izvode neki zaključci o tome šta učiniti da Vojska Srbije (VS) postane jača i efikasnija ako zatreba. Saznali smo 26. decembra minule godine da se priprema jedan radikalan iskorak, da će se VS drastično osnažiti povećanjem broja specijalaca sa 1500 na čak 5000 i to za vrlo kratko, neverovatno kratko vreme – do završetka ove tekuće, 2023. godine.

Plate kao kod muzikanata, može da se kaže. Dobro to zvuči, nov pristup, sveža živa sila, ali ko će dobiti tu visoku platu? Treba primiti te neke ljude u stroj koji je dramatično proređen zbog, eto, baš slabih plata i loših uslova rada…

 

Pročitajte ceo tekst Aleksandra Radića u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (19. januara)

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu