Vesti

Plate u prosveti: Ispod dostojanstva i republičkog proseka 2

izmene zakonske regulative o zaštiti prosvetnih radnika, i povećanje zarada: sa protesta povodom Dana prosvetnih radnika

Foto: FoNet

24. 11. 2022. / 19.03

Plate u prosveti: Ispod dostojanstva i republičkog proseka

Prosečna plata nastavnika je za 10% niža od republičkog proseka, a osnovica za obračun plata za zaposlene u visokom obrazovanju niža je od propisanih za osnovno i srednje obrazovanje. Zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju su zakazali protest „Za dostojanstvo profesije“

Naziv protesta koji 30. novembra organizuju prosvetari, "Za dostojanstvo profesije“, rečito govori u kakvim uslovima rade.

Protest su zakazali Sindikat obrazovanja i Sindikat radnika u prosveti povodom poslednjeg slučaja nasilja prema prosvetnim radnicima koji se dogodio u Tehničkoj školi u Trsteniku. Imaju dva zahteva: izmene zakonske regulative o zaštiti prosvetnih radnika, i povećanje zarada za 25 posto u narednoj godini.

Pre nekoliko dana je stupio na snagu Poseban kolektivni ugovor (PKU) o izmenama i dopunama PKU za osnovne, srednje škole i domove učenika, međutim, po mišljenju prosvetara taj dokument neće poboljšati njihov sadašnji materijalni položaj.

A njihov sadašnji materijalni položaj je: prosečna plata nastavnika  za 10% niža od republičkog proseka.

Iz Ministarstva finansija im je najavljeno da se  povećanje plata u visini od 12.5%  počev od januarske plate 2023.godine odnosi na sve budžetske korisnike na državnom i lokalnom nivou, pa tako i na njih, te da je to maksimum koji je u ovom trenutku moguć.

Prosvetari smatraju da  bi plate zaposlenih svake godine pre usvajanja budžeta trebale biti predmet  pregovora između reprezentativnih sindikata i ministarstva.

U pomenutom Posebnom kolektivnom ugovoru, Ministarstvo prosvete ističe promenu po kojoj će svaki prosvetar koji ostvari 40 godina staža. Kao nagradu dobiti dve i po prosečne plate. Do sada su se nagrađivali samo zaposleni nakon 10, 20, 30 i 35 godina rada, sa iznosom od pola prosečne plate do jedne i po.

Demokratska stranka ocenjuje da je ovaj PKU nepovoljniji od prethodnog, a da član koji dozvoljava nagradu nakon 40 godina rada, smatrajući da "sa ovim platama i uz ove uslove rada, ko će uopšte i moći da radi toliko dugo u školi“.

Novost u PKU je pomoć koju će dobijati zaposleni u slučaju rođenja ili usvojenja deteta, i to u visini prosečne plate bez poreza i doprinosa, kao i da  trudnice koje su na održavanju trudnoće, neće dobijati solidarnu pomoć.

Nikolina Janković, pravnica Sindikata obrazovanja Srbije, objašnjava da je izmenama i dopunama PKU detaljno navedeno šta se smatra privremenom sprečenošću za rad, "te je jasno da zaposlene u slučaju bolovanja radi održavanje trudnoće neće ostvarivati pravo na ovaj vid solidarne pomoći“.

Uočeni su propusti i u drugim izmenama. Tako je, na primer, sada propisano da zaposleni obavlja prekovremeni rad i u slučaju završnog ispita i opšte, stručne i umetničke mature.

Na pitanje da li to znači da aktivnosti koje zaposleni imaju u vezi sa maturom tokom redovnog radnog vremena neće biti dodatno plaćene jer za to primaju platu, iz Ministarstva odgovaraju da će "svi detalji u vezi naknade koju bi zaposleni dobili za angažovanje mimo radnog vremena i redovnih poslova u vezi realizacije buduće državne mature biti tema razgovora i dogovora u narednom periodu“.

Forum beogradskih gimnazija je tražio da svi nastavnici koju budu učestvovali u realizaciji državne mature za svoj rad budu dodatno plaćeni, bez obzira da li su angažovani tokom radnog vremena ili posle njega.

Početkom novembra, i zaposleni u visokom školstvu pisali su Ministarstvu prosvete o svom lošem materijalnom položaju, tražeći hitan sastanak.

Ocenjuju da je to "direktna posledica činjenice da se u praksi ne poštuju odredbe važećih zakona i podzakonskih akata o finansiranju visokoškolskih ustanova i  kršenja zakonskih odredbi Zakona o visokom obrazovanju“, kojim je propisano donošenje Uredbe kojom bi se ispravili i propusti u finansiranju materijalnih troškova visokoškolskih ustanova.

Rok za donošenje ove uredbe je istekao još 2019. godine.

Osnovica za obračun plata za zaposlene u visokom obrazovanju je niža od propisanih za osnovno i srednje obrazovanje, čime je u potpunosti obesmišljena odredba člana 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, da koeficijent za obračun plata "izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu“.

"Trenutno je plata jednog asistenta sa doktoratom skoro izjednačena sa prosečnom zaradom u Srbiji, što je nedopustivo“, piše u pismu koje su potpisali Odbor delatnosti visokog obrazovanja i Sindikat obrazovanja Srbije.

S.Ć./ FoNet / Danas

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

 

 

 

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu