Istraživanje

Nasilje među mladima: Polovina ispitanih devojčica ga je iskusila 2

Foto: Unsplash

16. 11. 2023. / 15.35

Nasilje među mladima: Polovina ispitanih devojčica ga je iskusila

Novo istraživanje o nasilju među mladima u Beogradu ukazuje na alarmantne podatke. Skoro polovina ispitanih devojčica i mladih devojaka bila je izložena nekom vidu nasilja. Gotovo 80 odsto mladih devojaka nije upoznato sa platformom “Čuvam te”, namenjenom pružanju podrške i zaštite mladima što ukazuje na potrebu za unapređenjem informisanja mladih o postojećim resursima

Novo istraživanje o nasilju među mladima u Beogradu pruža uvid u ozbiljnost problema s kojim se mlade devojke i devojčice danas suočavaju. Sprovedeno na uzorku mladih devojaka iz različitih osnovnih i srednjih škola u Beogradu, istraživanje je imalo za cilj bolje razumevanje stepena svesti o nasilju, dostupnosti relevantnih resursa i efikasnosti trenutnih sistema podrške.

Nakon istraživanja udruženje Mame su zakon ukazuje na to da je najalarmantniji podatak iz istraživanja da skoro polovina ispitivanih devojaka (47,6 odsto) potvrđuje da je doživela neki oblik nasilja. Analizom podataka po uzrastu primećuje se značajan porast nasilja nakon 15. godine, sa vrhuncem od 85 odstou uzrasnoj grupi od 19 godina. Ovo ukazuje na ozbiljan problem nasilja među mladima u istraživanom uzorku.

Rezultati istraživanja dodatno pokazuju da postoji značajan prostor za poboljšanje sistema podrške žrtvama nasilja. Iako većina ispitanih devojaka izjavljuje da bi se obratile nekome u slučaju nasilja (71,8odsto), postoje i one koje su nesigurne (24,1o dsto) ili ne bi tražile pomoć (4,1 odsto). Ova saznanja naglašavaju potrebu za jačanjem sistema podrške, kao i edukacijom mladih o dostupnim resursima i kanalima za pomoć.

Prema rezultatima, gotovo 80 odsto mladih devojaka nije upoznato sa platformom “Čuvam te”, namenjenom pružanju podrške i zaštite mladima. Ovi podaci ukazuju na potrebu za unapređenjem informisanja mladih o postojećim resursima, uključujući kampanje na društvenim mrežama, radionice u školama i saradnju sa stručnjacima koji mogu promovisati platformu među mladima.

Istraživanje takođe ističe važnost porodičnih odnosa u suočavanju sa nasiljem. Dok većina mladih devojaka ima dobar odnos sa roditeljima, postoji i značajan broj onih koje se ne otvaraju ili ne osećaju udobno razgovarajući o ličnim problemima.

Ovo ukazuje na potrebu za jačanjem porodičnih veza, promocijom otvorene komunikacije i izgradnjom poverenja.

Ukupni zaključci ovog istraživanja postavlja izazove pred lokalne zajednice, škole i institucije zadužene za zaštitu mladih. Očekujemo da će ovi rezultati inicirati dijalog i akcije usmerene ka prevenciji nasilja među mladima i pružanju odgovarajuće podrške žrtvama.

Z.S/Mame su zakon

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu