Snimanje saobraćajnih prekršaja

MUP: Od petka video-nadzor semafora 2

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

6. 2. 2023. / 12.24

MUP: Od petka video-nadzor semafora

Saobraćajna policija će od 10. februara početi da sankcioniše vozače koji prođu  na crveno svetlo semafora ispred raskrsnica ili obeleženih pešačkih prelaza na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema video-nadzora grada Beograda

Kamere koje su postavljene ispred raskrsnica ili pešačkih prelaza na kojima je saobraćaj regulisan semaforima će pomoću odgovarajućeg softvera detektovati vozila koja prođu semafor na znak crvenog svetla i automatski beležiti video-snimak učinjenog prekršaja, sapštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlasniku, odnosno korisniku takvog vozila, biće upućen poziv da u roku od osam dana dostavi “potpune i tačne podatke” o identitetu lica koje je učinilo prekršaj. Ukoliko vozilom u trenutku činjenja prekršaja nije upravljao vlasnik, on je dužan da dostavi pisanu izjavu “overenu kod nadležnog organa” na osnovu koje se “na nesporan način” može utvrditi koje lice je upravljalo vozilom u vreme prekršaja.

Za prolazak vozila na crveno svetlo semafora, odnosno za nezaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza koji je regulisan semaforima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je novčana kazna u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, šest kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Kao u Kafkinom zamku, na srpski način

U Beogradu je zabeležen veliki broj slučajeva da prekršajne prijave uopšte ne stignu na poštansku adresu građana, baš kao ni poziv na sud u naknadnom postupku. Prekršajni sud izriče u tom slučaju kaznu od 25.000 dinara za neodazivanje sudu, a da građani i dalje ne znaju da se protiv njih vodi bilo kakav pstupak. Onda u kratkom roku, pošto kazna nije plaćena jer pogođeno lice ne zna da treba išta da plati, Prekršajni sud prekršajnu prijavu preinačuje u zatvorsku kaznu, a nadležne policijske stanice dobijaju nalog za privođenje građana.

Nemoguće je naknadno utvrditi da li je, pritom, do propusta došlo kod saobraćjne i komunalne policije, suda ili Pošte Srbije, zbog čega prekršajna prijava ili sudski poziv nisu dostavljeni počiniocima prekrašajnog dela.

Pošto se radi o izvršnim presudama za odsluženje zatvorske kazne – zbog, na primer, kazne od 2500 dinara za pogrešno parkiranje koja je zbog neodazivanja sudu podignuta na 25.000 dinara – ne postoji mogućnost žalbe: ili uplata u Budžet Srbije, ili robija, pri čemu se jedan zatvorski dan računa kao 1000 dinara.

Jer, žalbeni rok od 8 dana je prošao, samo što niste mogli da se žalite, zato što pojma niste imali da postoji bilo kakva prekršajna prijava protiv vas ili poziv na sud; morate da platitet kaznu od 25.000 dinara za neodazivanje sudu, a niste se odazvali zato što niste bili obavešteni da treba da se pojavite.

Kao u Kafkinom zamku, ali na srpski način.

A.I./FoNet

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu