Prosveta

Ministarstvo prosvete: Škole dobile uputstvo za zaključivanje ocena 2

Foto: Strahinja Aćimović

2. 6. 2023. / 10.21

Ministarstvo prosvete: Škole dobile uputstvo za zaključivanje ocena

Direktorima škola stigao je dopis Ministarstva prosvete sa instrukcijama kako da organizuju nastavu i ocenjivanje, nakon što je juče Vlada Srbije donela zaključak da se nastava godina mora završiti 6. juna

Ministarstvo prosvete danas je zvanično potvrdilo da u skladu sa kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole, kojima je data mogućnost odstupanja od utvrđenog broja nastavnih dana do pet odsto, drugo polugodište školske tekuće školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola, u delu koji se odnosi na redovnu nastavu, završava se u utorak, 6. juna 2023. godine.

Iz dopisa Ministarstva u koje je dnevni list Danas imao uvid, direktori sa kojima smo razgovarali potvrđuju da će ocene biti zaključene i sa manjim brojem od potrebnih, pošto je prosvetna vlast uputila nastavnike upravo na te članove pravilnika o ocenjivanju u osnovnom i srednjem obrazovanju, koji su važili i tokom pandemije.

"Imajući u vidu podzakonska akta kojima je uređeno ocenjivanje učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, potrebno je da škola utvrdi predlog zaključnih ocena na kraju školske godine najkasnije do 6. juna, o čemu blagovremeno obaveštava učenike i njihove roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike. Prilikom upoznavanja učenika i roditelja sa predlogom zaključne ocene, nastavnik daje i obrazloženje ocena, kao i sugestije za učenika o tome na koji način mogu da, ukoliko žele, poprave ocenu. Posebno je potrebno da se vodi računa, prilikom utvrđivanja predloga zaključnih ocena, o odredbama koje se odnose na mogućnost predlaganja zaključne ocene u slučajevima kada je učenik ocenjen manje puta od propisanog, u skladu sa članom 5. stav 2. Pravilnika o ocenjivanju u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i članom 17. st. 9. i 10. Pravilnika o ocenjivanju u srednjem obrazovanju i vaspitanju“, piše u dopisu.

Zaključna ocena moguća sa manjm brojem ocena

Ovi članovi preciziraju da se u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta, predlog zaključnih ocena može da se izvede i ako učenik osnovne škole ima manje od četiri, a srednje škole manje od tri ocene u polugodištu.

Ukoliko je nedeljni fond nekog predmeta jedan čas, učeniku se može zaključiti ocena i ako nije ocenjen najmanje dva puta u polugodištu.

"Praćenje razvoja, napredovanja i ostvarenosti postignuća učenika u toku školske godine obavlja se formativnim i sumativnim ocenjivanjem. Prilikom pripreme zaključne ocene nastavnik treba da ima u vidu i samostalnost i angažovanje učenika i u okviru drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada čija realizacija doprinosi ostvarivanju ishoda obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti“, navodi se u dopisu direktorima i dodaje da je "veoma je važno da ocenjivanje zadrži svoje različite funkcije (da pruža informaciju o ostvarenim rezultatima, da motiviše učenike za dalji rad i učenje, da služi planiranju daljih koraka u radu) i da ocene budu korisne za učenike, roditelje, kao i nastavnike“.

U najboljem interesu učenika 

U periodu od 7. juna, odnosno nakon završetka drugog polugodišta u delu koji se odnosi na redovnu nastavu i najkasnije do 20. juna u školama se ostvaruju oblici obrazovno-vaspitnog rada (dopunska, dodatna i pripremna nastava i nastava u prirodi), kao i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole, u cilju obezbeđivanja boljih postignuća učenika na kraju školske tekuće školske godine, a sve u najboljem interesu učenika.

Od škola se očekuje da svakom učeniku koji nije zadovoljan predlogom zaključne ocene, obezbedi uslove da tu ocenu i popravi ukoliko pokaže rezultat koji je osnova za popravljanje ocena, piše u dopisu.

Produženi boravak biće organizovan na osnovu interesovanja roditelja

Produženi boravak, kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, u školama gde postoji organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna.

Preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka.

Takođe, celodnevna nastava, kao poseban oblik obrazovno- vaspitnog rada, organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna. Rad u odeljenjima celodnevne nastave ostvaruje se kroz organizaciju različitih oblika slobodnih aktivnosti.

Z.S/Danas

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu