Kultura sećanja

Godišnjica smrti doživotnog predsednika SFR Jugoslavije: Josip Broz Tito i njegovo doba 2

Dokument o državi i njenom predsedniku: KEBS 1975, Tito, Žarković, Lončar, Vrhoverc, Minić

4. 5. 2022. / 11.34

Godišnjica smrti doživotnog predsednika SFR Jugoslavije: Josip Broz Tito i njegovo doba

Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, preminuo je na današnji dan 4. maja 1980. godine

Ivan Ivanji je u svom tekstu "Josip Broz Tito i njegovo doba", objavljenom u "Vremenu" br. 1061 5. maja 2011. između ostalog, pisao: "Jedan funkcioner iz ‘tog’,  Titovog vremena, koji je dogurao veoma visoko i pod Slobodanom Miloševićem, na moje pitanje: ‘Jesi li tada lagao ili lažeš sada?? ne samo da se nije naljutio, nego se nasmejao i odgovorio: ‘Pa, tada!’ Isto pitanje postavljam svima koji su se tako masovno, preko noći, odrekli jugoslovenstva i postali nacionalisti, porekli sve u šta su se kleli, koji su bezrezervno slavili Tita, a zatim ga pljuvali: Jeste li lagali tada ili sada?

Ceo tekst Ivana Ivanjija možete pročitati na linku https://www.vreme.com/vreme/josip-broz-tito-i-njegovo-doba/

Josip Broz Tito preminuo je u kliničkom centru u Ljubljani 4. maja 1980. godine, gde je od sredine januara bio na lečenju. Plavim vozom je kovčeg sa Titovim posmrtnim ostacima iz Ljubljane, preko Zagreba, stigao sutradan u Beograd.

U danima pre Titove sahrane, nepregledne kolone ljudi su čekale u redovima da bi prošle pored kovčega i odale mu poštu. Na Titovoj sahrani 8. maja 1980. bilo je oko 700.000 ljudi. Titov pogreb bio je najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku – prisustvovalo mu je 218 državnih delegacija iz 126 zemalja sveta. Svet je i tada, kao i danas, bio podeljen Hladnim ratom, ali su u Beograd došli predstavnici država i iz Zapadnog i iz Istočnog bloka, kao i predstavnici zemalja koje su pripadale Pokretu nesvrstanih, čiji je jedan od osnivača bio i Tito.

Bio je vođa Partizanskog pokreta otpora u Drugom svetskom ratu, posle rata lider Jugoslavije – predsednik Vlade od 29. novembra 1945. godine, posle 1953. predsednik Saveznog izvršnog veća i predsednik Republike, a od 1954, kada su te dve funkcije razdvojene, ostao je predsednik Republike do kraja života. Predsednik Predsedništva SFRJ bio je od 1974. godine.

Imao je čin maršala Jugoslavije i bio je vrhovni komandant Jugoslovenske narodne armije.

Kuću cveća na Dedinju u kojoj je Tito sahranjen, u kojoj od 2013. godine počiva i njegova supruga Jovanka, i danas obilaze brojni turisti i poštovaoci iz država nastalih raspadom Jugoslavije i mnogih zemalja sveta.

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

 

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu