Beograd

Firma Dejana Stankovića tvrdi da se pridržava Detaljno regulacionog plana 2

Momenat rušenja Tolebarove štedionice

23. 8. 2023. / 19.41

Firma Dejana Stankovića tvrdi da se pridržava Detaljno regulacionog plana

Investitor stambeno-poslovnog kompleksa na Slaviji tvrdi portalu „Vremena“ da sve radi po DRP-u. Iz Centra za urbanizam kažu da se na njihovom planu to ne vidi

Zbog gradnje stambeno-poslovnog kompleksa "King’s Circle Residences“ koji investira firma "Maison Royale“, porušene su i tri od četiri zgrade u Ulici Svetozara Markovića, bez obzira na njihovu istorijsko-arhitektonsku vrednost. Četvrta, zgrada u kojoj se nekada nalazila kafana "Manjež“ a sada je kockarnica, je pošteđena.

Prema odluci Sekretarijata za urbanizam Grada Beograda objavljenoj u "Službenom glasniku“ broj 19. iz 2022. godine, fasade tih zgrada trebalo je sačuvati.

U pomenutom "Službenom glasniku“ piše da " u postupku izrade idejnih rešenja za nove objekte u Ulici Svetozara Markovića, potrebno je sagledati da se postojeći objekti ili njihovi delovi, u maksimalnoj mogućoj meri integrišu u novoizgrađeno tkivo (npr. zadržavanjem likovnosti postojećih objekata, apliciranjem fasada ili njenih delova, postavljanjem info tabli i sl). U slučajevima gde je to celishodno, primeniti princip remodelovanja postojećih objekata u potpuno nove objekte.“

Kao što je iz prethodne prakse poznato (na primer nove zgrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Američke ambasade), iako su zgrade srušene, njihove fasade je moguće inkorporirati u novi objekat tako što će, recimo, biti rekonstruisane na osnovu fotografija, projekata, i sličnih dokumenata.

Pitali smo "Maison Royal“ da li će poštovati ovu odluku Sekretarijata za urbanizam.

Evo šta su odgovorili:

"Naša kompanija je prošla kompletnu proceduru u skladu sa zakonom, od samog početka i raspisivanja međunarodnog javnog konkursa koje je sprovelo Društvo Arhitekata Beograda, do dobijanja građevinske dozvole.

Brojni eminentni stručnjaci su dali svoje mišljenje oko gabarita i izgleda budućeg objekta između ulica Kralja Milutina, Kralja Milana i Svetozara Marković, što je i potvrdila verifikaciona komisija gradskog Sekretarijata za urbanizam.

Apsolutno ćemo se pridržavati svih odredbi koje su istaknuti u Planu detaljne regulacije iz 2022. godine, a implicirano je kroz dobijanje građevinske dozvole, što je svakako u skladu sa zakonom.

Celokupna procedura oko svih neophodnih dokumenata za izgradnju predmetnog objekta lako i jednostavno se može proveriti, imajući u vidu da su u pitanju javni dokumenti u svim nadležnim institucijama.“

Rade Milić iz Centra za urbani razvoj kaže da "u Planu detaljne regulacije iz 2022. godine na koji se poziva investitor, piše da novi objekat u Ulici Svetozara Markovića inkorporira već postojeću arhitekturu, ali u planu koji je pokazao javnosti investitor, to nije ispunjeno“.

To je i bio razlog da Centar za urbanizam, Evropa Nostra Srbija, Češko udruženje – Češka beseda Beograd, Udruženje građana "Topolska“, i Društvo za uređenje i ulepšavanje Krunskog venca pokrenu Inicijativu za očuvanje arhitektonskih vrednosti u Ulici Svetozara Markovića, na osnovu koje je Sekretarijat za urbanizam doneo citiranu odluku.

 

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu