Svet

Katolička dogma i zakoni

Bog, vera i abortus

Katolička crkva i njene dogme na mnogim su tačkama u sudaru sa realnim životom i društvenim potrebama. Jedna od najdelikatnijih i ujedno najspornijih je pravo (roditeljsko) na izbor, kada je reč o nerođenom a začetom potomstvu. Zabrana prekida trudnoće koja je na snazi u nekim katoličkim zemljama aktuelni je povod mnogobrojnih društvenih rasprava i moralnih dilema. Koliko je to ponekad traumatično i bolno vidi se iz tekstova iz Brazila, Irske i Portugala koje objavljujemo na narednim stranicama.

Iz istog broja

Bog, vera i – abortus

Portugal – Uz pomoć referenduma

Tanja Jovanović

Bog, vera i – abortus

Irska – život za život

Irena Cvetković

Bog, vera i – abortus

Brazil – slobodni pad

Sonja Kovacs

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu