Kategorija: Svet

Vreme 1278, 01. jul 2015, Gabor Bodiš

Emigranti u Mađarskoj – Zloupotreba bede

Mađarski zid

Premijer Viktor Orban zloupotrebljava migrantsko pitanje u unutrašnjopolitičke svrhe. Karakteristično je pitanje u jednoj anketi: "Da li se slažete sa Vladom Mađarske da umesto imigranata podršku zaslužuju mađarske porodice i deca koja će se roditi?" U tom svetlu treba posmatrati i izgradnju ograde na granici sa Srbijom
Vreme 1278, 01. jul 2015, Bojan Pantić

Rusija – Sanktpeterburški ekonomski forum

Ko s kim i protiv koga

Rusija oseća posledice pada cene nafte i sankcija, ali daleko manje nego što se Zapad nadao. Moskva se prilagođava novim okolnostima i okreće alternativnim tržištima, pre svega u zemljama BRIKS-a, pri čemu uloga države u privredi jača. Neohladnoratovska politika prerasta u hladnoratovsku ekonomiju, a kraj ovog trenda se ne nazire

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu