Kategorija: Svet

Sindikati, Francuska

Duga tradicija štrajkova

Godišnja članarina u francuskim sindikatima u koje je učlanjeno svega osam odsto zaposlenih kreće se oko 100 evra, što godišnje donosi oko 190 miliona evra. To je zanemarujuće u odnosu na Nemačku sa 29 odsto sindikalnih članarina, koje kase sindikata pune sa 1,3 milijarde evra

Sindikati, Nemačka

Suodlučivanje

Nemački sindikati sklapaju tarifne ugovore za pojedine oblasti, učestvuju u izboru članova upravnih odbora većih preduzeća, a u slučaju zaoštravanja socijalne borbe odlučuju o stupanju u štrajk

Sindikati, Italija

Prekretnica

Tri najveće italijanske unije sindikata zatražile su od Evropske federacije sindikata metalskih radnika da sazove sastanak sindikata Fijata sa sindikatima "Dženeral motors – Opela" iz Evrope i SAD. Sastanak će biti održan 24. maja. Biće prisutni predstavnici sindikata iz svih zemalja na koje se odnosi Fijatova strategija širenja, pa i Srbije, ako predstavnici srpskih sindikata dođu na kongres

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu