Kategorija: Svet

Moamer el Gadafi

Prijatelj po muci

Na Samit nesvrstanih održan 1989. u Beogradu Gadafi je stigao avionom u koji je bilo utovareno šest kamila i dva rasna arapska konja. Na ždrepcu je Gadafi želeo da jaše od Dedinja do Sava centra, od čega su ga domaćini – i glavni, Janez Drnovšek – jedva odgovorili

Republikansko prestrojavanje

Snaga Aljaske

Ova predsednička kampanja već obiluje obrtima dostojnim jedne pristojne sapunske opere, a Mekejn se svojski potrudio da dâ svoj doprinos. A svaka sapunica po žanrovskim pravilima mora da ima i svoju "fatalnu ženu". U ovoj se ona zove Sara Pejlin

Reciklaža istorije

Flertovanje sa Staljinom

Rusija je 1917. procvetala u kulturnom smislu, a postsovjetska inteligencija nije uspela da artikuliše liberalnu viziju i proizvodila je samo plitku umetnost. Stoga nije ni čudo što je Putin uspeo da iskoristi nostalgiju za sovjetskom "veličinom"

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu