Više od vesti
BROJ |
Zajednička izjava Srbije i Kine 2

Zajednička izjava Srbije i Kine

Tokom posete Borisa Tadića Pekingu, dvojica predsednika postigli su široki konsensus o daljem jačanju i produbljivanju uzajamno korisne saradnje u raznim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Sledi zajednička izjava

Partnerstvo Srbije i Kine

ZAJEDNIČKA IZJAVA REPUBLIKE SRBIJE I NARODNE REPUBLIKE KINE O USPOSTAVLJANJU STRATEGIJSKOG PARTNERSTVA

Na poziv predsednika Narodne Republike Kine Hu Đintaoa, predsednik Republike Srbije Boris Tadić boravio je u državnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 19. do 25. avgusta 2009. godine.

Tokom posete, dvojica predsednika obavila su iscrpnu razmenu mišljenja u otvorenoj prijateljskoj atmosferi i postigla široki konsensus o daljem jačanju i produbljivanju uzajamno korisne saradnje između Srbije i Kine u raznim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

I. Dve strane su izvršile sveobuhvatan pregled razvoja međusobnih bilateralnih odnosa, visoko ocenivši postignute rezultate. Takođe su se saglasile da tradicionalno prijateljstvo između Srbije i Kine predstavlja zaednički stvorenu vrednu tekovinu dva naroda, a što je čvrsta osnova za dalje jačanje bilateralnih odnosa. Dve strane su naglasile da je iskustvo stečeno u uspešnom razvoju bilateralnih veza pokazalo da različito istorijsko nasleđe, društveni sistem, ideologije i modeli razvoja ne predstavljaju prepreku razvoju međudržavnih odnosa.

II. Dve strane su istakle da širenje i produbljivanje tradicionalnog prijateljskih odnosa između Srbije i Kine predstavlja zajedničku težnju dva naroda i da je suštinski interes dve zemlje, kao i da će doprineti unapređenju harmonije u svetu. U cilju daljeg sveobuhvatnog unapređenja bilateralnih odnosa, dve strane su odlučile da uspostave strategijsko partnerstvo.

III. Dve strane su se saglasile da će nastaviti da jačaju i obogaćuju dijalog na svim nivoima, da unapređuju razmenu i saradnju između vlada, parlamenata i partija u cilju stalnog produbljivanja političkih odnosa koje karakterišu uzajamno poverenje i ravnopravnost.

IV. Srpska strana je ponovo potvrdila svoju privrženost politici jedne Kine, priznajući da u svetu postoji samo jedna Kina, da je Vlada Narodne Republike Kine jedina zakonita vlada koja predstavlja celu Kinu, kao i da je Tajvan neotuđivi deo Kine. Srbija neće uspostavljati zvanične odnose niti obavljati zvanične razmene sa vlastima u Tajvanu. Srbija se protivi svakom obliku "nezavisnosti Tajvana" i podržava ponovno ujedinjenje Kine mirnim putem.

V. Kineska strana uvažava opredeljenje srpskog naroda u pogledu razvojnog puta zemlje u skladu sa unutrašnjim uslovima, razume napore Srbije da se integriše u evropsku porodicu i ceni politiku Srbije usmerenu na razvijanje prijateljskih odnosa sa susedima, njeno zalaganje za stabilnost i razvoj balkanskog regiona, kao i aktivno unapređenje regionalne saradnje.

VI. Kineska strana je ponovo potvrdila poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Ona smatra da je najbolji način rešavanja pitanja Kosova da se izradi plan koji bi bio prihvatljiv za obe strane, putem dijaloga i pregovora između Vlade Srbije i vlasti Kosova, a u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i u okviru međunarodnog prava. Jednostrana akcija neće doprineti rešavanju ovog pitanja. Međunarodna zajednica bi trebalo da stvori povoljne uslove za rešavanje ovog pitanja.

VII. Dve strane su izrazile spremnost da se maksimalno založe za unapređenje ekonomske saradnje i trgovinske razmene, povećanje međusobnih investicija, postizanje kontinuiranog i stabilnog bilateralnog trgovinskog rasta i postepeno unapređenje ravnoteže u bilateralnoj trgovinskoj razmeni kroz razvoj u skladu s principom ravnopravnosti, uzajamne koristi, reciprociteta i rezultata kojima će obe strane biti zadovoljne. Dve strane će prepustiti vodeću ulogu svojim odgovarajućim vladinim resorima, kao i Mešovitoj komisiji za ekonomsku i trgovinsku saradnju, i podsticati preduzeća dve zemlje na saradnju. Dve strane su se saglasile da će podržavati preduzeća dveju zemalja da ubrzaju saradnju u oblasti izgradnje mostova, elektrana, puteva i drugih infrastrukturnih projekata u Srbiji, kao i da će se aktivno zalagati da ojačaju saradnju preduzeća u prioritetnim oblastima kao što su komunikacije, petrohemijska industrija, energetika, visoke i nove tehnologije, industrijska proizvodnja i prehrambena industrija.

VIII. Dve strane su se takođe saglasile da će proširiti svoju tradicionalnu kulturnu, prosvetnu, sportsku, naučnu i tehnološku, kao i vojnu i policijsku saradnju, i da će produbiti razmenu u prioritetnim oblastima kao što su turizam, civilno vazduhoplovstvo, zdravstvo, radio i televizija i ostala sredstva informisanja, i da će podsticati prijateljsku komunikaciju među mladima i nevladinim organizacijama dve zemlje.

Dve strane su izrazile spremnost da se maksimalno založe za uspeh Festivala kineske kulture u Srbiji ove jeseni i da će podržati gradove Peking i Beograd da budu domaćini aktivnostima u čast obeležavanja tridesetogodišnjice njihovog bratimljenja.

IX. Dve strane su izrazile privrženost ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija i podržale vodeću ulogu UN u očuvanju mira i bezbednosti u svetu, podsticanju zajedničkog razvoja i mirnog rešavanja međunarodnih sporova, kao i rešavanju zajedničkih problema s kojima se čovečanstvo suočava. Dve strane se zalažu za jačanje uloge i autoriteta UN i Saveta bezbednosti, kao i poštovanje različitosti civilizacija i modela razvoja u svetu.

Dve strane su spremne da intenziviraju međusobnu saradnju u okviru UN i drugih međunarodnih organizacija, da blagovremeno obavljaju razmenu mišljenja i konsultacije o međunarodnim pitanjima od uzajamnog interesa, kao i da se zajedno zalažu za izgradnju harmoničnog sveta, trajnog mira i opšteg prosperiteta.

X. Dve strane smatraju da svetska finansijska kriza ozbiljno utiče na ekonomski razvoj i život ljudi u zemljama širom sveta. Međunarodna zajednica treba dalje da jača koordinaciju u pogledu makroekonomske politike, da se suprotstavlja trgovinskom protekcionizmu, da produbljuje saradnju u oblasti finansijske regulative, podstiče što skoriji oporavak svetske privrede, svede na najmanju meru štetu koju je kriza nanela zemljama u razvoju, kao i da zajednički odgovori na ovaj globalni izazov.

Peking, 20. avgust 2009. godine

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu