Više od vesti

Vlasnici splavova nezadovoljni odlukom Grada

Vlasnici splav-restorana su odlučni u nameri da organizuju novi, daleko masovniji protest, ukoliko Grad pokuša da ukloni makar i jedan od njihovih objekata, ili ukoliko pak Grad raspiše novi konkurs, pre usaglašavanja sa zakonom svih spornih akata Grada i samog konkursa

Piše: Marina Ilić
Vlasnici splavova nezadovoljni odlukom Grada 1

Vlasnici splavova-restorana i marina na Dunavu i Savi u Beogradu, izneli su u ponedeljak, 8. oktobra u Media centru u Beogradu, na konferenciji za novinare detalje dogovora sa predstavnicima Grada u vezi sa daljim statusom splavova.

Oni su izrazili i svoje nezadovoljstvo saopštenjem koje su Grad Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Uprava za vode objavili u četvrak, 2. oktobra. U tom

saopštenju koje je izneto na zvaničnom sajtu Grada Beograda navodi se da su razmotreni svi zahtevi koji su na adresu Gradske uprave upućeni povodom Konkursa za postavljanje plovnih i plutajućih objekata. Konstatovano je da su određeni zahtevi i predlozi opravdani, te da će u skladu s tim na konkursu koji će, kako je najavljeno biti ponovljen, biti unete određene tražene izmene.

Kako je izneto u saopštenju, Grad je prihvatio da se zakupcima plutajućih objekata omogući da konkurišu na javnom konkursu za dodelu mesta za postavljanje plutajućih objekata, s tim što će u tom slučaju zakupci biti u obavezi da, uz prijavu na konkurs, dostave i ugovor o dugoročnom zakupu, na određeno vreme, u trajanju važenja plana i specijalno ovlašćenje, overeno od nadležnog suda. Tim ovlašćenjem bi vlasnik plutajućeg objekta preneo na zakupca sva prava i obaveze predviđene propisima kojima se reguliše sprovođenje konkursa, kako bi mogao preduzimati sve potrebne radnje u postupku dodele mesta, kao i druge aktivnosti u svojstvu korisnika mesta.

Prihvatajući jedan od predloga vlasnika splavova, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove obavezao se da pokrene inicijativu za izmenu dela Odluke o postavljanju plovnih objekata i uputi je u dalju proceduru, čime bi se vlasnicima splavova dala mogućnost da dalje daju na korišćenje odnosno u zakup plutajući objekat.

"Sekretarijat i Uprava za vode smatraju da su ovim otklonjene sve dosadašnje zamerke vlasnika splavova, te da su stvoreni svi uslovi da se konkurs uspešno realizuje, i time konačno dovede u red oblast koja je decenijama bila zapuštena, a koja treba da predstavlja značajan doprinos potencijalima Beograda", piše u saopštenju.

Vlasnici splavova su, međutim, nezadovoljni odlukom Grada jer, kako kažu, objavljeno saopštenje za medije nije rezultat dogovora između gradske vlasti i vlasnika plutajućih objekata, već je izraz jednostrane odluke Grada, sa kojom vlasnici objekata nisu saglasni i neće je prihvatiti.

"Grad i dalje tvrdi da ima zakonsko pravao da naplaćuje naknadu, što je potpuna neistina, i o čemu će definitivnu odluku ipak doneti Ustavni sud, jer način na koji su predstavnici grada ‘izvrnuli pravo naopačke’ pokušavajući da objasne zakonsko utemeljenje te tvrdnje, je degradacija pravne struke, i čin koga bi se postideo svaki student prava", kaže Vesna Josić, pravna zastupnica vlasnika splavova.

Više o ovoj temi: Protest vlasnika splavova

Ona takođe dodaje da je ustupak koji je Grad dao vlasnicima plutajućih objekata to da se objekti mogu izdavati u zakup, ali obmana je u tome što su omogućili da na konkursu učestvuju zakupci, a ne vlasnici objekata. "Ovo je neviđeni apsurd, licemerje i uvreda, jer to znači da će lokaciju na vodi moći da dobije neko ko uopšte nema plutajući objekat, i da će time zakupac biti taj koji diktira uslove vlasnicima objekata, a biće i u poziciji da menja zakupodavca i time otera vlasnike objekata sa lokacije ako poželi da ugovor o zakupu sklopi sa drugim valsnikom plutajućeg objekta", objašnjava Josićeva.

U saopštenju Grada se, takođe, navodi da se izašlo u susret i nekim zahtevima vlasnika plutajućih objekata koji su već konkurisali, a sa kojima još uvek nisu potpisani ugovori, ali se nigde ne navodi koji su to zahtevi i u čemu se to njima izašlo u susret. "Ovim se prvi put saznaje da se i sa tim vlasnicima pregovara, pa se nameće pitanje kako je moguće vršiti pregovore u toku trajanja konkursne procedure koja još uvek nije okončana. Ovo je samo još jedna potvrda potpunog narušavanja regularnosti konkursne procedure, i ovo je još jedna potvrda da trenutni konkurs zbog mnogo razloga mora biti poništen", objašnjava Vesna Josić.

Stoga, vlasnici plutajućih objekata ne prihvataju, kako kažu, navodne ustupke Grada, i očekuju da za koji dan njihovi predstavnici budu pozvani na novi sastanak u Grad.

Vlasnici splav-restorana su odlučni u nameri da organizuju novi, daleko masovniji protest, ukoliko Grad pokuša da ukloni makar i jedan od njihovih objekata, ili ukoliko pak Grad raspiše novi konkurs, pre usaglašavanja sa zakonom svih spornih akata Grada i samog konkursa.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu