Više od vesti
BROJ |
Vikiliks: Austrija na Balkanu 2

Vikiliks: Austrija na Balkanu

m.m

Da li je Austrija američki eksponent na Balkanu? Na neki način takav zaključak se sugeriše u depeši američke ambasade u Beču od 20. avgusta 2009. (ID 09VIENNA1058). U odeljku koji nosi podnaslov "Austrija može da bude partner" kaže se da uprkos problemima Austrija ima potencijal da bude važan partner SAD u nekoliko regiona.

Na Balkanu, Austrija je pokazala sposobnost da projektuje koordinisanu, obuhvatnu strategiju i da perfektno doprinosi diplomatskim ciljevima SAD u regionu. Ona je poslala stotine mirotvoraca na Kosovo i u Bosnu i posvećena je tome da održi to prisustvo uprkos kresanjima budžeta.

Ona obezbeđuje – bilateralno i preko EU – važnu pomoć za razvoj i za obrazovnu i kulturnu razmenu u regionu. Austrijski biznis je, kroz značajne investicije i vodeću ulogu u integraciji regiona, ekonomski u evropskim i globalnim strukturama. Austrijske diplomate promovišu "evropsku vokaciju" regiona i specifične korake radi njegovog privlačenja ka EU i zapadu.

Ministar spoljnih poslova Špindeleger je često govorio o austrijskoj potencijalnoj ulozi u Crnomorskom regionu i dalje do Kavkaza. Do sada, ona je izgleda fokusirana pretežno na obezbeđenju podrške za austrijsku ekonomsku penetraciju u regionu. To, a posebno kada se tiče energetskih projekata kao što je gasovod Nabuko, čista je korist za SAD. Špindeleger nema, ipak, kako je do sada izgledalo, širu viziju za svoju inicijativu.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu