Više od vesti
BROJ |

Uhapšeno 80 lica

Osumnjičeni se terete da su počinili krivična dela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave, nesavestan rad u službi, primanje mita, davanje mita, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama. Iz saopštenja MUP koje prenosimo vidljivo je da je reč o više grupa sumnjičenih, a ne o 80 međusobno povezanih slučajeva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u koordiniranoj akciji na teritoriji cele Srbije, u saradnji sa nadležnim javnim tužilaštvima i poreskom policijom, uhapsila 80 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su od 2004. godine počinili više krivičnih dela u oblasti finasijskog kriminala i korupcije.

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, na konferenciji za novinare, naglasio je da je izvršenjem tih krivičnih dela pričinjena materijalna šteta budžetu Republike Srbije, autonomnoj pokrajini Vojvodina, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav Osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drgima od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je prema deviznom kursu u trenutku izvršenja dela više od 100 miliona evra.

Ministar je precizirao da se osumnjičeni terete da su počinili krivična dela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesavestan rad u službi, primanje mita, davanje mita, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.

«Akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, posebno vezano za zloupotrebe u državnim organima", rekao je Stefanović i dodao da su krivične prijave u redovnom postupku podnete protiv još 39 osoba, a da se jedan već nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

Stefanović je ukazao da je uhapšen i jedan bivši ministar i dvojica nekadašnjih pomoćnika ministra u Vladi Srbije, više predsednika opština, kako bivših tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća, ali i neki biznismeni.

*****************

Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, određeno je zadržavanje: S.M. (1965), D. P. (1970), Z. Š. (1961), M. S. (1959), J. K. (1957), Z. R. (1954), M. G. (1950), I. R.(1952).

Osumnjičeni S. M. je, u svojstvu ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saizvršilaštvu sa D.P. pomoćnikom ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Z.R. odgovornim licem Regionalnog centra Novi Sad, Poreske uprave, J.K. odgovornim licem Odeljenja za poresko pravne poslove Regionalnog centra Novi Sad, M. S. odgovornim licem Odeljenja za poresko pravne poslove Regionalnog centra Novi Sad, I. R. sudskim veštakom poljoprivredne struke i M.G. sudskim veštakom poljoprivredne struke, zaposlenih u Zavodu za sudska veštačenja Novi Sad, u pomaganju od strane Z. Š. odgovornog lica privrednog društva "Maxim Co" iz Novog Sada, u periodu od 02.12.2004. godine do 27.06.2008. godine, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja .

Osumnjičeni S. M. doneo je odluku i zaključio ugovor o zameni poljoprivrednog zemljišta sa privrednim društvom "Maxim Co" kojim je Ministarstvo poljoprivrede ustupilo zemljište u državnoj svojini u gradskom građevinskom rejonu Grada Novog Sada na parceli površine od 26 hektara, čija je tržišna vrednost 1.054.000.000,00 dinara, za zemljište privrednog društva "Maxim Co" iz Novog Sada površine 26 hektara, koje se nalazi na 15 parcela u pet katastarskih opština van gradskog građevinskog rejona Grada Novog Sada čija je tržišna vrednost 13.612.063,00 dinara, što je bilo suprotno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Drugostepeni organ Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad – Z. R, J. K. i M. S, da bi prikrili činjenicu da se radi o gradskom građevinskom zemljištu poništili su prvostepeno rešenje o prenosu apsolutnih prava Poreske uprave – Filijale Novi Sad 1, kojim je utvrđeno da je zemljište koje je ustupilo Ministarstvo poljoprivrede gradsko građevinsko zemljište i rešenje kojim su naložili prvostepenom organu da se zemljište proceni kao poljoprivredno, a ne kao gradsko građevinsko zemljište, da bi osumnjičeni sudski veštaci I. R. i G. M. suprotno planskim dokumentima iz 2006. godine u svom veštačenju procenili kao poljoprivredno zemljište, čime su osumnjičeni pribavili imovinsku korist privredom društvu "Maxim Co" u iznosu od 1.040.000.000,00 dinara, za koliko su oštetili imovinu Republike Srbije.

*********

Pripadnici Minstarstva unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje da su zaloupotrebivši službeni položaj oštetili budžet Republike Srbije za 44.426.921,10 dinara, uhapsili su osam osoba.

Uhapšeni su Z.M., bivše odgovorno lice Agencije za borbu protiv korupcije, M.I., bivši zamenik odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu, S.P., pomoćnik odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu, rukovodioci u Republičkoj direkciji za imovinu Lj.M. i Z.C., i odgovorna lica preduzeća "Srbijaprojekt" G.S, I.Đ i V.N., koji je i odgovorno lice preduzeća "Luhton invest".

Postoje osnovi sumnje da je Z.M., tokom 2012.,po prethodnom postignutom dogovoru sa odgovornim licem preduzeća "Srbijaprojekt" G.S incirala postupak za zaključenje Aneksa 1. Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Ulici Carice Milice o unošenju valutne devizne klauzule.

Nakon toga, osumnjičena Z.C. sačinila je predlog navedenog Aneksa koji je dostavila osumnjičenoj Lj.M., koja nije obavila kontrolu navedenog aneksa što je bila dužna da učini, nakon čega ga je dostavila pomoćniku odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu S.P., koji nije obavio nadzor nad primenom propisa, što je bio dužan da učini.

Aneks ugovora zaključen je bez mišljenja Republičkog javnog pravobranilaštva i bez zaključka Vlade Republike Srbije, koja je jedina nadležna da odlučuje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu.

Osumnjičeni su na ovaj način protipravno pribavili imovinsku korist preduzeću "Srbijaprojekt" i njegovim vlasnicima u iznosu od 44.426.921,10 dinara, koji predstavlja razliku između isplaćene i prvobitno ugovorene kupoprodajne cene, i na taj način oštetili budžet Republike Srbije.

U nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine osumnjičena odgovorna lica preduzeća "Srbijaprojekt" počinili su krivično delo pranja novca tako što su od septembra 2013. do maja prošle godine obavili prenos imovine, iako su znali da ta imovina potiče iz krivičnog dela.

Na osnovu Odluke o raspodeli dobiti koju je donela Skupština preduzeća "Srbijaprojekt" i preduzeće "Luhton invest" d.o.o., osumnjičeni G.S je sa računa preduzeća "Srbijaprojekt" obavio prenos 23.084.807,00 dinara na račun preduzeća "Luhton invest" d.o.o..

Nakon toga odgovorno lice preduzeća "Luhton invest" V.N., kao sticalac udela i G.S. kao prenosilac udela zaključili su Ugovor o prenosu udela i na lični račun osumnjičenog G.S. isplaćeno je 198.000,00 evra.

***************

Osumnjičeni M.J., bivši generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje", M.D. bivši direktor Finansijske funkcije i član Investicionog odbora kompanije "Dunav osiguranje", R.T. bivši predsednik Investicionog odbora- tela kompanije "Dunav osiguranje", S.M. bivši direktor filijale kompanije "Dunav osiguranje" u Nišu i član Upravnog odbora kompanije "Dunav osiguranje, Lj.M. , bivši direktor Funkcije za ljudske resurse i opšte poslove komanije "Dunav osiguranje" sumnjiče se da su od januara 2010. do decembra 2012. počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su po prethodno postignutom zajedničkom dogovoru, preduzimali radnje kojima su iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih ovlašćenja, plasirali sredstva kompanije "Dunav osiguranje" u kupovinu korporativnih obveznica od privrednih društava "M-B Pelikan", "Vitro group" i "WEG tehnology", od po 60.000.000,00 dinara i "Europolis 011″ od 110.000.000,00 dinara.

Za društvo "Mega projekt", kako se sumnja, suprotno Zakonu o osiguranju, osumnjičeni su položili namenski depozit, od 130.000,00 evra, kao jemstvo za kredit kod "Dunav banke".

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni bili upoznati da navedena privredna društva ne ispunjavaju potrebne uslove za dobijanje tih plasmana i da neće izvršiti svoje obaveze prema kompaniji "Dunav osiguranje".

Na taj način osumnjičeni su pribavili protipravnu imovinsku korist preduzećima M-B Pelikan", "Vitro group", "WEG tehnology", "Europolis 011″ i "Mega projekt" od 305.057.236,38 dinara, a na štetu kompanije "Dunav osiguranje".

*************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili su zadržavanje D. S. (1966), bivšem pomoćniku ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i odgovornom licu "Inđija gas", zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od 07.08.2007. do 08.02.2008. godine izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja .

Osumnjičeni je, rešavajući zahteve poljoprivrednih gazdinstava "Vinarija Živković" iz Inđije i "WOW Winery" sa Palića, koji su podneti po Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu, doneo nezakonita rešenja. Navedena poljoprivredna gazdinstva nisu ispunjavala uslove, s obzirom da poljoprivredno zemljište za koja su ostvarena podsticajna sredstva nije bilo registrovano na navedena poljoprivredna gazdinstva u 2007. godini, kao i to da su zahtevi podneti od strane lica koja nisu bila registrovana kao nosioci poljopirvednog gazdinstva. Osumnjičeni je na nezakonit način odobrio bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednom gazdinstvu "Vinarija Živković" u iznosu od 41.070.579,97 miliona dinara, a poljoprivrednom gazdinstvu "WOW Winery" u iznosu od 77.278.723,14 miliona dinara, čime je pribavio imovinsku korist poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 118.349.303,11 miliona dinara, za koliko je oštećen budžet Republike Srbije.

**********************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u radu Fonda za kapitalna ulaganja APV i lokalnih samouprava na teritoriji severne pokrajine uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče za zloupotrebe vezane za izgradnju sportskih terena u Dom učenika "Nikola Vojvodić" u Kikindi.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu uhapšeni su J.J., zamenik odgovornog lica u Domu učenika "Nikola Vojvodić", D.S. zaposleni u Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i odgovorno lice Upravnog odbora u Domu učenika "Nikola Vojvodić", R.V. , odgovorno lice preduzeća "Mirvas" iz Bečeja, i B. C.

Osumnjičeni D.R., odgovorno lice preduzeća "Relja Junior", I. T. zaposleni u Domu učenika "Nikola Vojvodić" i G. G. zaposlena u tom domu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.

Postoje osnovi sumnje da su od septembra 2015. godine, prilikom izgradnje sportskog terena, koji je finansirala Uprava za kapitalna ulaganja APV, osumnjičeni iskoristili svoje položaje i u postupku javne nabavke, protivzakonito favorizovali ponuđače "Relja junior" i "Miravas" i uslove konkursne dokumentacije prilagodila poslovnim potencijalima pomenutih firmi, kako bi eliminisali druge ponuđače.

Sa preduzećem "Relja junior", kako se sumnja, zaključen je ugovor o izvođenju radova po cenama višim od tržišnih, čime je Dom učenika "Nikola Vojvodić" oštećen za oko 5.000.000 dinara.

***********************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su pet osoba osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet Grada Beograda za 45.400.820,23 dinara.

Uhapšeni su N.K., bivši sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, S. S., obrađivač predmeta, kao i odgovorna lice preduzeća "Srbijaprojekt" G.S., I.Đ i B.N.

Postoje osnovi sumnje da je tokom 2007. i 2008. godine, G.S., po nalogu vlasnika "Srbijaprojekta", podneo zahtev za izdavanje Rešenja o upotrebnoj dozvoli za objekat u Ulici Carice Milice, koja je u vlasništvu tog preduzeća.

Nakon toga, osumnjičena S.S. u svojstvu obrađivača predmeta sačinila je predlog Rešenja o upotrebnoj dozvoli, koji je dostavila na potpis osumnjičenom N.K., koji ga je potpisao i izdao upotrebnu dozvolu da je objekat podoban za upotrebu.

Osumnjičenima je na osnovu dostavljene projektno-tehničke dokumentacije, kako se sumnja, bilo poznato da upotrebna dozvola odstupa od građevinske dozvole, koja je izdata na lokacijsku dozvolu u pogledu spratnosti objekta.

Na taj način, osumnjičeni su osnivačima privrednog društva "Srbijaprojekt" pribavili korist koja se ogleda u pravu svojine na bespravno sagrađenom delu objekta površine 216, 28 metara kvadratnih, čija je tržišna vrednost veća od 1.500.000,00 dinara.

Vlasnici "Srbijaprojekta", kako se sumnja, nisu platili naknadu za gradsko građevinsko zemljište od 45.400.820,23 dinara.

********

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili su šest osoba zbog postaojanja osnova sumnje da su zloupotrebivši službeni položaj oštetili SRC "Pionirski grad" za 19.375.200,00 dinara.Uhapšeni su v.d. odgovornog lica SRC "Pionirski grad" M.L. i S.J., članovi Upravnog odobra tog sporstkog centa B.L. i D.J , bivši sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju P.Ž i lice P.Ž.

Postoje osnovi sumnje da su, prekoračenjem granice službenih ovlašćenja, u nameri da ugostiteljskoj radnji "Belvud" omoguće do tri puta nižu cenu zakupa poslovnih prostorija koje su u svojini Grada Beograda, doneli odluku i zaključili Ugovor o zakupu poslovnih prostorija SRC "Pionirski grad".

Na osnovu zaključenog ugovora ugostiteljska radnja "Belvud" jedina je koristila poslovni prostor u SRC "Pionirski grad" i plaćala oko tri puta nižu cenu zakupa.

***********

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su krivičnim delom pribavili protivpravnu imovinku korist od 1.757.182.223,73 dinara i naneli štetu Republici Srbiji i TP "Banovo brdo" ad Beograd od 1.952.232.714,54 dinara.

Uhapšeni su J.Đ. odgovorno lice preduzeća "WEG tehnology" doo Beograd, P.F. predsednik Skupštine TP "Banovo Brdo" ad, odgovorno lice "Delta broker" ad i ovlašćenog predstavnika i pregovarača u ime "DELTA HOLDINGA", R.S. odgovorno lice Centra za akvizicije u okviru privrednog društva "Delta M", predsednica UO "Delta Investmenta", Beograd, A.M. predsednik UO TP "Banovo Brdo" ad Beograd, Z.V. odgovorno lice i člana UO TP "Banovo Brdo" ad Beograd, M.M. pomoćnik rukovodioca projekta u Centru za kontrolu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, B.G. stalni sudski veštak građevinske struke i V.M. stalni sudski veštak hidrograđevinske struke.

Oni se sumnjiče da su u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, na osnovu prethodnog dogovora i protokola, od decembra 2007. do februara 2011.godine, preduzimali radnje na osnovu kojih je, nakon privatizacije 70 odsto društvenog kapitala TP "Banovo brdo", obavljen neosnovan upis prava korišćenja na oko 91 hektara gradskog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Reč je o građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na katastarskim opštinama u Železniku, Resniku, Bariču i Velikoj Moštanici.

Postoje osnovi sumnje da su i za vreme trajanja ugovorne obaveze prema Agenciji za privatizaciju, preduzimali radnje koje su omogućavale da se po ceni nižoj od knjigovodstvene i tržišne, otuđe objekti velike vrednosti sa pravom korišćenja na zemljištu – magacin Distributivnog centra u Železniku i objekat -lokal u Sremčici.

******

Osumnjičeni S.Đ., generalni menadžer Sektora logistike "Železare Smederevo", D.M. rukovodilac Službe komercijalne logistike – drumski transport "Železare Smederevo" i I.Ž. menadžer cena logističkih usluga "Železare Smederevo, terete se da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su od januara 2013. godine septembra 2015. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti postupali suprotno procedurama "Železare Smederevo" koje definišu način rangiranja i odabir dobavljača logističkih usluga za otpremu gotovog proizvoda "Železare Smederevo".

Sumnja se da su za prevoz gotovih proizvoda na relaciji Smederevo-Bar-Smederevo angažovali privredno društvo "Dragović transport" iz Smedereva i "SMND Company" iz Novog Sada, po ugovorenoj ceni od 1.550 evra, iako su njihove cene usluga prevoza bile znatno više od cene koje je "Železara Smederevo" ugovorila i sa preduzećem "Dumako" za 1.309 evra.

Postupanjem osumnjičenih "Železari Smederevo" pričinjena je šteta od 89.759 evra.

*******

U nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u radu Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i lokalnih samouprava na teritoriji severne pokrajine, zbog sumnje da su

Počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica, u vezi sa izgradnjom mosta na Tisi u Adi, polcija je uhapsila pet osoba.

Uhapšeni su I.F. bivši predsednika opštine Ada, Z.D., bivši zamenik predsednika opštine Ada, Đ.H., bivši načelnik odeljenja za komunalne poslove u opštini Ada, B. Z. predsednik opštine Ada, M.D. bivši pomoćnik generalnog direktora za finansije u "Inter-most"iz Beograda.

Postoje osnovi sumnje da su I.F., Z.D., Đ.H. i B.Z., kao službena lica u opštini Ada od decembra 2016. do juna 2013., prilikom izgradnje mosta na reci Tisa u Adi, 2006. ugovorili plaćanje izvedenih radova sa JP «Putevi Srbije», a potom 2009 i sa Fondom za kapitalna ulaganja APV.

Osumnjičeni JP "Putevi Srbije" nisu obavestili da je njihove obaveze finansiranja izgradnje mosta preuzeo Fond za kapitalna ulaganja APV, pa su izvedeni radovi na izgradnji mosta, izvođaču radova "Inter-most"AD iz Beograda, duplo plaćeni od strane Fonda za kapitalna ulaganja APV.

R.M. i M.D., kako se sumnja, prikrivali su činjenicu da im je za jednom izvedene radove na izgradnji mosta plaćeno dva puta i na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću "Inter-most" od oko 404.900.000 dinara čime su oštetili budžet autonomne pokrajine Vojvodine.

* * *

Pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo primanja mita, zloupotreba položaja odgovornog lica i neosnovanog iskazivanja iznosa poreza za povraćaj i poreski kredit uhapsili su pet osoba, a zbog postaojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo davanja mita krivična biće podneta protiv još tri osobe.

Uhapšeni su A. S., rukovodilac u Poreskoj upravi Paraćin, Z.Š. , odgovorno lice preduzeća "Faros Trejd", Z.S., odgovorno lice knjigovodstvene agencije "Mob Šop", N.P. odgovornlo lice preduzeća "Brema plus" i "Konto Pju" i Lj. V., odgovorno lice preduzeća "Tabak trend kompani" iz Bora.

Postoje osnovi sumnje da su simulovane pravne poslove, osumnjičeni prikazivali kao prave, u cilju izbegavanja plaćanja poreskih obaveza i ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a.

Službeno lice poreske uprave primalo je mito na ime izdavanja Uverenja o izmirenim poreskim obavezama, bez evidentiranja u zvaničnim evidencijama Poreske uprave u Paraćinu, za pravne subjekte koji imaju neizmirene poreske obaveze.

Na taj način oštetili su budžetu Republike Srbije za 17.003.541,00 dinara.

* * *

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. P. , bivše odgovorno lice preduzeća "Energetika" iz Kragujevcu.

Postoje osnovi sumnje da je N.P., od 2010. do 2015. godine, kao odgovorno lice, za potrebe preduzeća "Energetika", iz rudnika Miljevina i Kamengrad u Republici Srpskoj, nabavljao ugalj po višoj ceni iako je mogao da ga nabavi iz srpskih rudnika u sastavu JP PEU "Resavica" po nižim cenama.

Takođe, osumnjičeni se tereti da je od 2011. do 2013. godine, nepotrebno uveo kao posrednika preduzeće "Šumadija Sajam", u realizaciji prevoza uglja iz rudnika Miljevina iz Republike Srpske čime je povećao cenu prevoza sa 18 na 20 evra po toni.

Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena ovim delima preduzeću "Energetika" procenjuje se na najmanje 59.000.000,00 dinara.

* * *

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično delo Falsifikovanje u sticaju sa krivičnim delom navođenje na overavanje neistinitog sadržaja uahpšena je Lj.U., odgovorno lice preduzeća "Inkubator centar".

Postoje osnovi sumnje da je Lj.U. nabavila falsifikovano uverenje Univerziteta "Riterdam" i upotrebila ga kao pravo, u cilju zasnivanja radnog odnosa u privrednom društvu "Inkubator centar", čiji je osnivač Grad Niš.

Na taj način osumnjičena je pribavila protivpravnu imovinsku korist od 2.138.502,35 dinara.

** *

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, uhapšeni su M.G., bivši zamenik odgovornog lica "Hip azotara" Pančevo i V.K., rukovodilac u tom preduzeću, dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćen i R.V., privremeni zastupnik kapitala "Hip azotara", koji nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Postoje osnovi sumnje da su privrednim društvima "Makota" iz Novog Sada, "Agrar plus" iz Đurđeva i "Tantrade" iz Beograd, osumnjičeni prodali veštačko đubrivo, koju nisu adekvatno obezbedili i naplatili.

Na taj način "Hip azotara" Pančevo oštećena je za 193.847.023,22 dinara.

* * *

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje je kao službeno lice, počinio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, uhapsili su M.M., tržišnog inspektor Odeljenja tržišne inspekcije u Sremskoj Mitrovici.

Postoje osnovi sumnje da je M.M. u dužem vremenskom periodu u više navrata obavljao inspekcijske kontrole u maloprodajnim objektima na teritoriji Opštine Inđija, bez pismenih naloga za kontrolu, ili koristeći iste naloge za kontrolu više objekata.

Kako se sumnja, potom je sačinjavao zapisnike o izvršenim kontrolama u koje je unosio neistinite podatke, ili nije unosio važne podatke koji se odnose na stanje zatečeno u prodajnim objektima, omogućivši vlasnicima radnji i odgovornim licima u kontrolisanim privrednim društvima da ne snose zakonske sakcije za učinjene prestupe.

Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara.

* * *

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su uhapsili i odredili zadržavanje od 48 časova:

1. D. Č. odgovorno lice GO Mladenovac

2. D. T. odgovorno lice GO Mladenovac

3. M.C. odgovorno lice SKN Mladenovac i

4. J.M. službeno lice u Odeljenju za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine, zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od decembra 2012. do oktobra 2013. godine, izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Osumnjičeni su imovinu GO Mladenovac, više objekata kompleksa "Koraćička banja" preneli u vlasništvo preduzeća "Komerc javor" Kovačevac. Na taj način su oštetili opštinu Mladenovac za iznos od 29.458.850 dinara, i za isti iznos pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću "Komerc javor".

* * *

Po nalogu zamenika tužoica za organizovani kriminal u Beogradu, policija je uhapsila:

1. Z.J.(1971) bivše odgovorno lice Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije,

2. T.P. (1953) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,

3. N. J.(1944) zaposlen u Upravi za poljoprivredno zemljište,

4. B. G.(1954) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,

5. Z. J.(1963) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,

6. D.T.(1969) članu stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,

7. Lj.J.(1958) odgovorno lice "BD agro"

8. Đ.O.(1951), većinskom akcionaru "BD agro" , zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Po prethodnom dogovoru sa Đ.O, osumnjičeni Lj.J. podneo je dopunu zahteva za zamenu poljoprivrednog zemljišta u već otvorenom predmetu kojim je bio zadužen i u kojem je faktički postupao N.J. iako je znao da je zemljište koje PD "BD agro" naknadno nudi u zamenu već bilo predmet vraćanja fizičkim licima od strane Komisije za povraćaj zemljišta SO Zemun , što je konstatovano u potvrdi RGZ. Formirana je komisija za zamenu zemljišta navedenog u dopuni zahteva, gde su T.P, B.G, Z.J, i D.T, potpisali Zapisnik stručne komisije, koji je sačinio N.J, u kojem se predmetna zamena odobrava, iako nije pribavljen dokaz da je opštinska komisija za vraćanje zemljišta okončala postupak vraćanja zemljišta bivšim vlasnicima. Nakon toga je Z.J. doneo odluku Uprave za poljoprivredno zemljište, kojom se odobrava zamena zemljišta i Ugovor o zameni, koje je sačinio N.J. Osumnjičeni T.P. je potpisao i overio predmetni ugovor pred sudom u ime i za račun Uprave, iako su navedeni osumnjičeni znali da postoji negativno mišljenje RJP-a na predmetni ugovor. On je i sačinjen suprotno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, bez saglasnosti Vlade Republike Srbije i suprotno propisanim ciljevima zamene.Nakon toga, "BD agro " je upisano kao vlasnik zemljišta dobijenog u zameni. Osumnjičeni su pribavili imovinsku korist – poljoprivredno zemljište PD "BD agro"u ukupnom iznosu od 932.054.000,00 dinara, a na štetu Republike Srbije.

* * *

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su i zadržali Ž.Ž. (1969) i B.D.(1977), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica čime su oštetili Alfa banku i Vojvođansku banku za iznos od oko 580.000.000,00 dinara, a pribavili protivpravnu imovinsku korist privrednom društvu Beohemija doo Beograd.

***

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica .

Osumnjičeni su u periodu od 29.11.2013. godine do 10.02.2015.godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe i druge, izvršili bezgotovinska avansna plaćanja na tekući račun privrednog subjekata "VU & MA" nakon čega su novčana sredstva podignuta u gotovini od strane osumnjičenog i uz odbitak provizije, u gotovom vraćena drugoj osumnjičenoj , a zatim je po njenom nalogu sačinjavana poslovna i računovodstvena dokumentacija sa neistinitim sadržajem kojom je simulovan poslovni odnos između preduzeća "RIGHT"i privrednog subjekata "VU & MA" o navodno izvršenim uslugama. Na taj način, na štetu imovine preduzeća i većinskog vlasnika preduzeća "RIGHT", osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe u iznosu od oko 5.728.660,00 dinara.

* * *

Pripadnici MUP-a, po nalogu Trećeg osnovog javnog tužilaštva u Beogradu, u redovnom postupku podneli su krivičnu prijavu protiv službenika za obavljanje administrativnih poslova katastra nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nesavestan rad u službi.

Osumnjičena je u vremenskom periodu od 25.08.2008. godine do 25.09.2008. godine, kršenjem Zakona o državnom premeru i katastru i upisu prava na nepokretnostima, nesavesno postupala u vršenju službe, prilikom rešavanja po Zahtevu za uknjižbu korisništva nad zemljištem preduzeća "NBGP Properties" Beograd, povezanom pravnom licu, koje posluje u sistemu "Delte", koje se nalazilo na katastarskoj opštini Novi Beograd, a koje je proisteklo na osnovu Ugovora o prodaji dela imovine metodom javnog tendera zaključenog između Agencije za privatizaciju i DP "Internacional CG" sa jedne strane i privrednog društva "NBGP Properties" sa druge strane. Osumnjičena je sačinila rešenje kojim je omogućeno navedenom privrednom društvu da protivpravno stekne pravo korišćenja nad zemljištem, čija se vrednost procenjuje na iznos od 1.646.198.000,00 dinara, a na štetu subjekta privatizacije ( Internacional CG) i budžeta Republike Srbije.

* * *

U nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj APV, pripadnici MUP-a u Novom Sadu i Kikindi, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, nakon izvršenih provera navoda više krivičnih prijava u kojima se ukazuje na zloupotrebe u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj APV prilikom dodele sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u APV, u redovnom postupku, podneli su 20 krivičnih prijava protiv 22 odgovornih lica 20 privrednih društava, korisnika podsticajnih sredstava Sekretarijata, zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2006. do 2012. godine izvršili krivična dela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba položaja odgovornog lica. Osumnjičeni su poverena sredstva iskoristili suprotno nameni za koju su data, nisu pokrenuli proizvodnju i nisu izvršili povrat sredstava kroz donacije u robi. Na taj način je pričinjena šteta budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 436.023.194,72 dinara.

* * *

Pripadnici Mnistarstva unutrašnjih poslova u Nišu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu protiv jedne osobe zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo trgovina uticajem.

Osumnjičena je zahtevala i primila novac u iznosu od 200 evra od lica iz Niša kao nagradu za to što je uticala na sina odgovornog lica JKP "Naisus" Niš, da dve osobe zaposli po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, dok je za njihov prijem u stalni radni odnos osumnjičena zahtevala još 2.000 evra, odnosno po 1.000 evra za svako lice.

* * *

Policija u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom, podnela je krivičnu prijavu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu protiv sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

Osumnjičeni su u periodu od 25.05.2012. do 04.03.2013. godine podizali gotovinu sa računa svojih privrednih društava, novac iskoristili za otkup sekundarnih sirovina od fizičkih lica bez plaćanja poreza na ostale prihode, čime je izbegnut obračun i plaćanje javnih prihoda u iznosu od 24.283.921,00 dinara, za koji je oštećen budžet Republike Srbije.

* * *

Pripadnici MUP-a u Valjevu podneli su Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu krivičnu prijavu protiv S. P. i J.G. bivša odgovorna lica JKP "Vidrak" Valjevo, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni su, u periodu od aprila 2012. godine do avgusta 2014. godine izdali naloge za unos više vozila vlasništvo fizičkih lica u sistem za evidentiranje Univerzalne parking karte JKP "Vidrak Valjevo". Tako su im omogućili neograničeno korišćenje parkinga u svim zonama u Valjevu, suprotno odluci o javnim parkiralištima Grada Valjeva. JKP "Vidrak" pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 650.000,00 dinara.

* * *

Pripadnici MUP-a u Zaječaru podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru protiv četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba monopolističkog položaja.

Osumnjičeni je kao odgovorno lice u svojstvu v.d. direktora JKP "Higijena" Zaječar podstrekao druge osumnjičene da u svojstvu članova Nadzornog odbora JKP "Higijena" usvoje njegov predlog i donesu odluku o usvajanju cenovnika za komercijalne pogrebne usluge što je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima. Na taj način su doveli u povlašćeni položaj na tržištu JKP "Higijenu" Zaječar na koju se cenovnik nije primenjivao u odnosu na druga preduzeća koja se bave istom delatnošću, čime je JKP Higijena ostvarila imovinsku korist u iznosu od 257.548 dinara.

U svojstvu odgovornog lica JKP "Higijena" Zaječar osumnjičeni je izvršio i krivično delo zloupotreba položaja službenog lica tako što je zaposlio suprugu na neodređeno vreme u JKP "Higijena" što je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, iako u navedenom periodu nije bila radno angažovana u JKP "Higijena".

**********

U sklopu akcije "Rezač", podnete su, u redovnom postupku, krivične prijave protiv 39 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2004. godine do danas izvršili više krivičnih dela: nesavestan rad u službi, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba položaja odgovornog lica, primanje mita, poreska utaja, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba monopolističkog položaja.

Izvršenjem navedenih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, AP Vojvodine i drugim privrednim subjektima u ukupnom iznosu od preko 2.100.000.000,00 dinara.

( SAOPŠTENjE MUP, Beograd, Broj: 1089/15, 26. decembar 2015. godine)

Pajtić DS: Najnovija hapšenja su farsa i politički progon

Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je ispred Specijalnog suda u Beogradu da su sinoćna hapšenja farsa i da predstavljaju politički progon. "Do sada je bilo uhapšeno 97 članova DS-a, na desetine optužnica je odbačeno, a donete su samo četiri presude, i to sve oslobađajuće. U sinoćnjem hapšenju reč je o političkom progonu", rekao je Pajtić na konferenciji za novinare održanoj pošto je ministar policije Nebojša Stefanović saopstio da je u najvećoj akciji do sada uhapšeno 80 ljudi koji su budžet oštetili za 100 mliona evra, a među kojima je i bivši ministar Slobodan Milosavljević, funkcioner DS-a.

Lider demokrata rekao je da je vlada Aleksandra Vučića izuzetno štetna za zemlju i da će trošak hapšenja i podizanje optužnica, za koje veruje da će biti odbačene, snosti građani.

"Ovaj režim duboko je štetočinski, ogrezao u korupciji, i obračunava se svakim ko razmišlja drugačije", kazao je predsednik vlade Vojodine.

"Hapšenja su hajka u kojoj se ljudi hapse pod svetlima reflektora, a oslobađaju tiho, samo da bi profitirala Srpska napredna stranka", ocenio je Pajtić.

Prema njegovim rečima, DS će se sada još žešće boriti protiv režima Aleksandra Vučića i "protiv onih koji govore o korupciji a koji su najkorumpiraniji". Pajtić je dodao da o njihovoj korupciji svedoče i članovi SNS-a.

Demokrate se hapse da bi se "zabašurila" činjenica da je oslobođen švercer cigareta Stanko Subotić Cane i da je Mihalj Ketres prešao u SNS.

Prema njegovim rečima, "cilj hapšenja je bio da se DS utera u poziciju ostalih opozicionih stranaka", koje su načelno opozicija, a hvale poteze Vučića.

Upitan šta očekuje nakon najave ministra Stefanovića da će biti još hapšenja, Pajtić je rekao da očekuje da će sledeći put među uhapšenima biti i predstavnici nekih manjih vladajućih stranaka, kako bi pokazali da se ne hapsi samo DS.

( Pajtić DS: Najnovija hapšenja su farsa i politički progonDS 26.12.2015. )

NOVA STRANKA: Posle državnog udara, vlada pokrenula nov rijaliti – udar na korupciju

Postala je tradicija da se svakog vikenda iz Nemanjine ulice pokreće novi rijaliti program u svrhu zamajavanja prevarenih i osiromašenih građana Srbije. Ovog vikenda je sprovedena velika akcija hapšenja osumnjičenih za korupciju i to bi bilo za svaku pohvalu kada bi se zaista radilo o obračunu države sa tom pošasti koja razara svako društvo.

Na žalost građana Srbije, motivi su potpuno drugačiji, a u prilog tome govore činjenice o razlozima, načinu i vremenu izvedene akcije. Da se ovde radi o osvajanju koruptivnog prostora od strane novih interesnih grupa predvođenih SNS-om, a ne o obračunu države sa korupcijom, govori činjenica da se stepen korupcije u Srbiji iz godine u godinu ne smanjuje nego povećava. Način na koji se to izvodi, odnosno snimanje i prikazivanje upada specijalaca kod osumnjičenih, dokaz je da je u pitanju novi cirkus namenjen popularizaciji premijera kad već nema smetova i poplava. Vreme koje je izabrano je pravi primer političkog marketinga i dokaz da je predizborna kampanja počela. Naime, izabran je vikend kada je pažnja građana povećana i to sa namerom da se medijski "pokriju" sramne oslobađajuće presude finansijerima Srpske napredne stranke.

Nova stranka smatra da borba protiv korupcije mora da se vodi sistemski, donošenjem dobrih zakona i nezavisnim institucijama policije i pravosuđa, ali i povećavanjem svesti građana. Građani su svedoci da ni jedan od ovih uslova u Srbiji pod režimom Aleksandra Vučića nije ispunjen. Umesto toga, imamo još jedan rijaliti program u kome sadašnja korumpirana organizacija hapsi neke bivše aktere, 80 njih u desetak odvojenih predmeta, i to sve u jednom danu.

Nova stranka poziva profesionalce u državnim organima da borbu protiv korupcije i kriminala vode kontinuirano, sistematski i nezavisno od političkih uticaja.

( NOVA STRANKA: Posle državnog udara, vlada pokrenula nov rijaliti – udar na korupciju, Nova Stranka 26.12

Polemika Živković Martinović o vinariji i stanovima

Tokom rasprave o amandmanima na izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o zaštiti zemljišta poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović optužio je lidera i poslanika Nove stranke Zorana Živkovića da je nezakonito prisvojio više miliona dinara dok je držao vinariju.

Martinovi je rekao da je pre dva dana u policijskoj akciji "Rezač" uhapšen (nekadašnji pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) Dobrivoje Sudžum, koji je između ostalog vinariji "Živković" omogućio nezakonito sticanje 41 miliona dinara, a vinariji Živojina Đorđevića više od 77 miliona dinara.

"Živković je protivpravno prisvojio 41 milion dinara i sad nam drži lekcije o tome kako bi trebalo da se uredi poljoprivredna proizvodnja u Srbiji", rekao je Martinović.

"Naravno da ništa od toga nije tačno, u vinariji je sve urađeno po zakonu. On je u pritvoru samo zato što neko leči svoje komplekse. To je već sto puta ispitana stvar i ja nemam čega da se plašim, sve je u okviru zakona i morala", istakao je Živković.

Živković je zbog pitanja zašto nije nešto promenio u poljoprivrednoj prozvodnji kada je bio u mogućnosti, odnosno dok je bio na vlasti, rekao da pozivanje na to šta je ko radio može da se postavi svakome.

"Šta ste vi radili 1992, 1993, 1996 ili 1999. godine, kako ste dobijali stanove pred bombardovanje. Ta pitanja može da postavi svako", rekao je Živković.

Martinović mu je na to odgovorio da je početkom devedesetih bio učenik gimnazije, a 1997. godine student treće godine Pravnog fakulteta.

"A 1992. godine on (Živković) je postao član Demokratske stranke, 1997. godine gradonačelnik Niša, a 2000. godine se grlio i ljubio sa Legijom, Miletom Lukovićem, Đurom Mutavim, da bi 2003. godine posle ubistva Đinđića postao veliki protivnik te gospode", rekao je Martinović.

Kako je dodao, ko je gde bio i ko je šta radio tih godina za Živkovića je bolje da se ne pominje.

( RTS, PONEDELJAK, 28. DEC 2015,RTS 28.12.2015 )

SPS još jednom ističe svoju punu podršku Vladi Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije i bolje budućnosti Srbije

Socijalistička partija Srbije ocenjuje da današnja akcija MUP-a i tužilaštva još jednom potvrđuje čvrstu rešenost Vlade Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije bez obzira na funkcije, duštveni i finansijski status ili stranačku pripadnost, izjavio je danas funkcioner te stranke Đorđe Milićević.

"Stoga SPS još jednom ističe svoju punu podršku Vladi Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije i bolje budućnosti Srbije", rekao je Milicević Tanjugu.

Član predsedništva i šef poslaničke grupe SPS-a smatra da je to nužan preduslov za bolju evropsku Srbiju.

"U njenom stvaranju celo društvo treba aktivno da učestvuje", rekao je Milićević.

Srpska napredna stranka: Skandalozno je to što Bojan Pajtić nastavlja da vrši pritisak na nadležne državne organe koji se bore protiv korupcije i kriminala u Srbiji

Srpska napredna stranka saopštava da je skandalozno to što Bojan Pajtić nastavlja da vrši pritisak na nadležne državne organe koji se bore protiv korupcije i kriminala u Srbiji, tako što najavljuje spektakularne konferencije za novinare ispred zgrade Specijalnog tužilaštva.

U svakom demokratskom društvu nezamislivo je da jedan javni funkcioner, pogotovo jedan predsednik pokrajinske vlade, na tako transparentan način vrši pritisak na samostalnost u odlučivanju i postupcima nadležnih institucija, jer njemu nije po volji spisak uhapšenih, a za koje postoji osnovana sumnja da su prekršili zakon.

Slika i prilika Demokratske stranke je današnje ponašanje Bojana Pajtića, kome ne smeta kada neko krši zakon, kada se kradu narodne pare, ali mu i te kako smeta kada nadležni državni organi rade svoj posao u skladu sa zakonima i Ustavom.

Služba za informisanje Srpske napredne stranke

"Kad ste čuli da je bilo ko uhapšen, a da neko nije rekao da je to progon, kao što svaki uhapšeni tvrdi da je nevin…ja to još to nisam čuo", rekao je premijer, na pitanje novinara o pokušajima politizovanja opsežne akcije policije u kojoj je uhapšeno 80 ljudi, među kojima bivši ministar, pomoćnici ministra, državni funkcioneri, direktori.

"To je uobičajena priča, politički folklor, a ono što rade nadležni organi to je mnogo ozbiljnije i uvek će tako biti", rekao je Vučić prilikom otvaranja pristupne saobraćajnice ka mostu "Mihajlo Pupin", od Ovčanskog do Pančevačkog puta kod Beograda.

U prilog tome naveo je činjenicu, koju su mediji, kako je primetio, zanemarili, da je među uhapšenima i jedan funkcioner SNS-a, član Glavnog odbora.

Prema Vučićevim rečima, važno je da policija radi svoj posao, kao i organi pravosuđa i da se rukovode zakonom.

( Vučić: Pravosuđe i nezavisni organi imaće podršku VladeRTS, 27.12.2015. )

( SAZNAJEMO Ko je uhapšeni naprednjak Blic, 27.12.2015. )

SRS: Naprednjaci oslobodili kralja duvanske mafije

Srpska radikalna stranka nije iznenađena odlukom Apelacionog suda u Beogradu kojom su Stanko Subotić Cane i njegovi saradnici pravosnažno oslobođeni optužbi da su krijumčarili cigarete tokom devedesetih godina i da su na taj način oštetili državni budžet. Optužnica je teretila Subotića da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete tokom 1995. i 1996. godine iz Makedonije u Srbiju i prodavala ih pravnim i fizičkim licima, što im je obezbedilo korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara, na štetu državnog budžeta.

Srpski radikali smatraju da je ovakva presuda očekivana, s obzirom na to da je Stanko Subotić Cane godinama unazad jedan od glavnih finansijera Srpske napredne stranke. Presuda koju je doneo Apelacioni sud u Beogradu jasno pokazuje da pravosudni organi nisu nepristrasni, već rade u sprezi sa strankama vladajućeg režima.

(Naprednjaci oslobodili kralja duvanske mafije, SRS)

NSPM: Bruka - Srbija vraća Stanku Subotiću Canetu milione, vile i posede i moraće da mu plati nadoknadu štete

Posle pravosnažne oslobađajuće presude za biznismena Stanka Subotića Caneta, odbrana očekuje da mu se ubrzo vrate sve nekretnine. Stanko Subotić Cane važi za vođu jednog od najvećih kriminalnih klanova u ovom delu Evrope. Smatra se da je izuzetno blizak sa Milom Đukanovićem i Aleksandrom Vučićem, i da je finansirao predizborne kampanje SNS-a. Zbog "nedostatka dokaza" i "zastarelosti slučaja", Subotić je juče oslobođen optužbi za šverc cigareta tokom 90-ih godina.

Očekujemo da posle pravosnažne, oslobađajuće presude za Stanka Subotića, sada sud donese i odluku o tome da mu budu vraćene sve nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori koje su mu svojevremeno, tokom trajanja sudskog postupka, bile privremeno oduzete. Takođe, trebalo bi da mu bude vraćeno i 538.000 evra, koliko je u julu 2013. godine uplaćeno na ime jemstva, odnosno kako bi mogao da se brani sa slobode. Kad dobijemo otpravak pravosnažne presude u ruke, Subotić će odlučiti da li će zahtevati od države da mu nadoknadi štetu – kaže za "Novosti" advokat Radoslav Tadić, branilac biznismena Stanka Subotića.

Za sve ono što se događalo više od deceniju, počev od raznih optužbi protiv Subotića, preko sudskog postupka, do raspisivanja međunarodne poternice, Tadić i njegov klijent još nisu odlučili šta dalje.

"Ne znamo sve detalje sudske odluke, osim onoga što je navedeno i na sajtu Apelacionog suda – kaže Tadić. – Reč je o tome da je sud odbacio neke optužbe protiv Subotića jer Tužilaštvo za iste nije pružilo dokaze. Sa druge strane, deo optužbi je odbačen zato što je došlo do zastarevanja krivičnog dela.

Negirao krivicu

Stanko Subotić je prilikom prvog pojavljivanja pred sudom odbacio krivicu, tvrdeći da je proces protiv njega montiran, "kako bi političari mogli da mu iznuđuju novac". – Mesečno zarađujem 60.000 švajcarskih franaka, a sva poslovanja su u skladu sa zakonom. Moje firme ostvaruju velike promete i profite zbog čega nisam imao potrebu da osnivam bilo kakve fantomske firme, da tako rizikujem i kapital i život – kazao je Subotić.

Podsećanja radi, protiv Subotića i još 14 osoba, pred Specijalnim sudom u Beogradu, vodio se postupak zbog šverca cigareta tokom devedesetih, za šta je država Srbija oštećena za 28 miliona evra i šest miliona dolara. Proces se vodio čitavu deceniju i prvom prvostepenom presudom bio je osuđen na šest godina zatvora. Međutim, prošle godine, posle ponovljenog suđenja, Subotić je oslobođen krivice. Tu presudu, za njega kao i za ostale optužene, pre dva dana je konačno potvrdio i Apelacioni sud.

Inače, Stanko Subotić živi i radi u Švajcarskoj. Iako je protiv njega vođen sudski postupak i raspisana poternica, za vreme Borisa Tadića. on nikada nije dospeo u pritvor. Nakon promene vlasti i dolaska Aleksandra Vučića, prvostepena presuda je poništena, a Subotiću je dozvoljeno da se brani za slobode, uz jemstvo mnogo manje od onog koje je prethodno nuđeno. Novinar Predrag Popović pominje Caneta kao jednog od najzaslužnijih za stvaranje SNS-a, i promenu kursa Aleksandra Vučića.

(NSPM)

Nova vlast 2013. usvojila novi krivični zakonik tako da ide njemu u korist, smanjen rok za zastarelost sluaja

Stanko Subotić Cane (56) pravosnažno je oslobođen posle osam godina suđenja za šverc cigareta delom zbog zastarelosti, a delom zbog nedostatka dokaza.

Apelacioni sud u Beogradu je zaključio da je ono što se optužnicom Tužilaštva za organizovani kriminal iz 2007. Subotiću i njegovoj grupi stavlja na teret da su počinili 1995. zastarelo, dok za dela iz 1996. nema dokaza. Ovu konačnu odluku petočalno veće Apelacionog suda, kojim je predsedavao sudija Zoran Savić, donelo je nakon što je samo otvorilo pretres koji je četiri puta odlagan tokom sedam meseci ove godine.

Prvi pretres je bio zakazan za 26. mart, a posle četiri odlaganja zbog odbrane održan je tek 22. oktobra. Apelaciono veće je insistiralo na početku da je neophodno saslušati Subotića, što se nije desilo, jer on nije dolazio.

Zbog ovakvog svesnog odugovlačenja postupka, Subotiću će država morati da vrati svu privremeno oduzetu imovinu. Ona mu je oduzeta jer nije dokazao da ju je legalno stekao. Finansijskom istragom je utvrđeno da je Subotić vlasnik čak 11 stanova, jedne vile i tri poslovna prostora na elitnim lokacijama u Beogradu, kao i zemljišta i porodične kuće na Ubu. Navodi iz optužnice da je njegova grupa oštetila Srbiju švercom cigareta za 28 miliona evra i šest miliona dolara, ostaće samo mrtvo slovo na papiru.

Veće Specijalnog suda je 6. oktobra 2011. osudilo Subotića na kaznu zatvora od šest godina. Tu presudu je poništio Apelacioni sud i naložio novo suđenje. Isto veće Specijalnog suda, kojim je predsedavao sudija Dragan Milošević, donelo je oslobađajuću presudu 18. jula 2014. To veće je zaključilo da su dela iz 1995, za šta je bilo mnogo više dokaza, zastarela, a da nema dovoljno dokaza za šverc cigareta tokom 1996.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je uložilo žalbu insistirajući da je u pitanju produženo krivično delo, a ne odvojena dela. Međutim, to nije uvažio ni Apelacioni sud.

Za Subotića je 2013. bila značajna jer mu je tada dopušteno da se brani sa slobode, a promenjen je i Krivični zakon na način koji je njemu išao u korist.

Subotić je od 2006, od kada je za njim raspisana poternica, pa do 2013. bio u bekstvu. Te 2013. Specijalni sud je prihvatio da se za jemstvo od 538.000 evra brani sa slobode bez bilo kakvih drugih ograničenja, kao što su nanogica, oduzimanje pasoša ili javljanje policiji. Zanimljivo je da je isti Specijalni sud prihvatio ovo jemstvo iako je tri puta pre toga odbio znatno veće ponude Subotića. Naime, u decembru 2011. taj sud je odbio pet miliona evra, do tada najviši ikad ponuđeni iznos u srpskom pravosuđu za jemstvo.

Subotić se, posle izmene Krivičnog zakona od 15. aprila 2013, preciziranom optužnicom teretio za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora, a ne više za zloupotrebu službenog položaja za koju mu je pretila kazna do 12 godina zatvora. Osim veće kazne, i rok za zastarelost je bio duži.

Može da tuži Srbiju

Stanko Subotić nakon oslobađajuće presude može da tuži Srbiju kako zbog postupka tako i zbog privremeno oduzete imovine. Subotiću će automatski biti vraćeno jemstvo od 538.000 evra. Biće postavljeno pitanje plaćanja ogromnih sudskih troškova za osmogodišnji postupak. Subotić je tokom postupka preko sajtova koje je finansirao vodio kampanju u kojoj se tvrdilo da tužilaštvo, mediji i predstavnici vlasti čine kriminalnu grupu koja ga progoni.

(NSPM-Blic-IN4S)

(Izvor: NSPM: Bruka – Srbija vraća Stanku Subotiću Canetu milione, vile i posede i moraće da mu plati nadoknadu štetesubota, 26. decembar 2015. )

( Videti takođe: BESPOŠTEDNA BORBA PROTIV KORUPCIJE: Stanko Subotić Cane oslobođen optužbi!, Pravda 26.12 2015.

Sin Bate Živojinovića pravosnažno oslobođen optužbiBlic, 27.12

Cane razmišlja da tuži državu | Hronika , Novosti.rs 25. decembar 2015.

Subotić oslobođen zbog apsolutne zastarelosti, Politika 24. decembar 2015.

BRUKA Država vraća Canetu milione, vile i posede, Blic, 25. 12. 2015.

Cane vrti gde burgija neće, Blic, 26. decembar 2015.

Posle oslobađajuće presude Stanku Subotiću: Očaj i panika u "Blicovom" zmijarniku, e-novine 25. decembar 2015.

"Blic" u žalosti: Čuvajte suze, trebaće vam!, e-novine 26. decembar 2015.)

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu