Tempus program

Trendovi
BROJ |
Srbija među prve četiri 2

Srbija među prve četiri

Od zemalja Zapadnog Balkana koji je partnerski region Tempus programa, Srbija je zemlja kojoj je namenjeno najviše novca, oko sedam miliona godišnje, a izuzetak je ova 2013. godina kada je bilo planirano 10 miliona evra. Srbija je ove godine među prve četiri zemlje po broju projekata kojima koordiniraju domaće institucije. Ispred Srbije su Nemačka, Španija i Italija

U okviru Tempus programa, Evropska komisija će ove godine finansirati 18 projekata u kojima učestvuju obrazovne institucije iz Srbije. Beogradska kancelarija Tempus programa je objavila da je za ovogodišnje projekte ozdvojeno preko deset miliona evra.

Od odobrenih projekata, čak 13 vode univerziteti i visoke škole iz Srbije što našu zemlju svrstava među prve četiri zemlje po broju projekata kojima koordiniraju domaće institucije. Ispred Srbije su Nemačka, Španija i Italija.

Za četvrtak 31. oktobar, u svečanoj Sali Univerziteta u Beogradu, zakazan je Info dan u okviru komponente Tempus projekata – HUTON (pun naziv: Assisting humans with special needs: Curriculum for Human-Tool interaction Network). HUTON ima za cilj razvoj interdiscplinarnog i multidisciplinarnog programa i mreže za obrazovanje koja će omogućiti optimalno korišćenje tehnologija sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa posebnim potrebama.

Poseban naglasak u projektu je na razvoju novog interdisciplinarnog i multidisciplinarnog programa koji će biti akreditovan na tri univerziteta u Srbiji, a koji vodi ka zvanju master iz oblasti tehnologija za ljude sa posebnim potrebama, formiranju mreže za trening u Republici Srbiji u domenu mehatronike u rehabilitaciji i neurorehabilitaciji koja će obezbediti dugotrajnosti i kvalitet obrazovanja prema programu koji razvije HUTON. Takođe, biće organizovan i trening koji će omogućiti bolji radni efekat i stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja u oblasti fizikalne medicine, rehabilitacije i nege ljudi sa posebnim potrebama.

Tempus (akronim od Trans-European mobility scheme for university studies) je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU. Cilj je da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa.

Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja iz EU28 i 26 partnerskih zemalja. Partnerske zemlje u Tempus programu su države Zapadnog Balkana, Istočne Evrope, Kavkaskog regiona i Centralne Azije, kao i Severne Afrike i Srednjeg Istoka.

"Od zemalja Zapadnog Balkana koji je partnerski region Tempus programa, Srbija je zemlja kojoj je namenjeno najviše novca, oko sedam miliona godišnje, a izuzetak je ova 2013. godina kada je bilo planirano 10 miliona evra", rekla je direktorka Tempus kancelarije u Srbiji Marija Filipović-Ožegović.

"Ove godine je bilo više od 100 prijava što je 50% više nego u prethodnim konkursnim rokovima kad ih je bilo 50 ili 60", navela je ona i dodala da su visokoškolske ustanove iz Srbije među najuspešnijima zbog čega je Srbija uglavnom treća ili četvrta zemlja po broju odobrenih projekata koje vode visokoskolske ustanove, a među 54 zemlje koje konkurišu.

Početak realizacije projekata bi trebalo da bude 1. decembra 2013. godine, a teme koje ce se obrađivati tiču se, između ostalog, unapređenja sistema doktorskih studija u Srbiji, modernizacije studijskih programa u oblasti turizma, jačanja studentskog preduzetništva i menadžmenta inovacija, kao i jačanja kapaciteta u oblasti veterine, poljoprivrede i socijalnih usluga.

Značajna sredstva će biti uložena i u internacionalizaciju visokog obrazovanja, s ciljem da se izgrade kapaciteti za prijem većeg broja stranih studenata.

U sledećem budžetskom periodu Evropske unije, 2014-2020, program Tempus će biti deo programa Erasmus+ što je novi program EU za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Novi program će naslediti tri programa za obrazovanje u kojima je Srbija do sada učestvovala – Tempus, Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.

Inače, prva faza Tempus programa trajala je od 1990. do 1994. Program je ojačan i obnovljen za periode 1994-1998 i 1998-2000 a onda ponovo za period 2000-2006. Uobičajeno je da se ovi periodi programa nazivaju "Tempus I", "Tempus II", "Tempus II bis" i "Tempus III". Trenutno se odvija Tempus IV – faza programa čija je implementacija planirana za period 2007-2013.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu