Više od vesti
Smenjen direktor EPS-a Aleksandar Obradović 2

Smenjen direktor EPS-a Aleksandar Obradović

Tome prethodila Vučićeva kritika direktorske kupovine audija, polemike o platama u EPS-u i opomena Fiskalnog saveta da narastanje dugova EPS-a može razoriti javne finansije Srbije

Direktor EPS-a Aleksandar Obradović smenjen je na sednici Vlade Srbije u četvrtak, 3. marta 2016.

Neku vrstu najave ove odluke možda je predstavljala izjava koju je premijer Vučiću izrekao u utorak 1. martagostujući u emisiji RTS Upitnik – da će jedan od direktora velikih javnih preduzeća koji se kupovinom dva automobila marke "audi" nije pridržavao mera štednje koje je proklamovala Vlada.

U međuvremenu Fiskalni savet je u svom izveštaju Ocena fiskalne strategije za 2016. godinu i problemi u sprovođenju strukturnih reformi 2. 032. 2016.) između ostalog konstatovao da je EPS tokom 2015. izvršio određene organizacione promene i dobio (manji deo) od letošnjeg povećanja cene struje, ali da je ono po svemu sudeći, potrošeno na povećanje zarada zaposlenih, a ne unapređenje performansi preduzeća.

Posle toga je pod naslovom EPS posluje u skladu sa zakonima i smernicama Vlade SrbijeЈаvnо prеduzеćе Еlеktrоprivrеdа Srbiје (EPS) saopštilo 2. 3. 2016. da su zаrаdе u EPS-u tоkоm prošle gоdinе isplаćivаnе u visini srеdstаvа plаnirаnih u Gоdišnjеm prоgrаmu pоslоvаnjа EPS-a zа 2015. gоdinu, te da po Zаkоn о јаvnim prеduzеćimа i Urеdbi о nаčinu i kоntrоli оbrаčunа i isplаtе zаrаdа u јаvnim prеduzеćimа, isplаtе zаrаdа ЕPS kоntrоlišu i svаkоg mеsеca prаtе Мinistаrstvо privrеdе, Мinistаrstvо finаnsiја i Мinistаrstvо zа rаd, zаpоšlјаvаnjе, bоrаčkа i sоciјаlnа pitаnjа. Tvrdi se takođe da je EPS u 2015. pоzitivnо pоslоvао i da je ostvarilo prоfit od 2,5 miliјаrdе dinаrа, da niје uzimао srеdstvа iz budžеtа Srbiје ni u 2015. gоdini, vеć da је pо оsnоvu pоrеzа, dоprinоsа i tаksi u budžеt uplаtiо 65 miliјаrdi dinаrа, štо čini sеdаm оdstо republičkog budžеtа".

Naglašava se i a da su glavni problemi EPS-a pored prevelikih troškovazaposlenih (višak zaposlenih i visoke plate); nedovoljna naplativost; veliki tehnički gubici i krađe; zastarele, neracionalne i ekološki neodgovarajuće celine u sistemu; niska cena struje. Fiskalni savet je konstatovao da zaduženost ovog preduzeća nastavlja da raste te da ukoliko se nešto brzo i značajno ne promeni, vraćanje tih dugova vrlo lako može pasti na teret države (kao kod Srbijagasa), te da ako se to desi, zbog svoje veličine, problemi EPS-a bi najverovatnije razorili javne finansije Srbije…

U pomenutom saopštenju EPS-a se uz to kaže da ukupne dugoročne obaveze EPS-a od milijardu evra čine reprogramirani krediti nastali pre 1990. godine, projektni zajmovi i zajmovi od komercijalnih banaka. Ukazuje se na to i da u 2016. godini dospeva oko 300 miliona evra od tih milijardu evra, od čega će 200 miliona biti refinansirano pod povoljnijim uslovima u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a ostatak od 100 miliona evra biće vraćen u ovoj godini.

Obradovića je Vlada Srbije imenovala za direktora EPS-a na period od četiri godine u oktobru 2014. godine, nakon konkursa na koji se prijavilo više od 70 kandidata. Javni konkurs je raspisan jula 2013. godine, ali je produžavan.

Na mesto vršioca dužnosti direktora u EPS-a Obradović je prvi put izabran septembra 2012. godine, a potom mu je mandat produžavan u još dva navrata.

Aleksandar Obradović (rođen 1974. u Beogradu) je diplomirao ekonomiju i biznis na privatnom univerzitetu "Anglo-amerikan koledž" (The Anglo-American College) u Pragu, magistrirao u Češkoj, a zatim i u SAD na Univerzitetu u Pitsburgu.

Radio je u nemačkoj izdavačkoj kući Jirg Markad pablišing (Jürg Marquard publishing) u Pragu, zatim u odeljenju francuske konsultantske firme u Pragu — ATOZ Marketing Servisis (ATOZ Marketing Services), potom za američku firmu Artur D. Litl (engl. Arthur D. Little) koja se bavi konsaltingoma potom je bio regionalni direktor ove kompanije za Češku, Slovačku, Srbiju i Crnu Goru, potom direktor češke energetske kompanije ČEZ za Srbiju, a potom je radio radio u cementnoj firmi "Lafarž" u Parizu.

Predsednik je Saveta za elektroenergetiku SNS-a.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu