Više od vesti
BROJ |

Razrešen Peranović

Posle objavljivanja snimka i teksta o prebijanju «pacijenata» Duhovno-rehabilitacionog centra Crna Reka nadležni vladika Artemije razrešio je upravnika centra protojereja Branislava Peranovića

Prema saopštenju vladike Artemija protiv Peranovića će biti pokrenut crkveno-sudski postupak zbog primene nedopustivih metoda kažnjavanja nad štićenicima centra. «Ukoliko bi se i ubuduće, pored naše opomene, primenjivala sila i fizičko kažnjavanje štićenika, bićemo prinuđeni da zabranimo rad ovoga kampa», izjavio je vladika Artemije. «Donoseći ovakvu odluku, rukovodili smo se osećanjima i potrebom mnogih roditelja koji su nam upućivali molbe i pismeno i telefonom da centar ne zatvaramo, jer im je to jedina nada da će njihova deca sa puta propasti biti vraćena na put normalnog života».

»Obraćamo se i nadležnim državnim organima, kod kojih je centar i registrovan, da nastave istragu povodom nemilih zbivanja u Centru i da protiv krivaca primene odgovarajuće zakonske mere», kaže se u saopštenju vladike Artemija koji tvrdi da je «o nedopustivim i neprimerenim metodima, batinama i povređivanjima štićenika koji su korišćeni u rehabilitacionom centru Crna Reka i koji su delovali šokantno i uznemirujuće i na nas kao i na širu javnost» saznao ovih dana iz štampanih i elektronskih medija.

Na osnovu krivične prijave koju jepodneo zaštitnik građana Saša Janković nadležno tužilaštvo prikuplja informacije u vezi sa događajima u Crnoj Reci, posle čega će odlučiti o pokretanju postupka, izjavio je portparol republičkog tužilaštva Tomo Zorić. Po njegovim rečima, tužilaštvo bi reagovalo i bez krivične prijave koju je podneo ombudsman.      

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu