30 godina Petnice

Obrazovne politike
BROJ |
Podrška za naučnu zajednicu 2

RADOST NAUČNOG OTKRIVANJA: Mladi istraživači

Podrška za naučnu zajednicu

Pokroviteljstvo organizacije Unesko je, van svake sumnje, i podrška čitavoj našoj obrazovnoj i naučnoj zajednici koja je podržavala i pomagala opstanak, rad i razvoj Istraživačke stanice. Iz Petnice su najavili da će svoj jubilej obeležiti na, po njima, najbolji način – nikakvim svečanim akademijama i glamurom, već završetkom gradnje i početkom rada novih kapaciteta koji se intenzivno grade u Petnici

UNESKO, organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, kulturu i obrazovanje, biće pokrovitelj obeležavanja tridesetogodišnjice postojanja i rada Istraživačke stanice Petnica u toku čitave 2012. godine "zbog očiglednog doprinosa razvoju nauke i obrazovanja".

U dopisu koji potpisuje Irina Bokova, generalna direktorka UNESKO-a, povodom prihvatanja ovog pokroviteljstva se još kaže: "Doprinos IS Petnica fundamentalnim naukama, tehnologiji i društvenim naukama je očigledan, a aktivnosti planirane u godini jubileja su relevantne i od velikog su interesa za UNESKO u kontekstu obrazovanja nastavnika, naučnog obrazovanja zainteresovanih srednjoškolaca, naučnog povezivanja i umrežavanja, kao i podsticanja veza između nauke i društva…"

Istraživačka stanica Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih tadašnjim kvalitetom naučne nastave u školama i načinom obrazovanja mladih naučnih kadrova. To je bila uistinu prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos teškim društvenim i ekonomskim prilikama, a zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, IS Petnica je ubrzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljene brige o mladim talentima, poznata i ugledna u zemlji i u svetu.

Tokom tri decenije razvoja i rada, IS Petnica je uspešno organizovala oko 3000 raznovrsnih kurseva, kampova i seminara na kojima je učestvovalo više od 45.000 učesnika i oko 7000 predavača i stručnih saradnika.

Šireći mrežu koja danas pokriva više stotina srednjih škola i veliki broj naučnih instituta i fakulteta, te aktivno pomažući formiranje novih generacija mladih odgovornih stručnjaka u nizu važnih i perspektivnih oblasti, Istraživačka stanica Petnica predstavlja jednu od malobrojnih spontano nastalih i programski konzistentnih obrazovnih organizacija u svetu koje, čvrsto okrenute budućnosti, novim znanjima, tehnologijama i vrednostima, na dostojan način odgovaraju na izazove XXI veka.

Pokroviteljstvo organizacije UNESKO je, van svake sumnje, i podrška čitavoj našoj obrazovnoj i naučnoj zajednici koja je podržavala i pomagala opstanak, rad i razvoj Istraživačke stanice. Iz Petnice su najavili da će svoj jubilej obeležiti na, po njima, najbolji način – nikakvim svečanim akademijama i glamurom, već završetkom gradnje i početkom rada novih kapaciteta koji se intenzivno grade u Petnici zahvaljujući sredstvima Evropske investicione banke i programu koji je prethodnih godina pokrenulo Ministarstvo nauke i podržala Vlada Srbije.

I do sada je Istraživačka stanica inovirala svoje programske sadržaje, ali zbog nedostatka kapaciteta najčešće jednokratno. Nova Petnica će moći da se bavi različitim aktuelnim temama na sistematski način, kao na dosadašnjim regularnim programima. Energija i energetska efikasnost, klimatske promene, ekonomija, sociologija, robotika, ekologija, dizajn… U nauci je mnogo novih disciplina i oblasti koje su interesantne i našim srednjoškolcima.

Školski programi se sporo menjaju i adaptiraju na nove informacije i saznanja. Petnica bi mogla da zauzme tu neformalnu poziciju predstavljanja novih tema iz nauke našem obrazovnom sistemu. I učenicima, koji su uvek najviše zainteresovani, upravo za te moderne teme, al i nastavnicima, kako bi u redovnoj nastavi mogli da odgovore na sva pitanja svojih učenika. Mnogo pre nego se te teme nađu u udžbenicima i nastavnim planovima. Na ovaj način Petnica bi mogla još uspešnije da nastavi da bude most između formalnog obrazovnog sistema i novih tema, ideja i inovacija u nauci.

Naravno da je Petnica ovo činila i do sada, ali inovirajući teme u okviru postojećih oblasti. Sa novim kapacitetima i opremom moguće je srednjoškolcima, studentima, nastavnicima, ali i osnovcima, predstaviti potpuno nove naučne discipline.

Ciljna grupa korisnika programa IS Petnice može se pomeriti sa sadašnje, srednjoškolske populacije na studente redovnih i postdiplomskih studija, na osnovce i naravno na nastavnike. Programi bi za svaku grupu bili prilagođeni, kao i sam cilj i očekivanja.

Popularizacija nauke podrazumeva proširenje programskih sadržaja za osnovce, pa čak i uvođenje programa nastave u prirodi za najmlađe osnovnoškolce. Druga programska celina bila bi naučno obrazovanje, i ona najviše odgovara dosadašnjim aktivnostima u Petnici. Srednjoškolci će dobiti priliku da kroz simulaciju naučno-istraživačkog procesa nauče kako izgleda baviti se naukom, da naprave svoje prve naučne korake i proizvedu naučne rezultate.

Treća celina jeste edukacija naučnih edukatora, što podrazumeva rad sa nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, ali i organizaciju stručnih skupova i seminara za univerzitetske profesore. Ovaj stub je veoma važna nadogradnja rada sa učenicima, jer podrazumeva dugoročno poboljšavanje uslova u kojima se nauka uči u školama, i omogućava mnogo većem broju učenika da budu adekvatno informisani i upoznati sa aktuelnim naučnim trendovima.

Za naučni i tehnološki razvoj naše zemlje posebno je važna verifikacija naučnog rada mladih. To podrazumeva rad sa studentima i postdiplomcima. Do sada su studenti, bivši polaznici redovnih programa, bili angažovani kao vršnjački edukatori, i usput su dobijali priliku da i sami rade na sopstvenom usavršavanju. Nova Petnica bi trebalo da omogući i podstakne naučni rad studenata redovnih studija i postdiplomaca, i da im omogući ambijent za verifikaciju naučnog rada i pre nego što se i formalno izbore za naučna zvanja. Ovo će omogućiti da se i afilijacija IS Petnica počne pojavljivati u naučnim časopisima, što je do sada bio slučaj samo u nekim naukama (astronomija, psihologija).

Programskog prostora u novim uslovima ima i za intenzivniju saradnju sa naučnim institutima, uz kompatibilnost opreme, saradnju na edukaciji mladih stručnjaka za rad na modernoj opremi, ali i realizaciji naučnih projekata. Saradnja se može intenzivirati i sa celokupnom naučnom i akademskom zajednicom kroz pružanje mogućnosti za organizaciju različitih naučnih konferencija, seminara, radionica… I na samom kraju, ali sigurno ne kao najmanje bitno, Petnica može postati ogledni prostor za razne tehnološke kompanije i biznis ideje. Da kao u svim razvijenim zemljama sveta bude mesto spajanja biznisa, nauke i mladih.

Prethodnih 30 godina Petnica je zahvaljujući svojoj kreativnosti, praćenju naučnih i tehnoloških trendova, osluškivanju potreba mladih koji vole nauku i svojoj nezavisnosti uspela da izraste u instituciju koja je veoma cenjena u celom svetu, podržana od strane celokupne domaće naučne zajednice i prihvaćena od nastavnika kao mesto za kvalitetno usavršavanje. Kreirana je tzv "Petnička škola", koji mnogi stručnjaci u svetu navode kao dobar primer. Na kraju treće decenije rada Istraživačka stanica Petnica je dobila ogroman podstrek od Evrope i naše države, ne samo da nastavi dalje, nego i da unapredi svoj rad, inovira metodologiju i proširi broj korisnika svoje "škole".

Autor je rukovodilac Odeljenja matematičko-tehničkih nauka IS Petnica

Unesko

O ovoj sjajnoj vesti ne samo za IS Petnica već i za celokupnu obrazovnu i naučnu javnost u Srbiji, direktor stanice Vigor Majić kaže: "Iskreno, nismo očekivali da će UNESKO prepoznati vrednosti Petnice u toj meri, jer 30 godina uistinu i nije neki jubilej po merilima sveta gde postoje izvanredne obrazovne institucije koje rade nekoliko vekova, a i znajući da se ova velika međunarodna organizacija prihvata celogodišnjeg institucionalnog pokroviteljstva u vrlo ograničenom broju slučajeva. Ova odluka je velika podrška radu Istraživačke stanice. Rezultati rada, ideje i metodi koje smo razvijali u Petnici prepoznati su od strane najkompetentnije organizacije koja ima uvid u iskustva čitavog sveta."

X konferencija

Petnica je i prošlog vikenda pokazala da može uspešno da funkcioniše i u izmenjenim uslovima. Iako je u Petnici veliko gradilište, to nije sprečilo organizovanje jubilarne X Konferencije polaznika programa "Korak u nauku", na kojoj je oko 90 autora predstavilo 66 radova i rezultate naučnih istraživanja realizovanih tokom 2011. u Petnici. Domaćin je bio Univerzitet u Novom Sadu, a sve aktivnosti su realizovane na PMF-u. Od 9. do 11. decembra pored srednjoškolaca na konferenciji je učestvovalo i oko 50 stručnih i mlađih saradnika, koji su zajedno sa polaznicima diskutovali o njihovim rezultatima sa ciljem njihove provere i unapređenja metodologije istraživanja. Konferencija je završna faza u obrazovnom procesu u Petnici, na kojoj polaznici imaju priliku da osete kako izgleda predstavljati svoje rezultate na naučnoj konferenciji u formi postera i usmenih izlaganja.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu