Kvalitetna nastava

Trendovi
Ocenjivanje profesora 2

Ocenjivanje profesora

Piše: M.R

Studenti Univerziteta u Beogradu, na kraju svakog semestra, već dve godine, ispunjavaju pismeni anketni list kojim ocenjuju rad svojih predavača. Od ove godine, preko internet sajta oceniprofesora.com, studenti mogu i nezavisno od zvaničnih evaluacija da iznesu mišljenje o svojim profesorima. Vrednovanje rada profesora od strane studenata je, između ostalog, jedna od obaveza bolonjske reforme iz 2003. godine, čija je primena u Srbiji započeta u školskoj 2006/2007. godini.

Prema Pravilniku o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika, donetom na Univerzitetskom senatu 16. juna 2010, evaluacija, da bi bila verodostojna, mora da obuhvati mišljenje 30 odsto studenata. Rezultati treba da doprinesu pospešenju kvaliteta nastave i odnosa profesor–student. Ako određeni profesor dobije niske ocene, ide na razgovor sa dekanom fakulteta. Ukoliko je, posle dva razgovora, tj. upozorenja dekana, profesor i dalje loše ocenjen od studenata, nastavno-naučno veće razmatra njegov rad i predlaže odgovarajuće mere.

Nasuprot ovakvom načinu ocenjivanja nastavnika, do čijih rezultata nije lako doći, stoji internet ocenjivanje na sajtovima poput oceniprofesora.com. Na njemu studenti, ali i učenici srednjih škola, nakon registracije, mogu da daju svoje mišljenje o profesorima, predavačima, asistentima, nastavnicima, saradnicima. Postoji i opcija ocene privatnih predavača. Na sajtu se mogu ocenjivati profesori sa više od 75 fakulteta iz Srbije i skoro svih srednjih škola.

U delu sajta za evaluaciju profesora postoje opcije: "Predavanja su korisna", "Predavanja su interesantna", "Komunikacija je korektna" i "Materijali za učenje su dostupni i dobro urađeni". Svakoj od ovih stavki posetilac sajta može dati ocenu od jedan do pet. Na kraju se računa srednja vrednost koja je konačna ocena tog predavača. Pored toga, na sajtu postoji mogućnost ostavljanja komentara, kao i kontakt onog koji se ocenjuje. Isto važi i za privatne predavače. Ukupna ocena predavača iz jedne obrazovne institucije predstavlja ocenu tog fakulteta, visoke ili srednje škole.

Na sajtu postoji i lista deset najbolje ocenjenih profesora među kojima su Borislav Odadžić sa Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu, Ana Simićević sa Beogradskog univerziteta Singidunum, Svetlana Goljak sa Filološkog fakulteta u Beogradu, itd.

Kao i kod većine stvari na internetu, može se postaviti pitanje verodostojnosti ocena datih na ovaj način. Svako može da uzme određenog profesora "na zub"… Sa druge strane, ovakav internet-servis svakako može biti koristan onima koji prave izbor između određenih obrazovnih ustanova.

Iako ovaj sajt ima blizu 200.000 poseta i 11.000 ocena, suštinski nema uticaj na poboljšanje kvaliteta rada profesora, za razliku od zvaničnih fakultetskih evaluacija, koje, barem formalno, stvaraju određene obaveze. U praksi se ni ova, zvanična, povratna reakcija ne vrednuje dovoljno. Nema mnogo primera da je neki profesor promenio svoj pristup studentima zbog niskih ocena na kraju semestra. Još bolji primer lošeg efekta žalbi studenata jeste izmena Pravilnika o ocenjivanju koja se odnosi na "uska grla" na pojedinim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Reč je o profesorima na koje se studenti žale zbog previsokih kriterijuma za polaganje ispita. Izmena je predviđala vođenje statistike o prolaznosti na ispitima i reagovanje na slučajeve koji su ispod 30 odsto položenih. Taj predlog nije prošao na Univerzitetskom senatu 19. septembra.

Pored oceniprofesora.com postoji sličan sajt koji se bavi samo srednjim školama: ocenishkolu.com. Na njemu se mogu ocenjivati sve osnovne i srednje, i privatne i državne, škole u Srbiji. Ocenjivačima se preporučuje da uzmu u obzir kriterijume kao što je lokacija škole, da li se drži smernica inkluzivnog razvoja, da li postoji mogućnost za zaposlenje odmah nakon završetka školovanja, prohodnost na fakultete, opremljenost biblioteke i internet sale (ako postoje), dvorišta, tereni i sale, higijena, hrana u školi ili kvalitet pekara i restorana u okruženju, priredbe, događaji, socijalne i sportske aktivnosti, osoblje škole… Na sajtu piše: "Utičite na sistem. Dajte predloge. Pomozite profesorima i nastavnicima. Pomozite sebi. Pomozite generacijama koje dolaze posle vas da lakše izaberu školu."

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu