Kolumna
Srbija i Kosovo – 2018. godina raspleta

23. 1. 2018. / 17.04

O projektu

Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu i ustavnim promenama

Projekat ima dva cilja. Prvi je sagledavanje aktuelnog stanja kada je reč o Srbiji i Kosovu, političkim i istorijskim opterećenjima na obe strane i njihovim posledicama, a drugi, važniji cilj predstavlja doprinos u dijalogu, u potrazi za obostrano prihvatljivim i održivim rešenjem, koje će proisteći iz aktivnog sučeljavanja stavova predstavnika politčke i društvene elite i kreatora javnog mnjenja.

Projekat "Srbija i Kosovo – 2018. Godina raspleta" zamišljen je kao višeslojna, multimedijalna platforma za dijalog o ovom važnom pitanju.

O projektu 1

Projekat "Srbija i Kosovo – 2018. godina raspleta" je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju stav FOD Srbija.

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu