Obrazovanje očima političara

Srbija

29. 8. 2013. / 16.51

Napravljena je ogromna šteta

Napravljena je ogromna šteta 1

1) Ogromna šteta je napravljena i učenici i ceo obrazovni sistem dramatično trpe. Devalviran je značaj male mature, haos oko upisa u srednje škole uzdrmao je ceo sistem ocenjivanja i sasvim sigurno će loše uticati na odnos učenika prema školama u koje će ići i prema obrazovanju uopšte. Ali, nije ministar trebalo da ode zbog tog skandal već zbog loših rezultata koje učenici postižu i dugotrajnijih loših posledica koje trpi zapravo cela Srbija zbog ovako postavljenog obrazovnog sistema. A oni koji ga osmišljavaju i (spro)vode – državni sekretari, pomočnici, savetnici, cela birokratska struktura – svi oni su ostali na svojim mestima. Po mom iskustvu neki od njih su najtvrđa brana neophodnim i neizbežnim reformama. Dakle, to da li imamo ili ne novog ministra važno je samo ako će ministar biti osoba koja je spremna da pokrene suštinske reforme svih nivoa i aspekata obrazovanja. Ako će biti nastavljeno grčevito održanje postojećeg obrazovnog sistema u kome najveći broj škola i univerziteta priprema učenike i studente za Srbiju kakva je bila juče i kakva je nažalost i danas, onda je popuno svejedno da li je ministar na poslu ili ne. Nažalost, činjenica da se novi ministar obrazovanja u kontekstu "temeljne" reforme vlade pominje tek usput mi govori reforme neće biti "temeljne" jer su one nemoguće bez modernog, fleksibilnog, interaktivnog obrazovanja.

2) LDP veruje da Srbija može i mora postati moderna država i društvo a obrazovanje koje je prilagođeno novoj, ovovekovnoj društvenoj i ekonomskoj dinamici i novim tehnologijama je preduslov za uspostavljanje takvog sistema i osnov njegove dugoročne održivosti. Osim toga, samo dobro informisani građani koji umeju da kritički misle i traže i koriste svoje pravo da iskažu i ostvare svoje potencijale mogu probuditi Srbiju iz "kome" u kojoj se nalazi. Mi danas nemamo takav obrazovni sistem. Zato je programu LDPa moderno obrazovanje jedan od prioriteta. Zalažemo se za decentarlizovani, demokratizovani, fleksiblni obrazovni sistem sa redefinisanom ulogom nastavnika koji ne može više biti samo prenosilac jednom stečenog znanja već i sam mora da se doživotno obrazuje. Danas vrlo mali broj nastavnika tako shvata i tako obavlja svoj posao. Posebnu pažnju poklanjamo aktivnijoj ulozi roditelja u obrazovnom sistemu kao i većem uključivanju škola u život lokalnih zajednica. Srećom, veliki broj članova LDPa su ljudi iz svih nivoa prosvete – od predškolskog do univezitetskog, uključujući i obrazovanje odraslih i neformalno obrazovanje i oni takve stavove promovišu u svom neposrenom okruženju. To je veliki potencijal koji ćemo iskoristiti onog trenutka kada dobijem mogućnost da kroz učešće u izvršnoj vlasti sprovodemo ne obrazovnu reformu već svojevrsnu obrazovnu "revoluciju".

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu