Poslovno obrazovanje

Trendovi
BROJ |
Meka veština upravljanja 2

Foto: M.Milenković

Meka veština upravljanja

Poslovna škola Kotrugli (Cotrugli Business School) raspisuje konkurs za dvanaest MBA stipendija u vrednosti od 105.000 evra i to za dva različita programa. Za svaki od njih biće dodeljene po jedna puna i pet polovičnih stipendija

Pored uobičajenih master (MSc) studija, koje su pre svega specijalizovane i akademske – okrenute teoriji, za uspešno poslovanje je potrebno još malo umeća i veština. Zbog toga u Sjedinjenim Američkim Državama duže od jednog veka postoje takozvani MBA programi. Od sredine dvadesetog veka ta vrsta studija je postala poznata i primenjuje se širom sveta.

MBA (Master of Business Administration) su međunarodno priznate studije usmerene na razvoj praktičnih poslovnih znanja koja su potrebna u oblasti upravljanja poslovanjem (business management). Suština ovih studija je sticanje primenljivih menadžerskih znanja, takozvanih soft skills ("meke veštine"), u koje spadaju način izražavanja, oblačenja, prezentovanja, pregovaranja, rukovođenja, komunikacije i sklapanja kontakata. Poslovne škole i fakulteti (Business Schools ili "Bschools") koje organizuju MBA programe obično traže da kandidati poseduju višegodišnje poslovno iskustvo ili višu menadžersku poziciju u preduzećima u kojima rade. Sa takvim polaznicima se postiže kvalitetnija interakcija između studenata i predavača, što čini suštinu metode MBA studija.

Šta su soft veštine

Soft veštine su sociološki termin koji se odnosi na ljudski EQ (količnik emocionalne inteligencije). To je skup osobina ličnosti, društvenih vrlina, veštine komunikacije, upotrebe jezika, ličnih navika i optimizma koje karakterišu odnose sa drugim ljudima. Soft veštine dopunjuju tvrde veštine, koje su deo inteligencije osobe i koje zavise od specifičnih radnih zahteva posla kojim se neko bavi.

Soft veštine su lični atributi koje poboljšavaju nečiju veštinu interakcije, biznis performanse i karijerne perspektive. Za razliku od tvrdih veština, koje su u vezi sa znanjima osobe i sposobnošću da obavlja određenu vrstu zadataka ili aktivnosti, soft veštine se odnose na sposobnost efikasnog komuniciranja sa kolegama i klijentima.

Soft veštine su najznačajnije u poslovima koji sadrže odnos licem u lice, tj. direktan kontakt. U velikom broju profesija, dugoročno gledano, soft veštine mogu biti važnije od profesionalnih veština. Soft veštine uključuju sposobnosti poput komunikacionih veština, rešavanje konflikata, pregovaranje, lične efikasnosti, kreativnog rešavanja problema, strateškog razmišljanja, team buildinga

U svetu postoji više od 2500 različitih MBA programa, od finansija, upravljanja ljudskim resursima, liderstva do IT sektora, društvenih mreža, automobilske industrije, onlajn marketinga, prodaje, veleprodaje, logistike… U zavisnosti od toga šta studentima najviše odgovara, MBA programi mogu biti celodnevni, periodični, na daljinu ili mini-MBA programi.

Za vodeću školu ovih studija u Jugoistočnoj Evropi važi Poslovna škola Kotrugli (Cotrugli Business School). Ova škola 2013. godine raspisuje konkurs za dvanaest MBA stipendija u vrednosti od 105.000 evra i to za dva različita programa. Za svaki od njih biće dodeljene po jedna puna i pet polovičnih stipendija.

Prvi program je Izvršni (Executive) MBA program koji je namenjen srednjem i višem nivou menadžmenta, kao i preduzetnicima koji vode ili pokreću sopstveni biznis. Program je organizovan u 17 vikend modula (od petka do nedelje) u Kotrugli edukativnom centru u Beogradu i traje 19 meseci. Koncipiran je tako da polaznici minimalno odsustvuju sa posla. Uslovi za prijavu za stipendiju su najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva, završen fakultet i znanje engleskog jezika.

Drugi program je Međunarodni (International) MBA program namenjen junior menadžerima, koji žele da se razvijaju ka top menadžmentu. Program je organizovan u 10 celonedeljnih predavanja (17 modula) u periodu od 12 meseci. Predavanja se održavaju u više zemalja u regionu, a najčešće su to Srbija, Hrvatska i Bugarska. Uslovi za prijavu su minimalno tri godine radnog iskustva, znanje engleskog i fakultetska diploma.

Proces prijavljivanja se sastoji od dva kruga. Prvi korak je onlajn prijava (http://www.cotrugli.eu/scholarships_serbia). U sklopu onlajn prijave dobija se aplikacioni materijal koji se popunjava na engleskom jeziku i šalje mejlom najkasnije do 20. aprila 2013. godine u ponoć. U drugom delu selekcijskog procesa biće odabrani najbolji kandidati koji ulaze u finale stipendijskog procesa. Ffinalna selekcijska procedura i testiranje održaće se 25. i 26. maja 2013. godine (subota i nedelja) u Beogradu.

Nataša Ivković, brend menadžer u Philip Morris Servicesu kaže da su glavne karakteristike MBA studija u Poslovnoj školi Kotrugli nova znanja, nova iskustva, nova poznanstva, usavršavanje veština, lični rast i razvoj: "Sve to, a i mnogo više dobijam kroz razmenu mišljenja i iskustava u pozitivnoj atmosferi na EMBA programu."

"Stipendijski proces je prilika da odmerite svoje znanje i sposobnosti sa najboljima u regionu. Iako prava nagrada neće biti jedna od prestižnih stipendija, već šansa da budete deo tima koji će deliti svoja iskustva iz realnog poslovnog života i učiti na primerima i idejama svojih kolega. Prijavite se i učinite prvi korak da postanete deo Poslovne škole Kotrugli", kaže Borko Jovanović, generalni direktor u Telelinku.

Poslovna škola Kotrugli je posvećena edukaciji i pružanju podrške liderima u biznisu, da čine pozitivne promene kod sebe, u svojim organizacijama i društvu u celini. Kroz tri različita MBA programa (International, Executive i Chief Executive) Kotrugli pruža visokoprofesionalnu poslovnu edukaciju za sve nivoe menadžera. Sa dva edukativna centra u Beogradu i Zagrebu, kao i sa tri kancelarije u Ljubljani, Sofiji i Luksemburgu pokriva tržište od sedam zemalja (Bugarska, BiH, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Slovenija i Srbija) sa tendencijom daljeg regionalnog širenja.

Kotrugli MBA programi su dizajnirani tako da prave balans između ličnog i profesionalnog razvoja. Razlog za veliki broj modula koji spadaju u soft veštine je podsticaj za rad na sebi i ličnom liderskom potencijalu. Predavanja su koncipirana na radu u timovima, gde se razmenjuju ideje i dele iskustva iz različitih industrija i poslovnih funkcija.

Moduli su osmišljeni tako da inspirišu polaznike da primenjuju preduzetnički pristup u rešavanju poslovnih zadataka sa kojima se susreću u toku nastave. Takav pristup ih podstiče da budu inovativni i proaktivni i na svojim radnim mestima.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu