Više od vesti

15. 5. 2020. / 8.30

Izborne liste za republičke parlamentarne izbore 2020.

Rezultat parlamentarnih izbora 21. juna 2020. podseća na rezultat izbora 1990.

Konačni rezultati izbora

Republika Srbija

Republička izborna komisija

Broj upisanih birača na dan: 21. juna 2020. godine: 6.584.376

REZULTATI IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE održanih 21. juna 2020. godine

Republika Srbija

Tabela 1.1. Rezultati glasanja

1.

Broj utvrđenih biračkih mesta

8.433

2.

Broj i procenat biračkih mesta za koja su obrađeni rezultati

8.433

100,00
3.

Broj i procenat biračkih mesta za koja nisu obrađeni rezultati

0

0,00
4.

Broj birača upisanih u birački spisak

6.584.376

5.

Broj i procenat birača koji su glasali

3.221.908

48,93
6.

Broj primljenih glasačkih listića

6.587.881

7.

Broj neupotrebljenih glasačkih listića

3.365.973

8.

Broj i procenat glasačkih listića koji nisu ubačeni u glasačke kutije

3.145

0,10
9.

Broj i procenat glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama

3.218.763

99,90
10.

Broj i procenat nevažećih glasačkih listića

118.155

3,67
11.

Broj i procenat važećih glasačkih listića

3.100.608

96,24

Tabela 1.2. Izborne liste prema redosledu prijavljivanja

RBR

Naziv izborne liste

Broj glasova koje je lista dobila

Procenat od broja birača koji su glasali

Broj osvojenih mandata

Procenat osvojenih mandata
1

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU

1.953.998

60,65

188

75,20
2

IVICA DAČIĆ-"(SPS), DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – (JS)"

334.333

10,38

32

12,80
3

Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

65.954

2,05

0

0,00
4

Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor

71.893

2,23

9

3,60
5

ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU

123.393

3,83

11

4,40
6

ZA KRALjEVINU SRBIJU – Žika Gojković

85.888

2,67

0

0,00
7

UJEDINjENA DEMOKRATSKA SRBIJA

30.591

0,95

0

0,00
8

Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – (SPP) – (DPM)

32.170

1,00

4

1,60
9

METLA 2020

72.085

2,24

0

0,00
10

Milan Stamatović-ZDP -Dragan Jovanović-BS-ZS

33.435

1,04

0

0,00
11

SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin

24.676

0,77

3

1,20
12

Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici

45.950

1,43

0

0,00
13

NARODNI BLOK- Velimir Ilić – general Momir Stojanović

7.873

0,24

0

0,00
14

SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA

50.765

1,58

0

0,00
15

SUVERENISTI

73.953

2,30

0

0,00
16

"ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA -UJEDINjENA DOLINA"

26.437

0,82

3

1,20
17

Grupa građana: 1 od 5 miliona

20.265

0,63

0

0,00
18

NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka

7.805

0,24

0

0,00
19

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ

6.295

0,20

0

0,00
20

Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR

10.158

0,32

0

0,00
21

POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU

22.691

0,70

0

0,00

(Izvor: Ukupni rezultati izbora za narodne poslanike Narodne skupštine 2020. godine, RIK, 5. jul 2020.)

***

Na 172. sednici održanoj 5. jula, Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.


Rezultati koje su osvojile izborne liste je sledeći:

1. Izborna lista ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU osvojila je 1.953.998 glasova, odnosno 60,65% od broja birača koji su glasali, odnosno 188 mandata.

2. Izborna lista IVICA DAČIĆ – "Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma" osvojila je 334.333 glasova, odnosno 10.38% od broja birača koji su glasali, odnosno 32 mandata.

3. Izborna lista ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU osvojila je 123.393 glasova, odnosno 3.83% od broja birača koji su glasali, odnosno 11 mandata.

4. Izborna lista Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor osvojila je 71.893 glasova, odnosno 2.23% od broja birača koji su glasali, odnosno 9 mandata.

5. Izborna lista Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM) osvojila je 32.170 glasova, odnosno 1.00% od broja birača koji su glasali, odnosno 4 mandata.

6. Izborna lista "ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA" "ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR" osvojila je 26.437 glasova, odnosno 0.82% od broja birača koji su glasali, odnosno 3 mandata.

7. Izborna lista SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin osvojila je 24.676 glasova, odnosno 0.77% od broja birača koji su glasali, odnosno 3 mandata.

Izborne liste koje nisu osvojile dovoljan broj glasova, odnosno mandata su: ZA KRALjEVINU SRBIJU (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) – Žika Gojković, SUVERENISTI, METLA 2020, Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA, SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici, Milan Stamatović – Zdravo da pobedi – Dragan Jovanović – Bolja Srbija – Zdrava Srbija, UJEDINjENA DEMOKRATSKA SRBIJA (Vojvođanski front, Srbija 21, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka moderne Srbije, Građanski demokratski forum, DSHV, Demokratski blok, Zajedno za Vojvodinu, Unija Rumuna Srbije, Vojvođanska partija, Crnogorska partija), POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU, Grupa građana: 1 od 5 miliona, Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR (Liberalno demokratska partija, TOLERANCIJA Srbije, BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, STRANKA CRNOGORACA, Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, UDRUŽENjE JUGOSLOVENA U SRBIJI, AMARO – Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija, Udruženje građana "Rumuni Homolja", Skaska), NARODNI BLOK – Velimir Ilić – general Momir Stojanović, NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka i RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ.

Pravo glasa na izborima održanim 21. juna 2020. godine i 1. jula 2020. godine imalo je 6.584.376 birača upisanih u birački spisak, a svoje biračko pravo na 8.433 biračka mesta ostvarilo je 3.221.908 birača.

RIK, SAOPŠTENjE ZA JAVNOST 5. jul 2020.

Privremeni izborni rezultat 97,3 odsto obrađenih biračkih mesta

Na osmoj redovnoj konferenciji za novinare, koju je Republička izborna komisija održala 26. juna 2020. godine u 12.00 časova, saopšteni su

privremeni rezultati izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, koji su održani na ukupno 8.433 biračka mesta.

Na obrađenih 97,23 odsto biračkih mesta rezultati koji su izborne liste ostvarile su sledeći:

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU – glasalo je 1.917.421 birača; 60,68 odsto; ukupan broj mandata 189;

IVICA DAČIĆ – "Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma" –glasalo je 327.130 birača; 10,35 odsto; ukupan broj mandata 32;

Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA – glasalo je 65.397 birača; 2,07 odsto; ukupan broj mandata 0;
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor – glasalo je 70.675 birača; 2,24 odsto; ukupan broj mandata 9;

ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU –glasalo je 121.867 birača; 3,86 odsto; ukupan broj mandata 12;

ZA KRALjEVINU SRBIJU (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) – Žika Gojković – glasalo je 83.237 birača; 2,63 odsto; ukupan broj mandata 0;

UJEDINjENA DEMOKRATSKA SRBIJA (Vojvođanski front, Srbija 21, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka moderne Srbije, Građanski demokratski forum, DSHV, Demokratski blok, Zajedno za Vojvodinu, Unija Rumuna Srbije, Vojvođanska partija, Crnogorska partija) – glasalo je 30.416 birača; 0,96 odsto; ukupan broj mandata 0;

Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM) – glasalo je 28.517 birača; 0,90 odsto; ukupan broj mandata 3;

METLA 2020 – glasalo je 71.120 birača; 2,25 odsto; ukupan broj mandata 0;

Milan Stamatović – Zdravo da pobedi – Dragan Jovanović – Bolja Srbija – Zdrava Srbija – glasalo je 33.225 birača; 1,05 odsto; ukupan broj mandata 0;

SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin –glasalo je 20.616 birača; 0,65 odsto; ukupan broj mandata 2;

Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici – glasalo je 45.786 birača; 1,45 odsto; ukupan broj mandata 0;

NARODNI BLOK – Velimir Ilić – general Momir Stojanović – glasalo je 7.851 birača; 0,25 odsto; ukupan broj mandata 0;

SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA – glasalo je 50.628 birača; 1,60 odsto; ukupan broj mandata 0;
SUVERENISTI – glasalo je 73.460 birača; 2,32 odsto; ukupan broj mandata 0;

"ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA" "ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR"
– glasalo je 25.303 birača; 0,80 odsto; ukupan broj mandata 3;

Grupa građana: 1 od 5 miliona – glasalo je 20.215 birača; 0,64 odsto; ukupan broj mandata 0;

NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka – glasalo je 7.763 birača; 0,25 odsto; ukupan broj mandata 0;

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ – glasalo je 6.194 birača; 0,20 odsto; ukupan broj mandata 0;

Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR (Liberalno demokratska partija, TOLERANCIJA Srbije, BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, STRANKA CRNOGORACA, Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, UDRUŽENjE JUGOSLOVENA U SRBIJI, AMARO – Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija, Udruženje građana "Rumuni Homolja", Skaska) – glasalo je 10.118 birača; 0,32 odsto; ukupan broj mandata 0;

POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU – glasalo je 22.567 birača; 0,71 odsto; ukupan broj mandata 0.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je obavestio novinare da je RIK donela Odluku po kojoj će se na 234 biračka mesta ponoviti glasanje, u sredu, 1. jula 2020. godine, u vremenu od 7 do 20 časova.

Izvor:
Osma redovna konferencija za novinare Republičke izborne komisije, 26. jun 2020.

Videti takođe.

Cesidova procena rezultata na 91,1% uzorka


Cesidova procena rezultata na 93,4% uzorka

Liste poslaničkih kandidata

Red. br.

Naziv liste

Broj kandidata
1

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU

250
2

IVICA DAČIĆ – "Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma"

250
3

Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

250
4

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor

250
5

ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU

250
6

ZA KRALJEVINU SRBIJU (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) – Žika Gojković

250
7

UJEDINJENA DEMOKRATSKA SRBIJA (Vojvođanski front, Srbija 21, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka moderne Srbije, Građanski demokratski forum, DSHV, Demokratski blok, Zajedno za Vojvodinu, Unija Rumuna Srbije, Vojvođanska partija, Crnogorska partija)

238
8

Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM)

86
9

METLA 2020

235
10

Milan Stamatović – Zdravo da pobedi – Dragan Jovanović – Bolja Srbija – Zdrava Srbija

181
11

<a href="

https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/3353/Izborna%20lista%20SDA%20-%20sajt.doc" target="_blank">SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin  SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin

27
12

Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici

250
13

NARODNI BLOK – Velimir Ilić – general Momir Stojanović

70
14

SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA

158
15

SUVERENISTI

130
16

"ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA" "ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR"

11
17

<a href="

https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/8065/17.%20Izborna%20lista%20%201%20od%205%20miliona%20-SAJT.doc

" target="_blank">Grupa građana

– 1 od 5 miliona

98
18

<a href="

https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/8128/Izborna%20lista%20Zelena%20stranka%20-%20NOVA%20-%20SAJT-cir.doc" target="_blank">Nek maske padnu – Zelena stranka – Nova stranka

98
19

Ruska stranka – Slobodan Nikolić

31
20

Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR (Liberalno demokratska partija, TOLERANCIJA Srbije, BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, STRANKA CRNOGORACA, Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, UDRUŽENjE JUGOSLOVENA U SRBIJI, AMARO – Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija, Udruženje građana "Rumuni Homolja", Skaska)

188
21

POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU

26

Klikom na linkove proglašenih lista možete videti spisak poslaničkih kandidata.

Izvor: Republička izborna komisija, 2020.

Prilog kulturi sećanja: Izbori 1945.


Narodni front – 90,48 odsto birača, 354 poslanika

Opozicija -9,52 odsto birača, 0 poslanika

Registrovani birači / odaziv – 88,57 odsto birača

Izvor: Ivo Banac (1988) With Stalin Against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism, Cornell University Press

Izbori za Ustavotvornu skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije održani su 11. novembra 1945. i u spiskovima je bilo upisano 7.432.469 glasača. Od upisanih glasača za Narodni front je ubacivanjem gumenih kuglica u biračke kutije glasalo 6.725.047 ili 90,48 odsto, a za opoziciju u kutiju bez liste nazvanu ćorava kutija 707.422, što iznosi 9,52 procenta.

Rukovodstva više malih stranaka su se priključenjem Narodnom frontu ponašala u skladu sa očekivanjima KPJ, ali rukovodioci dve partije iz starog stranačkog
sistema koje su tokom 1944-45. iznova dobile na političkom značaju, to jest rukovodioci Hrvatske seljačke stranke i Demokratske stranke to nisu učinili. Oni su
želeli da postignu potpunu obnovu njihovih partija i bili su spremni da se priključe Narodnom frontu samo u slučaju da on funkcioniše po osnovu koalicije partija. U
toj situaciji KPJ je preduzela sve zarad slamanja legalnih, ali van Narodnog fronta
postojećih stranaka.

Demokratska stranka odlučila je da ne učestvuje na izborima za Konstituantu, o čemu je na naslovnoj strani prvog broja "Demokratije" objavljeno saopštenje: "Rđavi politički zakoni pokazali su se od prvih dana u primeni isključivo režimske vlasti kao nemogući. Izborna radnja počela je oduzimanjem biračkog prava stotinama hiljada građana, koje povlači sobom lišavanje drugih prava i otežavanje samih izbornih uslova. Izborna kampanja počela je pod pritiskom, koji u atmosferi nespokojstva i još neumirene zemlje vodi teškim posledicama. Konstituanta iz takvih izbora ne može imati ni prava ni mogućnosti da reši teške probleme u zemlji. Iz tih razloga, udružene demokratske stranke u opoziciji – demokrate, radikali i zemljoradnici – ne postavljaju svoju izbornu listu.

Na taj način je u Jugoslaviji praktično
već krajem 1945. uspostavljen jednopartijski sistem. Nakon izbora je, naime, prestala svaka mogućnost za delovanje partija van Narodnog fronta, a male stranke u okviru Narodnog fronta nisu predstavljale protivtežu KPJ i ubrzo su odumrle.
Time je apsolutizam KPJ postao potpun.

Izabrana narodna skupština je već 29. novembra ukinula monarhiju i proglasila Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju, ozakonivši 1. decembra dotadašnje odluke AVNOJ-a, da bi 31. januara 1946. usvojila i novi socijalistički ustav države (koji je u potpunosti sastavljen po obrascu sovjetskog ustava iz 1936). (Izvor: Jožef Juhas, PRVA DECENIJA TITOVE JUGOSLAVIJE )

Kandidovanje se vrši podnošenjem izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji, najkasnije 15 dana pre dana izbora. Izbori su zakazani za 21. jun, a rok za predaju lista istekao 5. juna u ponoć.

Odluke RIK o prigovorima

*

Republička izborna komisija je na 129. sednici, održanoj 19.maja 2020.godine, odlučivala o prigovoru birača Slobodana Pilipovića na Rešenje o proglašenju Izborne liste Milica Đurđević Stamenkovski-Srpska stranka Zavetnici od 16.marta 2020.godine, u ponovljenom postupku u skladu sa presudom Upravnog suda od 17.maja 2020.godine.

Članovi Republičke izborne komisije su doneli Rešenje kojim se prigovor usvaja i poništava proglašenje Izborne liste Milica Đurđević Stamenkovski-Srpska stranka Zavetnici, koju je 15.marta 2020.godine podnela Srpska stranka Zavetnici za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije doneli su Zaključak kojim se nalaže političkoj stranci Srpska stanka Zavetnici, podnosiocu Izborne liste HRABRO – Milica Đurđević Stamenkovski-Srpska stranka Zavetnici na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanim za 21.jun 2020.godine, da najkasnije u roku od 48 časova otkloni nedostatke Izborne liste koji su

Republička izborna komisija je na 134. sednici 26. maja ,
donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine, a koja je podržana sa 10.349 pravno valjanih overenih izjava birača.

**


Republička izborna komisija je na 143. sednici održanoj 9. juna 2020. godine
odlučivala o prigovoru podnosioca Izborne liste Socijalizam jedini izlaz – NKPJ – SKOJ, Aleksandar Banjanac – Aleksandar Đenić za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine i odlučila da prigovor odbaci kao nedozvoljen.

Članovi Republičke izborne komisije su doneli Rešenje kojim se odbija proglašenje Izborne liste Socijalizam jedini izlaz – NKPJ – SKOJ, Aleksandar Banjanac – Aleksandar Đenić, koju je 5. juna 2020. godine, podnela Grupa građana Socijalizam jedini izlaz – NKPJ – SKOJ za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine, s obzirom da podnosilac navedene izborne liste nije postupio u skladu sa Zaključkom Republičke izborne komisije i nije otklonio nedostatke koji su bili smetnja za proglašenje izborne liste.

***


Republička izborna komisija je na 144. sednici od 9. juna 2020. godine
donela Rešenje kojim se odbija proglašenje Izborne liste POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU, koju je 5. juna 2020. godine, podnela Grupa građana POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine.

****

Republička izborna komisija je na 145. sednici, održanoj 9. juna 2020. godine odlučivala o prigovoru Grupe građana POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU na Rešenje o odbijanju proglašenja Izborne liste POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU i odlučila da usvoji Prigovor, čime se poništava Rešenje.

Republička izborna komisija je na 146. sednici, održanoj 9. juna 2020. godine, razmotrila i donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine, a koja je podržana sa 10.847 pravno valjanih overenih izjava birača.

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu